Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

 

Pomniki Dziejowe Polski – Monumenta Poloniae Historica
seria II, tom XVII

 

Cuda świętego ojca Szymona z Lipnicy
[1482–1520]

Miracula beati patris Simonis Lypnycensis
[1482–1520]

 

Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli 
Marcin Starzyński, Anna Zajchowska-Bołtromiuk

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2019


Cena brutto: 20,00 zł


176 stron, oprawa twarda

ISBN 978-7676-320-0


Jest to pierwsze pełne, krytyczne wydanie tego źródła, poprzedzone wstępem w językach polskim i angielskim.

Katalogi cudów (libri miraculorum) są coraz bardziej doceniane przez historyków, jako źródła do badań nad kulturą religijną średniowiecza, socjologią religii, kultami świętych, ruchem pątniczym czy wreszcie historią medycyny. Księga cudów Szymona z Lipnicy zawiera relacje pielgrzymujących do grobu tego świętego, znajdującego się w krakowskim kościele Bernardynów, spisane w prowadzonym przez zakonników „biurze cudów”. Uzdrowieni za przyczyną św. Szymona opowiadali o sobie, swojej chorobie, o tym, jak dowiedzieli się o cudownej mocy Szymona i w jaki sposób zwrócili się o jego wstawiennictwo, na koniec o tym, jak zostali uleczeni. Notatki sporządzane przez zakonników, mimo pewnej schematyczności, mają charakter literacki, co mogło z nich czynić atrakcyjny materiał kaznodziejski. Są znakomitym źródłem wiedzy nie tylko o historii kościoła i zakonu bernardynów, ale także o życiu codziennym wiernych, chorobach i sposobach ich leczenia.

„Miracula są jednym z bardziej popularnych gatunków twórczości hagiograficznej służącej udokumentowaniu cudownych interwencji Bożych zdziałanych za przyczyną danego świętego dla wiernych, którzy modlili się do niego. Średniowieczne księgi cudów stanowią ważne źródło dla interdyscyplinarnych badań nad historią religijności, kultów świętych, pątnictwa, medycyny, życia codziennego ludzi z różnych warstw społecznych itd.” (z recenzji prof. dra hab. Krzysztofa Ożoga).

Edycja zawiera: wstęp (w języku polskim i angielskim), tekst źródłowy w języku łacińskim, objaśnienia i komentarze w przypisach, indeks miejscowo-osobowy, wykaz chorób i słów polskich.

 

Spis treści