Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


Delegatury i stacje naukowe

11 marca 2023 Zgromadzenie PAU postanowiło jednomyślnie powołać Stację Naukową w Poznaniu. To już trzecia tego rodzaju inicjatywa (po Katowicach i Gdańsku). Stacja natychmiast rozpoczęła intensywną działalność, nawet jeszcze przed oficjalnym powołaniem. Od 19 września 2023 roku – uchwałą Rady PAU – kierownikiem Stacji Naukowej PAU w Poznaniu jest prof. Waldemar Łazuga. Siedziba Stacji Naukowej PAU w Poznaniu od października 2023 roku mieści się w gmachu Collegium Maius przy ul. Fredry 10, p. 333.

29 listopada 2013 r. na mocy uchwały Rady Polskiej Akademii Umiejętności uruchomiona została pierwsza w Polsce Stacja Naukowa PAU, której siedziba mieści się w Katowicach, w budynku Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bankowej 4. Jednostka konsoliduje środowisko naukowe Śląska i całej Polski.
Stacja Naukowa PAU przyczynia się do zacieśnienia współpracy uczonych wywodzących się z różnych uczelni, współdziałania badaczy reprezentujących zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne, podejmowania trudnej, interdyscyplinarnej tematyki badawczej, wymiany doświadczeń i poglądów, pozyskiwania środków na stypendia dla uczonych, organizowania przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, a także ułatwia dostęp do publikacji PAU.

Ważnym wydarzeniem dla środowiska naukowego Pomorza było powołanie do życia Stacji Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku. Stało się to możliwe dzięki staraniom i na wniosek członków PAU prof. dr. hab. n. med. Janusza Limona oraz prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego, prezesa Instytutu Kaszubskiego i Rada Polskiej Akademii Umiejętności w czerwcu 2014 roku powołała Stację PAU w Gdańsku. Organizatorem Stacji i jej Komisji Kaszubskiej został prof. Józef Borzyszkowski. W styczniu 2015 roku Rada PAU zatwierdziła skład Rady i członków Komisji Kaszubskiej. Siedzibą Stacji PAU w Gdańsku jest Dom Kaszubski przy ul Straganiarskiej 22.

W 1994 r. utworzono w Nowym Jorku Stację Naukową PAU, na bazie Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (The PolishInstitute of Arts and Sciences in America), który w okresie II wojny światowej (od 1942 r.) oraz w czasie przymusowego zawieszenia działalności PAU w latach 1952–1989 kontynuował jej tradycje. Jej krótkotrwała działalność z powodu braku środków nie mogła być kontynuowana. Zabiegamy o jej ożywienie.

Nawiązano też kontakty z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie (Polish Institute of Arts and Sciences in Canada), powstałym w 1943 r. jako oddział Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, a od roku 1976 działającym jako niezależna instytucja kanadyjska. On również przyjął status Stacji Naukowej PAU. Wydaliśmy wspólnie już pięć książek; zasilamy też jego działalność naszymi prelegentami. Wspieramy finansowo i administracyjnie organizację sesji naukowych (Czesław Miłosz, Witold Lutosławski, Witold Gombrowicz, Tadeusz Romer).