Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Komisja Środkowoeuropejska PAU

 

Przewodniczący Agnieszka Kastory
Zastępcy przewodniczącego Artur Patek
Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Sekretarz Rafał Woźnica

 

Komisja została założona w 1991 r. z inicjatywy Henryka Batowskiego. Skupiała badaczy zainteresowanych archeologią, historią i kulturą narodów zamieszkujących Europę środkowo-wschodnią. W 1993 r. wyodrębniła się z niej Komisja Wschodnioeuropejska. Odtąd Komisja Środkowoeuropejska (jedna z najbardziej aktywnych) zajmuje się tematyką dotyczącą obszaru położonego między Bałtykiem i Adriatykiem oraz między Łabą, Niemnem i Bugiem, a także po obu stronach środkowego Dunaju.
Aktualna problematyka badań Komisji koncentruje się wokół odrodzenia narodowego, losów organizacji państwowych (m.in. dawnej Czechosłowacji i Jugosławii oraz Węgier), a także historii politycznej regionów mieszanych pod względem etnicznym, kulturowym i religijnym oraz ich wzajemnych stosunków. Komisja ma już znaczący dorobek. Efekty jej działalności odzwierciedlają jej „Prace” (red. Jan Machnik i Irena Stawowy-Kawka).

Zobacz stronę czasopisma „Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne” na portalach:

 

Miło nam poinformować, że Tom XXVI Studiów Środkowoeuropejskich i Bałkanistycznych otrzymał wyróżnienie od jury Nagrody im. prof. Jerzego Skowronka. Organizatorem Nagrody jest redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, zaś przewodniczącym jury prof. dr hab. Jarosław Czubaty. W tym roku odbyła się dwudziesta trzecia edycja Nagrody, a uroczystość wręczenia miała miejsce 18 maja 2018 w trakcie Warszawskich Targów Książki.

Zobacz dyplom (kliknij tutaj)

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
   

Prof. dr hab. Krzysztof Baczkowski
Prof. dr hab. Wojciech Iwańczak
Prof. dr hab. Andrzej Kastory
Prof. dr hab. István Kovács
Prof. dr hab. Zenon Woźniak

     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. UJ
Prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz
Dr hab. Anna Citkowska-Kimla, prof. UJ
Dr hab. Tadeusz Czekalski
Dr hab. Wojciech Drelicharz
Dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ
Prof. dr hab. Mirosław Dymarski
Dr hab. Andrzej Essen, prof. UKEN
Dr hab. Tomasz Graff
Dr Miloš Jačov
Dr hab. Agnieszka Kastory, prof. UJ
Dr hab. Piotr Kimla, prof. UJ
Prof. dr hab. Roman Kochnowski
Prof. dr hab. Marek Kornat
Prof. dr hab. Julian Kornhauser
Dr hab. Mirella Korzeniewska-Wiszniewska
Prof. dr hab. Józef Łaptos
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Dr hab. Mariusz Misztal, prof. UP
Prof. Jan Nemeček
Prof. dr hab. Andrzej Nowak
Dr hab. Krzysztof Nowak
Dr Paweł Nowakowski
Prof. dr hab. Ewa Orlof
Prof. dr hab. Artur Patek
Prof. Aron Petneki
Dr hab. Stanisław Pijaj, prof. UJ
Dr hab. Krzysztof Prokop
Prof. dr hab. Michał Pułaski
Prof. dr hab. Danuta Quirini-Popławska
Prof. dr hab. Andrzej Romanowski
Dr hab. Jan Rydel, prof. UP
Dr Paweł Skorut
Dr hab. Janusz Smołucha
Prof. dr hab. Stanisław Andrzej Sroka
Dr hab. Aleksandra Stankowicz, prof. ATH
Prof. dr hab. Irena Stawowy-Kawka
Dr hab. Henryk Walczak, prof. US
Dr Rafał Woźnica
Dr hab. Piotr Wróbel, prof. UJ

     
     

 

 

Komisja Wschodnioeuropejska PAU

 

Przewodniczący Krzysztof Stopka
Zastępca przewodniczącego Andrzej A. Zięba
Sekretarz Helena Duć-Fajfer
Adam Świątek

 

Komisja wyłoniła się w 1993 r. z utworzonej dwa lata wcześniej Komisji Środkowoeuropejskiej. Obszarem jej zainteresowania są wszystkie kraje Europy wschodniej, z tym, że w chwili obecnej – z uwagi na specjalizacje badawcze jej członków – głównie Rosja, Białoruś i Ukraina. Komisja stara się uwzględniać w swej działalności badawczej jak najszerszy wachlarz zagadnień tego regionu, zarówno jego przeszłości, jak i dnia dzisiejszego, od archeologii, poprzez historię, piśmiennictwo, religię, sztukę, języki, po problemy politologiczne i socjologiczne.
Działalność Komisji nie ogranicza się do posiedzeń referatowo-dyskusyjnych; organizowane są też sesje naukowe (m.in. „Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce”, „Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej”) oraz dyskusje panelowe. W ramach „Prac” Komisji (red. Andrzej A. Zięba) ukazały się tomy zarówno wielo-, jak i monotematyczne.

 

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr hab. Andrzej Tadeusz Betlej, prof. UJ
Prof. dr hab. Piotr Borek
Dr hab. Jan Bruski, prof. UJ
Prof. dr hab. Maria Strycharska-Brzezina
Prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel
Dr hab. Helena Duć-Fajfer, prof. UJ
Dr hab. Henryk Głębocki
Dr hab. Agnieszka Gronek, prof. UJ
Dr Janusz Kaczmarczyk
Prof. dr hab. Jerzy Kapuścik
Prof. dr hab. Eugeniusz Koko
Dr Anna Krochmal
Dr hab. Oleg Łatyszonek, prof. UwB
Dr hab. Ewa Michna, prof. UJ
Prof. dr hab. Antoni Mironowicz
Dr Vitality Nagirnyy
Prof. dr hab. Aleksander Naumow
Prof. dr hab. Andrzej Nowak
Dr hab. prof. nadz. Włodzimierz Osadczy
Prof. dr hab. Mirosława Papierzyńska-Turek
Prof. dr hab. Michał Parczewski
Prof. dr hab. Czesław Partacz
Dr Leon Popek
Prof. dr hab. Grzegorz Przebinda
Dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, prof. UJ
Dr Andžej Pukšto
Dr Yanina Ryier
Dr hab. Jakub Sadowski, prof. UJ
Dr hab. Małgorzata Smorąg-Różycka, prof. UJ
Dr Stanisław Stępień
Prof. dr hab. Krzysztof Stopka
Prof. dr hab. Wasilij Szczukin
Dr Adam Świątek
Dr hab. Katarzyna Warmińska-Zygmunt, prof. UEK
Prof. dr hab. Wiesław Witkowski
Dr hab. Andrzej Zięba
     
     

 

Komisja Prehistorii Karpat PAU

 

Przewodniczący Paweł Valde-Nowak
Zastępcy przewodniczącego Renata Madyda-Legutko
Magdalena Moskal - del Hoyo
Sekretarz Paweł Jarosz

 

Komisja powstała w 1996 r. Skupia badaczy zajmujących się najdawniejszymi dziejami osadnictwa w Karpatach, głównie archeologów oraz współpracujących z nimi paleobotaników i paleogeografów. Oto jej główne, aktualnie realizowane, tematy badawcze:
1. Człowiek w Karpatach w młodszym plejstocenie i wczesnym holocenie. Prehistoryczne wykorzystywanie jaskiń karpackich.
2. Pierwsi rolnicy i hodowcy w Karpatach: problemy neolityzacji Karpat.
3. Adaptacja osadnictwa późnego neolitu i początków epoki brązu do warunków środowiskowych Karpat: rozkwit społeczności pasterskich.
4. Procesy osadnicze w późnej prehistorii i protohistorii, ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego średniowiecza.
„Prace” Komisji ukazują się nie w cyklu rocznym, ale co parę lat zbierają w dużych tomach wyniki badań, głównie polsko-słowackich. Komisja wydaje rocznik Acta Archaeologica Carpathica, który publikuje oryginalne prace poświęcone zagadnieniom archeologii obszarów górskich, szczególnie karpackich. Czasopismo jest wydawane od 1958 roku. Począwszy od tomu 54 (2019) ukazuje nakładem Polskiej Akademii Umiejętności.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Sylwester Czopek
Prof. dr hab. Bolesław Ginter
Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. dr hab. Marek Krąpiec
Prof. dr hab. Janusz Kruk
Prof. dr hab. Maria Łanczont
Prof. dr hab. Pál Raczky
Prof. dr hab. Stefan Skiba
Prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak
Prof. dr hab. Zenon Woźniak
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. Jan Chochorowski
Dr Bogusław Chorąży
Mgr Jan Gancarski
Dr hab. Piotr Gębica, prof. WSIZ
Prof. dr hab. Krystyna Harmata
Dr Paweł Jarosz
Dr Małgorzata Kaczanowska
Prof. dr hab. Sławomir Kadrow
Dr Paweł Madej
Prof. dr hab. Renata Madyda-Legutko
Dr Magdalena Moskal del Hoyo
Dr hab. Marek Nowak, prof. UJ
Doc. dr hab. Andrzej Obidowicz
Prof. dr hab. Michał Parczewski
Dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR
Prof. dr hab. Jacek Poleski
Dr hab. Marcin Przybyła
Dr hab. Judyta Rodzińska-Nowak
Dr hab. Krzysztof Sobczyk, prof. UJ
Dr Krzysztof Tunia
Dr hab. Agnieszka Wacnik
Dr hab. Piotr Włodarczak, prof. IAE PAN

     
     

 

 

Komisja Historii i Kultury Żydów PAU

 

Przewodniczący Leszek Hońdo
Zastępca przewodniczącego Magdalena Ruta
Sekretarz Anna Jakimyszyn-Gadocha

 

Komisja powstała w 1995 r. Jej działalność dotyczy dziejów i kultury Żydów w Polsce i Europie. Skupia ona badaczy kilku specjalności, zainteresowanych problematyką żydowską. Odbywa zwyczajne posiedzenia z referatami i dyskusją, organizuje także, wspólnie z Polskim Towarzystwem Studiów Żydowskich, Instytutem Judaistyki UJ oraz Instytutem Religioznawstwa UJ, cykliczne konferencje judaistyczne (1995, 1998, 2002, 2007, 2010, 2014) pod hasłem „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”. Wyniki ich publikowane są w wydawnictwie pod tym samym tytułem.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Jacek Purchla
Prof. dr hab. med. Aleksander B. Skotnicki
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Dr Mirosława Maria Bułat
Prof. dr hab. Czesław Brzoza
Prof. dr hab. Edward Dąbrowa
Dr hab. Jan Doktór
Dr Irmina Gadowska
Dr hab. Michał Galas, prof. UJ
Dr Edyta Gawron
Dr hab. Stefan Gąsiorowski, prof. UJ, PAN
Prof. dr hab. Tomasz Gąsowski
Dr hab. Leszek Hońdo
Dr hab. Anna Jakimyszyn-Gadocha
Dr Alicja Jarkowska-Natkaniec
Ks. prof. dr hab. Łukasz Kamykowski
Dr Zdzisław Kapera
Prof. dr hab. Adam Kaźmierczyk
Prof. dr hab. Maria Kłańska
Dr Jacek Krupa
Dr Andrzej K. Link-Lenczowski
Dr Alicja Maślak-Maciejewska
Ks. prof. dr hab. Stanisław Mędala
Prof. dr hab. Jerzy Michalewicz
Prof. dr hab. Jerzy Ochman
Prof. dr hab. Eugenia Prokop-Janiec
Dr hab. Dariusz Rozmus
Dr hab. Magdalena Ruta, prof. UJ
Dr hab. Magdalena Sitarz, prof. UJ
Dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, prof. UP
Prof. dr hab. Dariusz Stola
Dr Natasza Styrna
Dr Marek Tuszewicki
Dr hab. Maciej Tomal, prof. UJ
Dr Ewa Węgrzyn
Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. URz.
Prof. dr hab. Marcin Wodziński
Dr Przemysław Zarubin
Dr hab. Agnieszka Żółkiewska

     
     

 

 

Komisja Prawnicza PAU

 

Przewodniczący Jerzy Pisuliński
Zastępcy przewodniczącego Arkadiusz Sobczyk
Jan Widacki
Sekretarz Hanna Knysiak-Sudyka

 

W skład Komisji wchodzą prawnicy reprezentujący prawie wszystkie gałęzie prawa publicznego i prywatnego. Komisja jest miejscem dyskusji nad aktualnymi problemami, przemianami i nowymi zjawiskami w prawie. Ponadto Komisja stawia sobie za cel formułowanie apolitycznych opinii o projektach aktów normatywnych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na projekty odnoszące się do instytucji o fundamentalnym znaczeniu dla systemu prawnego. Formułowane opinie i oceny poprzedzone są przeprowadzeniem rzetelnych badań naukowych zaprojektowanych zgodnie z prawidłami metodologii właściwymi dla nauk prawnych. Warto przy tym podkreślić, że referaty naukowe częstokroć wygłaszane są przez badaczy spoza Komisji, a pochodzących z różnych ośrodków uniwersyteckich w Polsce i z zagranicy. Posiedzenia naukowe Komisji są co do zasady otwarte, stąd cieszą się dużym odzewem nie tylko wśród jej członków, ale również niebędących jej członkami: pracowników naukowych, przedstawicieli zawodów prawniczych, a nawet studentów i doktorantów.
Pod auspicjami Komisji ukazują się dwa czasopisma: „Kwartalnik Prawa Prywatnego” i „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Stanisław Biernat
Prof. dr hab. Ewa Łętowska
Prof. dr hab. Andrzej Mączyński
Prof. dr hab. Maksymilian Pazdan
Prof. dr hab. Marek Safjan
Prof. dr hab. Wacław Uruszczak
Prof. dr hab. Stanisław Waltoś
Prof. dr hab. Andrzej Zoll
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Bartosz Brożek
Prof. dr hab. Sławomir Dudzik
Dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki
Prof. dr hab. Bogusława Gnela
Prof. dr hab. Piotr Kardas
Dr hab. Inga Kawka, prof. UP
Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka
Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
Dr hab. Jan Lic, prof. UEK
Ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier
Prof. dr hab. Ryszard Markiewicz
Prof. dr hab. Adam Nita
Dr hab. Barbara Nita-Światłowska
Prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
Dr hab. Marlena Pecyna, prof. UJ
Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
Dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ
Dr hab. Marta Romańska
Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk
Prof. dr hab. Mirosław Stec
Prof. dr hab. Jerzy Stelmach
Prof. dr hab. Andrzej Szumański
Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
Dr hab. Piotr Tuleja, prof. UJ
Prof. dr hab. Jan Widacki
Dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
Prof. dr hab. Mariusz Załucki
Prof. dr hab. Kazimierz Zawada
Prof. dr hab. Fryderyk Zoll
     
     

 

Komisja Historii Wojen i Wojskowości PAU

 

Przewodniczący Marek Herma
Zastępca przewodniczącego Piotr Nykiel
Sekretarz Paweł Krokosz

 

Komisja została powołana w 2002 r., jako Komisja Historii II Wojny Światowej, w związku ze zorganizowaną w Krakowie konferencją naukową poświęconą polskiemu wywiadowi w czasie II wojny światowej. Ukazanie się materiałów tej konferencji pt. Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej (2004) zainaugurowało działalność tej Komisji. W 2005 r. Komisja zmieniła nazwę na „Komisja Historii Wojen i Wojskowości”, dostosowując ją do faktycznego profilu swojej działalności. W jej dorobku znajduje się 8 tomów „Prac”: 6 monotematycznych i 2 wielotematyczne. Twórcą i pierwszym przewodniczącym Komisji był Marian Zgórniak (zm. 2007).

Członkami Komisji są historycy, których zainteresowania badawcze koncentrują się głównie na dziejach wojskowości polskiej i powszechnej od epoki nowożytnej po czasy najnowsze, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki pierwszej i drugiej wojny światowej. Na posiedzeniach naukowych Komisji referaty wygłaszają zarówno jej członkowie, jak również badacze nienależący do Komisji, reprezentujący różne ośrodki uniwersyteckie w Polsce. Prezentowane wyniki badań oparte są na solidnej podstawie źródłowej oraz wyczerpującej literaturze przedmiotu. Posiedzenia naukowe Komisji cieszą się dużym zainteresowaniem wśród doktorantów i studentów.

W dorobku  Komisji znajduje się 12 tomów „Prac” opublikowanych przez Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności.

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Andrzej Kastory
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Michał Baczkowski
Dr Grzegorz Chomicki
Prof. dr hab. Tadeusz Bolesław Dubicki
Dr hab. Andrzej Wojciech Essen, prof. UKEN
Dr hab. Krzysztof Filipow, prof. UwB
Prof. dr hab. Maciej Franz
Dr hab. Marek Herma, prof. UKEN
Dr Zdzisław Kapera
Dr hab. Agnieszka Małgorzata Kastory, prof. UJ
Prof. dr hab. Roman Kochnowski
Dr Paweł Krokosz
Dr hab. Renata Król-Mazur
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur
Dr hab. Piotr Krzysztof Mikietyński
Dr hab. Piotr Nykiel
Dr hab. Piotr Olender
Dr hab. Maciej Trąbski, prof. UJD
Dr hab. Aleksander Stefan Woźny, prof. UP
     
     

 

Komisja Etnograficzna PAU

 

Przewodniczący Róża Godula-Węcławowicz
Zastępca przewodniczącego Janusz Barański 
Sekretarz Renata Hołda

 

Komisja Etnograficzna powstała w roku 1926 w wyniku metamorfozy starszej struktury organizacyjnej – Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności, działającej od roku 1874, której nazwa odzwierciedlała ówczesne szerokie rozumienie antropologii jako nauki o człowieku – uczestniku świata natury i kultury. Pod wspólnym antropologicznym szyldem skupiała przedstawicieli bardzo różnych specjalności, m. in. geologii, geografii, fizyki, matematyki, zoologii, anatomii i medycyny, archeologii, historii, etnografii, plastyki. W jej ramach istniały trzy działy: archeologiczno-antropologiczny, antropologiczny (fizyczny) i etnologiczny.
Utworzenie w roku 1926 odrębnej Komisji Etnograficznej Polskiej Akademii Umiejętności było konsekwencją dynamicznego rozwoju etnografii/etnologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej i formą uznania wartości tej gałęzi wiedzy. KE PAU inicjowała intensywne prace badawcze, których wyniki publikowane były w serii „Prac Komisji” (17 tomów w latach 1927-1938) oraz w oddzielnych wydawnictwach zwartych.
Po roku 1952 Komisja znalazła się w Oddziale PAN w Krakowie a w 2011 roku, na zdecydowane życzenie członków powróciła do macierzystej instytucji – PAU.
Zachowując dawną nazwę, Komisja Etnograficzna ma w swoim programie szeroki zakres tematyczny, odzwierciedlający różnorodne pola badawcze współczesnej etnografii/etnologii/antropologii kulturowej. Wymiar teoretyczno-metodologiczny, jak i empiryczny aktualnie podejmowanych badań kultury często przedstawiają naukowcy nienależący do KE, afiliowani w różnych ośrodkach akademickich. Posiedzenia naukowe odbywają się raz w miesiącu, ponadto okazjonalnie KE organizuje lub współorganizuje sesje tematyczne. Poszerzone streszczenia wystąpień są publikowane w „Roczniku PAU”.
W 2014 r. podjęto nową serię wydawniczą: „Monografie Komisji Etnograficznej PAU”, prezentującą najbardziej wartościowe opracowania. Przewodniczącą Komitetu Naukowego serii jest dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN.
W lutym 2021 r. Komisja Etnograficzna PAU wraz z  Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, Polskim Instytutem Antropologii i Komitetem Nauk Etnologicznych PAN ustanowiły wspólny konkurs im. Zofii Sokolewicz na najbardziej interesujące, prezentujące wysoki poziom merytoryczny oraz metodologiczny prace: doktorską i magisterską z zakresu etnologii i antropologii społeczno-kulturowej. Jedną z nagród jest zaproszenie do wygłoszenia referatu na posiedzeniu naukowym Komisji Etnograficznej.

Przejdź do linków:

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    -
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Janusz Barański
Dr Ewa Baniowska-Kopacz
Prof. dr hab. Halina Florkowska-Franćić
Dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN
Dr hab. Monika Golonka-Czajkowska
Dr Krystyna Hermanowicz-Nowak
Dr Renata Hołda
Prof. dr hab. Ryszard Kantor
Dr hab. Ewa Kocój
Dr hab. Krzysztof Kowalski
Dr Ewa Krasińska
Dr hab. Grażyna Kubica-Heller
Dr hab. Maciej Kurcz, prof. UŚ
Dr Krystyna Kwaśniewicz
Dr Magdalena Kwiecińska
Dr hab. Urszula Lehr, prof. PAN
Dr Małgorzata Maj
Dr hab. Anna Niedźwiedź
Dr Marek Pawlak
Dr Łukasz Sochacki
Dr Anna Spiss
Prof. dr hab. Ewa Śnieżyńska-Stolot
Dr hab. Jan Święch, prof. UJ
Dr hab. Stanisława Trebunia-Staszel, prof. UJ
Dr Patrycja Trzeszczyńska
     
     

 

Komisja Nauk Ekonomicznych PAU

 

Przewodniczący Józef Pociecha
Zastępca przewodniczącego Roman Niestrój
Sekretarz Jerzy Marzec

 

Komisja została powołana do życia w 2004 r. Jej zadaniem jest tworzenie forum do dyskusji i formułowania niezależnych opinii naukowych dotyczących problemów ekonomicznych Polski i współczesnego świata, a także inspirowanie badań nad doskonaleniem metod analizy i prognozowania sytuacji ekonomicznej. Jej działalność koncentruje się na organizowaniu posiedzeń naukowych z referatami dotyczącymi aktualnych problemów społeczno-gospodarczych. Jej członkowie aktywnie uczestniczą w badaniach naukowych realizowanych w ramach grantów oraz służą administracji publicznej i samorządowej jako eksperci w zakresie rozwiązywania aktualnych problemów ekonomicznych i społecznych.

 

 

    Członkowie Komisji
     
    Prof. dr hab. Anna Czubała
Dr hab. Marek Dąbrowski, prof. UEK
Prof. dr hab. Krzysztof Firlej
Prof. dr hab. Kazimierz Górka
Prof. dr hab. Marek Gruszczyński
Prof. dr hab. Henryk Gurgul
Prof. dr hab. Paweł Lula
Dr hab. Jerzy Marzec, prof. UEK
Prof. dr hab. Roman Niestrój
Prof. dr hab. Jacek Osiewalski
Dr hab. Anna Pajor, prof. UEK
Dr hab. Barbara Pawełek, prof. UEK
Dr hab. Mateusz Pipień, prof. UEK
Prof. dr hab. Józef Pociecha
Dr hab. Barbara Podolec
Prof. dr hab. Adam Sagan
Prof. dr hab. Maria Sierpińska
Dr hab. Ryszard Szewczyk
Dr hab. Paweł Ulman, prof. UEK
Prof. dr hab. Krzysztof Wach
Prof. dr hab. Aleksander Welfe
Prof. dr hab. Jan Wiktor
Prof. dr hab. Michał G. Woźniak
Prof. dr hab. Zbigniew Zioło
     
     

 

Komisja Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU

 

Przewodniczący Ewdoksia Papuci-Władyka
Zastępcy przewodniczącego Janusz Czebreszuk
Tomasz Scholl
Sekretarze Kamil Kopij

 

Celem Komisji, która powstała w 2016 r., jest integracja środowiska polskich archeologów i innych specjalistów, np. architektów i konserwatorów, prowadzących badania w szeroko rozumianym regionie śródziemnomorskim. Zakres chronologiczny badań zamyka się w przedziale od paleolitu po czasy wczesnobizantyńskie. Inicjatorką powstania Komisji była prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka. Działalność Komisji skupia się na organizowaniu posiedzeń i sesji naukowych oraz dyskusji panelowych, podczas których członkowie Komisji i zaproszeni goście dzielą się wynikami swoich badań i doświadczeniami terenowymi zdobytymi w krajach okalających Morze Śródziemne.

Zobacz profil Komisji na Facebooku - www.facebook.com/KomAKS.PAU

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Bolesław Ginter
Prof. dr hab. Janusz K. Kozłowski
Prof. Olivier Aurenche
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr Grażyna Bąkowska-Czerner
Prof. dr hab. Piotr Bieliński
Dr Andrzej Biernacki
Dr Przemysław Bobrowski
Dr hab. Jarosław Bodzek
Dr Aleksandra Brzozowska
Dr hab. Ewa Bugaj
Dr hab. Mariusz Burdajewicz
Dr Roksana Chowaniec
Prof. dr hab. Krzysztof Ciałowicz
Dr Mateusz Cwaliński
Dr Marcin Czarnowicz
Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk
Dr hab. Agnieszka Czekaj-Zastawny
Prof. dr hab. inż. arch. Rafał Czerner
Dr Andrzej Ćwiek
Dr hab. Tomasz Derda, prof. UW
Dr Joanna Dębowska-Ludwin
Dr Agata Dobosz
Dr Krzysztof Domżalski
Dr Katarzyna Dudlik
Prof. dr hab. Piotr Dyczek
Dr Teresa Dziedzic
Dr Patrycja Filipowicz
Prof. dr hab. Michał Gawlikowski
Dr Inga Głuszek
Dr Dorota Gorzelany
Dr Katarzyna Harabiasz
Dr Jędrzej Horodecki
Dr hab. Krzysztof Jakubiak
Dr Piotr Jaworski
Dr Szymon Jellonek
Dr Maciej Jórdeczka
Dr Mariusz Jucha
Dr hab. Jacek Kabaciński, prof. PAN
Dr Małgorzata Kaczanowska
Dr Małgorzata Kajzer
Dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
Dr hab. Elena Klenina
Prof. dr hab. Michał Kobusiewicz
Dr Piotr Kołodziejczyk
Dr Paulina Komar
Dr Kamil Kopij
Prof. dr hab. Jacek Kościuk
Dr Michał Krueger
Dr Agata Kubala
Dr Anna Kubicka
Dr hab. Ewa Laskowska-Kusztal
Dr Martin Lemke
Prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski
Dr hab. Barbara Lichocka
Dr Bartłomiej Lis
Prof. dr hab. Adam Łajtar
Prof. dr hab. Adam Łukaszewicz
Dr hab. Grzegorz Majcherek
Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak
Dr Marcin Matera
Dr Henryk Meyza
Prof. dr hab. Mariusz Mielczarek
Dr Łukasz Miszk
Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti
Prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk
Dr Jakub Niebieszczański
Dr Kamila Nocoń
Prof. dr hab. Krzysztof Nowicki
Dr Francisco Núñez
Dr hab. Artur Obłuski
Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka
Dr Jacek Rakoczy
Dr hab. Monika Rekowska
Dr Teodozja Rzeuska
Prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski
Dr hab. Tomasz Scholl
Dr hab. Krzysztof Sobczyk
Dr Zbigniew Szafrański
Prof. dr hab. Marzena Szmyt
Dr hab. Barbara Tkaczow
Dr hab. Agnieszka Tomas
Dr Agata Ulanowska
Dr Maciej Wacławik
Dr hab. Tomasz Waliszewski
Dr Urszula Wicenciak-Núñez
Dr Dagmara Wielgosz-Rondolino
Dr hab. Anna Wodzińska
Dr Zuzanna Wygnańska
Dr Katarzyna Zeman-Wiśniewska
Dr hab. Jerzy Żelazowski
Dr hab. Bogdan Żurawski
     
     

 

Komisja Medioznawcza PAU

 

Przewodniczący Maciej Kawka
Zastępcy przewodniczącego Danuta Kępa-Figura
Sekretarze Krzysztof Kaszewski
Wojciech Prażuch

 

Komisja powstała w 2017 r. jako wyraz refleksji naukowej nad żywiołowo rozwijającymi się technologiami cyfrowymi, nowymi metodami komunikowania się i przekazu informacji, a także nad funkcjonowaniem mediów w społeczeństwie.
Komisja w swoich pracach koncentruje się na immanentnym i holistycznym badaniu mediów, na ich historii i teorii oraz na tym, jak media tworzą wiedzę, przetwarzają i przekazują ją w procesie komunikacji, nie zapominając o źródłach i korzeniach medioznawstwa jako dyscypliny wiedzy, stawiając jednak na pierwszym planie jej jednorodność merytoryczną i metodologiczną.

 

Zobacz stronę internetową Rocznika Medioznawczego

Zobacz spis referatów na posiedzeniach Komisji Medioznawczej

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. dr hab. Leszek Bednarczuk
Prof. dr hab. Andrzej Kastory
     
     
    Członkowie Komisji
     
   

Prof. dr hab. Janusz Adamowski
Dr Katarzyna Bąkowicz
Prof. dr hab. Ireneusz Bobrowski
Dr Michał Bukowski
Dr Małgorzata Bulaszewska
Dr hab. Klaudia Cymanow-Sosin
Dr hab. Henryk Czubała
Dr Katarzyna Drąg
Prof. dr. Lidia Duskajewa
Dr hab. Ryszard Filas
Prof. dr hab. Ignacy S. Fiut
Prof. dr hab. Wiesław Godzic
Dr Olimpia Górska
Dr Paweł Hamera
Dr hab. Anna Hanus, prof. UR
Dr hab. Agnieszka Hess, prof. UJ
Dr hab. Marek Jachimowski, prof. UŚ
Prof. dr hab. Jerzy Jastrzębski
Dr hab. Andrzej Kaliszewski, prof. UJ
Dr hab. Krzysztof Kaszewski
Dr hab. Inga Kawka
Prof. dr hab. Maciej Kawka
Dr hab. Danuta Kępa-Figura, prof. UMCS
Dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UKEN
Dr hab. Marek Kochan, prof. Uniwersytetu SWPS
Dr hab. Krystyna Kowalik
Dr Łukasz Kozera
Prof. dr hab. Tomasz Mielczarek
Ks. prof. dr hab. Wojciech Misztal
Dr hab. Maria Nowina-Konopka, prof. UJ
Prof. dr Dimitar Pandev
Dr Magdalena Pataj
Dr hab. Artur Piskorz, prof. UP
Dr Paweł Płaneta
Prof. dr hab. Katarzyna Pokorna-Ignatowicz
Dr hab. Wojciech Prażuch, prof. UP
Prof. dr hab. Marek Ruszkowski
Prof. dr hab. Bogdan Szlachta
Dr hab. Magdalena Ślawska, prof. UŚ
Dr hab. Weronika Świerczyńska-Głownia, prof. UJ
Dr hab. Magdalena Trysińska, prof. UW
Dr hab. Jacek Wasilewski
Prof. dr hab. Maria Wojtak
Prof. dr hab. Kazimierz Wolny-Zmorzyński

     
     

 

Komisja Biograficzna PAU

 

Przewodniczący Elżbieta Orman
Zastępca przewodniczącego Mariusz Wołos
Sekretarz Krzysztof Kloc

 

Decyzją Zarządu Wydziału II Historyczno-Filozoficznego Polskiej Akademii Umiejętności 1 VI 2021 r. powstała Komisja Biograficzna. Jej celem jest konsolidacja środowiska badaczy, zajmujących się szeroko pojętą biografistyką i biografią, jako gatunkiem w domenie historii historiografii.
Inicjatorami utworzenia Komisji Biograficznej są redaktorzy i współpracownicy Polskiego Słownika Biograficznego. Polska Akademia Umiejętności była instytucją, dzięki której w 1935 r. powstało to monumentalne wydawnictwo polskiej historiografii. Redakcja PSB do dzisiaj mieści się w budynku PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie, stając się swoistego rodzaju Mekką naukowo uprawianej biografistyki.
Zadania Komisji Biograficznej PAU
1. Prowadzenie otwartych spotkań dydaktyczno-naukowych poświęconych szeroko pojętej biografistyce: w zakresie biografistyki historycznej, biografistyki encyklopedyczno-słownikowej, genealogii, teorii badań biograficznych i ich miejsca w nauce historycznej, warsztatu badawczego, genealogicznego etc.
2. Organizacja spotkań członków Komisji Biograficznej, służących rozwojowi naukowej dyskusji o potrzebach i wyzwaniach współczesnej biografistyki historycznej, promujących potencjał badawczy tej dyscypliny, mieszczący się w nurcie współczesnej historiografii (mikrohistoria, her-story, historia życia, historia mówiona, psychohistoria, genealogia itp.)
3. Organizacja otwartych paneli dyskusyjnych (interdyscyplinarnych) w związku z biograficznymi nowościami wydawniczymi, realizowanymi projektami biograficznymi. Prezentacja skomplikowanych zagadnień biograficznych
4. Debaty nad biogramami Polskiego Słownika Biograficznego. Komisja jako forum, na którym będą prezentowane głosy o wadach, pominięciach lub nadreprezentatywności (np. galicyjskich/krakowskich) biografii etc.
5. Organizacja konferencji poświęconych m.in. dziejom rodzin, biografistyce jako subdyscyplinie nauk historycznych etc., będących dyskusyjnym i opiniotwórczym forum specjalistów/naukowców
6. Nawiązywanie międzynarodowej współpracy z instytutami i ośrodkami biograficznymi
7. Inicjowanie badań z zakresu biografistyki, realnie przekładających się na projekty badawcze
8. Organizowanie warsztatów biograficznych, otwartych także dla amatorów, (może w ramach „letniej szkoły”).

 

 

Członkowie Komisji

 

    Członkowie PAU
     
    Prof. Jan Ostrowski
Prof. Janusz Kruk
Prof. Andrzej Kastory
Prof. Andrzej Mączyński
Prof. Andrzej Mania
Prof. Krzysztof Ożóg
Prof. Andrzej Kajetan Wróblewski
     
     
    Członkowie Komisji
     
    Dr Agata Barzycka-Paździor
Dr hab. Agnieszka Biedrzycka
Dr hab. Grzegorz Bąbiak
Prof. Andrzej Chwalba
Dr Maria Czeppe
Dr hab. Jarosław Czubaty, Prof. UW
Mgr Joanna Daranowska-Łukaszewska
Dr hab. Marek Gałęzowski
Dr Patrycja Gąsiorowska
Prof. Tomasz Gąsowski
Dr hab. Mikołaj Getka-Kenig, prof. PAN
Dr hab. Henryk Głębocki, Prof. UJ
Dr Karolina Grodziska
Prof. Iwona Hofman
Dr hab. Krzysztof Kloc
Prof. Marek Kornat
Dr hab. Eryk Krasucki, prof. US
Dr hab. Wojciech Krawczuk, Prof. UJ
Dr Małgorzata Kamela
Mgr Tomasz Latos
Dr hab. Sławomir M. Nowinowski
Dr hab. Elżbieta Orman, prof. IH PAN
Piotr Piniński
Dr hab. Radosław Ptaszyński, prof. US
Prof. Andrzej Romanowski
Mgr Mariusz Ryńca
Dr hab. Joanna Schiller-Walicka, Prof. IHN PAN
Dr Tomasz Siewierski
Dr hab. Stanisław T. Sroka, Prof. IH PAN
Prof. Rafał Stobiecki
Mgr Ewa Szklarska
Prof. Adam Wątor
Prof. Elżbieta Wichrowska
Mgr Anna Wiekluk-Marianowska
Dr Joanna Winiewicz-Wolska
Dr Roman Włodek
Dr hab. Marian Wolski, Prof. UPJPII
Prof. Mariusz Wołos
Prof. Krzysztof Zamorski
Prof. Jerzy Zdrada
Prof. Zofia Zielińska