Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział II Historyczno-Filozoficzny

 

Dyrektor Janusz Kruk
Wicedyrektor Andrzej Kastory
Sekretarze Krzysztof Ożóg
Jacek Purchla

 

Komisje działające przy Wydziale II:

 

 

W skład Wydziału wchodzą historycy, archeologowie, filozofowie, prawnicy, socjologowie i etnologowie. Wydział odbywa comiesięczne posiedzenia naukowe, niektóre organizowane wspólnie z Wydziałem I.

Wydział realizuje następujące tematy badawczo-wydawnicze:
1. Źródła do dziejów Władz RP na Uchodźstwie – protokoły z posiedzeń Rady Ministrów (wydano tomy I–VIII),tom suplementów: Dokumenty Rządu RP na Uchodźstwie, oraz Depesze Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie t. I i II.
2. Źródła do dziejów dawnej Polski: ukończenie krytycznej reedycji ogromnego dzieła Jana Długosza Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae (11 tomów w wersji łacińskiej i tyleż w wersji polskiej), 4 tomy serii Monumenta Poloniae Historica (seria nowa), 4 tomy serii Monumenta Sacra Polonorum, 2 tomy serii Monumenta Poloniae Vaticana.
3. Wydawnictwo akt Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, zapoczątkowane jeszcze przez AU (w latach 1915–1952 ukazały się cztery wielkie tomy), było w latach 1990 – 2003 kontynuowane (jako nowa seria) przez Polski Instytut Historyczny w Rzymie pod kierunkiem Karoliny Lanckorońskiej (ukazały się 24 tomy); od 1995 Wydział II kontynuuje tę serię, a Fundacja Lanckorońskich ją finansuje. Dotychczas w PAU ukazało się 21 tomów.
4. W serii „Rozprawy” Wydział ogłosił od czasu reaktywacji PAU prawie 50 tomów, zarówno w języku polskim, jak też niektóre w językach angielskim i francuskim.
5. Wydział II ma nadto w swoim dorobku szereg wydawnictw pozaseryjnych, w tym zwłaszcza we współpracy z akademiami nauk Austrii, Czech, Grecji, Węgier i Ukrainy.
6. Każdego roku Wydział II urządza sesje naukowe.

 

 

 

Członkowie Wydziału II Historyczno-Filozoficznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Krzysztof Baczkowski
2. Prof. dr Sylwester Czopek
3. Prof. dr Juliusz Domański
4. Ks. prof. dr Michał Heller
5. Prof. dr Wojciech Iwańczak
6. Prof. dr Andrzej Kastory
7. Prof. dr Janusz K. Kozłowski
8. Prof. dr Janusz Kruk
9. Prof. dr Ewa Łętowska
10. Prof. dr Andrzej Mania
11. Prof. dr Janusz Małłek
12. Prof. dr Andrzej Mączyński
13. Prof. dr Krzysztof Ożóg
14. Prof. dr Aleksander Posern-Zieliński
15. Prof. dr Jacek Purchla
16. Prof. dr Marek H. Safjan
17. Prof. dr Władysław Stróżewski
18. Prof. dr Jerzy Strzelczyk
19. Prof. dr Stanisław Suchodolski
20. Prof. dr Piotr Sztompka
21. Prof. dr Stanisław Waltoś
22. Prof. dr Jan Woleński
23. Prof. dr Zenon Woźniak
24. Prof. dr Andrzej Zoll
 
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Leszek Balcerowicz
2. Prof. dr Jan Barcz
3. Prof. dr Stanisław Biernat
4. Prof. dr Józef Borzyszkowski
5. Ks. prof. dr Andrzej Bronk
6. Prof. dr Bogdan Dembiński
7. Prof. dr Andrzej Friszke
8. Prof. dr Janina Gajda-Krynicka
9. Prof. dr Antoni Gąsiorowski
10. Prof. dr Bolesław Ginter
11. Prof. dr Jerzy Hausner
12. Prof. dr Agnieszka Kijewska
13. Prof. dr Marcin Kula
14. Prof. dr Joanna Kurczewska
15. Prof. dr Waldemar Łazuga
16. Prof. dr Piotr Łossowski
17. Prof. dr Lech Jacek Mróz
18. Prof. dr Roman Murawski
19. Prof. dr Jerzy Nalepa
20. Prof. dr Cezary Obracht-Prondzyński
21. Prof. dr Maksymilian Pazdan
22. Prof. dr Jerzy Rajski
23. Prof. dr Marian Rębkowski
24. Prof. dr Stanisław Sołtysiński
25. Ks. prof. dr Andrzej Szostek
26. Prof. dr Karol Tarnowski
27. Prof. dr Michał Tymowski
28. Prof. dr Wacław Uruszczak
29. Prof. dr Paweł Valde-Nowak
30. Prof. dr Anna Wolff-Powęska
31. Prof. dr Ryszard Wójcicki
32. Prof. dr Jerzy Zajadło
33. Prof. dr Marek Ziółkowski
 
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Olivier Aurenche
2. Prof. dr Daniel Beauvois
3. Dr Emil Brix
4. Prof. dr Alfredas Bumblauskas
5. Prof. dr Francesca Cantù
6. Prof. dr Ivan Čolović
7. Prof. dr Norman Davies
8. Prof. dr Robert I. Frost
9. Prof. dr Timothy Garton Ash
10. Prof. dr Tadeusz Gromada
11. Prof. dr Christopher Michael Hann
12. Prof. dr Włodzimierz Horbatenko
13. Prof. dr Jarosław Hrycak
14. Prof. dr Andreas Kappeler
15. Prof. dr Jolanta Kren Kostkiewicz
16. Prof. dr István Kovács
17. Prof. dr Paul Robert Magocsi
18. Prof. dr Eduard Mühle
19. Prof. dr Juraj Pavuk
20. Prof. dr Krzysztof Pomian
21. Prof. dr Raimo Pullat
22. Prof. dr Pál Raczky
23. Prof. dr Jan Rychlík
24. Prof. dr Miloš Řezník
25. Prof. dr Timothy Snyder
26. Prof. dr Robert Sokołowski
27. Prof. dr Andrzej Sulima-Kamiński
28. Prof. dr Olli Vehviläinen
29. Prof. dr Rudolf Welser
30. Prof. dr Thomas Wünsch