Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt

 

ŚWIAT W OBLICZU NOWYCH WYZWAŃ

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji jubileuszu 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności
w dniach 18–20 października 2022

 

 

Polska Akademia Umiejętności, od swych początków w r. 1872, była czynnikiem integrującym polskie środowisko akademickie, w imię rozwoju i upowszechniania nauki. Już w czasach zaborów, przełamując ówcześnie bariery, działała w skali ogólnopolskiej (ponad granicami zaborów), sięgając jednocześnie do największych skupisk polskiej diaspory. PAU, reaktywowana w 1989 roku po 35 latach zawieszenia działalności (narzuconego przez władze komunistyczne), prowadzi szeroką działalność w trzech podstawowych kierunkach:
organizuje i wspiera badania naukowe; integruje środowiska naukowe i  przekazuje społeczeństwu wyniki tych badań oraz propaguje związane z nimi postawy.
W roku 2022 mija 150 lat od przekształcenia Towarzystwa Naukowego Krakowskiego w Akademię Umiejętności, dzisiaj noszącą nazwę Polska Akademia Umiejętności.

 

Jubileusz 150-lecia PAU pragniemy uczcić poprzez organizację w dniach 18-20.10.2022 międzynarodowej konferencji pt.: Świat w obliczu nowych wyzwań. W konferencji wezmą udział osoby cieszące się najwyższym autorytetem w różnych dziedzinach nauki, w większości to Członkowie Polskiej Akademii Umiejętności. Przedstawią oni najnowsze osiągnięcia w swoich dyscyplinach, które złożą się na diagnozę dotyczącą stanu społeczeństwa międzynarodowego w sytuacji pandemii, kryzysu ekologicznego i zachwiania tradycyjnych wartości.  W czasie głównej sesji plenarnej 18 października 2022 roku głos zabiorą m.in.: Mark Brzeziński, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce,  Prof. Timothy Garton Ash, Prof. Sir Leszek Borysiewicz, Prof. Magdalena Żernicka-Goetz oraz Pani Laura Spinney. Wydaje się, że obecna sytuacja wymaga wszechstronnej diagnozy i przedstawienia kierunków rozwiązania najważniejszych problemów.

 

W dniach 19-20 października 2022 roku w ramach dalszych obchodów jubileuszu 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności odbędą się panele poświęcone różnej tematyce.

W ramach panelu Klimat, przyroda i człowiek w antropocenie będzie mowa o ociepleniu klimatu, o konieczności dekarbonizacji gospodarki w celu osiągnięcia neutralizacji klimatycznej do 2050 roku. Człowiek znacznie wpływa na obecne środowisko, stąd często mówimy o antropocenie jako współczesnej epoce geologicznej. Co się będzie działo z gatunkami? Mówimy o masowym wymieraniu i porównujemy te wymierania do tych, które były w przeszłości. Presja człowieka powoduje, że liczba gatunków maleje. Środowisko naturalne też się kurczy i słabnie. A jak w takich warunkach, zachowuje się człowiek? Czy potrafi ograniczyć swą niszczycielską działalność? Czy potrafi się przystosować do zmian klimatycznych i do tych procesów wymierania gatunków? Będzie też mowa o tym, czy obrazowanie mózgu może nam coś powiedzieć o kondycji i przeszłości człowieka. Wykładowcami będą wybitni specjaliści z kraju i zagranicy: Prof. Szymon P. Malinowski, prof. Jan Kozłowski, prof. January Weiner, prof. Michal K. Kamiński, prof. Alicja Jóźkowicz, prof. Richard Frackowiak.

W kolejnym panelu pt. 150 lat współczesnej medycyny - Prof. Jerzy Kupiec-Węgliński, z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles, zabierze głos w sprawie przyszłości transplantologii. Prof. Marek Radomski z Kanady, z Uniwersytetu Saskatchewan, który komentował całą pandemię w mediach kanadyjskich, opowie o tryumfie oraz o wątpliwościach związanych z postępem nauk w dziedzinie chorób zakaźnych, Prof. Józef Dulak przedstawi możliwości terapeutyczne przy użyciu komórek macierzystych, a także  sukcesy i zagrożenia związane z tą metodą. Prof. Barbara Przewłocka, farmakolog i światowej sławy badaczka mechanizmów bólu, opowie o mechanizmach i możliwościach leczenia, o nowych lekach w terapii bólu. Prof. Andrzej Pająk, epidemiolog, który przeprowadził duże badania populacji Polski, spróbuje nas przekonać do modyfikacji czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych; ostatnim wykładowcą w tym panelu będzie Prof. Rafał Ryguła, który zajmuje się problemami fake newsów dotyczących spraw medycznych.

Niewątpliwie jednym z największych wyzwań, jakie w tej chwili stoją przed nami, to zrozumienie czwartej rewolucji technologicznej. Po wieku pary, elektryczności, komputerów przyszła era analizowania wielkiej ilości zbiorów danych. Wiadomo, że może sobie z tym poradzić jedynie sztuczna inteligencja. Być może nawet komputery kwantowe. Panel Rzeczywistość realna i wirtualna, sztuczna inteligencja będzie poświęcony temu zagadnieniu. Przedstawione zostaną zagrożenia, oczekiwania, nadzieje związane właśnie ze sztuczną inteligencją, z rzeczywistością rozszerzoną, z rzeczywistością wirtualną.
Na sesję zaproszono znakomitych specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji i interakcji  ze światem cyfrowym, głos zabiorą: Prof. Krzysztof Cios, prof. Krzysztof Diks, prof. Jan Kreft, prof. Rafał Maciąg, prof. Grzegorz J. Nalepa i Stefan Życzkowski. Przedstawią nam zróżnicowaną i kompetentnie sformułowaną wizję i spróbują, m.in. odpowiedzieć na pytania, czy sztuczna inteligencja potrafi nas uwolnić od pracy, czy nawet uratować czyjeś życie.

Pandemia Covid-2019 nie była pierwszą tego rodzaju plagą, która dotknęła ludzkość. Wręcz przeciwnie. W średniowieczu i w czasach nowożytnych periodycznie powtarzały się epidemie różnego rodzaju, które powodowały ogromne straty w ludności, ale przynosiły też znaczne zmiany w stosunkach społecznych. Także w kulturze. Tej problematyce będzie poświęcony panel Pandemia a kultura. Wezmą w nim udział wybitni uczeni: prof. Dariusz Czaja, dr Katarzyna Pękacka-Falkowska, prof. Krzysztof Loska, prof. Piotr Krasny, prof. Maria Poprzęcka. Ich referaty powinny ułatwić zrozumienie, w jaki sposób pandemia, którą właśnie przeżyliśmy, a może dalej przeżywamy, wpływa i wpłynie w przyszłości na rozwój kultury współczesnej. Robert Piaskowski podzieli się z nami praktyczną wiedzą na temat kultury Krakowa w czasie pandemii.

 

Liczymy, że wiele osób - nie tylko ze świata akademickiego - zainteresuje się szerokim spektrum informacji zawartych w wystąpieniach konferencyjnych. Znaczna część prezentowanej w wystąpieniach wiedzy ma bezpośrednie znaczenie praktyczne, do zastosowania w życiu codziennym (postawa proekologiczna, zalecenia dotyczące  sytuacji zagrożenia chorobami, zalecenia dotyczące zalet i zagrożeń ze strony technologii cyfrowej).

Dla Polskiej Akademii Umiejętności uroczystości związane z jubileuszem oraz towarzysząca mu konferencja stanowią kolejne cenne doświadczenie, dotyczące szerokiej współpracy wewnątrzkrajowej i międzynarodowej. Zbudowana i utrwalona sieć kontaktów będzie służyła bieżącej pracy przez następne lata oraz procentować w postaci różnorodnych przyszłych projektów.

 

strona internetowa:

jubileusz.pau.krakow.pl

 

 

  Organizator  
   
     
  Kraków – Miasto Gospodarz  
   
     
  Złoty Mecenas Jubileuszu 150-lecia PAU  
   
     
  Sponsor  
   
     
  Partner wspierający  
   
     

 

  Współorganizatorzy  
   
     
  Patroni medialni  
   
     

 

www.krakow.pl, business.krakow.pl/nauka, facebook.com/BiznesiNaukawKrakowie

 

 

 

Miasto Gospodarz

 


Kraków posiada unikalne walory, na których opiera rozwój gospodarczy oraz wzrost jakości życia. Dysponuje wysokiej jakości kapitałem ludzkim, jest miastem świadomego wyboru miejsca zamieszkania, pracy, nauki, spędzania wolnego czasu dla ludzi wykształconych i kreatywnych.

Ośrodek akademicki, z działającym od ponad 650 lat Uniwersytetem na czele, jest trwale zespolony z miastem i w unikalny sposób buduje niepowtarzalny zasób wiedzy. Nadrzędnym celem jest, by Kraków był nie tylko miastem nowoczesnym, ale i dumnym z historycznego dziedzictwa. By był otwartą, przyjazną i bezpieczną metropolią, tętniącą kulturą.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej i zapoznania się możliwościami, jakie oferuje magiczny Kraków – zakorzeniony w tradycji, uwrażliwiony na codzienność i otwarty na rozwój: https://dlabiznesu.krakow.pl/.

 


 

Kraków. Historyczne miasto patrzące w przyszłość

czytaj artykuł z 612 numeru PAUzy Akademickiej

 

  

Zobacz filmy promocyjne

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Przygotowania do Jubileuszu 150-lecia PAU

Podpisanie umowy sponsorskiej

 

Prof. Jan Ostrowski - Prezes PAU, Jarosław Gracel - Prezes ASTOR (fot. Renata Poreda)

 

Prof. Jan Ostrowski - Prezes PAU, Jarosław Gracel - Prezes ASTOR (fot. Renata Poreda)

 

 

 

Sponsor Strategiczny PAU
Złoty Mecenas Jubileuszu 150-lecia PAU