Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc

 

LAUREACI 2010

 

Zespół Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk w składzie: Prof. dr hab. Tomasz Bulik, Dr Jarosław Dyks, Prof. dr hab. Włodzimierz Kluźniak, Dr hab. Rafał Moderski, Prof. dr hab. Bronisław Rudak, Prof. dr hab. Marek Sikora, Prof. dr hab. Andrzej A. Zdziarski – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie astronomii za prace opublikowane w renomowanych czasopismach o światowym zasięgu, stanowiące istotny wkład zespołu w poszerzenie wiedzy o najbardziej energetycznych procesach astrofizycznych i w pogłębienie światowej kooperacji naukowej w zakresie astrofizyki.

Dr hab. Michał Kokowski, prof. nadz. Instytutu Historii Nauki PAN – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie astronomii za dzieło Różne oblicza Mikołaja Kopernika – spotkania z historią interpretacji, stanowiące twórcze podsumowanie badań nad teorią Wielkiego Astronoma o bogatym kontekście filozoficznym.

Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie filozofii przyrody za pionierskie w nauce polskiej monumentalne i w pełni oryginalne dzieło Historia fizyki od czasów najdawniejszych do współczesności.

Prof. dr hab. Zbigniew Fajklewicz – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie geofizyki za wybitne i oryginalne dzieło Grawimetria stosowana, stanowiące efekt własnych dokonań inżynieryjno-badawczych o wielkich walorach poznawczych oraz dydaktycznych.

Prof. dr hab. Barbara Przewłocka – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie medycyny za odkrycia w wyjaśnianiu mechanizmu bólu neuropatycznego, wyrażające się szeregiem publikacji w renomowanych czasopismach o światowym zasięgu, stanowiące istotny postęp w badaniach medycznych.

Prof. dr hab. Karol Weitz – Nagroda Naukowa im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa w dziedzinie prawa za wybitne osiągnięcie badawcze w dziedzinie postępowania cywilnego, zwłaszcza międzynarodowego i europejskiego, udokumentowane szeregiem publikacji o istotnym znaczeniu dla interpretacji i stosowania norm prawnych.

 

 

18 X 2010

Uroczystość wręczenia Nagród Naukowych im. Mikołaja Kopernika Fundacji Miasta Krakowa

 

IMG_3451
IMG_3464
IMG_3466
IMG_3468
IMG_3470
IMG_3479
IMG_3481
IMG_3485
IMG_3488
IMG_3490
IMG_3492
IMG_3493
IMG_3494
IMG_3495
IMG_3496
IMG_3497
IMG_3499
IMG_3513