ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2016/2017

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2017

 

 

Tom w całości

TREŚĆ

 

 

Skład Polskiej Akademii Umiejętności (według stanu w dniu 24 czerwca 2017)

 

 

Działalność PAU od czerwca 2016 do kwietnia 2017

 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 listopada 2016  (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 18 marca 2017  (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 24 czerwca 2017  (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 24 czerwca 2017  (czytaj)
 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za okres od czerwca 2016 do kwietnia 2017  (czytaj)
 • Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the period from June 2016 to April 2017  (czytaj)
 • Kandydaci na członków PAU w roku 2017  (czytaj)
 • Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Umiejętności  (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2016  (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o podziale zysku za rok 2016  (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 24.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie
  majątkiem nieruchomym PAU  (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 24.06.2017 w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie
  majątkiem nieruchomym PAU  (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 24.06.2017 w sprawie upoważnienia Zarządu PAU
  do prowadzenia negocjacji dotyczących rewitalizacji nieruchomości PAU w Warszawie  (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 24.06.2017 dotycząca Towarzystwa Naukowego Warszawskiego  (czytaj)
 • Członkowie PAU wybrani podczas Walnego Zgromadzenia Akademii w dniu 24 czerwca 2017  (czytaj)
 • Członkowie zagraniczni PAU wybrani w 2016 roku  (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU od czerwca 2016 do kwietnia 2017  (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU od czerwca 2016 do kwietnia 2017  (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem od czerwca 2016 do kwietnia 2017  (czytaj)
 • Książki i czasopisma wydane od czerwca 2016 do kwietnia 2017  (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie w roku akademickim 2016/2017  (czytaj)
 • Z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w 2016 roku  (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU za okres od czerwca 2016 do kwietnia 2017  (czytaj)
 • Informacja o wykorzystanych w 2016 r. stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich  (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów Fundacji Lanckorońskich
  i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2018  (czytaj)

 

 

Wykłady

 • Janusz JURCZAK, Maria Skłodowska-Curie – uczona bez granic  (czytaj)
 • Jan WOLEŃSKI, Leon Petrażycki o prawie i moralności  (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli od czerwca 2016 do czerwca 2017  (czytaj)

 

Honorowy

 • Ks. kard. Franciszek Macharski, 20 V 1927–2 VIII 2016, Władysław Stróżewski  (czytaj)

Wydział II

Krajowi

 • Andrzej Tomczak, 12 IX 1922–8 II 2017, Janusz Małłek  (czytaj)
 • Jan M. Małecki, 8 XII 1926–12 VI 2017, Jacek Purchla  (czytaj)

Zagraniczni

 • Andrzej Żaki, 6 IX 1923–4 I 2017, Janusz Kruk  (czytaj)
 • Józef Modrzejewski-Mélèze, 8 III 1930–29 I 2017, Jerzy Wyrozumski  (czytaj)
 • Zbigniew Brzeziński, 28 III 1928–26 V 2017, Andrzej Mania  (czytaj)

Wydział III

Krajowi

 • Adam Bielański, 14 XII 1912–4 IX 2016, Ewa Brocławik  (czytaj)
 • Andrzej Zygmunt Hrynkiewicz, 29 V 1925–13 X 2016, Andrzej Fuliński  (czytaj)
 • Bolesław Szafirski, 26 VI 1935–6 XI 2016, Wojciech Słomczyński, Wiesław Pleśniak  (czytaj)
 • Roman Pampuch, 4 III 1927–13 II 2017, Jerzy Lis, Zygmunt Kolenda  (czytaj)
 • Wiesław Czyż, 2 V 1927–8 IV 2017, Andrzej Białas  (czytaj)

Zagraniczny

 • Siegmund Brandt, 17 VII 1936–28 VIII 2016, Andrzej Kajetan Wróblewski   (czytaj)

Wydział IV

Krajowi

 • Krzysztof Bieniarz, 20 VIII 1933–25 VII 2016, Włodzimierz Popek, Marian Tischner  (czytaj)
 • Andrzej Krzysztof Tarkowski, 4 V 1933–23 IX 2016, Maria A. Ciemierych-Litwinienko, Barbara Płytycz  (czytaj)
 • Aleksander Koj, 26 II 1935–29 XII 2016, Włodzimierz Korohoda  (czytaj)
 • Jerzy Znosko, 20 I 1922–11 I 2017, Krzysztof Birkenmajer  (czytaj)
 • Jerzy Adam Gracjan Vetulani, 21 I 1936–6 IV 2017, Irena Nalepa, Elżbieta Pyza  (czytaj)
 • Stanisław Przestalski, 3 IX 1927–22 IV 2017, Włodzimierz Korohoda  (czytaj)

Zagraniczny

 • Andriej A. Wieliczko, 27 VI 1931–11 XI 2015, Teresa Madeyska, Józef Edward Mojski, Leszek Starkel  (czytaj)

Wydział V

Krajowi

 • Krzysztof Wędzony, 20 II 1955–19 XI 2016, Edmund Przegaliński, Ryszard Przewłocki  (czytaj)
 • Mariusz Maciej Żydowo, 2 VII 1925–30 IV 2017, Janusz Limon  (czytaj)

Wydział VI

Krajowy

 • Andrzej Wajda, 6 III 1926–9 X 2016, Krzysztof Zanussi  (czytaj)

Zagraniczny

 •  Stanisław Skrowaczewski, 3 X 1923–21 II 2017, Krzysztof Meyer  (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU  (czytaj)