Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


Ważnym wydarzeniem dla środowiska naukowego Pomorza było powołanie do życia Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku. Stało się to możliwe dzięki staraniom i na wniosek członków PAU z dn. 25 maja 2014 roku, prof. dr. hab. n. med. Janusza Limona oraz prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego, prezesa Instytutu Kaszubskiego. Wniosek został przyjęty i 24 czerwca 2014 roku Rada Polskiej Akademii Umiejętności powołała Stację Naukową PAU w Gdańsku. Na mocy decyzji Rady PAU z 28 października 2014 roku organizatorem Stacji Naukowej PAU w Gdańsku i jej Komisji Kaszubskiej został prof. Józef Borzyszkowski. Dnia 21 stycznia 2015 roku Rada PAU zatwierdziła również skład Rady i członków Komisji Kaszubskiej. Siedzibą Stacji Naukowej PAU w Gdańsku jest Dom Kaszubski przy ul Straganiarskiej 22.


Kierownik Stacji Naukowej PAU w Gdańsku:  Cezary Obracht-Prondzyński


Rada Stacji Naukowej PAU w Gdańsku

 

Przewodniczący Rady:   Józef Borzyszkowski

 

Członkowie Rady

 

    Członkowie PAU
     
    1. Prof. dr hab. Stefan Angielski
2. Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
3. Prof. dr hab. Ryszard Horodecki
4. Prof. dr hab. Jacek Jassem
5. Prof. dr hab. Janusz Limon
6. Prof. dr hab. Janusz Małłek
7. Prof. dr hab. Krzysztof Narkiewicz
8. Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
9. Prof. dr hab. Stanisław Salmonowicz
10. Prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn
11. Prof. dr hab. Jerzy Zajadło
     
    Członkowie Rady
     
    1. Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk
2. Prof. dr hab. Janusz Jasiński
3. Prof. dr hab. Kazimierz Kozłowski
4. Prof. dr hab. Jan Lubiński
5. Prof. dr hab. Maria Mendel
6. Prof. dr hab. Zygmunt Szultka
     
     
     
     
     

 

Komisja Kaszubska przy Stacji Naukowej PAU w Gdańsku

 

Przewodniczący: Cezary Obracht-Prondzyński
Sekretarz: Tomasz Rembalski

 

Członkowie Komisji 

 

    Członkowie PAU
     
    1. Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski
2. Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
     
     
    Członkowie Komisji
     
    1. Prof. UG dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
2. Prof. IS PAN dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska
3. Dr hab. Witosława Frankowska
4. Prof. dr hab. Daniel Kalinowski
5. Dr Katarzyna Kulikowska
6. Dr Aleksandra Kurowska-Susdorf
7. Prof. UG, dr hab. Anna Kwaśniewska
8. prof. GUMed dr hab. n. med. Beata Lipska-Ziętkiewicz
9. Prof. ASz, dr hab. Bogdan Narloch
10. Dr Justyna Pomierska
11. Dr Tomasz Rembalski
12. Prof. dr hab. Miloš Řezník
13. Prof. GUMed dr hab. n. med. Jolanta Wierzba