Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


Komisja PAU do Oceny Podręczników Szkolnych

 

Przewodniczący Barbara Płytycz
Zastępcy przewodniczącego Jerzy Kuczyński
Karol Sanojca
Sekretarze Jerzy Szczepański
Irena Trzcieniecka-Schneider

 

W trosce o poziom podręczników szkolnych Zarząd PAU postanowił pod koniec 2000 r. powołać Komisję, złożoną ze specjalistów różnych przedmiotów nauczanych w szkołach, zwłaszcza średnich, która by całkowicie niezależnie opiniowała podręczniki (około 50 rocznie) wchodzące do użytku szkolnego. Zakładano, że działanie Komisji przyniesie duże korzyści społeczne. Już sam fakt istnienia tego typu suwerennego ciała powinien uczulać autorów i wydawców na poziom wprowadzanych do szkół podręczników. Prognozy sprawdziły się. Bieżąca działalność Komisji i wydawane przez nią „Prace” wzbudziły duże zainteresowanie. Na wniosek Komisji wręcza się na czerwcowym Walnym Zgromadzeniu PAU dyplomy wyróżniające autorów i wydawców najlepszych podręczników.

 

Przejdź do strony internetowej czasopisma:
„Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności. Prace Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych”

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Andrzej Białas
Prof. dr hab. Andrzej Kastory
Prof. dr hab. Stanisław Koziara
Prof. dr hab. Barbara Płytycz
Prof. dr hab. January Weiner
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. Michał Baczkowski
Dr Danuta Ciesielska
Dr Grzegorz Chomicki
Dr Robert Czuchnowski
Dr Wiktor Darasz
Dr Karol Dudek-Różycki
Dr Anna Dziedzicka
Dr hab. Andrzej Essen, prof. UP
Dr hab. Beata Gola, prof. UJ
Dr hab. Tomasz Graff
Dr Joanna Janus
Prof. dr hab. Anna Janus-Sitarz
Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak
Prof. dr hab. Krzysztof Kawalec
Prof. dr hab. Maciej Kawka
Dr hab. Krystyna Kobylańska-Szkaradek
Dr Anna Kolasa
Dr Katarzyna Kołakowska
Dr Bartosz Kołoczek
Dr hab. Krystyna Kowalik
Prof. dr hab. Jadwiga Kowalikowa
Dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska
Dr hab. Danuta Krzyżyk
Dr Jerzy Kuczyński
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Dr hab. Anna Michalik
Dr inż. Mateusz Muchacki
Dr hab. Joanna Mysona-Byrska, prof. UPJPII
Dr Ewa Odrowąż
Dr hab. Ewa Ogłoza
Dr hab. Małgorzata Pawlak, prof. UWr
Dr hab. Marcin Pawlak
Dr hab. Anna Pecio, prof. UJ
Dr Małgorzata Pietrzak
Dr Michał Płotek
Dr hab. Tomasz Rachwał, prof. UEK
Prof. dr hab. Dariusz Rott
Dr hab. Karol Sanojca, prof. UWr
Dr hab. Aneta Słomka
Dr Krzysztof Smagowicz
Dr inż. Grzegorz Sokal
Dr Dagmara Sokołowska
Dr hab. Sławomir Sprawski, prof. UJ
Prof. dr hab. Zofia Stasicka
Dr hab. Maria Stinia, prof. UJ
Dr Daniel Sunderland
Prof. dr hab. Helena Synowiec
Dr Jerzy Szczepański, prof. UJ
Dr hab. Elżbieta Szostak
Dr Zbigniew Tabarowski, prof. UJ
Dr Irena Trzcieniecka-Schneider
Prof. dr hab. Zenon Uryga
Dr Jarosław Wilamowski