ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2017

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2018

 

 

Tom w całości

TREŚĆ

 

 

Skład Polskiej Akademii Umiejętności (według stanu w dniu 31 grudnia 2017)

 

 

Działalność

 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za rok 2017 (czytaj)
 • Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej PAU za rok 2017 (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 18 listopada 2017 roku (czytaj)
 • Członkowie zagraniczni PAU wybrani w 2017 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU od maja do grudnia 2017 (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU od maja do grudnia 2017 (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem od maja do grudnia 2017 (czytaj)
 • Książki i czasopisma wydane w 2017 roku (czytaj)
 • Z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w 2017 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU od maja do grudnia 2017 (czytaj)
 • Informacja o wykorzystanych w 2017 r. stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (czytaj)

 

 

Wykład

 • Andrzej J. BURAS, Support of Science in Germany (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli od czerwca do grudnia 2017 (czytaj)

 

Wydział II

Krajowi

 • Jerzy Pelc, 30 IX 1924–2 VI 2017, Jan Woleński (czytaj)
 • Krystyn Matwijowski, 20 IV 1936–1 X 2017, Janusz Małłek (czytaj)
 • Jerzy Kłoczowski, 29 XII 1924–2 XII 2017, Jacek Purchla (czytaj)

Zagraniczni

 • Piotr Stefan Wandycz, 20 IX 1923–29 VII 2017, Andrzej Kastory (czytaj)
 • Hans-Dietrich Kahl, 4 VI 1920–30 IX 2016, Jerzy Strzelczyk (czytaj)
 • Klaus Zernack, 14 VI 1931–3 XI 2017, Jerzy Strzelczyk (czytaj)

Wydział III

Krajowi

 • Kazimierz Grotowski, 26 I 1930–23 VII 2017, Andrzej Fuliński (czytaj)
 • Adam Sobiczewski, 21 VIII 1931–20 X 2017, Ryszard Sosnowski (czytaj)
 • Józef Siciak, 5 II 1931–17 XII 2017, Wiesław Pleśniak (czytaj)

Wydział IV

Krajowy

 • Janusz Kotlarczyk, 20 VI 1931–1 X 2017, Stefan W. Alexandrowicz (czytaj)

Wydział V

Krajowy

 • Andrzej Trzebski, 2 II 1928–5 VII 2017, Ewa Szczepańska-Sadowska (czytaj)

Wydział VI

Krajowi

 • Julia Hartwig, 14 VIII 1921–14 VII 2017, Adam Zagajewski (czytaj)
 • Bronisław Chromy, 2 VI 1925–4 X 2017, Tadeusz Boruta (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU (czytaj)

 

 

Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the year 2017 
(czytaj / read online)