Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

 

Polecamy publikację wydaną wspólnie z Muzeum Archeologicznym w Krakowie

 

Marzena Woźny

 

Włodzimierz Demetrykiewicz
(1859–1937)

Prehistoryk z przełomu epok

 

Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Archeologiczne w Krakowie

Kraków 2018

 


Cena brutto: 40,00 zł


558 stron + 16 (wklejka), oprawa twarda

ISBN 978-83-7676-268-5


Włodzimierz Demetrykiewicz odegrał szczególną rolę w dziejach polskiej archeologii. Bardzo ważne były jego badania terenowe i prace nad organizacją nauki. Wielkie znaczenie miała działalność dydaktyczna Uczonego oraz jego wkład w teorię i praktykę ochrony zabytków. Dziś – niemal osiemdziesiąt lat po jego śmierci – jest on wciąż niedoceniany. Książka pani dr Marzeny Woźny, będąca pierwszą, pełną biografią tej postaci, przyczyni się bez wątpienia do wyrównania tego niedostatku. Lektura pracy przedstawionej mi do recenzji była prawdziwą przyjemnością. Jej Autorka zadbała o formę przekazu, imponując erudycją i narracyjnym talentem. Książka jest napisana piękną polszczyzną, co zdarza się nieczęsto, nawet w tekstach wychodzących spod piór humanistów”.  
(z recenzji prof. Janusza Kruka)

 

Dr Marzena Woźny śledzi krok po kroku niezwykle aktywną działalność terenową Włodzimierza Demetrykiewicza jako konserwatora zabytków z zakresu historii sztuki, architektury i prahistorii (…). Dopiero dzięki tej monografii, opartej na tak obszernym materiale źródłowym, otrzymujemy możliwie najpełniejszą informację o Demetrykiewiczu, nie tylko jako pierwszym w Krakowie profesjonalnym prehistoryku, ale także o konserwatorze, który sam, a także ze swoimi współpracownikami i uczniami, zainwentaryzował i opisał (…) wiele zabytków historycznych Krakowa i innych miast w zachodniej części Galicji, a także zamków, grodzisk, jaskiń na tym obszarze. Demetrykiewicz w znaczący sposób ożywiał na różnych polach działalność Akademii Umiejętności. Dzięki książce poznajemy go jako projektodawcę nowatorskich przepisów dotyczących ochrony zabytków – do dziś w znacznym stopniu aktualnych lub czekających na wprowadzenie; jako pierwszego wykładowcę (a później twórcę) katedry prehistorii jako oddzielnej dyscypliny naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim i wychowawcę grupy pierwszych w pełni profesjonalnych jej adeptów. Poznajemy bliżej stosunki między Mistrzem a jego uczniami, zachodzące z czasem zmiany w strukturach organizacyjnych, zwłaszcza z punktu widzenia nauk humanistycznych, w Akademii, na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także w innych ośrodkach naukowych. Przy tym wszystkim poznajemy bliżej Włodzimierza Demetrykiewicza jako człowieka, jego trudną drogę życiową, pasję, upór w osiąganiu celu i niepowodzenia, a także towarzyszące temu okoliczności.  
(z recenzji prof. Jana Machnika)


 Spis treści


 

 Zapraszamy na promocję książki

połączoną z posiedzeniem Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU

[ zaproszenie/plakat  ]