Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


29 listopada 2013 r. na mocy uchwały Rady Polskiej Akademii Umiejętności uruchomiona została pierwsza w Polsce Stacja Naukowa PAU, której siedziba mieści się w Katowicach, w budynku Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 4. Jednostka konsoliduje środowisko naukowe Śląska i całej Polski.
Stacja Naukowa PAU przyczynia się do zacieśnienia współpracy uczonych wywodzących się z różnych uczelni, współdziałania badaczy reprezentujących zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne, podejmowania trudnej, interdyscyplinarnej tematyki badawczej, wymiany doświadczeń i poglądów, pozyskiwania środków na stypendia dla uczonych, organizowania przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, a także ułatwia dostęp do publikacji PAU.

 


Kierownik Stacji Naukowej PAU w Katowicach Marek Zrałek
Sekretarz Stacji Naukowej PAU w Katowicach vacat

Rada Stacji Naukowej PAU w Katowicach

 

Przewodniczący Rady    Andrzej Więcek

 

1. prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
2. prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki
3. prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
4. prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Jarząb
5. prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka
6. Lech Majewski
7. prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
8. prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan
9. prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
10. prof. zw. dr hab. Marek. S. Szczepański
11. prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
12. prof. dr hab. n. med. Michał Tendera
13. prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
14. prof. zw. Krzysztof Zanussi
15. prof. zw. dr hab. Marek Zrałek


 

Komisje Stacji Naukowej PAU w Katowicach

 

 

Komisja Historii Śląska

 

Przewodniczący vacat
Sekretarz Karol Makles

 

1. Prof. dr hab. Antoni Barciak
2. Prof. dr hab. Edward Długajczyk
3. Dr Andrzej Drogoń
4. Dr Zdzisław Janeczek
5. Prof. zw. dr hab. Wiesław Kaczanowicz
6. Prof. zw. dr hab. Adam Lityński
7. Dr Karol Makles
8. Prof. zw. dr hab. Jan Malicki
9. Prof. zw. dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
10. Mgr Jadwiga Rudnicka
11. Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz
12. Dr hab. Andrzej J. Wójcik


 

Komisja Nauk Matematycznych

 

Przewodniczący Aleksander Błaszczyk
Sekretarz Andrzej Kucharski

 

Rada PAU na posiedzeniu w dniu 24 II 2015 r. powołała Komisję Nauk Matematycznych. Jej inicjatorem i organizatorem był prof. zw. dr hab. Aleksander  Błaszczyk. Komisja Nauk Matematycznych w Katowicach skupia działających na Śląsku matematyków zajmujących się zarówno badaniami podstawowymi w matematyce, jak również zastosowaniami matematyki w innych dziedzinach nauki. Komisja realizuje ten cel poprzez cykliczne spotkania poświęcone wymianie opinii na temat perspektyw rozwoju matematyki w Polsce, a w szczególności na Śląsku. Organizuje prelekcje na temat prac badawczych realizowanych w ośrodkach akademickich na Śląsku. Niemniej ważnym zadaniem jest działalność popularyzatorska kierowana do szkół ponadgimnazjalnych i akademickich. Komisja przewiduje też inicjatywy wydawnicze, w szczególności takie,  których celem jest dostarczenie na polski rynek nowoczesnych podręczników akademickich. Komisja zamierza uczestniczyć w opiniowaniu podręczników i  programów nauczania matematyki. Tematem pierwszego posiedzenia naukowego była „Interakcja metod analizy funkcjonalnej i teorii równań funkcyjnych".

 

Członkowie Komisji

1. Prof. zw. dr hab. Karol Baron
2. Prof. zw. dr hab. Aleksander Błaszczyk
3. Prof. dr hab. Jan Cholewa
4. Prof. zw. dr hab. Roman Ger
5. Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
6. Prof. dr hab. Zygfryd Kominek
7. Dr hab. Andrzej Kucharski, prof. UŚ
8. Prof. dr hab. Szymon Plewik
9. Prof. dr hab. Maciej Sablik
10. Prof. zw. dr hab. Tadeusz Trzaskalik


 

Komisja Nauk Przyrodniczych

 

Przewodniczący Wiktor Zipper
Sekretarz Krzysztof Ślosarek

 

1. Prof. dr hab. Maria Augustyniak
2. Prof. dr hab. Marek Biesiada
3. Prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz
4. Prof. zw. dr hab. Adam Czornik
5. Prof. dr hab. n. med. Jan Duława
6. Prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
7. Prof. zw. dr hab. Jacek Jania
8. Dr Paweł Kojs
9. Prof. zw. dr hab. Stanisław Kucharski
10. Prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka
11. Prof. dr hab. Mirosław Nakonieczny
12. Dr hab. Zbigniew Nawrat, prof. IPS 
13. Prof. dr hab. inż. Lucjan Swadźba
14. Prof. dr hab. inż. Andrzej Szlęk
15. Prof. dr hab. Krzysztof Ślosarek
16. Prof. zw. dr hab. Elżbieta Zipper
17. Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper
18. Prof. zw. dr hab. Marek Zrałek


 

Komisja Prawnicza PAU w Katowicach

 

Przewodnicząca Monika Jagielska

 

1. Prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
2. Dr hab. Monika Jagielska, prof. UŚ
3. Prof. dr hab. Czesław Martysz
4. Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
5. Prof. dr hab. Wojciech Popiołek
6. Prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk
7. Dr hab. Maciej Szpunar, prof. UŚ 
8. Prof. dr hab. Zygmunt Tabor
9. Prof. dr hab. Kazimierz Zgryzek


 

Wszechnica PAU w Katowicach

 

 

Wszechnica Naukowo-Kulturalna w Gliwicach

 


 

Wideo z uroczystości otwarcia Stacji PAU

 

 

(realizacja: Telewizja Internetowa UŚ)