Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


Stypendia Naukowe im. Anny z Dyaczyńskich i Zbigniewa Hermanów

 

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami naukowymi im. Anny z Dyaczyńskich i Zbigniewa Hermanów na prowadzenie badań w dziedzinie anastezjologii lub farmakologii w wiodących ośrodkach naukowych, przede wszystkim w USA.

Fundusz stypendialny został utworzony w Polskiej Akademii Umiejętności z majątku pochodzącego z zapisów testamentowych małżonków prof. Zbigniewa Hermana i prof. Anny Dyaczyńskiej-Herman.

Zgodnie z wolą Testatorów o Stypendium mogą się ubiegać lekarze, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w dniu złożenia wniosku nie przekroczyli dwudziestego ósmego roku życia i są pracownikami naukowymi polskich uczelni medycznych lub medycznych instytutów naukowych. Stypendium będzie przyznawane przemiennie lekarzom pracującym naukowo i specjalizującym się w anestezjologii i intensywnej terapii lub farmakologii klinicznej.

Stypendia rozdziela Komisja Stypendialna przy PAU, w skład której wchodzą: Dyrektor Wydziału V Lekarskiego PAU, trzech członków PAU należących do Wydziału V, oraz Sekretarz Generalny PAU. Stypendia przyznawane są co kilka lat, bez określonego rytmu czasowego.

Załączony Regulamin Stypendiów został uchwalony przez Radę PAU na posiedzeniu dnia 21 listopada 2023 roku

 

REGULAMIN
(pdf)


 

Informacje dla ubiegających się o stypendium

 

Polska Akademia Umiejętności ogłasza konkurs na:

jedno Stypendium Naukowe im. Anny z Dyaczyńskich i Zbigniewa Hermanów.

 

O stypendium mogą się ubiegać wyłącznie lekarze do 28 roku życia, będący obywatelami polskimi, pracownikami naukowymi polskiej uczelni medycznej lub medycznego instytutu naukowego. Stypendium jest przyznawane na okres 12 miesięcy i ma na celu sfinansowanie pobytu badawczego w zagranicznym ośrodku naukowym zgodnie z projektem naukowym zaakceptowanym przez Komisję Stypendialną. Wysokość stypendium ustala każdorazowo po jego przyznaniu Komisja stypendialna, zależnie od kraju wyjazdu.

Termin składania wniosków: 30 kwietnia 2024

Dziedzina: farmakologia kliniczna

Wnioskodawca ma obowiązek przedstawić ramowy projekt badawczy w dziedzinie farmakologii klinicznej, a także wskazać ośrodek zagraniczny wraz z potwierdzeniem zgody na przyjęcie kandydata na okres 12 miesięcy stypendialnych.

 

WNIOSEK o stypendium naukowe
im. Anny z Dyaczyńskich i Zbigniewa Hermanów
(pobierz plik .docx)

 

Formularz wniosku razem z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać do dnia 30 kwietnia 2024 (liczy się data stempla pocztowego) do Kancelarii Polskiej Akademii Umiejętności, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków (I piętro).

Brak któregokolwiek z załączników stanowi błąd formalny skutkujący odrzuceniem wniosku.

Ogłoszenie zwycięzcy konkursu odbędzie się na stronie internetowej www.pau.krakow.pl nie później niż 31 lipca 2024. Niezależnie od tego kandydaci uzyskają informację w formie elektronicznej w tym samym terminie.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Pytania dotyczące stypendiów im. Anny z Dyaczyńskich i Zbigniewa Hermanów prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.