Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


29 listopada 2013 r. na mocy uchwały Rady Polskiej Akademii Umiejętności uruchomiona została pierwsza w Polsce Stacja Naukowa PAU, której siedziba mieści się w Katowicach, w budynku Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 4. Jednostka konsoliduje środowisko naukowe Śląska i całej Polski.
Stacja Naukowa PAU przyczynia się do zacieśnienia współpracy uczonych wywodzących się z różnych uczelni, współdziałania badaczy reprezentujących zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne, podejmowania trudnej, interdyscyplinarnej tematyki badawczej, wymiany doświadczeń i poglądów, pozyskiwania środków na stypendia dla uczonych, organizowania przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, a także ułatwia dostęp do publikacji PAU.


Kierownik Stacji Naukowej PAU w Katowicach Marek Zrałek
Sekretarz Stacji Naukowej PAU w Katowicach vacat

Rada Stacji Naukowej PAU w Katowicach

 

Przewodniczący Rady    Andrzej Więcek

 

1. prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś
2. prof. zw. dr hab. Bogdan Dembiński
3. prof. dr hab. n. med. Jerzy Hołowiecki
4. prof. zw. dr hab. Janusz Janeczek
5. prof. zw. dr hab. n. med. Barbara Jarząb
6. prof. zw. dr hab. Jerzy Łuczka
7. Lech Majewski
8. prof. zw. dr hab. Tadeusz Niedźwiedź
9. prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan
10. prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
11. prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
12. prof. dr hab. n. med. Michał Tendera
13. prof. dr hab. n. med. Andrzej Więcek
14. prof. zw. Krzysztof Zanussi
15. prof. zw. dr hab. Marek Zrałek


 

Komisje Stacji Naukowej PAU w Katowicach

 

 

loading...

 

 

loading...

 

 

loading...

 

 

loading...

 

 


 

Wszechnica PAU w Katowicach

 

 

Wszechnica Naukowo-Kulturalna w Gliwicach

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice od roku 2011 do końca 2014 organizowały WSZECHNICʘ NAUKOWO-KULTURALNĄ w Gliwicach. Od roku 2015 Wszechnica PAU działa w innej formie organizacyjnej. Główny ciężar organizacyjny ponosi obecnie Muzeum w Gliwicach i organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży w Gliwicach oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Badań nad Rakiem. W ramach Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej organizowane są co miesiąc wykłady z zakresu najnowszych osiągnięć nauki i problemów kultury, na które zapraszamy młodzież szkół średnich, młodzież akademicką oraz wszystkich zainteresowanych. Organizatorem cyklu wykładów był członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności prof. dr hab. n. med. Mieczysław Chorąży. Po śmierci prof. Mieczysława Chorążego (2021 r.) koordynatorem Wszechnicy PAU w Gliwicach została prof. dr hab. n. med. Barbara Jarząb.

 


 

Wideo z uroczystości otwarcia Stacji PAU

 

 

(realizacja: Telewizja Internetowa UŚ)