Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Polecamy publikację

 

Fontes Historiae Africanae. Series Varia

 

Jan Czekanowski

Dziennik kolumny antropologiczno-etnologicznej
ekspedycji do Afryki Środkowej w latach 1907–1909

Tagebuch der anthropologisch-ethnologischen Kolonne
der Zentralafrikaexpedition in den Jahren 1907–1909

t. 1–2

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2023

 

 

 

Polecamy publikację

 

ROZPRAWY WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

TOM LXXXV

 

Kazimierz Korus

 

SZLACHETNA MIŁOŚĆ

GRECKIE ŹRÓDŁA TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2022

 

 

 

Polecamy publikację

 

Organizacja pomocy
dla polskich ofiar wojny
wrzesień 1939 – czerwiec 1940

 

Opracowali:

Robert Gębicki, Edward Kołodziej, Krzysztof Smolana

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2022

 

 

 

Polecamy serię

PRACE PRAWNICZE, nr 9

 

 

Krzysztof Pałecki

 

TEORIA WŁADZY

 

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2021

 

 

 

Pomniki Dziejowe Polski – Monumenta Poloniae Historica
seria II, tom XVII

 

Cuda świętego ojca Szymona z Lipnicy
[1482–1520]

Miracula beati patris Simonis Lypnycensis
[1482–1520]

 

Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli 
Marcin Starzyński, Anna Zajchowska-Bołtromiuk

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2019

 

 

Polecamy publikację 
ROZPRAWY WYDZIAŁU HISTORYCZNO-FILOZOFICZNEGO
Ogólnego zbioru tom 119

 

Andrzej Kastory

 

SYNDROM JAŁTY

POLITYKA MOCARSTW WOBEC POLSKICH KRYZYSÓW
W LATACH 1968–1981

 


Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2019

 

 

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI. WYDZIAŁ LEKARSKI

 

Wenancjusz Domagała

 

 

Tom II

Wydanie trzecie, zmienione i poprawione

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2019

 

 

 

 

RAIMO PULLAT

 

ŚWIAT RZECZY
MIESZKAŃCA TALLINNA
W DOBIE OŚWIECENIA

 

Przekład z języka estońskiego
Anna Juga-Szymańska

 

 

Kraków 2018

 

 

 

Polska Akademia Umiejętności
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU   T. XII 

 

WOJNA ŚWIATOWA 1914-1918

Moje wspomnienia i przeżycia bojowe,

skreślił   EMANUEL DE CHARLENZ HOHENAUER,

generał brygady WP – na wojnie pułkownik wojsk austriackich

 

Wydała, wstępem i przypisami opatrzyła 
EWA DANOWSKA

 

Kraków 2018

 

  Patronat medialny    

 

 

 

Polska Akademia Umiejętności
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU  T. XI

 

WIELKI PRZEŁOM

Konflikty zbrojne i przemiany wojskowości

1912–1923

 

Pod redakcją
MICHAŁA BACZKOWSKIEGO

 

Kraków 2018

 

  Patronat medialny   

 

 

 

Polecamy publikację wydaną wspólnie z Muzeum Archeologicznym w Krakowie

 

Marzena Woźny

 

Włodzimierz Demetrykiewicz
(1859–1937)

Prehistoryk z przełomu epok

 

Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Kraków 2018

 

 

 

Polecamy publikację

ROZPRAWY WYDZIAŁU HISTORYCZNO-FILOZOFICZNEGO

Ogólnego zbioru tom 118

 

Andrzej Kastory

 

JUGOSŁAWIA W POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH,
WIELKIEJ BRYTANII I ZWIĄZKU SOWIECKIEGO 1948–1956

 

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018

 

 

Pomniki Dziejowe Polski – Monumenta Poloniae Historica
seria II, tom XVI


wydany wspólnie z
Instytutem Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

 

KRONIKA HALICKO-WOŁYŃSKA
(KRONIKA ROMANOWICZÓW)

 

Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli  DARIUSZ DĄBROWSKI, ADRIAN JUSUPOVIĆ
przy współpracy  IRINY JURIEWEJ, ALEKSANDRA MAJOROWA I TATIANY WIŁKUŁ


Kraków–Warszawa 2017

 

 

Polecamy

 

István Kovács

 

Honwedzi, emisariusze, legioniści

 

Słownik biograficzny
polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848–1849

Przełożył z języka węgierskiego i posłowiem opatrzył Jerzy Snopek

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2016 

 

 

 

Polecamy

 

Michał Bobrzyński  i  Stanisław Smolka

 

Jan Długosz

jego życie i stanowisko w piśmiennictwie

 

Posłowie Jerzy Wyrozumski

 

Reprint klasyki polskiego pisarstwa historycznego z 1893 roku

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015

 

 

 

Polecamy publikację

 

ROZPRAWY WYDZIAŁU HISTORYCZNO-FILOZOFICZNEGO
Ogólnego zbioru tom 115

 

Andrzej Kastory

MOCARSTWA WOBEC KRYZYSÓW W EUROPEJSKICH KRAJACH
SOWIECKIEJ STREFY WPŁYWÓW 1948–1968

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015

190 stronic z ilustracjami, oprawa twarda, ISBN 978-83-7676-221-0

 

Patronat medialny     

 

 

Janik okl

 

Polecamy publikację

 

Profesor Jerzy A. Janik

1927–2012

Uczony – Myśliciel – Mistrz

 

pod redakcją Andrzeja Fulińskiego i Krzysztofa Maślanki

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2015

 

Patronat medialny: „Tygodnik Powszechny”

 

 

Sapieha okl

 

Polecamy publikację

 

 

KARDYNAŁ ADAM STEFAN SAPIEHA

 

Książę Niezłomny

 

 

 

 

Kraków 2014