O „Roczniku”

 

Tradycja „Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności” sięga Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, które od 1817 r. z przerwami wydawało własny rocznik, prezentując w nim prace naukowe swych członków oraz sprawozdania z własnej działalności i badań. Po przekształceniu w 1872 r. Towarzystwa w Akademię Umiejętności rola i charakter publikacji uległy zmianie; regulował to paragraf 50. „Urządzenia Wewnętrznego Akademii Umiejętności w Krakowie” z 1873 r., mówiący m.in., że: „Rocznik Zarządu mieścić będzie wszystko, co z czasem posłuży za materiał do historii Akademii […]”. Przez wszystkie lata działalności Akademii Umiejętności, a potem Polskiej Akademii Umiejętności, aż do 1952 r. schemat zawartości wydawnictwa i jego funkcja pozostały niezmienione.

Po reaktywacji PAU w 1989 r. – po prawie 40 latach nieobecności w świecie nauki –powrócono do wydawania „Rocznika”. Jesienią 1991 r. ukazał się pierwszy tom, w którego przedmowie prof. Jerzy Wyrozumski pisał: „Po czterdziestoletniej blisko przerwie oddajemy do rąk Czytelników »Rocznik PAU«. Znów – jak dawniej – będzie na bieżąco dokumentował i udostępniał naszym naukowym kręgom tok działalności przywróconej życiu w bardzo trudnych warunkach świetnej niegdyś Akademii”.

 

Zdecydowano, że nowy „Rocznik” w swej formie edytorskiej i układzie treści będzie nawiązywał do tradycji swojego poprzednika.

Pierwsza część „Rocznika” – STRUKTURA, zawiera informacje o strukturze Akademii, składzie osobowym zarządu, rady, wydziałów i komisji oraz spis członków wszystkich wydziałów, a także członków honorowych.

Zasadnicza i najobszerniejsza część publikacji – DZIAŁALNOŚĆ, będąca głównym źródłem informacji na temat pracy Akademii, obejmuje protokoły walnych i uroczystych posiedzeń (listopadowego, marcowego, czerwcowego) oraz roczne sprawozdanie sekretarza generalnego wraz z załącznikami, a także relacje i sprawozdania z działalności placówek naukowych podległych bądź związanych z PAU oraz jej delegatur i stacji naukowych, jak również informacje o pracach badawczych prowadzonych pod patronatem PAU.

Kolejny dział – WYKŁADY, jest miejscem publikacji wykładów wygłaszanych przez członków PAU, głównie – ale nie wyłącznie – podczas walnych posiedzeń Akademii.

Osobny dział – ZMARLI, przeznaczony jest na nekrologi członków Akademii, którzy odeszli w poprzednim roku.

 

„Rocznik PAU” w wersji drukowanej jest dostępny bezpłatnie podczas walnych zgromadzeń. Członków PAU, którzy chcieliby otrzymać egzemplarz pocztą, prosimy o kontakt (tel. 12 424 02 12, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Wszyscy inni zainteresowani mogą zakupić egzemplarze w Wydawnictwie PAU.

 

ISSN 1230-7033