Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

 

Polecamy serię

PRACE PRAWNICZE, nr 9

 

 

Krzysztof Pałecki

 

TEORIA WŁADZY

 

 

Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2021

 


Cena brutto: 30,00 zł


304 strony, oprawa twarda

ISBN 978-83-7676-331-6


Książka K. Pałeckiego składa się z dwóch części: krytycznego przeglądu dotychczas sformułowanych teorii i oryginalnej propozycji autora, czyli normatywizacyjnej teorii władzy. „Obie części przeglądają się zresztą w sobie niczym w systemie luster. Łatwiej zrozumieć powagę, ale i ograniczoność teorii kwestionowanych, jeśli konfrontuje się je ze stanowiskiem akceptowanym i dobrze uzasadnionym” (z recenzji prof. Józefa Lipca, UJ).

Poglądy na władzę są przez autora zarówno referowane, jak i oceniane z punktu widzenia różnych dziedzin nauki (filozofii, socjologii, politologii, psychologii), praca ta może więc zainteresować badaczy z wielu dyscyplin, a także tych wszystkich, którzy chcieliby zrozumieć fenomen władzy i poznać, historyczne i współczesne, próby jego opisania.

„Otrzymujemy dzieło stanowiące znaczący przyczynek do dyskusji o istocie władzy, jej cechach charakterystycznych, przejawach, wymiarach, odmianach, uwarunkowaniach i konsekwencjach oraz – co wydaje się szczególnie warte podkreślenia - o sposobach jej badania, uwzględniający nie tylko to, co współczesne nauki humanistyczne i społeczne mają nam w tej mierze do zaoferowania, ale zawierający także oryginalną propozycję sformułowania nowego paradygmatu badań nad zjawiskiem władzy” (z recenzji prof. Andrzeja Antoszewskiego, UWr).

Spis treści

Wprowadzenie