Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

 

Polecamy publikację

ROZPRAWY WYDZIAŁU HISTORYCZNO-FILOZOFICZNEGO

Ogólnego zbioru tom 118

 

Andrzej Kastory

 

JUGOSŁAWIA W POLITYCE STANÓW ZJEDNOCZONYCH,
WIELKIEJ BRYTANII I ZWIĄZKU SOWIECKIEGO 1948–1956

 

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018

 


148 stron, oprawa twarda

ISBN 978-83-7676-281-4


Cena brutto: 20,00 zł


Polecamy komplet książek Andrzeja Kastorego w promocyjnej cenie!

Mocarstwa wobec kryzysów w europejskich krajach sowieckiej strefy wpływów 1948–1968 (2015)
Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego 1948–1956 (2018)
Syndrom Jałty. Polityka mocarstw wobec polskich kryzysów w latach 1968-1981, Kraków 2019

Cena trzech tytułów w pakiecie: 50,00 zł


Monografia stawiająca sobie za cel ukazanie motywów i interesów, jakimi wobec Jugosławii kierowały się wielkie mocarstwa stanowiące w czasie wojny wielką koalicję – Wielka Brytania, Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki – okazuje się fascynującą lekturą i jestem przekonany, że będzie nią także dla Czytelnika. Autor łączy bowiem w sposób mogący budzić podziw rygoryzm wykładu uniwersyteckiego z umiejętnością przystępnej narracji. Monografia jest zarazem interesującym wykładem z zakresu historii dyplomacji w odniesieniu do najgorętszego okresu zimnej wojny i cennym wkładem do debaty na temat roli małych państw w polityce mocarstw. (…) Wracając do wyrażonego wyżej uznania dla klarowności wykładu, chciałbym zwrócić uwagę Czytelnika na jeden z elementów tej atrakcyjności, a mianowicie wyłuskiwanie przez Autora retorycznych perełek pojawiających się w enuncjacjach polityków. Do najcelniejszych zaliczyłbym określenie przez Charlesa Peaka Jugosławii jako „Dawida czekającego niecierpliwie na procę i kamienie” czy ocenę przez Jamesa Riddlebergera jugosłowiańskiej polityki lawirowania między blokami jako chęci posiadania „chleba posmarowanego z obu stron”. Poetycko, ale i pejoratywnie zarazem jest zaprezentowany stereotyp, iż „w każdym bałkańskim sercu jest kącik zastrzeżony dla zdrady”. Takich bon motów w pracy A. Kastorego jest wiele i Czytelnik zapewne doceni ich urodę.
(z recenzji prof. Józefa Łaptosa)

 

Autorowi znakomicie udało się poprowadzenie czytelnika przez gąszcz wydarzeń, wyrażanych opinii, oficjalnych stanowisk, wystąpień i wypowiedzi, tak iż czytelnik nie gubi się w całej tej skomplikowanej grze międzynarodowych interesów. Przeciwnie, prowadzona narracja jest przejrzysta, logiczna, akcentująca najważniejsze wydarzenia i wypowiedzi, dająca bardzo klarowny obraz położenia Jugosławii oraz polityki mocarstw wobec niej w latach 1948–1956. W tym dość syntetycznym studium Autor umieścił najważniejsze sprawy, omówił je wyczerpująco, wyławiając z języka dyplomacji niekiedy niezwykle ważne niuanse, mające jednak znaczenie dla wielostronnego dialogu i scharakteryzowania postawy wszystkich stron.
(z recenzji prof. Mirosława Dymarskiego)


Wstęp

Spis treści