Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydarzenia


 

ROK 2024

 

 

11. 01. Konferencja
O przeszłości i przyszłości. 10 lat Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
- plakat
- program
   
19-21. 04.
(19.04 PAU)
Ogólnopolska Studencka Konferencja Antropologiczna - OSKA
Patronat PAU
- program
- strona konferencji
   
9-10. 05. XXVI Krakowska Konferencja Metodologiczna
Teologia ewolucyjna: narzędzia – problemy – hipotezy
- więcej - strona konferencji
- plakat
- program
   
16-18. 05. Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie
partner: PAU
- strona konferencji
   
20-23. 05.
Katowice
XXXV Konferencja Embriologiczna – Rośliny, Zwierzęta, Człowiek
Komisja Biologii Rozwoju PAU
- plakat
- strona konferencji
   
20-24. 05. 4th Conference "World of Gravettian Hunters"
- program
- strona konferencji 
   
21-23. 05.
Wrocław
Ogólnopolski Kongres Historii Medycyny
w setną rocznicę I Zjazdu Polskich Historyków Medycyny i Farmacji (1924-2024)
współorganizator: Komisja Historii Nauki PAU
- więcej
- program
   
   
   

 

 

ROK 2023

 

 

10.01 Sesja Komisji Historii Sztuki PAU
Twórczość Jana Bukowskiego. W 150. rocznicę urodzin artysty
- zaproszenie/program
   
16.02 550-lecie urodzin Mikołaja Kopernika
150-lecie pierwszego publicznego posiedzenia Akademii Umiejętności
wykład Profesora Michała Kokowskiego
Dlaczego nadal interesuje nas Mikołaj Kopernik?
- plakat
nagranie ze spotkania:
https://www.youtube.com/@PAUKrakow/streams
   
8.03 Sympozjum naukowe Dziedzictwo dawnej Rusi
dedykowane pamięci Prof. Ryszarda Łużnego
- plakat
- program
   
11.03 Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności
Część publiczna: wykład prof. Jerzego Hausnera
O wiarygodności ekonomicznej państwa i nie tylko
wykład online:
https://www.youtube.com/watch?v=Jp9-WrMj7Os
   
15.03 Kwartalna Konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Historia botaniki
- plakat
- program
   
15.03 Komisja Historii Nauki PAU i Pracownia Naukoznawstwa IHN PAN
Thomas Samuel Kuhn versus  Nicolaus Copernicus and the Copernican revolution
550th Anniversary of the Birth of Nicolaus Copernicus
- plakat
- program
   
27-30. 03
Zakopane
XXVIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła
Chów i hodowla bydła wobec aktualnych wyzwań ekonomicznych i społeczno-środowiskowych
- strona konferencji
- więcej
   
19.04 Sesja hybrydowa
Karol Olszewski chemik i jego dziedzictwo
- plakat/program
   
26–27. 04 Konferencja naukowa współorganizowana przez Katedrę Komparatystyki WP UJ oraz PAU
Dioskurowie: zgoda, przyjaźń, braterstwo
- plakat/program
- więcej
   
17–18. 05 Od informacji do inspiracji.
Słowniki biograficzne uczonych i studentów w nauce i historiografii
- więcej
- plakat/program
   
19.05 Sympozjum naukowe
Roman Ingarden w przestrzeni słowa
organizowane z okazji 130. rocznicy urodzin
Romana Witolda Ingardena
- plakat/program
   
17-23. 09
Zakopane
63. Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej
63. Cracow School of Theoretical Physics
http://th-www.if.uj.edu.pl/school/2023/
https://www.ptf.net.pl/node/337
   
28–30. 09 Art History and its Institutions in the Austro-Hungarian Empire
Konferencja ma charakter jubileuszowy związany z obchodami 150-lecia powstania
Komisji do Badania Historii Sztuki Akademii Umiejętności w 1873 roku
- program
- plakat
- o konferencji
   
28.09 Konferencja naukowa
Aleksander Brückner - sylwetka uczonego
- zaproszenie
29.09 Uroczyste przeniesienie doczesnych szczątków
śp. prof. Aleksandra Brücknera
- zaproszenie
od 30.09 Wystawa w Bibliotece Narodowej
Brückner. Średniowiecze odzyskane
- więcej
   
29–30. 09
Katowice
Międzynarodowa konferencja naukowa
Nuncjatury apostolskie w systemie nowożytnej dyplomacji (XV-XVIII w.)
Rzeczpospolita – Europa – świat

Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego, Polska Akademia Umiejętności,
Akademia Ignatianum w Krakowie
- więcej
- program
   
19.10 Otwarcie wystawy 
Między Krakowem a Pragą - między dwoma archiwami
Archiwum Nauki PAN i PAU
- zaproszenie
   
25–27. 10 I Kongres Geoinformacyjny
X Ogólnopolskie Sympozjum Geoinformacyjne
współorganizator: Komisja Geoinformatyki PAU
- program kongresu
- strona internetowa
   
26–27. 10 I Krakowska Konferencja Epigraficzna
współorganizator: Komisja Historii i Kultury Żydów PAU
- zaproszenie/program
   
7–8. 11 Transmedialne i multimodalne narracje i dyskursy w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych
Wolność – odpowiedzialność – bezpieczeństwo w języku i postawach Polaków w XXI wieku
- plakat
- program
   
16–18. 11 Międzynarodowa konferencja naukowa
Cracoviae: Ex Officina Typographica - 550 lat drukarstwa krakowskiego
organizator: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
- strona konferencji
- strona (wydarzenie) na facebooku
- plakat
- program i abstrakty
   
18.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Wykład Profesora Aleksandra B. Skotnickiego
Kopernik w Krakowie i Kraków Kopernikowi
https://www.youtube.com/watch?v=iH4JZmaW3o0
   
23–24. 11 Europa Środkowa i Południowo-Wschodnia jako przestrzeń rywalizacji mocarstw –
historia i teraźniejszość
- więcej
- program
   
24.11 X Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
Tendencje zmian na rynku pracy w ujęciu ergonomicznym
- więcej
- program
   
28.11 Sympozjum  Edukacja – czas na zmiany. Część I: Nauki przyrodnicze
Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych oraz Komisja Biologii Rozwoju PAU
- więcej
- program i abstrakty
   
1-2. 12 Frontiers of Artificial Intelligence – Philosophical explorations
- więcej
   
6.12 Kwartalna Konferencja Naukowa Komisji Historii Nauki PAU
Historia kształtowania się systemu opieki medycznej i rehabilitacji w Polsce po I i II wojnie światowej
w kontekście potrzeb zdrowotnych populacji w latach 1918–1939 i 1945–1970

- program
   

 

 

ROK 2022

 

 

26.01 Sesja naukowa połączona z prezentacją książki
Język „okrągły jak pomarańcza”…
Pamięci Profesor Krystyny Pisarkowej w 90. rocznicę Jej urodzin
zaproszenie i program sesji
   
18.03 Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Z Historii kultury uzdrowiskowej
program
   
23.03 Konferencja naukowa
Profesor Adam Strzałkowski (26 XI 1923 – 25 VII 2020) In memoriam
plakat
program
   
13.04 Seminarium
Geoinformatyka w Polsce – początki
Komisja Geoinformatyki Polskiej Akademii Umiejętności
Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej
zaproszenie
   
22.04 Konferencja naukowa
Renata Dutkowa (1927–2015)
Uczona, archiwistka, organizatorka nauki
zaproszenie i program
22.04 Otwarcie wystawy w Archiwum Nauki PAN i PAU
Z pasji do nauki. Renata Dutkowa (1927–2015)
zaproszenie
   
18.05 Sesja naukowa Komisji Neofilologicznej PAU poświęcona śp. Profesorowi Jerzemu Limonowi
angliście, znawcy kultury średniowiecza i renesansu, szekspirologowi,
teatrologowi i twórcy Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego
Sesja połączona z promocją książki Siedem grzechów głównych (z zarazą w tle)
zaproszenie/plakat
   
19-21. 05 XXXIV Konferencja Embriologiczna
Rośliny - Zwierzęta - Człowiek
o konferencji
www.izibb.binoz.uj.edu.pl/konferencje
   
25.05 Kwartalna Konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Z Historii Myśli Geopolitycznej
program
   
21.06 Komisja Medioznawcza PAU: II Sympozjum Metodologiczne
Jak badać etykę mediów i etykę w mediach
program
   
21.06
Białystok
Vilnius
Jubileuszowa Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Adam Mickiewicz i romantycy wobec tradycji wileńskiego środowiska filologicznego (1795-1864).
Osobowości - Idee - Dzieła - Konteksty europejskie
współorganizator: Wydział I Filologiczny PAU
plakat
program
   
22.06 III Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Z kart historii nauki i jej metodologii
zaproszenie
program
   
27.06 Konferencja  Między naturą a historią. Naukowe pasje prof. Jana Mariana Włodka
Konferencja w 10. rocznicę śmierci
Organizatorzy: Komisja Historii Nauki PAU, Fundacja im. Zofii i Jana Włodków
fundacjawlodkow.org.pl
   
5.09 W 50. rocznicę czechosłowacko-polskiej wyprawy na wulkan Cotopaxi
zaproszenie
program
   
12.09 Conference
The Structure of Scientific Revolutions (1962) by T.S. Kuhn versus science studies: the Polish context
zaproszenie
   
14-16. 09 IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych
badania naukowe i dydaktyka
zaproszenie
program
   
22.09 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Adam Mickiewicz i Ukraina
formuła hybrydowa (stacjonarnie w Białymstoku i Kijowie)
zaproszenie
program
   
28-30. 09 VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
program
strona internetowa
   
7-8. 10 Konferencja naukowa poświęcona pamięci Profesora Jerzego Jurkiewicza
Quantum Gravity and More
program
   
18–20. 10 Jubileusz 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Świat w obliczu nowych wyzwań
jubileusz.pau.krakow.pl
   
4-5. 11 IX Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
Współczesne problemy gospodarki odpadami w ujęciu ergonomicznym
o konferencji
program
   
17-18. 11 Międzynarodowa konferencja naukowa
Explicitus est liber
Dziedzictwo sztuki drukarskiej do roku 1800
program i abstrakty
strona konferencji
   
17-18. 11 25th Cracow Methodological Conference
SYMMETRY: BETWEEN PHYSICS, MATHEMATICS, PHILOSOPHY AND ART
program
   
 22.11 Konferencja
Pisarstwo podręcznikowe
Akademia Umiejętności na rzecz edukacji
zaproszenie
program
   
23.11 Naukowa konferencja online
100-lecie Związku Polaków w Niemczech
zaproszenie
program
   
25.11 Sympozjum naukowe Komisji Biologii Rozwoju PAU
Badania organizmów żywych − aspekty
naukowe, etyczne i prawne
program
   
30.11 Kwartalna konferencja Komisji Historii Nauki PAU
Uwagi o kształtowaniu się środowiska historyków matematyki w Polsce od II połowy XX w.
program
   
1.12 Information and Computing in Nature:
Philosophical Perspectives
program
abstracts
   
7-9.12 Wydział I PAU i Wydział Polonistyki UJ
Romantyzm i tradycja romantyczna
w kulturze literackiej,
artystycznej i intelektualnej Krakowa, Polski i Europy
zaproszenie
program
plakat
   
8.12 Międzynarodowa konferencja naukowa
Ukraine-Poland. The Choice of Law Aspects of War and Forced Displacement
(Ukraina-Polska. Kolizyjnoprawne aspekty wojny i przymusowego przemieszczania się osób)
współorganizator: Komisja Prawnicza Stacji Naukowej PAU w Katowicach
https://us.edu.pl/wydzial/wpia/event/ukraine-poland-the-choice-of-law-aspects-of-war-and-forced-displacement/
   
12.12 Konferencja Naukowa Komisji Prawniczej PAU
Nauka prawa wobec zjawiska post-prawdy
program szczegółowy
   
   

 

ROK 2021

 

 

26-28. 04 Ogólnopolska konferencja naukowa
Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze
plakat
program
abstrakty
o konferencji
   
28.05 Sympozjum on-line Polskiego Towarzystwa Neuroendokrynologii
Neuroendokrynologia w aspekcie COVID-19
współorganizator: Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
zaproszenie
program
   
25–26. 06 Konferencja
Nauki w służbie społeczeństwa w sytuacjach pandemii i zagrożeń z nią związanych
(z perspektywy diagnoz naukowych, eksperckich i obywatelskich)
materiały konferencyjne / abstrakty
więcej o konferencji
plakat
program
wydarzenie na Facebooku
dostępne nagrania: https://youtube.com/playlist?list=PLR_ov-3cbgk89hppe4F-K-z1f4xF9qfPO
   
14–17. 09 Cykliczna konferencja międzynarodowa
Dickstein Forum
więcej
plakat
second call
program
abstrakty
   
24–25. 09
Białystok
Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Gabriela Zapolska
Biografia – Estetyka – Idee

zaproszenie
   
19–20. 10 Konferencja
Na drodze ku demokracji
– przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach
po upadku komunizmu i rozpadzie państw federacyjnych
więcej  |  read more
program  |  programme
plakat konferencji
strona konferencji - wykłady online
   
19–20. 10 XXVII Polish-Slovak-Ukrainian Scientific Conference
“Statistical Methods in Modern Economy – Theory and Applications”
Komisja Nauk Ekonomicznych PAU, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
więcej
   
21–22. 10 Krakowska Konferencja Etnograficzna
Metodologie, praktyki, teorie
więcej
plakat
program
   
5–6. 11 Konferencja
Po pandemii - wnioski i zalecenia ergonomiczne
więcej
plakat
program
   
8-9. 11 II. Konferencja naukowa z cyklu:
Medialne i transmedialne procesy narracyjne w komunikacji społecznej
Transmedialne i multimodalne dyskursy i narracje w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych
Radykalizacja języka i postaw Polaków w XXI wieku
zaproszenie
plakat
program
   
18-19. 11 Międzynarodowa konferencja naukowa
Artificem commendat opus
Zbiory graficzne w zasobach bibliotek, archiwów, muzeów i kolekcji prywatnych
Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
transmisja (YouTube)
strona konferencji
facebook (wydarzenie)
   
26.11 Otwarcie wystawy
W POSZUKIWANIU PIĘKNA PRZYRODY
Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego
Archiwum Nauki PAN i PAU
zaproszenie
plakat
   
16-17. 12 Philosophy in Informatics VI
Frontiers of philosophy of computing and information
invitation
website

 

ROK 2020

 

 

16.04 Wideokonferencja naukowa zorganizowana z okazji
20-lecia Komisji Historii Nauki PAU i powołania Pracowni Naukoznawstwa IHN PAN
Polskie czasopisma z historii i filozofii nauki oraz naukoznawstwa:
Jak dostać się do Scopus, WoS, ICI, DOAJ oraz ERIH+?
Dlaczego warto to zrobić?
Kraków–Warszawa–Toruń
Plakat konferencji
Materiały z konferencji
   
25-29.05
UJ
Konferencja 
"Spring Workshop on Gravity and Cosmology"
organizowana przez Uniwersytet Jagielloński  
przy współudziale Komisji Układów Złożonych PAU
strona konferencji
   
28-29.09 Konferencja Komisja Etyki Komunikacji PAU
Prawda w tekstach kultury
więcej o konferencji oraz dostępne nagrania
   
6-10.10 Rozmowy na czasie
PAU partnerem Copernicus Festival: CZAS
więcej o Rozmowach oraz dostępne nagrania
   
20.10 Konferencja on-line Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Bitwa Warszawska
więcej
   
5.11 Władysław Szafer (1886-1970) – organizator nauki, botanik, współtwórca ochrony przyrody
Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN,
Komisja Historii Nauki PAU, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN
Zaproszenie i program
   
6.11 Sympozjum (online)
Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności
Ergonomia wobec wielokulturowości
Zaproszenie
Program
   
16.11 Roman Ingarden (1893–1970)
Konferencja organizowana przez Krakowski Oddział Polskiego Towarzystwa Filozoficznego
pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności
Zaproszenie i program
   
19-20. 11 Międzynarodowa konferencja naukowa
Littera scripta manet
Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów
Organizator: Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
littera-scripta-manet.biblioteka.pau.krakow.pl
   
24-25. 11 Międzynarodowa konferencja naukowa
Polska-Ukraina, Polacy-Ukraińcy.
Bilans wzajemnych relacji
   
30.11 Konferencja  Axentowicz. Kraków. Armenia
Organizatorzy: Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce,
Polska Akademia Umiejętności, Miasto Kraków
Plakat z programem
Oglądaj konferencję: https://www.youtube.com/watch?v=0SCdZD42o_g
   

 

 

ROK 2019

 

 

16.02 60. rocznica powrotu Skarbów Wawelskich 1959-2019
Jerzy T. Petrus (wykład)
Organizatorzy: Zamek Królewski na Wawelu, Polska Akademia Umiejętności
Zaproszenie
Plakat
   
20.02
Warszawa
Promocja książki autorstwa Ireneusza Jakubczyka
przy współpracy Aleksandra Bursche i Magdaleny Mączyńskiej
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum — Polen — Band 3: Mittelpolen
Zaproszenie
   
13.03 Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Dyskusja nad badaniami judaistycznymi w Polsce w perspektywie dziejów powszechnych
Zaproszenie/program
   
16.03 Walne Zgromadzenie PAU
   
22.03 Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Eemski nosorożec z Gorzowa Wielkopolskiego
   
27.03 Posiedzenie Komisji Nauk Prawnych Oddziału Krakowskiego PAN
poświęcone dyskusji o nowej ustawie o nauce i szkolnictwie wyższym
Zaproszenie
   
4-5.04 Konferencja  Romantic Interactions
Plakat konferencji
Strona internetowa
   
9.04 Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Medioznawczej PAU oraz Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Ks. prof. Wojciech Misztal, Papież Franciszek o mediach, nadziei i zaufaniu
Zaproszenie/plakat
   
9.05 Konferencja  Leonardo da Vinci – w pięćsetlecie śmierci
(Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie)
Zaproszenie
Plakat
   
13-14.05 Konferencja  15 lat Polski w Unii Europejskiej
Plakat konferencji
Ulotka z programem
Strona konferencji
   
20.05 Seminarium naukowe  Społeczne obciążenia własności prywatnej – filozofia i prawo
Program
   
20.05 Uroczyste wręczenie Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
Laureatem Nagrody został Profesor Adolf Juzwenko
   
20-24.05 3rd Conference  World of Gravettian Hunters
Strona internetowa
   
21.05 Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU i Komisji Zastosowań Matematyki OK-PTM
Prof. dr hab. Jerzy Klamka, Sterowalność układów dynamicznych
Zaproszenie
   
28.05 Konferencja Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU
Społeczeństwo obywatelskie, społeczności lokalne w sytuacjach katastrof naturalnych –
diagnozy, praktyki i rekomendacje
|  Zaproszenie  |  Plakat  |  Program  |  O konferencji  |  Strona internetowa  |
   
4-5.06 Konferencja Komisji Medioznawczej PAU
Obrazy i słowa przemocy we współczesnych mediach
O konferencji / plakat
   
12.09 Konferencja naukowa z okazji 30. rocznicy
wyborów parlamentarnych w Polsce w 1989 roku
oraz powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego
Polska roku 1989 i 30 lat później
Plakat
   
17-18.09 XLII Ogólnopolska Konferencja Kartograficzna
O konferencji
Strona konferencji
Program
   
19–21.09 Dickstein Forum
Commission on the History of Science, Polish Academy of Arts and Sciences (PAU),
International Academy of the History of Science
Invitation
Program
Poster
   
9.10 Konferencja naukowa
W stulecie Sejmu Ustawodawczego RP 1919–2019
Organizator: Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Zaproszenie
Plakat
   
11-12.10 Międzynarodowa konferencja naukowa
Traktat Wersalski – znaczenie polityczne i kulturowe dla narodów słowiańskich
Organizatorzy: Komisja Kultury Słowian PAU,
Fundacja Narodowa im. Romana Dmowskiego,
Fundacja Vis Veritatis im. Św. Michała Archanioła
O konferencji
Program
   
16.10 Konferencja
Spuścizna w XXI wieku – problemy gromadzenia, opracowywania i udostępniania
O konferencji
Komunikat
Program
   
18.10 Konferencja naukowa w 110. rocznicę urodzin Profesora Stanisława Urbańczyka
Organizator: Wydział I Filologiczny PAU
Plakat/zaproszenie
   
22.10 Konferencja Instytutu Farmakologii PAN
Wspomnienie o prof. Jerzym Maju, twórcy polskiej szkoły psychofarmakologii
Zaproszenie/program
   
23.10 Konferencja  KRAKÓW w IX–XIII wieku
poświęcona pamięci Profesora Jerzego Wyrozumskiego
Zaproszenie / program
Plakat
   
28.10 NIEZWYKŁY DAR
25 lat kolekcji Lanckorońskich w Polsce
Zaproszenie/plakat
   
5–6.11 Konferencja naukowa
Sztuka roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata
w stulecie wznowienia stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską
Zaproszenie/program
Plakat konferencji
Plakat z programem
   
7-8.11 Konferencja naukowa
Rola medialnych i transmedialnych procesów narracyjnych w identyfikacji postaw patriotycznych Polaków
Organizator: Komisja Medioznawcza PAU
Anons konferencyjny
Plakat / program
   
15-16.11 Międzynarodowa konferencja
Problemy kodyfikacji w 100-lecie powołania Komisji Kodyfikacyjnej RP
Zaproszenie / program
Strona konferencji:
www.problemykodyfikacji.pau.krakow.pl
www.challengesofcodification.pau.krakow.pl
   
16.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
   
20.11 Spotkanie z Profesorem Andrzejem Borowskim,
tłumaczem Książki o dworzaninie Baltazara Castiglione,
poświęcone zagadnieniu HOMO POLITICUS jako dzieło sztuki
Zaproszenie/plakat
   
20-21.11
Białystok
II Międzynarodowa konferencja z cyklu „Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony”
Naukowe i literackie światy Zygmunta Glogera
Piśmiennictwo - Historia - Etnografia - Ethos ziemiański - Język
Program
   
22.11 Sympozjum Komisji Biologii Rozwoju PAU
Postępy w biologii rozwoju roślin i zwierząt –
bieżące problemy badawcze członków Komisji Biologii Rozwoju PAU

Zaproszenie / program
   
22-23.11 VI (XXXIII) Sympozjum
Ergonomia wobec idei sztucznej inteligencji
O sympozjum
   
29-30.11 III Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria i duchowość”
O konferencji, program
Plakat konferencji
Strona internetowa
   
10.12 Promocja publikacji
Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406–1409
Więcej
Zaproszenie
Plakat
   
   

 

 

ROK 2018

 

 

12.01 Sesja naukowa organizowana przez Komisję Paleogeografii Czwartorzędu PAU
i Sekcję Geochronologii Komitetu Badań Czwartorzędu PAN
   
30.01 Promocja książki „TALOWSKI”
Zaproszenie/plakat, okładka
   
5.02 Konferencja „Ustawa 2.0 a rozwój nauki i szkolnictwa wyższego”
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zaproszenie i program
   
8-9. 03
Collegium
Maius UJ
Konferencja naukowa
Słowiańszczyzna wschodnia a europejskie tradycje kulturowe
poświęcona pamięci prof. dra hab. Ryszarda Łużnego w dwudziestą rocznicę śmierci
Zaproszenie i program
Plakat konferencji
Plakat z programem
   
16.03 Konferencja naukowa
Pożegnanie z Galicją. Wkład Małopolski w budowę niepodległości Polski
Zaproszenie i program
Plakat
   
17.03 Walne Zgromadzenie PAU
   
20.03 Konferencja
W poszukiwaniu fundamentów nauk o mediach
Zaproszenie, informacje organizacyjne
   
14.04 Konferencja  Etyka komunikacji
Plakat z programem
   
21.04
Collegium
Maius UJ
Konferencja naukowa  Muzyka Armenii i Ormian polskich
Organizatorzy: Komisja Wschodnioeuropejska PAU, Akademia Muzyczna w Krakowie,
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne
Zaproszenie i program
Koncert - plakat
   
10-11. 05 Konferencja naukowa
Druki XIX wieku w nadsekwańskiej Książnicy Narodowej
Zaproszenie i program, plakat konferencji, plakat z programem 
   
14.05 Sesja naukowa
Prawo prywatne międzynarodowe wobec wyzwań XXI wieku
towarzysząca uroczystości jubileuszu 50-lecia pracy naukowej
Prof. dr. hab. Andrzeja Mączyńskiego
Plakat z programem
   
21.05 Uroczyste wręczenie Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
Laureatką Nagrody została Pani Anna Dymna
   
21-22. 05 American Ethnicity
Old and New Immigration Flows, Old and New Challenges
Program, plakat
   
23-26. 05
Olsztyn
XXXIII Konferencja Embriologiczna 
Rośliny • Zwierzęta • Człowiek
Zaproszenie
Strona internetowa
   
4.06 Konferencja  Wiosna Solidarności ‘88
zorganizowana w ramach obchodów 30. rocznicy strajku kwietniowo-majowego
pracowników Huty im. Lenina w Krakowie – Nowej Hucie
Zaproszenie i program
   
6.06 Klinika Dziennikarstwa
W poszukiwaniu nowego modelu kształcenia dziennikarzy
Zaproszenie oraz informacje o spotkaniu, plakat
   
8-9. 06
Nowy Jork
PIASA 76th Annual Conference
Zaproszenie
Strona internetowa
   
15.06 Otwarcie wystawy  Orient bliski i daleki
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
Zaproszenie
   
16.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
   
25.06 Obchody rocznicowe  Niedokończone msze wołyńskie
Konferencja naukowa  Ludobójstwo na kresach południowo-wschodnich, 1943–1944:
aspekt eklezjalny i teologiczny

Zaproszenie i program
   
7–9. 09
Chicago

Obchody 75-lecia Polish American Historical Association
- o  obchodach jubileuszu
- zaproszenie i program
- plakat
- koncert
Więcej informacji na stronach internetowych:
- PAHA - polishamericanstudies.org
- PAHA News

   
14–15. 09
Poznań
II Kongres Towarzystw Naukowych
Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej
Organizatorzy: Polska Akademia Nauk - Rada Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN,
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Płockie
Zaproszenie
Program
Więcej o Kongresie - rtn.pan.pl
   
26–28. 09 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
www.jewishstudies.pl
Program
Plakat
   
12.10 Konferencja naukowa
70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ
O konferencji
Plakat
Program
Zaproszenie do udziału w publikacji pokonferencyjnej
www.deklaracjaonz.pau.krakow.pl
   
13.10
Mydlniki
Konferencja  Pszczoły ludziom, ludzie pszczołom
Zaproszenie
Program
   
15-16. 10 Ogólnopolska konferencja naukowa
Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych
Komisja Etnograficzna PAU, Instytut Studiów Międzynarodowych UJ
Program
Plakat
   
18–19. 10 Konferencja naukowa
Unia, federacja, niepodległość? Polski i Litwy drogi do niepodległości (do roku 1918)
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Współorganizatorzy: Instytut Historii UJ, Instytut Historii Litwy (Wilno)
O konferencji
Program
Plakat
   
18.10 Konferencja  Uczeni czasów niewoli
Konferencja zorganizowana w związku ze złożeniem prochów Karola Olszewskiego
i ziemi z grobu Zygmunta Wróblewskiego
w Panteonie Narodowym w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie
Plakat/program
Relacja z konferencji
   
19.10 Uroczystość przeniesienia doczesnych szczątek prof. Karola Olszewskiego
i ziemi z grobu prof. Zygmunta Wróblewskiego
do krypt Panteonu Narodowego w kościele św. św. Piotra i Pawła w Krakowie
Zaproszenie
   
22–24. 10 7th International Conference of Oriental Studies:
Collections of Texts and Artefacts
Zaproszenie/program
Plakat konferencji
Plakat z programem
   
24–26. 10 Ogólnopolska konferencja naukowa
Oblicza Niepodległej – Państwo i Społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej
Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności
O konferencji
Zaproszenie/program
   
5.11 Spotkanie z Profesorem Raimo Pullatem,
autorem książki ŚWIAT RZECZY MIESZKAŃCA TALLINNA W DOBIE OŚWIECENIA
Zaproszenie/plakat
Więcej o książce
   
9–10. 11
Białystok
Jubileuszowa konferencja naukowa w 200. rocznicę debiutu Adama Mickiewicza (1818–2018)
DEBIUTY MICKIEWICZA, DEBIUTY ROMANTYKÓW
TRADYCJE – STRATEGIE – IDEE – JĘZYK
Zaproszenie
   
15–16. 11 Konferencja naukowa
Prasa krakowska w 100. rocznicę odzyskania niepodległości
Anons konferencyjny
Plakat
Program
   
17.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
   
30.11 – 01.12 V Sympozjum Komisji Ergonomii PAU
Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji
Zaproszenie
   
5–7. 12
Łódź
Konferencja naukowa
Nie tylko w mieście: kulturowe formy, praktyki i strategie zadomowiania przestrzeni
Więcej o konferencji
   
13-14. 12 Konferencja rocznicowa  Stanisław Pigoń (1885–1968). Profesor i obywatel
Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności
13.12.2018, WP UJ, ul. Gołębia 16
14.12.2018, PAU, ul. Sławkowska 17
Plakat/program
   
14.12 Promocja książki 
Średniowieczny kościół Na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych 
pod redakcją prof. Jacka Poleskiego

Aula Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów w Krakowie Na Skałce, ul. Skałeczna 16
Zaproszenie
Plakat
Więcej o książce
   

 

 

 

ROK 2017

 

 

3.03
Katowice
Konferencja  Sędzia a Konstytucja. Kryzys sądownictwa konstytucyjnego
a rozproszona kontrola zgodności prawa z Konstytucją RP

Organizatorzy: Wydział Prawa i Administracji UŚ, Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych,
Rzecznik Praw Obywatelskich, Polska Akademia Umiejętności – Komisja Prawnicza w Katowicach
Zaproszenie i program
   
18.03 Walne Zgromadzenie PAU 
   
5.04 Dziewiąte  SPOTKANIE Z KARLĄ
poświęcone działalności dobroczynnej i charytatywnej Karoliny Lanckorońskiej
Zaproszenie/plakat
   
21.04 Interdyscyplinarne sympozjum
poświęcone pamięci profesor Jolanty Rokoszowej w 20. rocznicę śmierci
FENOMEN MILCZENIA W KULTURZE I JĘZYKU
Organizator: Wydział I Filologiczny PAU
   
28-30. 04  Obchody 70. rocznicy akcji „Wisła”
АКЦИЯ «ВІСЛА» – ЛЕМКЫ 1947–2017
Akcja „Wisła” – Łemkowie, 1947–2017
ЗАПРОШЫНЯ / ПРОГРАМ
Zaproszenie / program
Plakat 
Relacja
   
8.05
Nakło Śląskie
Konferencja naukowa
Świetność i zniszczenie arystokracji na dawnych i obecnych ziemiach polskich
Organizatorzy: Centrum Kultury Śląskiej, Komisja Historii Śląska PAU
Program
   
15.05 Konferencja
Leon Wachholz – w 150 rocznicę urodzin, w 75 rocznicę śmierci
Organizatorzy: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Zakład Medycyny Sądowej CM UJ
Zaproszenie i program
Strona internetowa
   
16.05 V seminarium Sekcji Teledetekcji KBKiS PAN
organizowane wspólnie z Komisją Geoinformatyki PAU
Teledetekcja i Geoinformatyka w Badaniach Lasów
Zaproszenie, program
Plakat
   
22.05 Uroczyste wręczenie Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich
Laureatem Nagrody został Profesor Krzysztof Penderecki
Nagroda w 2017 oraz fotorelacja z uroczystości
   
26.05 Konferencja  Progress in Developmental Biology
Organizator: Komisja Biologii Rozwoju PAU
Zaproszenie  |  O konferencji  |  Plakat 
Conference Info  |  Conference Programme  |  Poster Info
   
29-30.05 Konferencja
Migracje w przestrzeni społecznej współczesnej Polski i Europy – kontekst światowy
Organizatorzy: Instytut Europeistyki UJ, Instytut Filozofii i Socjologii PAN,
Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ,
Jagiellońskie Centrum Studiów Migracyjnych, Urząd Miasta Krakowa
O konferencji  |  program  |  plakat
   
1.06 Konferencja naukowa
Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej.
Zespoły ksiąg sądowych do 1831 r. w zasobach archiwalnych Ukrainy
- zaproszenie
- plakat
   
16-18. 06 Konferencja naukowa Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce
(Polish Institute of Arts and Sciences of America – PIASA)
PIASA 75th Annual Meeting
Invitation  |  plakat  |  program
Zaproszenie  |  o konferencji
Strona internetowa
   
19.06 Sesja naukowa  Komisji Filozofii Nauk PAU 
Katedry Filozofii Przyrody Wydziału Filozoficznego UPJPII w Krakowie
Marian Smoluchowski (1872-1917). Fizyk wobec wyzwań filozoficznych
Program
Plakat
   
21.06 Spotkanie Europejskiego Forum Strategicznego Infrastruktur Badawczych
(European Strategic Forum on Research Infrastructures - ESFRI)
Więcej  |  plakat
   
23.06 Sesja naukowa Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Roztocze – starożytna terra incognita? Mikroregion osadniczy w rejonie Ulowa
na Roztoczu Środkowym
w pradziejach i jego tło. Studium interdyscyplinarne
Program
   
24.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
   
5-8. 09 The EMMI workshop
Challenges in Photon Induced Interactions
Strona internetowa
   
13-15. 09 Development of mathematics and related sciences
in Central-Eastern Europe in the 20th century

Program
   
13-15. 09
Zakopane
VIII międzynarodowa konferencja naukowa
Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych
Zaproszenie
   
18-22. 09 Initial Stages 2017
4th International Conference on the Initial Stages in High-Energy Nuclear Collisions
Strona internetowa
Plakat konferencji
   
29.09 IV. Konferencja Estreicherowska
w 70. rocznicę VI. podróży rewindykacyjnej do Niemiec Karola Estreichera jr.,
największego rewindykatora w historii Europy
Zaproszenie
Plakat
   
10.10 Sesja naukowa
In memoriam Prof. Jerzy Vetulani. In memoriam Prof. Krzysztof Wędzony
Zaproszenie
   
11.10 Uroczyste posiedzenie Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Zaproszenie
   
14-15. 10 Konferencja „Substancje toksyczne w środowisku pszczół”
(Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Zaproszenie
Program
   
17-21. 10 V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie
Strona internetowa
   
23.10 Konferencja naukowa Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
poświęcona pamięci Juliana Dunajewskiego „Prace i trudy polityczne wielkiego męża”
Zaproszenie
Plakat
   
27.10 Sesja naukowa
PROFESOR TADEUSZ ULEWICZ jako badacz dawnej literatury i kultury – w stulecie urodzin
Zaproszenie
Plakat
   
8-10. 11 Konferencja naukowa
Przemiany Polityczno-Ustrojowe, Gospodarczo-Społeczne, Kulturalno-Religijne
w Prowincji Małopolskiej w Epoce Nowożytnej
Informator
Program
Plakat
   
13.11
Warszawa
Konferencja naukowa poświęcona Prof. Januszowi Tazbirowi
Więcej
   
16-17. 11 Konferencja naukowa
Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski
Więcej o konferencji i wystawie
Zaproszenie i program
Plakat konferencji
Zaproszenie na otwarcie wystawy
   
18.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
   
18-20. 11
Tomaszowice
V Debata PAU
Nauczanie uniwersyteckie i kształcenie elitarne
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
   
20.11
Uniwersytet Rolniczy
III Forum Green Smart City – głos nauki w walce ze smogiem
Zaproszenie
Program
Strona internetowa
   
23-24. 11 Konferencja naukowa
Między Unią Europejską a Eurazją.
Przestrzeń poradziecka wobec szans i zagrożeń
Zaproszenie
Program
Plakat
O konferencji
   
24-26. 11 Konferencja naukowa  650 lat Prokocimia
Plakat
Strona internetowa
   
28.11 Konferencja Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Podręczniki szkolne w Polsce
Przeszłość - Teraźniejszość - Przyszłość
Zaproszenie
Plakat
   
4.12 Konferencja naukowa
Stanisław Tarnowski – człowiek, uczony, polityk
w setną rocznicę śmierci (1917–2017)
Zaproszenie
Plakat
   

 

 

ROK 2016

 

 

25-28.02 Sesja naukowa 5th Cracow Maya Conference
Weaving Histories: Women in Mesoamerican Culture, Society and Politics
Organizatorzy: Instytut Archeologii UJ, Polska Akademia Umiejętności
25.02.2016, godz. 9.00-19.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
26-28.02.2016, godz. 9.00-18.00, Instytut Archeologii UJ przy ul. Gołębiej 11
Program
Fotorelacja
   
19.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
25.04 Sesja naukowa  Biurokracja w nauce
Program
Foto- i wideorelacja
   
26.04 Sesja naukowa  Zagrożenia Środowiska Ziemi
Organizatorzy: Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych PAU, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN,

Komitet Global Change PAN, Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Program
Fotorelacja
   
9.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został ks. Adam Boniecki
Nagroda w 2016 oraz fotorelacja z uroczystości
   
10.05 Konferencja panelowa
Kryzys nauczania łaciny – kryzys kultury
O konferencji, program
Fotorelacja
   
16-20.05 Konferencja World of Gravettian Hunters
Organizatorzy: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Polska Akademia Umiejętności
O konferencji
Strona internetowa
   
18-21.05
Wojsławice
XXXII KONFERENCJA EMBRIOLOGICZNA  Rośliny – Zwierzęta – Człowiek
Organizatorzy:
Zakład Biologii Rozwoju Zwierząt, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Uniwersytet Wrocławski
Komisja Embriologii i Morfologii Polskiej Akademii Umiejętności
Program
   
24.05 - 1.06
Zakopane
56. Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej
A Panorama of Holography

Więcej o 56. Krakowskiej Szkole Fizyki Teoretycznej
Plakat
Strona internetowa
   
30-31.05 XX Krakowska Konferencja Metodologiczna  FILOZOFIA W NAUCE
Organizatorzy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie,
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Polska Akademia Umiejętności
O konferencji
Program
   
1.06 Pokaz filmu „Króliki z Ravensbrück”
Zaproszenie/plakat
Więcej o pokazie filmu
   
6-7.06 Konferencja naukowa
American Ethnicity and East European Immigration
O konferencji
Plakat
Program
Fotorelacja
   
12-28.06 XIV Konferencja  Przywracanie zapomnianej historii.
Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich
14TH CONFERENCE  RECOVERING FORGOTTEN HISTORY.
THE IMAGE OF EAST-CENTRAL EUROPE IN ENGLISH-LANGUAGE ACADEMIC TEXTBOOKS

O cyklu konferencji "Przywracanie zapomnianej historii..."
O XIV Konferencji
Informacja prasowa
Fotorelacja
   
17-18.06 Konferencja  Polacy w nauce światowej
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
O konferencji
Zaproszenie/program
Plakat
Fotorelacja
   
17.06  Otwarcie wystawy
Nauka ponad granicami – z zagranicznych kontaktów uczonych polskich w XX wieku
Zaproszenie
Fotorelacja
   
18.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Fotorelacja
   
25.07 Konferencja Naukowa
Particle Production in Hadronic Collisions
Program
   
22-23. 09
Katowice
Konferencja naukowa
Między Śląskiem a Wileńszczyzną
Organizatorzy:
- Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach
- Biblioteka Śląska w Katowicach
Zaproszenie
Strona internetowa
   
28.09 Sesja Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Sandomierz – miasto niespełnionych nadziei. W 730. rocznicę lokacji miejskiej
Zaproszenie, plakat
   
29-30. 09
Paryż
Konferencja
„Paris–Cracovie – Objectif Commun” / „Paryż–Kraków – wspólny cel”
O konferencji, zaproszenie (pl), zaproszenie (fr)
   
30.09 III. Konferencja Estreicherowska
w 110. rocznicę urodzin Karola Estreichera jr.
Zaproszenie
   
2.10
Luzino
Uroczystość odsłonięcia pomnika prof. Gerarda Labudy
Zaproszenie
   
12-13. 10 Konferencja naukowa
Tożsamość i samoidentyfikacja bałkańskich narodów, mniejszości etnicznych i religijnych
po rozpadzie Jugosławii. Historia – polityka – kultura – język – media

Organizatorzy:
- Komisja Środkowoeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności
- Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego
- Instytut Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
O konferencji, zaproszenie, program
   
31.10
Montreal
Międzynarodowe sympozjum naukowe
„Gombrowicz Bewildered / Gombrowicz désemparé”
   
4.11 Sympozjum naukowe Komisji Ergonomii PAU
Ergonomia w produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji surowców biologicznych
O konferencji
   
18.11 Odsłonięcie tablicy upamiętniającej miejsce tajnych posiedzeń naukowych PAU
w czasie okupacji niemieckiej
Kraków, ul. Warmijska 5
Zaproszenie
   
18.11 Otwarcie wystawy
Łącząc miłość nauki z miłością ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności
Archiwum Nauki PAN i PAU, ul. Św. Jana 26
Zaproszenie
   
19.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
   
19-21. 11
Tomaszowice
IV Debata PAU
Finansowanie nauki
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
   
21.11 Debata organizowana przez Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
z okazji setnej rocznicy wydania przez monarchów Niemiec i Austro-Węgier Aktu 5 listopada 1916
Zaproszenie/plakat
   
1–2. 12 Polsko–czesko–słowacka konferencja naukowa
Zima w mieście. Różne oblicza kultury miasta
Zaproszenie
   
15.12 Sesja naukowa
GERARD LABUDA - PIERWSZY PREZES ODRODZONEJ PAU. W STULECIE URODZIN
Organizator: Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Zaproszenie, plakat
   
17.12 Konferencja naukowa
Sprawa mordu na profesorach lwowskich nadal jest otwarta
Współorganizator: Komisja Wschodnioeuropejska PAU
Collegium Maius UJ, Sala im. Michała Bobrzyńskiego
   

 

 

ROK 2015

 

 

8–10.01 XXI Cracow Epiphany Conference
ON FUTURE HIGH ENERGY COLLIDERS
Strona internetowa
Fotorelacja
   
19–20.02 Sesja naukowa 4th Cracow Maya Conference Into the Underworld:
Archaeological and anthropological perspectives on the afterlife in the Pre-Columbian Americas
Program
   
20.03 Otwarcie wystawy Krzysztof Skórczewski. Miedzioryty z lat 2010–2014. Dar dla Gabinetu Rycin
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Archiwum Nauki PAN i PAU
Więcej informacji oraz fotorelacja
   
21.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
4.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Profesor Jerzy Limon
Nagroda w 2015 oraz fotorelacja z uroczystości
   
22-23.05 Sesja naukowa Perspectives in Medical Biotechnology
Organizatorzy:
Polska Akademia Umiejętności, Polish Cell Biology Society, Polskie Towarzystwo Biochemiczne,
Uniwersytet Jagielloński - Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii,
International Associated Laboratory (LIA) JU-CNRS
Fotorelacja
   
29.05 Sesja naukowa
Progress in Cell Biology: Mitochondria and Chloroplasts
Organizator: Komisja Embriologii i Morfologii PAU
Współorganizator: Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
Zaproszenie, plakat, program
Fotorelacja
   
11-13.06 Konferencja naukowa
Exact sciences and mathematics in Central-Eastern Europe from the mid-19th century to World War II
O konferencji
Program
Strona internetowa
Fotorelacja
   
11-27.06 13TH CONFERENCE  RECOVERING FORGOTTEN HISTORY.
THE IMAGE OF EAST–CENTRAL EUROPE
IN ENGLISH–LANGUAGE ACADEMIC TEXTBOOKS
Zdjęcia z 16.06.2015 (PAU)
   
19.06 Otwarcie wystawy  Wspólnota umiłowania nauki
200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie
Foto- i wideorelacja
   
20.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Fotorelacja
   
20-28.06 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Cracow School of Theoretical Physics, LV Course, 2015
Particles and resonances of the Standard Model and beyond
Strona internetowa
   
4.08 Otwarcie wystawy „200. rocznica powołania TNK” na Plantach krakowskich
Zaproszenie
Foto- i wideorelacja
   
1-5.09

Międzynarodowa Konferencja Naukowa
23rd Low x Meeting
Sandomierz
Strona internetowa
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Polska Akademia Nauk - Instytut Fizyki Jądrowej,
Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutniczna, Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący,
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

   
16-18.09
(Zakopane)
VII międzynarodowa konferencja
Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych, badania naukowe i dydaktyka
Organizatorzy:
Polska Akademia Umiejętności, Zakład Mechanizacji Prac Leśnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
   
27–30.09 XIV Sympozjum
Wpływ Wibracji na Otoczenie
Kraków – Nowy Wiśnicz
Strona internetowa
   
3.10 Sesja naukowa
From particle physics to biological modeling: in search of beauty in nature
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo Hutnicza
Plakat
   
16.10 Sesja naukowa
Humanistyczne pasje polskich przyrodników XIX–XX w.
Komisja Historii Nauki PAU, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Sekcja Historii Nauk Humanistycznych,
Sekcja Historii Nauk Przyrodniczych, Sekcja Historii Botaniki Polskiego Towarzystwa Botanicznego,
Ogród Botaniczny – Instytut Botaniki UJ
Zaproszenie i program
   
21.10 Konferencja naukowa
80 lat Polskiego Słownika Biograficznego. Dorobek i problemy biografistyki narodowej
Organizatorzy: Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Umiejętności
Zaproszenie i program
   
23-24.10 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Parlamentaryzm Korony i Litwy (XV-XVIII wiek)
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Współorganizator: Instytut Historii Litwy w Wilnie
Zaproszenie i program, informator, plakat
Fotorelacja
   
5.11 Uroczystość przekazania przez Panią Annę Żulińską papierów rodziny Żulińskich
pochodzących z XIX i XX w., w tym dokumentów Tadeusza Żulińskiego
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie
Zaproszenie
   
6.11 Sesja naukowa Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU oraz Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
The “Polgar island” (Eastern Hungary): environment, settlement structure and interregional contacts
from the Middle Neolithic to the Copper Age
   
14.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Fotorelacja
   
14–16.11
Tomaszowice
III Debata PAU
Meandry kariery naukowej
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
   
16–17.11 Konferencja
Krakowska szkoła historyczna – tradycja i współczesność
Środowisko historyczne Krakowa w służbie nauki, kultury i narodu
Organizatorzy: Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności
Miejsce konferencji: Akademia Ignatianum w Krakowie
O konferencji, plakat/program
   
18-20.11 Międzynarodowa konferencja naukowa  Ukraina, Ruś w epoce nowożytnej. Instytucje i elity
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
Współorganizatorzy: Instytut Historii UJ, Instytut Społeczeństwa Uniwersytetu im. Hrynczenki w Kijowie
Program konferencji, o konferencji, informator, plakat, program panelu młodych historyków
Fotorelacja
   
20-21.11

Sympozjum Komisji Ergonomii Polskiej Akademii Umiejętności
Ergonomia wobec nowych technik i technologii
Program

   
26-27.11 Międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja naukowa
Zagrożenia – wyzwania – szanse bezpieczeństwa europejskiego
Загрози – виклики – шанси європейської безпеки
Organizatorzy:
Polska Akademia Umiejętności
Instytut Państwa i Prawa im. Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy
Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Program, informator, plakat
Fotorelacja, sprawozdanie z konferencji w PAUzie Akademickiej
   
4–5.12 Międzynarodowa naukowa konferencja  Słowianie – Problemy Geokultury
Organizator: Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej UJ
Współorganizatorzy: Komisja Kultury Słowian PAU, Prawosławna Parafia Zaśnięcia NMP
Plakat
Fotorelacja
   
8.12 Debata o problemach społecznego ruchu naukowego w dzisiejszej Polsce
Fotorelacja
   
9–10.12 Konferencja naukowa z okazji 200. rocznicy powstania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński, Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie, program, plakat, informator, informator (wer. ang.)
Strona internetowa - tnk.krakow.pl
Foto- i wideorelacje
   
9.12 Otwarcie wystawy w Archiwum Nauki PAN i PAU
Wznosząc gmach narodowej wiedzy.
200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
Zaproszenie
Strona internetowa - tnk.krakow.pl
Foto- i wideorelacja
   
18.12 Jubileusz 140-lecia Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika
Sesja na temat historii Towarzystwa oraz roli towarzystw naukowych w upowszechnianiu i popularyzacji nauki
Program/plakat
Fotorelacja
   

 

 

ROK 2014

 

 

8–10.01 XX Cracow EPIPHANY Conference
on the Physics at the LHC
Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Fotorelacja
Strona konferencji
   
5.03 Interdyscyplinarne posiedzenie naukowe
Polskiej Akademii Umiejętności i Krakowskiego Oddziału PAN
Robotyka Urologiczna
Fotorelacja i program
   
22.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
11.04 Sesja naukowa Nauka i Innowacja
Strona konferencji
   
5.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Pan Jerzy Owsiak
Nagroda w 2014 oraz fotorelacja z uroczystości
   
8–9.05 XVIII Krakowska Konferencja Metodologiczna – The Limits of Physics and Cosmology
Organizatorzy: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński,
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Wydział Filozofii
Strona konferencji
   
24.05 Seminarium w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości
Nasze 25-lecie. Blaski i cienie oczami korespondentów prasy zagranicznej
Fotorelacja
Zaproszenie
   
30.05 Seminarium w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości
Czerwiec 89
Fotorelacja
Zaproszenie
   
6.06 Konferencja
Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie
Organizatorzy:
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU; Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Fotorelacja
   
9.06
Space Gallery
Otwarcie wystawy w ramach Krakow Photo Fringe 2014
Rzeźba rzymska na starej fotografii
Fototeka Lanckorońskich PAU i Space Gallery
Zaproszenie
   
11-13.06 Sesja naukowa
Explaining the Mind. Perspectives on Explanation in Cognitive Science
Organizatorzy:
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności
   
12–20.06
Zakopane
54 Cracow School of Theoretical Physics:
Quantum Chromodynamics meets Experiment
Strona internetowa
   
13.06 Ocean wszechrzeczy... w spuściznach ludzi nauki i kultury
Konferencja naukowa - zaproszenie
Otwarcie wystawy - zaproszenie
Fotorelacja
   
14.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Fotorelacja
   
16-18.06 Konferencja
AMERICAN ETHNICITY AND EAST EUROPEAN IMMIGRATION
Fotorelacja
Program, plakat
   
4–7.09 IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego
Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ
   
13.09 Seminarium w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości
Transformacja ekonomiczna 1989. W 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego
Zaproszenie
Program i fotorelacja
   
15–16.09 Konferencja
Monarchia, wojna i człowiek:
codzienne i niecodzienne życie mieszkańców Galicji w dobie pierwszej wojny światowej
Fotorelacja
Zaproszenie i program
   
29.09 – 1.10 Sesja naukowa
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Fotorelacja
Program
   
10–11.10 Konferencja naukowa
Polska–Rosja w sferze kultury i religii
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Rosji i Europy Wschodniej, Komisja Kultury Słowian PAU
   
14.11

Konferencja Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914–1919
Zaproszenie i program
Otwarcie wystawy Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie
Zaproszenie
Fotorelacje

   
15.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   
15-17.11
Tomaszowice
II Debata PAU
Studia i studiowanie: po co i jak zmieniać uniwersytety w Polsce

Organizator: Polska Akademia Umiejętności
   
27–28.11 Polsko-ukraińska konferencja
Obywatelska partycypacja w życiu społecznym, publicznym i politycznym w Polsce i na Ukrainie
w okresie przemian ustrojowych

Громадянська участь у суспільному, публічному і політичному житті в Польщі та в Україні
в період системної трансформації

Fotorelacja
Program

 

 

 

ROK 2013

 

 

7–9.01 Cracow Epiphany Conference
ON THE PHYSICS AFTER THE FIRST PHASE OF THE LHC
Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Strona konferencji
   
22.01 Konferencja
Powstanie Styczniowe jako dziedzictwo historyczne Małopolski
Małopolski Szlak Powstania Styczniowego

Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
10-16.02 49. Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej
Strona konferencji
   
21–22.02 Konferencja naukowa
POWSTANIE STYCZNIOWE – Odniesienia, Interpretacje, Pamięć
Program
   
21–24.02 Sesja naukowa
3rd Cracow Maya Conference: Mesoamerican Writing Systems
Program
Fotorelacja
   
6.03 Seminarium: Profesor Michel Spiro - LHC, CERN and the two infinities
Organizatorzy: Ambasada Republiki Francuskiej, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Francuski w Polsce
Zaproszenie
Fotorelacja
   
15.03 Obchody Święta Narodowego Węgier
zorganizowane przez Ambasadora Węgier w Warszawie Ivána Gyurcsíka
pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy
oraz Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego
Współorganizatorzy: Centrum Węgierskie w Krakowie, Cracovia Andante,
Polska Akademia Umiejętności, Węgierski Instytut Kultury
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
22.03 Sesja poświęcona pamięci Profesora Andrzeja Szczeklika w pierwszą rocznicę śmierci
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
23.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
8-12.04
Wrocław
Spring School of Spectroscopic Data Analyses
Determination of Atmospheric Parameters of B, A, F and G type stars
Strona konferencji
   
10.04 Sesja naukowa
Problemy generalizacji kartograficznej współczesnych zasobów danych topograficznych
Program
Fotorelacja
   
12.04 Sesja poświęcona pamięci
Profesora Jerzego A. Janika (1927–2012)
w pierwszą rocznicę śmierci
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
22–26.04
Lublin
XXI Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów
HistoriaTradycjaNowoczesność
Zaproszenie
Program
Strona internetowa
   
24–27.04 13. Dni Tischnerowskie
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Myśli Józefa Tischnera,
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Polska Akademia Umiejętności
Zaproszenie i program
   
6.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Profesor Andrzej Zoll
Nagroda w 2013 oraz fotorelacja z uroczystości
   
16-17.05 XVII Krakowska Konferencja Metodologiczna
17th Kraków Methodological Conference
The Normative Mind. Dimensions of Decision-Making

Strona konferencji
   
16-22.05 Wystawa
Moda w XIX-wiecznym świecie islamu a ówczesne konflikty społeczno-kulturowe
Fotografie z kolekcji hrabiego Karola Lanckorońskiego

Organizatorzy: Space Gallery i Fototeka Lanckorońskich PAU
Przedsięwzięcie zorganizowane w ramach Krakow Photo Fringe 2013
Zaproszenie
   
17–19.05
Zakopane
Konferencja Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Puzzles of Development from Cell Divisions to Brain Wiring
Zaproszenie
   
24.05 Sesja Polonia medyczna dla nauki w świecie
[sesja satelitarna (nr 13)] organizowana w ramach
VIII Kongresu Polonii Medycznej. Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich
Zaproszenie i program
   
3.06 Konferencja naukowa
MŁODY CZŁOWIEK WOBEC PRACY, WYZYSKU I BEZROBOCIA
PERSPEKTYWY
FIDES I RATIO

Organizatorzy:
Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio,
Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności,
Katedra Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie,
Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Krakowski
Zaproszenie i program
   
5.06 Promocja książki wydanej przez PAU (w przekładzie polskim z języka estońskiego):
Raimo Pullat (czł. zagr. PAU) i Risto Pullat,
Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym
   
6-7.06 Międzynarodowa konferencja Kościół i świat współczesny
Organizatorzy: Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ,
Komisja Kultury Słowian PAU, Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie
Informacja o konferencji
Zaproszenie i program
   
11-13.06 Sesja naukowa Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
German-Jewish Culture in Galicia: Influence, Diffusion and Transformation
Program
Fotorelacja
   
12-13.06 Konferencja
Macedonia – oblicza konfliktów w XX i XXI wieku
Historia – polityka – język – kultura – media
Zaproszenie
Program
Fotorelacja
   
14-25.06 11th CONFERENCE
RECOVERING FORGOTTEN HISTORY.
THE IMAGE OF EAST-CENTRAL EUROPE IN ANGLO-SAXON TEXTBOOKS
Fotorelacja
   
19-20.0619.06
Konferencja naukowa Czas zatrzymany...
Fotografie w spuściznach uczonych i twórców

Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU
Program
Otwarcie wystawy Opowieści fotografią pisane
Zaproszenie
Fotorelacje
   
20.06
Katowice
Seminarium naukowe
Bezpieczeństwo energetyczne polski – technologie dla energetyki systemowej
Organizatorzy: Komisja Nauk Technicznych PAU;
PAN: Komitet Problemów Energetyki, Komitet Termodynamiki i Spalania, Komitet Górnictwa;
Główny Instytut Górnictwa
   
21.06 Sesja naukowa poświęcona Adamowi Krzyżanowskiemu
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
22.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
28.06–7.07
Zakopane
53. Cracow School of Theoretical Physics
Conformal Symmetry and Perspectives in Quantum and Mathematical Gravity

Strona konferencji
   
9-12.09 Sesja naukowa
9th International Whitehead Conference

Society and Process – from Theory to Practice
Plakat konferencji
Strona konferencji
   
20.09 Sesja naukowa w 100 rocznicę urodzin Profesora Zygmunta Ewy
Organizatorzy: Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych Polskiej Akademii Umiejętności,
Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Neuroendokrynologii
Zaproszenie i program
   
20-21.09 Konferencja naukowa w 600 lecie unii horodelskiej
Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w dobie horodelskiej
Strona konferencji oraz fotorelacja
   
23-24.09 Konferencja naukowa
Młoda polska emigracja w UE
jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych

Plakat konferencji
Strona konferencji - EuroEmigranci.pl
Fotorelacja
   
25.10 Sesja naukowa Wydziału I Filologicznego PAU
313–2013 EUROPA: z czego wyrasta i ku czemu zmierza
Zaproszenie
Fotorelacja
   
15.11 Posiedzenie Naukowe Na różnych drogach nauki...
Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX wieku
Zaproszenie i program
oraz otwarcie wystawy By wznieść się ponad szczyty...
Zaproszenie
Fotorelacje
   
16.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   
16-18. 11
Tomaszowice
I Debata PAU
Oceny Nauki
Organizator: Polska Akademia Umiejętności
   
25.11 Sesja naukowa
Józef Szujski (1835–1883)
Zaproszenie i program
   
28.11 Sesja naukowa
Nauki o antyku a problemy kultury
Zaproszenie i program
   
6.12 Sesja naukowa
z okazji jubileuszu 90. rocznicy urodzin profesora Witolda Mańczaka
Zaproszenie i program
   
6–7.12 VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja
Filozofia kosmologii. Wokół myśli Michała Hellera
Organizatorzy: Komisja Filozofii Nauk PAU, Wydział Filozoficzny UPJPII
Program

 

 

 

ROK 2012

 

 

9–11.01 Cracow Epiphany Conference
ON PRESENT AND FUTURE OF B-PHYSICS
Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności,
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Strona internetowa konferencji
Fotorelacja
   
17.02 Sesja naukowa Wydziałów PAU: I Filologicznego i VI Twórczości Artystycznej
Tadeusz Chrzanowski (1926–2006) historyk sztuki – pisarz – inwentaryzator i konserwator zabytków
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
17.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
26.03 Adam Stefan Sapieha. 100-lecie konsekracji i ingresu
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
11.05 Sesja naukowa
Restricted Committee for Futire Accelarators
Fotorelacja
   
14.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Profesor Adam Bielański
Nagroda w 2012 oraz fotorelacja z uroczystości
   
16.05 Sesja naukowa Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Jakub Goldberg (1924–2011) historyk Żydów polskich
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
15.06 Konferencja naukowa w 40. rocznicę śmierci Antoniego Kępińskiego
PRZECIW MELANCHOLII – PERSPEKTYWY NAUKI I WIARY
Organizatorzy: Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio,
Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności, Polskie Towarzystwo Psychologiczne Oddział Krakowski
Współorganizatorzy: Accademia dei Rampanti, Padwa; Wydawnictwo Literackie
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
19.06 Sesja naukowa Armia Krajowa i jej dziedzictwo
Organizatorzy: Fundacja Armii Krajowej w Londynie,
Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU, Małopolski Kurator Oświaty
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
22.06 Posiedzenie naukowe i otwarcie wystawy
Ocalone od niepamięci… Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców?
Polska Akademia Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
23.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
3–4.07 Sesja naukowa Chrześcijaństwo i współczesne koncepcje człowieka
zorganizowana przez Komisję Kultury Słowian PAU,
Katedrę Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej,
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Program
   
8–13.07 Light Cone
Cracow 2012
   
26–28.09
Zakopane
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych. Badania naukowe i dydaktyka
Organizatorzy: Katedra Mechanizacji Prac Leśnych UR w Krakowie,
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU, Regionalna Dyrekcja LP w Krakowie
Program
   
28–29.09 Sesja naukowa
50-lecie terapii genowej: wkład profesora Szybalskiego do nauki i ludzkości
50 years of gene therapy: the contribution of Professor Waclaw Szybalski to science and humanity
Organizowana przez: PAU, UJ, Polskie Towarzystwo Biologii Komórki, Polskie Towarzystwo Biochemiczne
Strona internetowa konferencji
Fotorelacja
   
8.10 Publiczna sesja naukowa na temat
działania polskiego Prawa o Zamówieniach Publicznych w dziedzinie nauki
Strona o Pzp w nauce
Fotorelacja
   
9.10 Konferencja naukowa
W zatroskaniu o Ojczyzny dobro – duchowni katoliccy w służbie Ojczyźnie w epoce nowożytnej
Organizatorzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Fundacja „Panteon Narodowy”
Zaproszenie i program
   
26–27.10 Sesja naukowa
Mosty w cywilizacji i kulturze Europy Środkowej
Organizatorzy:
Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
7–9.11 Międzynarodowa konferencja archeologiczna
KULTURA BADEŃSKA WOKÓŁ KARPAT ZACHODNICH
The Baden Culture around the Western Carpathians

Program
   
15-17.11


16.11
Międzynarodowa konferencja
Exploring Languages and Cultures of Asia. Professor Władysław Kotwicz in Memoriam
Program sesji
Otwarcie wystawy poświęconej wyprawie prof. W. Kotwicza do Mongolii
(Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie)
Zaproszenie na wystawę
Fotorelacje z konferencji i otwarcia wystawy
   
17.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program, wideo- i foto- relacja
   
19-20.11 Konferencja naukowa z okazji 600-lecia urodzin św. Joanny D’arc
Uniwersalizm kulturowy życia i dzieła Joanny D’arc (1412–2012)
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Akademia Ignatianum w Krakowie
Program
   
7.12 Sesja Komisji Historii Nauki PAU oraz Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN – Sekcja Historii Nauk Przyrodniczych
Collegium Śniadeckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego historyczną siedzibą nauk
(astronomia, botanika, geografia)

 

 

 

ROK 2011

 

 

10-12.01 Cracow Epiphany Conference
ON THE FIRST YEAR OF THE LHC

Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Strona internetowa konferencji
Fotorelacja
   
14-15.01 Sesja naukowa 350-lecieUniwersytetu Lwowskiego
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczną „Ignatianum” w Krakowie,
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
5.03 Wizyta Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Profesor Barbary Kudryckiej
Fotorelacja
   
18.03 Biblioteka Naukowa PAU i PAN oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Otwarcie wystawy ekslibrisów Secesja Młoda Polska Art Déco
Fotorelacja
   
19.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
13-14.05 Sesja naukowa
Problemy kultury w twórczości Fiodora Dostojewskiego
zorganizowana przez Katedrę Rosyjskiej Kultury Nowożytnej, Instytut Rosji i Europy Wschodniej UJ,
Komisję Kultury Słowian PAU, Centrum Kultury i Języka Rosyjskiego Fundacji „Russkij mir”
   
16.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Profesor Maciej W. Grabski
Nagroda w 2011 oraz fotorelacja z uroczystości
   
19-20.05 XV Krakowska Konferencja Metodologiczna
The Emotional Brain: From The Humanities to Neuroscience and Back Again
Strona internetowa konferencji
Fotorelacja
   
27.05 Międzynarodowa konferencja Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Dynamic Structure of the Cell Nucleus
Program
Fotorelacja
   
17.06 Posiedzenie naukowe i otwarcie wystawy
Na szlakach życia i nauki – Andrzej Pelczar (1937–2010)
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Archiwum Nauki PAN i PAU, Polskie Towarzystwo Matematyczne
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
17-18.06

Katedra Kultury Bizantyjsko-Prawosławnej Instytutu Rosji i Europy Wschodniej,
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego
;
Komisja Kultury Słowian PAU; Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Krakowie
Konferencja międzynarodowa
Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata
Program i relacja

 

 

18.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
7-11.09 III Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
Młodzież polska na Obczyźnie – zadania edukacyjne
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie
   
18–24.09 Strangeness in Quark Matter
   
26–27.09 XVI Seminarium „Nauka–Religia–Dzieje”, Castel Gandolfo–Lublin–Kraków
Wiedza, Prawda, Wolność

Fotorelacja
   
29.09-1.10
Praga
Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars from All Over the World
Strona konferencji
   
14-15.10 X DNI DŁUGOSZOWSKIE W KRAKOWIE
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Ponadregionalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Wieniawa” w Kłobucku
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
17-19.10
Muzeum Archeologiczne w Krakowie
VIII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM / The 8th SKAM Workshop
Retusz jak i dlaczego? Wielperspektywiczność elementu twardzowego
Retouch how and what for? Multi-perspectiveness of stone tools

Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Krzemieniarskie SKAM
Program
   
20.10 Prezentacja albumu Janiny Kraupe: Grafika 19461949
oraz dwóch tomików poezji i prozy poetyckiej Adama Korpaka: Okruchy czasu i Aforyzmy przy goleniu
Zaproszenie
Fotorelacja
   
21.10 Sesja naukowa Dzieło niedokończone… Wokół myśli abp. Józefa Życińskiego
Organizatorzy: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Polska Akademia Umiejętności,
Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
Fotorelacja
   
24.10 Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisja Historii Nauki PAU
II konferencja z cyklu Archiwa, biblioteki, muzea w dobie digitalizacji
Zarządzanie procesem digitalizacji oraz prawne aspekty udostępniania kopii cyfrowych
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
25–26.10 Książę Adam Jerzy Czartoryski mąż stanu
Konferencja w 150. rocznicę śmierci
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
7-8.11 Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w innych instytucjach naukowych w Polsce.
Przeszłość, stan obecny i perspektywy

Program
Fotorelacja
   
15–16.11 Sesja naukowa Język polski – jego odmiany i powiązania z językami pokrewnymi.
W setną rocznicę urodzin prof. Karola Dejny

Organizatorzy: Katedra Dialektologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego, Polska Akademia Nauk – Oddział w Łodzi,
Komitet Językoznawstwa PAN, Polska Akademia Umiejętności, Łódzkie Towarzystwo Naukowe
Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne Uniwersytetu Łódzkiego
   
18.11 Posiedzenie Naukowe oraz otwarcie wystawy
Żyjąc dla idei... Roman Dyboski (1883–1945), Władysław Tarnawski (1885–1951)
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
19.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   
28-30.11 Workshop on QCD and diffraction at the LHC
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Instytut Fizyki Jądrowej, Politechnika Krakowska
Strona internetowa
   
1-2.12 Konferencja Corded Days in Cracow
Organizatorzy: Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie
oraz Komisja Prehistorii Karpat Polskiej Akademii Umiejętności
Program
Fotorelacja

 

 

 

ROK 2010

 

 

5-8.01

Cracow Epiphany Conference
Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Strona konferencji

 
22-23.02 Konferencja naukowa
Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów

Organizatorzy: European Society for the History of Science,
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych,
Komisja Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności,
Komisja Filozofii Nauk Przyrodniczych Polskiej Akademii Umiejętności,
Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk,
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera
 
8.03
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Jerzy Wyrozumski, Twórcy krakowskiej mediewistyki
80-lecie urodzin Profesora Jerzego Wyrozumskiego
Fotorelacja
   
19.03-30.04 Wystawa Biblioteki Naukowej PAU i PAN oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Hic liber mihi Est Ekslibrisy uczonych i instytucji nauki

ze zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie
Fotorelacja
   
20.03 Walne Zgromadzenie PAU
   
26.04 Wspólna Konferencja Naukowa
Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU oraz Wydziału IV Przyrodniczego PAU
POLSKIE BADANIA JASKIŃ NA WYSPIE WIELKANOCNEJ

Program
   
10.05 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatem Nagrody został Profesor Jerzy Nowosielski
Nagroda w 2010 oraz fotorelacja z uroczystości
 
20-21.05 XIV Konferencja Metodologiczna
Warszawa, 17–18 maj 2010 roku
Kraków, 20–21 maj 2010 roku
Strona konferencji
 
7.06 Otwarcie wystawy
Civis Cracoviensis
, Wiesław Bieńkowski (1926-1999), biograf i bibliograf
Polska Akademia Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie
Fotorelacja
 
11.06 Sesja naukowa
Komisji Kultury Słowian PAU
i Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ
Sympozjum Drużnikowskie. Emigracja rosyjska III fali
 
15-17.06 Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich,
Polskiej Akademii Umiejętności oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego
ŻYDZI I JUDAIZM WE WSPÓŁCZESNYCH BADANIACH
Fotorelacja
 
18.06 Sesja naukowa PAU
poświęcona Stanisławowi Estreicherowi
Fotorelacja
 
19.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
 
24-25.06 Międzynarodowa sesja naukowa
Komisji Filologii Klasycznej PAU i Zakładu Historii Bizancjum (Instytut Historii UJ)
Divine Men and Women in the History and Society of Late Hellenism
Zaproszenie
 
25-26.06 Sesja naukowa Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
The Polish Diaspora in America and the Wider World
Zaproszenie

Fotorelacja
   
9.07 Sesja naukowa
Współczesna ekonometria w badaniach empirycznych młodych ekonomistów
Organizatorzy: Komisja Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności,
Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN w Krakowie,
Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
   
15.07 Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Ekonomicznych PAU
oraz
Komisji Nauk Ekonomicznych i Statystyki Oddziału PAN w Krakowie
   
9.10 Spotkanie dyskusyjne historyków ukraińskich i polskich
Stosunki polsko-ukraińskie i mniejszości narodowe
w kontekście koncepcji historyczno-politycznych Wacława Lipińskiego
Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności,
Instytut Państwa i Prawa im. W. Koreckiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy,
Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu,
Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” Oddział w Krakowie
Zaproszenie
Fotorelacja
   
9.10 Konferencja Fundacji „Warto żyć”
Uzależnienia – współczesne metody leczenia.
Podejście społeczne – porozmawiajmy o tym głośno

Przy współpracy i uprzejmości Zarządu Polskiej Akademii Umiejętności,
Pana Marka Nawary Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Pani Poseł Róży Thun
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
15.10 Sesja naukowa Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
poświęcona Włodzimierzowi Puchalskiemu z okazji 100-lecia urodzin
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
16.10 Seminarium naukowe z okazji Roku Chopinowskiego
CHOPIN KAMERALNIE: MIĘDZY WIRTUOZERIĄ A ROMANTYZMEM
Organizacja: Akademia Muzyczna w Krakowie, współorganizacja: DUX,
współpraca: Polskie Wydawnictwo Muzyczne, pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności
Zaproszenie i plakat
Fotorelacja
 
18.10 Posiedzenie Naukowe poświęcone Wiesławowi Bieńkowskiemu (1926–1999)
zorganizowane przez Polską Akademię Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
 
18.10 Uroczystość wręczenia
Nagród Naukowych im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa
O Nagrodach w 2010 oraz fotorelacja
 
25.10 Polska Akademia Umiejętności, Instytut Archeologii i Etnologii PAN
Osiemdziesiąta rocznica urodzin Profesora Jana Machnika
Zaproszenie
Fotorelacja
 
27.10 Konferencja Co można zrobić, by samorząd działał jeszcze lepiej...?
Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych,
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Polska Akademia Umiejętności
 
29.10 Międzynarodowa sesja naukowa Respublica Litteraria in Action 2
Organizatorzy: Międzynarodowa Unia Akademii (UAI), Polska Akademia Umiejętności,
Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego
Zaproszenie i program
Fotorelacja
 
4.11 Sesja naukowa Masoneria polska w kraju i na emigracji
Komisja Polskiej Akademii Umiejętności do Badań Diaspory Polskiej
Katedra Historii XIX Wieku Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
19.11 Posiedzenie naukowe oraz otwarcie wystawy w 70. rocznicę śmierci Jerzego Smoleńskiego
W poszukiwaniu prawdy w nauce i w życiu
Jerzy Smoleński (1881–1940) geograf i geolog
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
20.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   
26.11 Tadeusz Sinko. Uczony i dzieło
Sesja naukowa Wydziału I Filologicznego PAU,
Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum”
oraz Komisji Filologii Klasycznej PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
29.11 Sesja naukowa Wokół powstania listopadowego – 180. Rocznica
zorganizowana przez Komisję PAU do Badań Diaspory Polskiej,
Zakład Historii Powszechnej Nowoczesnej UJ i Katedrę Historii XIX wieku Uniwersytetu Pedagogicznego
Zaproszenie
   
29.11-01.12 WORKSHOP ON TIMING DETECTORS:
ELECTRONICS, MEDICAL AND PARTICLE PHYSICS APPLICATIONS
Strona internetowa
   
3.12 Sesja naukowa
Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji
Zorganizowana przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
6-7.12 Polsko-niemieckie doświadczenia migracyjne. Przeszłość i teraźniejszość
Sesja naukowa zorganizowana przez
Komitet Badań nad Migracjami Ludności i Polonią przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk,
Komisję PAU do Badań Diaspory Polskiej,
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien der Universität Osnabrück
Zaproszenie
Program
Fotorelacja
   
10.12 Wychowanie do przyjaźni – wychowanie przez przyjaźń
Sesja naukowa zorganizowana przez Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio”,
Polską Akademię Umiejętności, Stowarzyszenie „U Siemachy”, Urząd Miasta Krakowa
Program
   
10.12 Sesja naukowa poświęcona pamięci śp. Profesora Gerarda Labudy
Początki państwa i Kościoła polskiego w badaniach Profesora Gerarda Labudy
Polska Akademia Nauk – Oddział w Poznaniu, Wydział Historyczny UAM, Polska Akademia Umiejętności
Zaproszenie i program

 

 

 

ROK 2009

 

 

5-7.01 Cracow Epiphany Conference on Hadron Interactions at the Dawn of LHC
Dedicated to the memory of Jan Kwieciński
Strona konferencji
   
28.01 Debata naukowa poświęcona wkładowi Wielkiej Emigracji
w odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku

Komisja PAU do Badań Diaspory Polskiej
i Katedra Historii XIX Wieku Instytutu Historii Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
   
7.02 Sesja w 100-lecie śmierci Erazma Jerzmanowskiego
Program
Fotorelacja
   
9.02 Uroczyste wręczenie
Nagrody PAU im. Erazma i Anny Jerzmanowskich pod patronatem Województwa Małopolskiego
Laureatką Nagrody została Pani Janina Ochojska-Okońska
Nagroda w 2009 oraz fotorelacja z uroczystości
   
20.03 Otwarcie wystawy Polskiej Akademii Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU
Z Fototeki Lanckorońskich
w 80. rocznicę przekazania Polskiej Akademii Umiejętności
zbioru fotografii naukowych przez Karola Lanckorońskiego
Zaproszenie
   
21.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
15.05 Seminarium poświęcone prezentacji i analizie polityki naukowej Unii Europejskiej
w kontekście tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA)
zorganizowane przez Polską Akademię Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński
Strona internetowa
   
18-19.05 XIII Krakowska Konferencja Metodologiczna
Ewolucja wszechświata i ewolucja życia
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie
Program
   
19.05 Wojewoda Małopolski oraz Polska Akademia Umiejętności:
Spotkanie członków PAU i gości honorowych z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim
z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce
oraz odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej
Fotorelacja
   
28.05 Sesja naukowa z okazji jubileuszu 400-lecia obecności Zakonu Bonifratrów Polsce
Program
   
29-30.05 Sympozjum Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego i Polskiej Akademii Umiejętności
ku czci profesora Jana Łopuszańskiego
Program
   
31.05–10.06
Zakopane
XLIX Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej pt. Non-perturbative Gravity and Quantum Chromodynamics
Instytut Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności,
we współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN oraz Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH
Strona internetowa
   
1.06 Fundamentalizm i postnowoczesność
Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe „Fides et Ratio”,
Wydział I Polskiej Akademii Umiejętności, Urząd Miasta Krakowa
Zaproszenie i program
   
8.06 Konferencja naukowa Armenica Cracoviensia
Komisja Wschodnioeuropejska Polskiej Akademii Umiejętności,
Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
Program
   
19.06 Posiedzenie naukowe i otwarcie wystawy w 40. rocznicę śmierci Zenona Klemensiewicza
Romantyk i pozytywista. Zenon Klemensiewicz (1891–1969)
Polska Akademia Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
20.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
6-7.07 Warsztaty Humanism, Education, and School Philosophy
jedne z serii międzynarodowych warsztatów realizowanych w latach 2009-2010
w ramach projektu Międzynarodowej Unii Akademii:
Central European networks of intellectual reformers in the mid-seventeenth century
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Academy of Sciences of the Czech Republic,
the Hungarian Academy of Sciences and the Slovak Academy of Sciences, University of Oxford
   
3-6.08 The Development of Geological Cartography in Central Europe till 1820
   
16.10 Sesja naukowa organizowana przez NCBiR, UJ, IFJ PAN oraz Komisję Astrofizyki PAU
pt. Astrofizyka cząstek w Krakowie
   
23-24.10 Sesja naukowa MEMORIA ET HISTORIA
Organizatorzy:
Polska Akademia Umiejętności, Węgierska Akademia Nauk, Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie
 
9-14.11 XIV Europejska Konferencja Majologiczna
Organizowana przez: PAU, WAYEB, UJ
Plakat
Program
 
13.11 Posiedzenie naukowe oraz otwarcie wystawy
z okazji 20. rocznicy wznowienia działalności Polskiej Akademii Umiejętności, poświęcone "Ojcu i Synowi":
syndykowi PAU w latach 1917–1950 Józefowi Skąpskiemu sen. (1868–1950)
i sekretarzowi generalnemu PAU w latach 1989–1994 Józefowi Skąpskiemu jun. (1921–1998)

Zorganizowane przez Polską Akademię Umiejętności oraz Archiwum Nauki PAN i PAU
Zaproszenie i program
Fotorelacja
 
14.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   
25-26.11 Międzynarodowa sesja
Metropolita Andrzej Szeptycki – człowiek Kościoła, działacz społeczny, mąż stanu
zorganizowana przez Fundację Rodu Szeptyckich, Polską Akademię Umiejętności,
Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego,
Fundację im. Świętego Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej,
Katedrę Ukrainoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Program
   
11.12 Spotkanie zorganizowane przez Ambasadę Republiki Litewskiej w Polsce
oraz Polską Akademię Umiejętności
Na skrzyżowaniu kultur polskiej i litewskiej
poświęcone twórczości Józefa Albina Herbaczewskiego

 

 

 

ROK 2008

 

 

7-8.03 Sesja naukowa
Związki kulturowe polsko-wschodniosłowiańskie
zorganizowana w 10 rocznicę śmierci prof. Ryszarda Łużnego
przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ i Komisję Wschodnioeuropejską PAU
Program
   
15.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
14-15.04 Konferencja
Jan Potocki na nowo
Zaproszenie
Fotorelacja
   
21-26.04 Międzynarodowa sesja
Pontika 2008 - Recent Research on the Northern and Eastern Black Sea in Ancient Times
Fotorelacja
   
9-10.05 II Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów i Młodych Lekarzy
Medycyna Rodzinna
   
14-17.05
Wisła
XXVIII Konferencja Embriologiczna
   
19-20.05 XII Krakowska Konferencja Metodologiczna - Nauka a kultura masowa
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie
   
30-31.05 Sesja naukowa
Wkład polskiego wychodźstwa w kulturę europejską po drugiej wojnie światowej
Zaproszenie
Fotorelacja
   
20.06 Sesja naukowa PAU i Archiwum Nauki PAN i PAU
w 50. rocznicę śmierci Kazimierza Nitscha:
Kazimierz Nitsch (1874-1958) językoznawca i twórca polskiej dialektologii
   
21.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
25.06 Sesja naukowa w 100-lecie urodzin Oskara Schindlera:
Rola Oskara Schindlera w ratowaniu żydowskich i polskich mieszkańców Krakowa
w czasie okupacji niemieckiej

zorganizowana przez Komisję Historii i Kultury Żydów PAU ,
Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii UJ, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ,
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie
   
23-27.08 WIERZBA IV - GLUTAMATE IN THE TRIPARTITE SYNAPSE:
FUNCTIONAL AND METABOLIC RELATIONS IN NORM AND PATHOLOGY
Wierzba (Pojezierze Mazurskie), Polska
   
4-7.09 II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych
   
10-12.09 3rd International Conference of the European Society for the History of Science
Austriacka Akademia Nauk, Wiedeń
   
11-14.09 Międzynarodowa sesja naukowa
IV Workshop on Particle Correlations and Femtoscopy
   
18-19.09
Zakopane
IV międzynarodowa konferencja
Użytkowanie maszyn leśnych, badania naukowe i dydaktyka
organizowana przez Polską Akademię Umiejętności,
Katedrę Mechanizacji Prac Leśnych Akademii Rolniczej w Krakowie
i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Krakowie
   
25-27.09 Sesja naukowa
Miasto w obrazie, legendzie, opowieści
z okazji 110. rocznicy powstania Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
organizowana przez Polską Akademię Umiejętności i Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
   
24.10
Konferencja naukowa
Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych
Polskiej Akademii Umiejętności, Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU,
Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Katedry Nasiennictwa, Szkółkarstwa i Selekcji Drzew Leśnych
Program
   
3.11 Sesja naukowa Polskiej Akademii Umiejętności,
Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej oraz Opactwa OO. Cystersów w Mogile
Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej
Program
   
5.11 Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
poświęcone pamięci Profesora Bronisława Geremka
Zaproszenie i program
Fotorelacja
   
18.11
Audytorium
Maximum UJ
Uroczysta rocznicowa sesja wykładów
poświęconych Marii Skłodowskiej-Curie
zatytułowana Nauka dla Medycyny i Społeczeństwa
   
21.11 Sesja naukowa
Polskiej Akademii Umiejętności i Archiwum Nauki PAN i PAU
poświęcona Stanisławowi Wróblewskiemu (1868–1938)
Fotorelacja
Wystawa ...Akademii naszej oddany był całą duszą...
Stanisław Wróblewski (1868–1938)

ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU,
Biblioteki Jagiellońskiej oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zaproszenia i program
   
22.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   

1-2.12

Polska Akademia Umiejętności – Komisja Prehistorii Karpat PAU
oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
- konferencja zorganizowana w ramach projektu
Komisji Europejskiej European Specific Targeted Research Project FEPRE
(The Formation of Europe: Prehistoric Population Dynamics and the Roots of Socio-Cultural Diversity)
The Interactions between different models of the Neolithization north
of the Central European Agro-Ecological Barrier: Eastern and Western Linear Complexes

Program
   
9.12 Posiedzenie naukowe
Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości
zorganizowane z okazji 90.-lecia odzyskania niepodległości w 1918 r.
Program
   
10.12 Sympozjum Naukowe poświęcone 100-leciu Rocznika Slawistycznego
Wydziału I Filologicznego PAU i Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Program

 

 

 

ROK 2007

 

 

4-6.01 Konferencja
EPIPHANY Precision Physics and Monte Carlos for LHC
Strona konferencji
   
6-7.02 Konferencja
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach.
W stulecie urodzin Joszuy Abrahama Heschela (19071972)
   
3.03 II Konferencja Estreicherowska
Straty kultury polskiej podczas II wojny światowej 19391945

Program
   
17.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
 

27.03

Sesja naukowa
Wydziału I Filologicznego oraz Komisji Filologii Klasycznej PAU
poświęcona Profesorowi Kazimierzowi Morawskiemu (1852–1925)

Program
Fotorelacja

 

27-30.03 Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa
Stanisław Lem: horyzonty wyobraźni
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskiej Akademii Umiejętności,
Koła Naukowego Studentów MISH UJ oraz Koła Naukowego Studentów Komparatystyki UJ
Fotorelacja
   
13-14.04 Międzynarodowa sesja naukowa
Anonim zw. Gallem i jego Kronika na tle historiografii XII wieku z perspektywy nowszych badań
Program
Fotorelacja
   
18-21.04 Konferencja Komisji Astrofizyki PAU i Obserwatorium UJ
H.E.S.S. Collaboration Meeting
   
23-26.04 Międzynarodowa sesja naukowa
w ramach programu nr 57 Moravia Magna Union Académique Internationale
Monety bizantyjskie w Europie Centralnej w wiekach od V do X
Program
Fotorelacja
   
4.05 Międzynarodowa konferencja
poświęcona postaci Brunona Schulza
na Uniwersytecie McGill w Montrealu
Strona konferencji
   
9.05 Sesja
Komisji Historii Nauki PAU i Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
215. rocznica założenia przez Jana Śniadeckiego Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie
   
17-18.05 XI Krakowska Konferencja Metodologiczna
Prawa przyrody

Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński
i Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie
Fotorelacja
   
24.05 Promocja książki
Zdzisław Jan Ryn, Ignacy Domeyko. Kalendarium życia
oraz wystawa Mapy, rękopisy i autografy Ignacego Domeyki ze zbiorów PAU
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński i Akademia Górniczo-Hutnicza
Fotorelacja
   
25-26.05

Konferencja naukowa
Instytutu Rosji i Europy Wschodniej UJ i Komisji Kultury Słowian PAU
oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze
Fotorelacja

 

29.05 Sesja Komisji Rozwoju Miasta Krakowa PAU i PAN
KRAKÓW – POTRZEBA WIZJI, POTRZEBA PLANU
Fotorelacja
   
9-13.06
Główny
Kampus UW
Konferencja
PLANCK 07 From the Planck Scale to the Electroweak Scale
Dziesiąte Spotkanie Europejskie współfinansowane przez Uniwersytet Warszawski i PAU
   
15.06 Sympozjum
Katedry Rozrodu i Anatomii Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie
oraz Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Rozród koni
poświęcone pamięci prof. dr. hab. Władysława Bielańskiego w 25 rocznicę śmierci
Fotorelacja
   
22.06
Archiwum
Nauki
PAN i PAU
Wystawa
Między Krakowem a Pragą
Tadeusz Kowalski (18891948) – Jan Rypka (18861968) – Bedřich Hrozný (18791952)

- Z dziejów współpracy polskich i czeskich orientalistów
Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie,
Archiv Akademie Věd České Republik, Ústav Dějin a Archiv Univerzity Karlovy
Wystawa prezentowana w związku z wydaniem książki
Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedřichem Hroznym
   
23.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
26.10 Sesja Naukowa pt. Panorama Uczonych
połączona z promocją książki Po drogach uczonych
zawierającej rozmowy z członkami PAU, przeprowadzone przez Andrzeja Kobosa
Fotorelacja
   
15.11 Konferencja naukowa
Stanisław Wyspiański. W labiryncie świata, myśli i sztuki
Program
   
16.11 Konferencja naukowa Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?
Wystawa Od intuicji do kierunków badań. Marian Mięsowicz (1907–1992) w stulecie urodzin
Archiwum Nauki PAN i PAU, Komisja Historii Nauki PAU oraz Oddział Krakowski SAP
Fotorelacja z otwarcia wystawy
   
17.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe Polskiej Akademii Umiejętności
Program i fotorelacja
   
23.11 Sesja naukowa
100-lecie urodzin Profesora Mariana Mięsowicza
Program sesji
Strona internetowa
Fotorelacja
   
27-28.11 I Krakowska Konferencja Młodych Judaistów
Żydzi i judaizm - przeszłość i teraźniejszość
Program
   
30.11 Sesja z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Wincentego Pola (1807–1872) poety i geografa
Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński
Program
Fotorelacja
   
4.12 Konferencja naukowa
Pięćdziesiąta rocznica powrotu Ołtarza Mariackiego "na swoje miejsce"
Program
Fotorelacja
   
5.12 Sesja naukowa z okazji ćwierćwiecza wyniesienia do chwały ołtarzy
przez sługę Bożego papieża Jana Pawła II świętego Brata Alberta (Adama Chmielowskiego)
Program
Fotorelacja
   
6-7.12 Instytut Zootechniki - PIB, Instytut Genetyki Człowieka PAN,
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Polska Akademia Umiejętności
Od genomu tura po ksenotransplantacje – możliwości współczesnej biotechnologii zwierząt
zorganizowana w ramach sieci naukowej Biotechnologia Rozrodu Zwierząt
sfinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy współudziale:
Komitetu Biotechnologii przy Prezydium PAN, Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN,
Polskiej Fundacji Odtworzenia Tura
Program konferencji

 

 

 

ROK 2006

 

 

3-7.01 CRACOW EPIPHANY CONFERENCE
ON NEUTRINOS AND DARK MATTER
Strona konferencji
   
6-11.02 42 Zimowa Szkoła Fizyki Teoretycznej w Lądku Zdroju
   
3-4.03 Konferencja poświęcona Profesorowi Estreicherowi JR w 100-lecie jego urodzin
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych i Polska Akademia Umiejętności
   
7-9.03 Międzynarodowa konferencja poświęcona kulturom lendzielskiej i polgarskiej
Fotorelacja
   
18.03 Walne Zgromadzenie PAU
Fotorelacja
   
22-25.03 Zgromadzenie Ogólne ALLEA
   
7.04 Osiedlanie się dzikich zwierząt w miastach przyczyny i skutki
Komisja Nauk Rolniczych Leśnych i Weterynaryjnych, Instytut Nauk o Środowisku UJ,
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
   
21.04 Sesja Wydziału I Filologicznego PAU
Wacław Borowy (18901959). Uczony – Humanista
   
14-17.05 19te Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Statystycznej
Strona internetowa
   
18-19.05 X Krakowska Konferencja Metodologiczna
Człowiek: Twór Wszechświata Twórca nauki
Strona internetowa
   
22.05 Sesja naukowa w 10-lecie śmierci prof. Mieczysława Klimaszewskiego
Komisja Paleogeografii Czwartorzędu PAU i Komisja Nauk Geograficznych Oddziału PAN w Krakowie
Fotorelacja
   
27.05-5.06 Krakowska Szkoła Fizyki Teoretycznej, kurs XLVI, 2006
Strona internetowa
   
8-10.06 Konferencja Naukowa
Józef Kremer (18061875). W 200. rocznicę urodzin
   
24.06 Walne Zgromadzenie i Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Program i fotorelacja
   
3-8.07 Międzynarodowa Konferencja
Fizyka LHC 2006
Strona konferencji
   
6-9.09 II Międzynarodowa Konferencja Europejskiego Towarzystwa Historii Nauki
Strona internetowa konferencji
Fotorelacja
   
14-16.09 Konferencja naukowa
Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej:
od nowożytności do postnowoczesności

zorganizowana przez Komisję Wschodnioeuropejską Polskiej Akademii Umiejętności
oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego
we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
oraz Fundacją dla Uniwersytetu Jagiellońskiego
Fotorelacja
   
23.09 Sesja naukowa
w 110 rocznicę urodzin profesora Tadeusza Ważewskiego
zorganizowana przez Komisję Historii Nauki PAU, Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego
oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego
Fotorelacja
   
9-11.10 Warsztaty robocze
HEP Networking, Grid and Digital Divide Issues for Global e-Science
Strona internetowa
   
17.10 Sesja naukowa
Julian Klaczko krytyk literacki, pisarz polityczny, badacz sztuki
   
21.10 Sesja naukowa Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
oraz Katedry Nauk Klinicznych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie
Choroby układu moczopłciowego suk i kotek
   
18.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe PAU
Program i fotorelacja
   
1-2.12 Spotkanie promocyjne z okazji zakończenia po 55 latach reedycji dwujęzycznej dzieła Jana Długosza
Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae
Fotorelacja
   
12-13.12 Konferencja
Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego

 

 

 

ROK 2005

 

 

6-8.01 Cracow Epiphany Conference
On Hadron Spectroscopy
Strona konferencji
   
28.04 Konferencja naukowa
OD ANKONY DO BOLONII
Działania 2 Korpusu Polskiego w regionie Marche i w Emilii–Romanii
   
11.05 Sesja naukowa
W 70 rocznicę śmierci Naczelnika Państwa. Józef Piłsudski – wyobraźnia i dzieło polityczne
Komisja Środkowoeuropejska PAU, Instytut Historii UJ,
IPN Oddział w Krakowie, Towarzystwo im. Józefa Piłsudskiego,
Społeczna Szkoła Podstawowa nr. 1 im. J. Piłsudskiego w Krakowie
Fotorelacja
   
16-17.05 Krakowski Festiwal Nauki
IX Krakowska Konferencja Metodologiczna Struktura i Emergencja
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński,
Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w Krakowie
   
18.05 Kobiety w konspiracjach Pierwszej i Drugiej Wojny Światowej
Memoriał Generał Marii Wittek Koło w Krakowie,
Fundacja Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz WSK w Toruniu,
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie,
Polska Akademia Umiejętności
   
3.06 Sesja poświęcona pamięci Profesor Haliny Krzanowskiej
Komisja Embriologii i Morfologii PAU, Wydział nauk Biologicznych PAN,
Zakład Genetyki i Ewolucjonizmu Instytutu Zoologii UJ
   
17.06 Historia Zbiorów archeologicznych AU i PAU i ich dalsze losy
Polska Akademia Umiejętności i Muzeum Archeologiczne w Krakowie
Fotorelacja
   
18.06 Uroczyste Posiedzenie Publiczne PAU
Fotorelacja
   
5-8.09
Kraków-
-Radom
56th Conference of the International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions
56 Konferencja Międzynarodowej Komisji Historii Instytucji Reprezentatywnych i Parlamentarnych
Fotorelacja  (PAU - 6 IX)
   
8-11.09 I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie
Polska Akademia Umiejętności oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
   
20.09 International Conference Jan Baudouin de Courtenay (18451929) Linguist, Publicist, Man
Międzynarodowa konferencja Jan Baudouin de Courtenay (18451929) – Lingwista, Publicysta, Człowiek
Polska Akademia Umiejętności i Uniwersytet Jagielloński
Fotorelacja
   
26-28.09 Międzynarodowa konferencja naukowa
700 lat Żydów w Krakowie

Polska Akademia Umiejętności i Katedra Judaistyki UJ
Fotorelacja
   
6.10 Terre e Libertà – Ziemie i Wolność (Włochy i Polska od XIX w. do zjednoczenia Europy)
Polska Akademia Umiejętności – Wydział II, Włoski Instytut Kultury w Krakowie,
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Włoskiej im. Francesco Nullo, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Historii
Fotorelacja
   
12-15.10 Konferencja Lekarzy Weterynarii
   
21-22.10 Konferencja naukowa
Wierchy. Góry w historii i cywilizacji Europy Środkowej
   
18.11 Obchody 140-lecia Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego i Akademii Umiejętności
   
19.11 Uroczyste Posiedzenie Naukowe PAU
Program i fotorelacja
   
24-25.11 Międzynarodowa Konferencja Naukowa
Polskie i ukraińskie badania geologiczne (20042005) w Staruni
na obszarze występowania nosorożców włochatych i innych wymarłych kręgowców
   
30.11 Konferencja Komisji Nauk Rolniczych
Badania nad rozrodem ryb. Stan obecny i kierunki badań