Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


Projekty badawcze realizowane przy PAU

dofinansowane z budżetu państwa


 

Instytucja:

MEiN - NCN

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi Wartość projektu
Wczesno- i środkowoholoceńskie adaptacje kulturowe w basenie Morza Egejskiego Dr Małgorzata Kaczanowska zakończony
NR UMO-1766/B/H03/2008/34
 92 000,00 zł
Księga ziemska krakowska TC 2 – przygotowanie edycji krytycznej Dr Maciej Zdanek zakończony
NR UMO-351/B/H03/2008/35
 72 400,00 zł
Dokumenty unii horodelskiej Dr hab. Lidia Korczak zakończony
NR UMO-905/B/H03/2010/38
 72 800,00 zł
Opracowanie polskich zbiorów rękopiśmiennych na emigracji. Archiwum Zygmunta Lubicz Zaleskiego w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk zakończony
NR UMO-844/B/H03/2009/37
 91 000,00 zł
Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Zespoły ksiąg sądowych "szlacheckich" z czasów I Rzeczypospolitej (XVI-XVIII w.) w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym w Kijowie Dr Mariusz Machynia zakończony
NR UMO-244/B/H03/2009/37
 255 000,00 zł
Opis i ewolucja materii produkowanej w zderzeniach wysokich energii Prof. dr hab. Andrzej Białas zakończony
NR UMO-254/B/H03/2009/37
 250 000,00 zł
Słownik gniazdowy partykuł polskich Prof. dr hab. Maciej Grochowski zakończony
UMO-0569/B/H03/2010/38
 125 090,00 zł
Modelowanie procesów neolityzacji po obu stronach Zachodnich Karpat Prof. dr hab. Janusz Kozłowski zakończony
UMO-2085/B/H03/2011/40
 134 000,00 zł
Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych
z Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie
Dr Anna Zajchowska zakończony
UMO-3279/B/H03/2011/40
 139 540,00 zł
Depesze poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie 1919-1926 Prof. dr hab. Wojciech Rojek zakończony
UMO-2011/01/B/HS3/04689
Konkurs "OPUS 1"
publikacja dostępna on-line:
Tom I, Tom II
 127 300,00 zł
Materiały do Kodeksu dyplomatycznego Małopolski, t. V: dokumenty z lat 1451-1506 Dr Waldemar Bukowski

zakończony
UMO-2011/01/B/HS3/04697
Konkurs "OPUS 1"
www.kodeks.pau.krakow.pl

 265 000,00 zł
Enzymy żelazowe zaangażowane w syntezę antybiotyków
– molekularne mechanizmy aktywności
Prof. dr hab. Ewa Brocławik zakończony
UMO-2011/01/B/ST4/02620
Konkurs "OPUS 1"
 282 000,00 zł
Legendy o świętej Katarzynie ze Sieny w literaturze francuskiej schyłku średniowiecza
- edycja krytyczna tekstów i studium filologiczne
Prof. dr hab. Piotr Tylus zakończony
UMO-2011/03/B/HS2/05313
Konkurs "OPUS 3"
 102 270,00 zł
Byków k. Drohobycza w prawym dorzeczu górnego Dniestru.
Wielokulturowe zespoły osadnicze z III-I tys. p.n.e.
Prof. dr hab. Jan Machnik zakończony
UMO-2011/03/B/HS3/01441
Konkurs "OPUS 3"
 140 250,00 zł
Diariusz podróży Jana Michała Kossowicza "Peregrynacja do cudzych krajów [...] Jana i Aleksandra Jabłonowskich wojewodziców ziem ruskich (1682-1688) - edycja krytyczna rękopisu Dr Anna Markiewicz zakończony
UMO-2011/03/B/HS3/01451
Konkurs "OPUS 3"
 71 700,00 zł
Przywództwo polityczne na Bałkanach w XIX i XX wieku
– typologia, uwarunkowania historyczne i kulturowe
Prof. dr hab. Mirosław Dymarski zakończony
UMO-2011/03/B/HS3/01453
Konkurs "OPUS 3"
 61 650,00 zł
Fundamenty neolitycznej Europy: początki zróżnicowania wczesnego neolitu na kultury z ceramiką malowaną i kultury "impresso-cardium" na południu Bałkanów Dr Małgorzata Kaczanowska zakończony
UMO-2011/03/B/HS3/01446
Konkurs "OPUS 3"
 187 000,00 zł
Badanie procesu hadronizacji poprzez analizę korelacji międzycząstkowych Prof. dr hab. Andrzej Białas zakończony
UMO-2013/09/B/ST2/00497
Konkurs "OPUS 5"
 400 000,00 zł
Problem utworów osieroconych wobec pamięci kulturowej na przykładzie piśmiennictwa wybranych żydowskich filozofów i filologów z Uniwersytetu Jagiellońskiego (1918-1939) Mgr Anna Smywińska-Pohl zakończony
UMO-2014/13/N/HS2/02813
Konkurs "PRELUDIUM 7"
 150 000,00 zł
Schyłek epoki kamienia na wzgórzu Stránská skála w Brnie – produkcja krzemieniarska czy "optymalizacja"? Dr hab. Jerzy Kopacz

zakończony
UMO-2015/17/B/HS3/00016
Konkurs "OPUS 9"
projekt przeniesiony
na Uniwersytet Rzeszowski

 363 300,00 zł
Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedry Sandomierskiej T. II. Prof. dr hab. Feliks Kiryk zakończony
UMO-2015/17/B/HS3/00389
Konkurs "OPUS 9"
publikacja dostępna on-line
 66 100,00 zł
„Zachodnie Bałkany - alternatywna droga neolityzacji Europy” Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski zakończony
UMO-2015/19/B/HS3/00477
Konkurs "OPUS 10"
 325 390,00 zł
Akty unii polsko-litewskiej z lat 1499-1501. Dokumenty i studia Dr hab. Lidia Korczak zakończony
UMO-2017/25/B/HS3/01063
Konkurs "OPUS 13"
 384 047,00 zł

 


 

Instytucja:

MEiN - NPRH

    

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi Wartość projektu
Osadnictwo pradziejowe i środowisko naturalne Wyżyny Ondawskiej w Karpatach Słowackich. Część II Prof. dr hab. Jan Machnik zakończony
NR UMO-0163/H01/2003/25
 70 400,00 zł
Jana z Dąbrówki komentarz do Kroniki Polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Dr Marian Zwiercan zakończony
NR UMO-0838/H01/2004/26
 74 100,00 zł
Kodeks dyplomatyczny Małopolski t.V (seria nowa) Dr hab. Lidia Korczak zakończony
NR UMO-0904/H03/2006/30
 87 500,00 zł
Średniowieczny kościół i klasztor OO Paulinów „Na Skałce” na krakowskim Kazimierzu – od przed lokacyjnej osady do ośrodka kultu Św. Stanisława Dr hab. Jacek Poleski zakończony
NR UMO-0736/H03/2007/32
 299 000,00 zł
Umowy międzynarodowe Rzeczpospolitej Polskiej wrzesień 1939 - lipiec 1945 Prof. dr hab. Wojciech Rojek zakończony
NR UMO-0981/H03/2008/34
 80 900,00 zł
Inwentaryzacja materiałów historycznych dotyczących emigracji polskiej w XIX wieku ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego
wraz z edycją źródłową wybranych materiałów
Dr hab. Janusz Pezda zakończony
UMO-0039/FNiTP/H11/80/2011
MODUŁ 1.1
 1 003 000,00 zł
Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas. Nova Series, t.1. Prof. dr hab. Ryszard Skowron zakończony
UMO-0110/FNTiP/H11/80/2011
MODUŁ 1.1
 325 500,00 zł
Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej. Spuścizna aktowa I Rzeczypospolitej
w archiwach państw powstałych po rozpadzie ZSRR.
Ze szczególnym uwzględnieniem zespołów ksiąg sądowych (do 1831 r.)
w zasobach archiwalnych Ukrainy
Dr Mariusz Machynia zakończony
UMO-0102/NPRH2/H11/81/2013
MODUŁ 1.1
 2 000 000,00 zł
Opracowanie katalogów XIX-wiecznych druków wydanych na emigracji i ziemiach polskich ze zbiorów Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego Mgr Lucyna Pyrzowska zakończony
UMO-0075/NPRH2/H11/81/2013
MODUŁ 1.1
 2 031 750,00 zł
Akta grodzkie i ziemskie z terenu dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego. Edycja krytyczna ksiąg sądowych z XIV-XV wieku Prof. dr hab. Jan Wroniszewski zakończony
UMO-0039/NPRH3/H11/82/2014
MODUŁ 1.1
 1 000 000,00 zł
Opracowanie naukowe zbiorów rzeźby, malarstwa, miniatur i grafiki
Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu,
w oparciu o prace inwentaryzacyjne i w połączeniu z wydaniem katalogów
najciekawszych materiałów
Dr Anna Czarnocka zakończony
UMO-0001/NPRH3/H11/82/2014
MODUŁ 1.1
 1 528 800,00 zł
Publikacja rękopisu Jana Czekanowskiego "Dziennik kolumny antropologiczno-etnologicznej ekspedycji do Afryki Środkowej w latach 1907-1909" Prof. dr hab. Michał Tymowski zakończony
UMO-0346/NPRH5/H22/84/2017
MODUŁ "Uniwersalia 2.2"
 90 400,00 zł
Przewodnik językowo-encyklopedyczny po gramatyce semantycznej języka polskiego w ujęciu historycznym Prof. dr hab. Maciej Grochowski UMO-0066/NPRH6/H11/85/2018
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"
projekt przeniesiony
do Instytutu Języka Polskiego PAN
 1 281 090,00 zł
Documenta polonica ex Archivo Generali Hispanae in Simancas. Nova series, vol. II-III Prof. dr hab. Ryszard Skowron UMO-0055/NPRH6/H11/85/2018
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"
 613 350,00 zł
Słowniki biograficzne uczonych polskich Prof. dr hab. Piotr Köhler UMO-0333/NPRH7/H11/86/2018
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"
 1 779 306,00 zł
Ludzie i instytucje emigracji polskiej XIX wieku. Opracowanie archiwów rodziny Gałęzowskich i Szkoły Narodowej Polskiej w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu i Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego Dr hab. Janusz Pezda UMO-0334/NPRH7/H11/86/2018
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"
 1 774 260,00 zł
Korespondencja Jagiellonów. Europejskie kontakty dynastii w późnym średniowieczu Dr hab. Lidia Korczak UMO-0062/NPRH8/87/2019
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"
 774 175,00 zł
Edycja krytyczna niepublikowanej korespondencji między Józefem Ignacym Kraszewskim a Władysławem Mickiewiczem Prof. dr hab. Piotr Tylus NR UMO-0407/NPRH9/H11/88/2021
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"
 500 000,00 zł
Ormianie kresowi na Śląsku po 1945 roku Dr Franciszek Wasyl NR UMO-NPRH/DN/SP/495309/2021/10
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"
 516 868,00 zł
PAUart-5. Katalog zbiorów naukowych i artystycznych. Źródła ikonograficzne i ich kontekst dokumentacyjny Dr Adam Korczyński NR UMO-NPRH/DN/SP/494959/2021/10
MODUŁ "Dziedzictwo Narodowe"
899 875,00 zł

 


 

Instytucja: MEiN

Wsparcie dla Czasopism Naukowych

Tytuł projektu Kierownik projektu/Jednostka Uwagi Wartość projektu
Folia Quaternaria (FQ)  Polska Akademia Umiejętności UMO-171/WCN/2019/1  60 760,00 zł
Geoinformatica Polonica: prace Komisji Geoinformatyki  Polska Akademia Umiejętności UMO-172/WCN/2019/1  71 092,00 zł
Studia Historiae Scientiarum  Polska Akademia Umiejętności UMO-170/WCN/2019/1  90 400,00 zł

 

Rozwój Czasopism Naukowych

Tytuł projektu Kierownik projektu/Jednostka Uwagi Wartość projektu
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU Polska Akademia Umiejętności RCN/SP/0509/2021/1 50 499,42 zł
Acta Archaeologica Carpathica Polska Akademia Umiejętności RCN/SP/0510/2021/1 66 099,42 zł
Folia Quaternaria Polska Akademia Umiejętności RCN/SP/0511/2021/1 54 000,00 zł
Prace Geograficzne Polska Akademia Umiejętności RCN/SP/0508/2021/1 53 052,00 zł
Studia Historiae Scientiarum Polska Akademia Umiejętności RCN/SP/0527/2021/1 109 238,00 zł
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne Polska Akademia Umiejętności RCN/SP/0507/2021/1 71 838,00 zł

 

DOSKONAŁA NAUKA – Wsparcie Konferencji Naukowych

Tytuł projektu Kierownik projektu/Jednostka Uwagi Wartość projektu
"Explicitus est liber" - dziedzictwo sztuki drukarskiej do roku 1800 Dr Agnieszka Fluda-Krokos NR UMO-DNK/SP/550999/2022 30 500,00 zł
Stan obecny i perspektywy dalszego umiędzynarodowienia badań naukowych w Polsce. Moduł: Popularyzacja nauki i promocja sportu Polska Akademia Umiejętności NR UMO-SONP/SN/467040/2020 73 020,00 zł
Polska–Ukraina, Polacy–Ukraińcy. Bilans wzajemnych relacji Polska Akademia Umiejętności NR UMO-DNK/SN/469129/2020 27 000,00 zł
Na drodze ku demokracji – przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej i na Bałkanach po 1991 r. Polska Akademia Umiejętności DNK/SP/514184/2021 33 819,00 zł
Cracoviae: Ex Officina Typographica – 550 lat drukarstwa krakowskiego Dr Agnieszka Fluda-Krokos KONF/SN/0451/2023/01 60 000,00 zł

 


 

Instytucja:

MKiDN

Tytuł projektu Kierownik projektu/Jednostka Uwagi Wartość projektu
Wydanie Polskiego Słownika Biograficznego - zeszytu 191 i 192 Polska Akademia Umiejętności-Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk zakończony
NR UMO-569/10/FPK/IK
351 104,00 zł
Chopin w Bibliotece Polskiej w Paryżu, dwieście lat później Polska Akademia Umiejętności-Towarzystwo Historyczno-Literackie

zakończony
NR UMO-12792/10

600 000,00 zł
Wydanie Polskiego Słownika Biograficznego - zeszytów 193, 194 i 195 Polska Akademia Umiejętności-Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

zakończony
NR UMO-00517/11/FPK/IK

468 000,00 zł
Rok Miłosza 2011 w Montrealu Polska Akademia Umiejętności-Polski Instytut Naukowy w Kanadzie

zakończony
NR-UMO-00200/11//A1/FPK/IK

70 000,00 zł
Rok Witolda Lutosławskiego w Montrealu. Życie i dzieło wielkiego twórcy Polska Akademia Umiejętności-Polski Instytut Naukowy w Kanadzie

zakończony
NR UMO-28476/13/FPK/IMiT

166 550,00 zł
PAUart. Katalog online zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego
Mgr Joanna Dziewulska

pauart.pl

zakończony
UMO-04388/14/FPK/NIMOZ

 300 000,00 zł
PAUart. Katalog online zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności - Etap 2
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego
Mgr Joanna Dziewulska

pauart.pl

zakończony
UMO-05242/15/FPK/NIMOZ

 240 000,00 zł
Konserwacja najwartościowszych zabytków języka polskiego z kolekcji H. Łopacińskiego
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Wspieranie działań muzealnych
Dr Elżbieta Knapek

O projekcie

zakończony
UMO-04869/15/FPK/NIMOZ

 25 500,00 zł
Ochrona Polskiego Dziedzictwa Archiwalnego w Argentynie
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Dr Krzysztof Smolana zakończony
UMO-02899/16/DDK
 75 000,00 zł
Gombrowicz Bewildered/Gombrowicz desempare.
Międzynarodowe sympozjum naukowe w Montrealu
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Mgr Monika Junkiewicz

Strona poświęcona sympozjum

O sympozjum  [w "PAUzie Akademickiej"]

zakończony
UMO-02864/16/DDK
 47 936,00 zł
Dawne fotografie polskich emigrantów z kolekcji artystycznej Biblioteki Polskiej
w Paryżu
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Mgr Anna Michalewicz

O projekcie  [w "PAUzie Akademickiej"]

pauart.pl

zakończony
UMO-02865/16/DDK

 40 000,00 zł
PAUart. Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności etap 3
Nazwa programu: Kultura cyfrowa
Priorytet: brak
Mgr Joanna Dziewulska

O 3. edycji  [w "PAUzie Akademickiej"]

pauart.pl

zakończony
UMO-10934/16/FPK/DMP

 319 999,00 zł
75 Konferencja naukowa Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA)
Nazwa programu: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Priorytet: brak
Mgr Katarzyna Dzięgło zakończony
UMO-07336/17/DDZ
 37 000,00 zł
Wydanie katalogu XVI-wiecznych rycin ornamentalnych w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Priorytet: Wspieranie działań muzealnych
Mgr Magdalena Adamska

O projekcie

zakończony
UMO-08932/17/NIMOZ

 32 990,00 zł
Ochrona polskiej spuścizny archiwalnej w Argentynie. Opracowanie archiwum rodzinnego Lubicz-Orłowskich - etap 1
Nazwa programu: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Priorytet: brak
Dr Krzysztof Smolana

zakończony
UMO-10845/17/FPK/DDZ

 52 600,00 zł
Ochrona polskiej spuścizny archiwalnej w Argentynie. Opracowanie archiwum rodzinnego Lubicz-Orłowskich - etap 2
Nazwa programu: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Priorytet: brak
Dr Krzysztof Smolana

zakończony
UMO-05281/18/FPK/DDZ

 49 880,00 zł
Ochrona polskiej spuścizny archiwalnej w Argentynie. Opracowanie archiwum rodzinnego Lubicz-Orłowskich – etap 3
Nazwa programu: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą
Priorytet: brak
Dr Krzysztof Smolana

zakończony
NR UMO-06530/19/FPK/DDZ

60 000,00 zł

 

         Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

 

 

Tytuł projektu Kierownik projektu/Jednostka Uwagi Wartość projektu 
PAUart. Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności. Badanie, digitalizacja, opracowanie naukowe oraz udostępnienie dziedzictwa kulturowego. Etap 4.  Polska Akademia Umiejętności

zakończony
UMO-RPMP.02.01.02-12-0974/17-00-XVII/441/FE/18
pauart.pl

 1 901 560,11 zł

 


 

Instytucja:

SENAT RP

 

Tytuł projektu Kierownik projektu Uwagi Wartość projektu
Wykupienie koncesji i realizacja nagrobka Wiery Gran na cmentarzu Pantin w Paryżu Mgr Anna Michalewicz

więcej

zakończony
UMO-38/0111/2017

 41 300,00 zł
V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie "Polska inteligencja w świecie" 17-21 X 2017 Mgr Katarzyna Dzięgło

strona internetowa

zakończony
UMO-180/0508/2017

 278 843,00 zł
Obchody 75-lecia Polish American Historical Association (PAHA) Mgr Katarzyna Dzięgło

zakończony
UMO-229/512A/2018

 75 000,00 zł
Od narodzin II Rzeczpospolitej po zaranie Solidarności: działalność dyplomatyczna i społeczna Tadeusza Romera. Konferencja naukowa w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Mgr Anna Michalewicz

zakończony
UMO-267/590A/2018

 50 000,00 zł

 


 

Instytucja:

MSZ

 

Tytuł projektu Kierownik projektu/Jednostka Uwagi Wartość projektu
Polskie dziedzictwo archiwalne w Argentynie
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Dr Krzysztof Smolana

zakończony
UMO-21/2012

 33 500,00 zł
Polskie szkolnictwo w Wielkiej Brytanii: tradycja i nowoczesność
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Prof. dr hab. Dorota Praszałowicz

zakończony
UMO-22/2012

RAPORT

 311 310,01 zł
Wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej
w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego (2013)
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Polska Akademia Umiejętności

zakończony
UMO-170/2013

Strona  BPP / THL

Biuletyn THL: FR / PL

 309 500,00 zł
Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych,
socjologicznych i kulturowych: EUROEMIGRANCI.PL
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Polska Akademia Umiejętności-Polski Uniwersytet Na Obczyźnie

zakończony
UMO-116/2013

EuroEmigranci.pl

 113 015,55 zł
IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie 4-7 IX 2014
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Polska Akademia Umiejętności

zakończony
UMO-48/2014

kptnws.krakow.pl

 220 000,00 zł
Wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej
w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego (2014)
w ramach konkursu „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
Polska Akademia Umiejętności-Towarzystwo Historyczno Literackie

zakończony
UMO-40/2014

Strona  BPP / THL

Biuletyn THL: FR / PL

 250 000,00 zł