Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


Zapraszamy na stronę internetową projektu

PAUart

www.pauart.pl

 

To katalog ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych, których właścicielem jest PAU i instytucje współpracujące, przede wszystkim PAN i Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu. Fundusze na realizację pozyskiwane są z różnych źródeł: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.


Do dzisiaj zrealizowano trzy etapy projektu, na ukończeniu jest czwarty, a w planach piąty.

 

 

Etap I, 2014:

Zdigitalizowano, opracowano i opublikowano 9 000 obiektów, w tym 2 500 rycin (m.in. arcydzieła dawnych mistrzów Albrechta Dürera, Rembrandta) oraz 6 500 fotografii (m.in. z kolekcji Karola Lanckorońskiego i spuścizny Karoliny Lanckorońskiej). Na portalu zamieszczono także albumy Bronisława Piłsudskiego z Sachalina i Michała Greima z Kamieńca Podolskiego prezentujące wysokie walory naukowe i artystyczne. Udostępnione obiekty przechowywane są w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Fototeki Lanckorońskich oraz Archiwum Nauki PAN i PAU.

- ulotka

- dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej

- artykuł w PAUzie Akademickiej (nr 277–279)

- spot promocyjny (2014)

 

Etap II, 2015:

Zdigitalizowano, opracowano i opublikowano kolejnych 6 000 obiektów, w tym 1 500 grafik z Gabinetu Rycin Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (m.in. Albrechta Dürera, Williama Hogartha i Francesca Bartolozziego), 2 000 obiektów ze Zbiorów Specjalnych BN PAU i PAN w Krakowie (fotografie, karty pocztowe, rysunki i akwarele), 1 000 fotografii z Fototeki Lanckorońskich, 1 500 fotografii ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie (z archiwów osobistych Karoliny Lanckorońskiej, Witolda Lutosławskiego i Lecha Kalinowskiego).

- artykuł w PAUzie Akademickiej (nr 319-321)

- spot promocyjny (2015)

 

Etap III, 2016-2017:

Zdigitalizowano, opracowano i opublikowano następne 4 500 obiektów, w tym 1 000 grafik z Gabinetu Rycin Specjalnych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (m.in. Jeremiasza Falcka, StefanodellaBelli, Bernarda Belotta, Artura Grottgera, Władysława Skoczylasa), 1 000 obiektów ze Zbiorów Specjalnych BN PAU i PAN w Krakowie (fotografie, karty pocztowe, rysunki i akwarele), 1 500 fotografii z Fototeki Lanckorońskich, 1 000 fotografii ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie (ze spuścizn Władysława Natansona i Walerego Goetla).

- artykuł w PAUzie Akademickiej (nr 364-365)

- artykuł w PAUzie Akademickiej (nr 407-408)

spot promocyjny (2017)

 

Etap IV: 2019-2021:

Do digitalizacji, opracowania i publikacji zaplanowano 13 140 obiektów: 3 070 z Gabinetu Rycin BN PAU i PAN w Krakowie, 8 290 z Fototeki Lanckorońskich PAU, 1 780 z Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

- spot promocyjny I (2021)

- spot promocyjny II (2021)

 

Na portalu www.pauart.pl umieszczane są także rezultaty innych projektów badawczych, nie mających w tytule „PAUart”, ale polegających na opracowaniu i digitalizacji kolejnych obiektów ikonograficznych. Projekty te realizowane są przez PAU lub przez Instytucje współpracujące:

•    Rzym – Biblioteka Michałowskiego – 2014-2017, Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie zbiorów specjalnych Biblioteki im. J. Michałowskiego w Rzymie (PAN Stacja Naukowa w Rzymie)
•    BPP Zbiory Specjalne – 2014-2022, Opracowanie naukowe zbiorów rzeźby, malarstwa, rysunku, miniatur i grafiki Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej w Paryżu, w oparciu o prace inwentaryzacyjne (PAU)
•    BPP fotografie – 2016, Dawne fotografie polskich emigrantów z kolekcji artystycznej Biblioteki Polskiej w Paryżu (PAU)

- artykuł w PAUzie Akademickiej (nr 364-365)

Na portalu opublikowano dotąd ponad 34500 obiektów i wkrótce przybędą kolejne.

 

 

 

  Portal został dofinansowany ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego