ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2023

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2024

 

 

Tom w całości

TREŚĆ

 

 

Struktura Polskiej Akademii Umiejętności (stan w dniu 31 grudnia 2023)

 

 

Działalność

 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za rok 2023 (czytaj)
 • Protokół Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Umiejętności (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 11 marca 2023 roku (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 17 czerwca 2023 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 17 czerwca 2023 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 18 listopada 2023 roku (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2022 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o pokryciu straty za rok 2022 (czytaj)
 • Członkowie PAU wybrani 17 czerwca 2023 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU w 2023 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU w 2023 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem w 2023 roku (czytaj)
 • Czasopisma i książki wydane w 2023 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie w 2023 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU w 2023 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską PAU w 2023 roku (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów
  Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na 2024 rok (czytaj)

 

 

Wykłady

 • Jerzy HAUSNER, O wiarygodności ekonomicznej państwa i nie tylko (czytaj)
 • Ewa BROCŁAWIK, Dlaczego woda to życie? (czytaj)
 • Aleksander B. SKOTNICKI, Kopernik w Krakowie. Kraków Kopernikowi – dawniej i dziś, w 2023 r. (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli w 2023 roku (czytaj)

 

Wydział I

Krajowi

 • Michał Głowiński 4 XI 1934–29 IX 2023, Andrzej Hejmej (czytaj)
 • Jan Prokop 16 VI 1931–18 XII 2023, Maciej Urbanowski (czytaj)

Zagraniczni

 • Peter Wiesinger 15 V 1938–23 VI 2023, Stefan Kiedroń (czytaj)

Wydział II

Krajowi

 • Jan Machnik 20 IX 1930–7 X 2023, Sylwester Czopek (czytaj)

Zagraniczni

 • Szewach Weiss 5 VII 1935–3 II 20231, Jan Woleński (czytaj)
 • Zenon Kałuża 5 X 1936–5 VI 2023, Agnieszka Kijewska (czytaj)
 • Shlomo Avineri 30 VIII 1933–1 XII 2023, Jacek Purchla (czytaj)

Wydział III

Krajowi

 • Stanisław Jadach 6 VIII 1947–26 II 2023, Andrzej Białas (czytaj)
 • Zenon Waszczyszyn 12 VII 1935–28 II 2023, Błażej Skoczeń (czytaj)
 • Bogumił Jeziorski 29 IV 1947–15 IX 2023, Grzegorz Chałasiński, Krzysztof Szalewicz (czytaj)
 • Ryszard Sosnowski 5 I 1932–6 XII 2023, Andrzej Kajetan Wróblewski (czytaj)

Zagraniczny

 • Volker Soergel 9 III 1931–5 X 2022, Andrzej Kajetan Wróblewski (czytaj)
 • Stanley George Wojcicki 30 III 1937–31 V 2023, Agnieszka Zalewska (czytaj)
 • Dominique Delande 28 IX 1958–3 X 2023, Jakub Zakrzewski (czytaj)

Wydział IV

Krajowi

 • Wojciech Narębski 14 IV 1925–27 I 2023, Grzegorz Leśniak (czytaj)
 • Kazimierz Zarzycki 18 XII 1930–20 II 2023, Krystyna Grodzińska (czytaj)
 • Andrzej Ślączka 6 II 1931–9 VI 2023, Alfred Uchman, Tadeusz Peryt (czytaj)
 • Aleksander Guterch 16 II 1936–28 XII 2023, Tomasz Janik, Wojciech Czuba (czytaj)

Zagraniczni

 • Jerzy Rzędowski Rotter 27 XII 1926–28 III 2023, Barbara Płytycz (czytaj)
 • Krystyna Urbańska 9 VI 1935–12 VII 2023, Elżbieta Kuta (czytaj)

Wydział V

Krajowi

 • Ryszard Jerzy Gryglewski 4 VIII 1932–30 I 2023, Kalina Kawecka-Jaszcz (czytaj)
 • Wojciech Ignacy Kostowski 30 III 1939–16 IV 2023, Andrzej Członkowski, Marek Sanak (czytaj)

Zagraniczni

 • Anne-Lise Haenni 26 IV 2031–26 III 2023, Marek Sanak (czytaj)

Wydział VI

Krajowi

 • Witold Cęckiewicz 24 IV 1924–18 II 2023, Konrad Kucza-Kuczyński (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU (czytaj)

 

 

Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the year 2023
(czytaj / read online)