Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział V Lekarski

 

Dyrektor Marek Sanak
Wicedyrektor Ryszard Przewłocki
Sekretarz Kalina Kawecka-Jaszcz

 

 

Wobec postępu medycyny doświadczalnej i klinicznej, z Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego wyodrębniono w 1930 roku Wydział Lekarski.
Członkami jego są lekarze reprezentujący liczne specjalności medycyny klinicznej i podstawowych nauk medycznych oraz biolodzy, których tematyka badawcza ma ścisły związek z naukami medycznymi. Członkami Wydziału są również wybitni naukowcy zagraniczni.
Uczeni ci w laboratoriach oraz klinikach w miejscu zatrudnienia prowadzą badania naukowe w obszarze nauk przedklinicznych oraz w wielu specjalnościach medycyny klinicznej. Rola Wydziału Lekarskiego polega głównie na stwarzaniu odpowiednich warunków do wymiany myśli i tworzenia nowych twórczych idei w gronie naukowców reprezentujących różne dziedziny i specjalności nauk medycznych. Wyniki własnych prac badawczych i ich przeglądowe uogólnienia oraz aktualne osiągnięcia światowej medycyny są przedstawiane w formie wykładów na posiedzeniach wydziałowych , na które zapraszani są również członkowie Wydziału III i IV PAU oraz doktoranci i studenci. Posiedzenia są też dostępne dla szerokiego ogółu zainteresowanych. Wydział jako jednostka PAU zorganizował sympozjum poświęcone 100-leciu odkrycia adrenaliny oraz Sesję Satelitarną VIII Kongresu Polonii Medycznej II Światowego Kongresu Lekarzy Polskich pt.: „Polonia Medyczna dla Nauki w Świecie”.
Dorobek wydawniczy wydziału jest przedstawiony w postaci streszczeń lub pełnych publikacji w wydawnictwach takich jak: Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności, Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności oraz w Pracach Komisji Historii Nauki w tym w wydawnictwie tej Komisji pt.: „Polscy Twórcy Aparatury Naukowej”. Ponadto PAU jest wydawcą książki prof.. Jana Albrechta pt.: Najczęściej Jestem „ZA” – Wybór recenzji kandydatów do stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora, doktoratu honorowego i Nagrody Prezesa Rady Ministrów.
W roku 2020 odbyło się posiedzenie Wydziału V Lekarskiego PAU na Platformie Wymiany Naukowej, na którym przedstawiono wykład pt. „Nałóg kokainowy z perspektywy neurobiologa i farmakologa”. Wykład jest dostępny on-line pod adresem https://youtu.be/agEFmQGegKk
W zakresie popularyzacji nauki do 2020 r. odbywały się comiesięczne otwarte spotkania Kawiarni Naukowej PAU, prowadzone przez członka Wydziału Lekarskiego. Od roku 2017, spośród 21 spotkań , 7 dotyczyło tematów medycznych i cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności, aktualnie spotkania te odbywają się na platformie internetowej oraz hybrydowo.
Istotną tematyką posiedzeń naukowych prezentowanych przez członków Wydziału jest aktualny stan wiedzy dotyczący COVID-19.
Od 1998 roku ważną formą aktywności Wydziału jest przyznawanie corocznej nagrody im. Profesora Tadeusza Browicza za wybitne osiągnięcia z zakresu nauk medycznych udokumentowane publikacjami w czasopismach medycznych o zasięgu międzynarodowym. Fundusze na nagrodę Wydział Lekarski pozyskuje od sponsorów.
Wydział V prowadził współpracę w zakresie organizacji posiedzeń naukowo dydaktycznych z Komisją przyrodniczo-medyczną PAU we Wrocławiu, której przewodniczącym był członek Wydziału Lekarskiego. Ponadto Wydział ściśle współpracuje ze Stacją Naukową PAU w Gdańsku oraz Stacją Naukową PAU w Katowicach.

 

 

 

 

Członkowie Wydziału V Lekarskiego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jan Albrecht
2. Prof. dr Tomasz Brzozowski
3. Prof. dr Anna Członkowska
4. Prof. dr Józef Dulak
5. Prof. dr Andrzej Górski
6. Prof. dr Jan Górski
7. Prof. dr Włodzimierz Januszewicz
8. Prof. dr Kalina Kawecka-Jaszcz
9. Prof. dr Jerzy Kawiak
10. Prof. dr Paweł Kisielow
11. Prof. dr Wojciech Kostowski
12. Prof. dr Janusz Limon
13. Prof. dr Stanisław Moskalewski
14. Prof. dr Wiesław Pawlik
15. Prof. dr Andrzej Pilc
16. Prof. dr Tadeusz Popiela
17. Prof. dr Edmund Przegaliński
18. Prof. dr Ryszard Przewłocki
19. Prof. dr Czesław Radzikowski
20. Prof. dr Marek Sanak
21. Prof. dr Ewa Szczepańska-Sadowska
22. Prof. dr Michał Tendera
23. Prof. dr Tomasz Trojanowski
24. Prof. dr Andrzej Więcek
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Włodzimierz Buczko
2. Prof. dr Andrzej Budaj
3. Prof. dr Stanisław Czekalski
4. Prof. dr Stanisław Czuczwar
5. Prof. dr Wenancjusz Domagała
6. Prof. dr Małgorzata Filip
7. Prof. dr Tomasz Kazimierz Grodzicki
8. Prof. dr Jerzy Hołowiecki
9. Prof. dr Barbara Jarząb
10. Prof. dr Jacek Jassem
11. Prof. dr Marek Krawczyk
12. Prof. dr Władysław Lasoń
13. Prof. dr Jerzy Łazarewicz
14. Prof. dr Ludwik K. Malendowicz
15. Prof. dr Maciej Małecki
16. Prof. dr Lucyna Mastalerz
17. Prof. dr Katarzyna Mizia-Stec
18. Prof. dr Jacek Musiał
19. Prof. dr Michał Myśliwiec
20. Prof. dr Krzysztof Narkiewicz
21. Prof. dr Ewa Niżankowska-Mogilnicka
22. Prof. dr Barbara Elżbieta Przewłocka
23. Prof. dr Krzysztof Selmaj
24. Prof. dr Aleksander B. Skotnicki
25. Prof. dr Tomasz Szczepański
26. Prof. dr Tadeusz Tołłoczko
27. Prof. dr Adam Torbicki
28. Prof. dr Piotr Trzonkowski
29. Prof. dr Anetta Undas
30. Prof. dr Kazimierz Wierzchowski
31. Prof. dr Michał Witt
32. Prof. dr Wojciech Wojakowski
     
    Członkowie
zagraniczni
     
1. Prof. dr Philip W. Askenase
2. Prof. dr Krzysztof S. Bankiewicz
3. Prof. dr Benjamin M. Chain
4. Prof. dr Vittorio Colizzi
5. Prof. dr Klaus Eichmann
6. Prof. dr Roberto Ferrari
7. Prof. dr Hans-Dieter Flad
8. Prof. dr Kjell Fuxe
9. Prof. dr Detlev Ganten
10. Prof. dr Willem Hendrik Gispen
11. Prof. dr Jolanta Gutkowska
12. Prof. dr Anne-Lise Haenni
13. Prof. dr Jacek Hawiger
14. Prof. dr Stephen Holgate
15. Prof. dr Jerzy W. Kupiec-Weglinski
16. Prof. dr Salomon Z. Langer
17. Prof. dr Łukasz Lebioda
18. Prof. dr Janusz Lipski
19. Prof. dr Tadeusz Maliński
20. Prof. dr N. Avrion Mitchison
21. Prof. dr Salvador Moncada
22. Dr hab. Krzysztof Mrózek
23. Prof. dr Marek Radomski
24. Prof. dr Janusz Rak
25. Prof. dr Naropantul Appaji Rao
26. Prof. dr Mariusz Ratajczak
27. Prof. dr Alfredo Salerno
28. Prof. dr Tadeusz Samorajski
29. Prof. dr Arne Schousboe
30. Prof. dr Maria Siemionow
31. Prof. dr Bronisław Slomiany
32. Prof. dr Akira Terano
33. Prof. dr Alexei Verkhratsky
34. Prof. dr David H. Vesole
35. Prof. dr Sylvester Vizi
36. Prof. dr Torkel Wadström
37. Prof. dr Zbigniew Wszołek
38. Prof. dr Christoph Zieliński