Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział II Historyczno-Filozoficzny

 

Dyrektor Janusz Kruk
Wicedyrektor Andrzej Kastory
Sekretarze Krzysztof Ożóg
Jacek Purchla

 

Komisje działające przy Wydziale II:

 

 

W skład Wydziału wchodzą historycy, archeologowie, filozofowie, prawnicy, socjologowie i etnologowie. Wydział odbywa comiesięczne posiedzenia naukowe, niektóre organizowane wspólnie z Wydziałem I.

Wydział realizuje następujące tematy badawczo-wydawnicze:
1. Źródła do dziejów Władz RP na Uchodźstwie – protokoły z posiedzeń Rady Ministrów (wydano tomy I–VIII),tom suplementów: Dokumenty Rządu RP na Uchodźstwie, oraz Depesze Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie t. I i II.
2. Źródła do dziejów dawnej Polski: ukończenie krytycznej reedycji ogromnego dzieła Jana Długosza Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (11 tomów w wersji łacińskiej i tyleż w wersji polskiej), 4 tomy serii Monumenta Poloniae Historica (seria nowa), 4 tomy serii Monumenta Sacra Polonorum, 2 tomy serii Monumenta Poloniae Vaticana.
3. Wydawnictwo akt Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, zapoczątkowane jeszcze przez AU (w latach 1915–1952 ukazały się cztery wielkie tomy), było w latach 1990 – 2003 kontynuowane (jako nowa seria) przez Polski Instytut Historyczny w Rzymie pod kierunkiem Karoliny Lanckorońskiej (ukazały się 24 tomy); od 1995 Wydział II kontynuuje tę serię, a Fundacja Lanckorońskich ją finansuje. Dotychczas w PAU ukazało się 21 tomów.
5. W serii „Rozprawy” Wydział ogłosił od czasu reaktywacji PAU prawie 50 tomów, zarówno w języku polskim, jak też niektóre w językach angielskim i francuskim.
6. Wydział II ma nadto w swoim dorobku szereg wydawnictw pozaseryjnych, w tym zwłaszcza we współpracy z akademiami nauk Austrii, Czech, Grecji, Węgier i Ukrainy.
7. Każdego roku Wydział II urządza sesje naukowe.

 

 

 

Członkowie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Krzysztof Baczkowski
2. Prof. dr Sylwester Czopek
3. Prof. dr Juliusz Domański
4. Ks. prof. dr Michał Heller
5. Prof. dr Andrzej Kastory
6. Prof. dr Janusz K. Kozłowski
7. Prof. dr Janusz Kruk
8. Prof. dr Ewa Łętowska
9. Prof. dr Jan Machnik
10. Prof. dr Andrzej Mania
11. Prof. dr Janusz Małłek
12. Prof. dr Andrzej Mączyński
13. Prof. dr Krzysztof Ożóg
14. Prof. dr Jacek Purchla
15. Prof. dr Marek H. Safjan
16. Prof. dr Władysław Stróżewski
17. Prof. dr Jerzy Strzelczyk
18. Prof. dr Stanisław Suchodolski
19. Prof. dr Piotr Sztompka
20. Prof. dr Stanisław Waltoś
21. Prof. dr Jan Woleński
22. Prof. dr Zenon Woźniak
23. Prof. dr Andrzej Zoll
 
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Leszek Balcerowicz
2. Prof. dr Jan Barcz
3. Prof. dr Stanisław Biernat
4. Prof. dr Józef Borzyszkowski
5. Ks. prof. dr Andrzej Bronk
6. Prof. dr Bogdan Dembiński
7. Prof. dr Andrzej Friszke
8. Prof. dr Janina Gajda-Krynicka
9. Prof. dr Antoni Gąsiorowski
10. Prof. dr Bolesław Ginter
11. Prof. dr Jerzy Hausner
12. Prof. dr Wojciech Iwańczak
13. Prof. dr Agnieszka Kijewska
14. Prof. dr Marcin Kula
15. Prof. dr Joanna Kurczewska
16. Prof. dr Waldemar Łazuga
17. Prof. dr Piotr Łossowski
18. Prof. dr Lech Jacek Mróz
19. Prof. dr Roman Murawski
20. Prof. dr Jerzy Nalepa
21. Prof. dr Cezary Obracht-Prondzyński
22. Prof. dr Maksymilian Pazdan
23. Prof. dr Aleksander Posern-Zieliński
24. Prof. dr Jerzy Rajski
25. Prof. dr Marian Rębkowski
26. Prof. dr Stanisław Sołtysiński
27. Ks. prof. dr Andrzej Szostek
28. Prof. dr Karol Tarnowski
29. Prof. dr Michał Tymowski
30. Prof. dr Wacław Uruszczak
31. Prof. dr Paweł Valde-Nowak
32. Prof. dr Ryszard Wójcicki
33. Prof. dr Jerzy Zajadło
34. Prof. dr Marek Ziółkowski
 
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Olivier Aurenche
2. Prof. dr Shlomo Avineri
3. Prof. dr Daniel Beauvois
4. Dr Emil Brix
5. Prof. dr Alfredas Bumblauskas
6. Prof. dr Francesca Cantù
7. Prof. dr Ivan Čolović
8. Prof. dr Norman Davies
9. Prof. dr Robert I. Frost
10. Prof. dr Timothy Garton Ash
11. Prof. dr Tadeusz Gromada
12. Prof. dr Christopher Michael Hann
13. Prof. dr Włodzimierz Horbatenko
14. Prof. dr Jarosław Hrycak
15. Prof. dr Zenon Kałuża
16. Prof. dr Jolanta Kren Kostkiewicz
17. Prof. dr István Kovács
18. Prof. dr Eduard Mühle
19. Prof. dr Juraj Pavuk
20. Prof. dr Krzysztof Pomian
21. Prof. dr Raimo Pullat
22. Prof. dr Pál Raczky
23. Prof. dr Jan Rychlík
24. Prof. dr Timothy Snyder
25. Prof. dr Robert Sokołowski
26. Prof. dr Andrzej Sulima-Kamiński
27. Prof. dr Olli Vehviläinen
28. Prof. dr Rudolf Welser
29. Prof. dr Thomas Wünsch