Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


Nagroda im. Mariana Kukiela

 

W 2003 r. została po raz pierwszy przyznana Nagroda im. Mariana Kukiela w dziedzinie historii wojskowości, współfundowana przez spadkobiercę praw autorskich gen. Mariana Kukiela – śp. prof. Leszka Suskiego – i PAU. Odtąd nie była wręczana.

 

 

 

 

LAUREAT 2003

 

Dr Henryk Kotarski za całokształt badań w zakresie historii wojskowości, ze szczególnym uwzględnieniem opracowania Atlasu historyczno-wojskowego ziem wschodnich I Rzeczypospolitej