ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2019

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2020

 

 

Tom w całości

TREŚĆ

 

 

Struktura Polskiej Akademii Umiejętności  (według stanu w dniu 31 grudnia 2019)

 

 

Działalność

 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za rok 2019 (czytaj)
 • Protokół Komisji Rewizyjnej PAU za rok 2019 (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 16 marca 2019 roku (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 15 czerwca 2019 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 15 czerwca 2019 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 16 listopada 2019 roku (czytaj)
 • Kandydaci na członków PAU w roku 2019 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2018 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o podziale zysku za rok 2018 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 15 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie
  majątkiem nieruchomym PAU (czytaj)
 • Członkowie PAU wybrani podczas Walnego Zgromadzenia Akademii w dniu 15 czerwca 2019 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU w 2019 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU w 2019 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem w 2019 roku (czytaj)
 • Czasopisma i książki wydane w 2019 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w roku 2019 (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU w 2019 roku (czytaj)
 • Informacja o wykorzystanych w 2019 roku stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów Fundacji Lanckorońskich
  i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2020 (czytaj)

 

 

Wykłady

 • Tomasz VENCLOVA, Unia lubelska ze starolitewskiego i młodolitewskiego punktu widzenia (czytaj)
 • Andrzej BIAŁAS, Dlaczego raczej jest COŚ niż NIC? (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli w 2019 roku (czytaj)

 

Wydział I

Zagraniczny

 • Alexander M. Schenker 20 XII 1924–21 VIII 2019, Leszek Bednarczuk (czytaj)

Wydział II

Krajowy

 • Lech Tadeusz Szczucki 14 I 1933–19 XI 2019, Andrzej Kastory (czytaj)

Zagraniczny

 • Roland Wittmann 18 VIII 1942–22 III 2019, Andrzej Kastory (czytaj)

Wydział III

Zagraniczny

 • Michel Che 29 XII 1941–7 VIII 2019, Krystyna Dyrek, Zbigniew Sojka (czytaj)

Wydział IV

Krajowy

 • Krzysztof Birkenmajer 6 X 1929–23 II 2019, Stefan Witold Alexandrowicz (czytaj)

Wydział V

Krajowi

 • Roman Kaliszan 23 XII 1945–9 V 2019, Janusz Limon (czytaj)
 • Stanisław Jan Konturek 8 X 1931–8 VIII 2019, Wiesław W. Pawlik (czytaj)
 • Jan Witold Doroszewski 8 XI 1931–24 X 2019, Jerzy Kawiak (czytaj)

Zagraniczny

 • Łukasz Kulczycki 19 VIII 1911–3 V 2018, Marek Sanak (czytaj)

Wydział VI

Krajowy

 • Stanisław Niemczyk 19 IX 1943–13 V 2019, Konrad Kucza-Kuczyński (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU (czytaj)

 

 

Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the year 2019
(czytaj / read online)