Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


 

Nagroda naukowa imienia Mikołaja Kopernika

 

Z okazji przypadającej w 1873 r. czterechsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Gmina miasta Krakowa ustanowiła fundację jego imienia i powierzyła Akademii Umiejętności przyznawanie ze środków tej fundacji w okresach pięcioletnich nagrody za prace naukowe  z zakresu astronomii i nauk z nią spowinowaconych, czyli astrofizyki, geodezji, geografii fizycznej, magnetyzmu ziemskiego i meteorologii. Przyznawanie tych nagród przerwała II wojna światowa.
Pragnąc kontynuować tę tradycję Rada Miasta Krakowa w pięćsetlecie studiów Mikołaja Kopernika  w Krakowie  uchwałą  nr  XC/581/93  z dnia 9 lipca 1993 r., zmienioną uchwałą nr XXIX/274/95 z dnia 6 września 1995 r. i uchwałą nr XXXVII/971/20 z dnia 11 marca 2020 r., ustanowiła Nagrodę imienia Mikołaja Kopernika w dziedzinie astronomii i innych nauk uprawianych przez Mikołaja Kopernika i powierzyła Polskiej Akademii Umiejętności przyznawanie tej nagrody co pięć lat począwszy od 1995 r.  Nagroda przyznawana jest w dziewięciu równorzędnych kategoriach uczonym związanym z nauką polską, którzy w pięcioleciu poprzedzającym rok przyznania nagrody ogłosili wyróżniające się szczególnie wysoką wartością naukową prace z dziedziny: (1) astronomii, (2) ekonomii, (3) filologii klasycznej, (4) filozofii przyrody, (5) kosmologii i astrofizyki, (6) matematyki, (7) medycyny, (8) nauk o Ziemi, (9) prawa.

 

 

Regulamin Nagrody

 

Więcej o Nagrodzie w danym roku - zapraszamy do archiwum