Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

 

Polecamy publikację

 

Organizacja pomocy
dla polskich ofiar wojny
wrzesień 1939 – czerwiec 1940

 

Opracowali:

Robert Gębicki, Edward Kołodziej, Krzysztof Smolana

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2022

 


564 strony, oprawa twarda

ISBN 978-83-7676-339-2


Cena brutto: 39,00 zł


 

Publikacja źródłowa, zawierająca 458 dokumentów przechowywanych w polskich i zagranicznych archiwach. Dokumenty te dotyczą spraw polskich uchodźców, jeńców wojennych oraz ludności mieszkającej na terenach okupowanych.

„Do publikacji wybrano dokumenty omawiające najważniejsze zagadnienia z zakresu organizacji pomocy dla obywateli polskich ze strony służb państwowych (przede wszystkim służb dyplomatycznych i konsularnych), polskich organizacji tworzących się ad hoc poza granicami kraju, jak również organizacji międzynarodowych udzielających pomocy ludności cywilnej podczas wojny” (ze Wstępu).

Edycję źródeł uzupełniają bibliografia oraz indeksy (osobowy i geograficzny).

 


Spis dokumentów (pdf)

Spis treści (pdf)