Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

 

Biblioteka

Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie

 

 

Dyrektor:  dr Agnieszka Fluda-Krokos

Wicedyrektor:  mgr Monika Graczyk

 

W strukturze PAU działa od 1 stycznia 2000 Biblioteka Naukowa PAU i PAN. Jej zawiązki tworzyło w połowie XIX w. Towarzystwo Naukowe Krakowskie. Do 1952 r. działała ona jako Biblioteka AU (od 1872) i PAU (od 1920), a od 1953 r. jako samodzielna placówka PAN. W wyniku porozumienia między PAN i PAU z 20 X 1999 przeszła pod zarząd PAU. Biblioteka liczy około 718 500 vol. i jedn. inw., w tej liczbie blisko 168 500 vol. i jedn. inw. zbiorów specjalnych, na które składają się m.in.: 17 045 starych druków, ponad 14 815 rękopisów oraz ponad 99 000 grafik, rysunków i ekslibrisów. Zbiór jest kontynuacją przedwojennego Gabinetu Rycin PAU. Biblioteka prowadzi wymianę wydawnictw z ponad 860 instytucjami w 65 krajach, wydaje własny „Rocznik” o objętości około 50 arkuszy wydawniczych, opracowuje i sukcesywnie wydaje katalogi własnych zbiorów, prowadzi działalność informacyjną, m.in. łączącą się z dydaktyką w uczelniach wyższych Krakowa. Biblioteka ma własną Radę, powoływaną w połowie przez PAU i w połowie przez PAN.

 

Strona internetowa Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie - http://biblioteka.pau.krakow.pl/