ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2021

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2022

 

 

Tom w całości

TREŚĆ

 

 

Struktura Polskiej Akademii Umiejętności (stan w dniu 31 grudnia 2021)

 

 

Działalność

 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za rok 2021 (czytaj)
 • Protokół Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Umiejętności (czytaj)
 • Czynności PAU w czasie pandemii COVID-19 (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 19 czerwca 2021 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 20 listopada 2021 roku (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2020 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o podziale zysku za rok 2020 (czytaj)
 • Członkowie PAU wybrani 19 czerwca 2021 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU w 2021 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU w 2021 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem w 2021 roku (czytaj)
 • Czasopisma i książki wydane w 2021 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie w 2021 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU w 2021 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską PAU w 2021 roku (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów
  Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na 2022 rok (czytaj)

 

 

Wykłady

 • Marek SANAK, Genetyka pandemii COVID-19 (czytaj)
 • Maria KORYTOWSKA, O dziedzictwie Romantyzmu (czytaj)
 • Marek SAFJAN, Konstytucja marcowa – konstytucja paradoksów (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli w 2021 roku (czytaj)

 

Wydział I

Krajowi

 • Alicja Helman 19 V 1935–24 II 2021, Jan Michalik (czytaj)
 • Jerzy Limon 24 V 1950–3 III 2021, Jacek Popiel (czytaj)
 • Adam Małkiewicz 3 II 1936–25 VI 2021, Jan K. Ostrowski (czytaj)
 • Paulina Buchwald-Pelcowa 4 VI 1934–6 VII 2021, Janusz S. Gruchała (czytaj)
 • Józef Korpanty 15 II 1941–11 IX 2021, Tomasz Polański (czytaj)
 • Wiesław Boryś 4 I 1939–29 XI 2021, Leszek Bednarczuk (czytaj)

Zagraniczni

 • Heinz Schuster-Šewc 8 II 1927–10 II 2021, Leszek Bednarczuk (czytaj)
 • Hans Rothe 5 V 1928–31 III 2021, Tomasz Mika (czytaj)
 • Sante Graciotti 1 XII 1923–18 X 2021, Luigi Marinelli (czytaj)

Wydział II

Krajowi

 • Henryk Samsonowicz 23 I 1930–28 V 2021, Michał Tymowski (czytaj)
 • Henryk Olszewski 2 I 1932–19 VIII 2021, Wacław Uruszczak (czytaj)
 • Romuald Schild 2 X 1936–23 XI 2021, Michał Kobusiewicz (czytaj)

Zagraniczny

 • Winfried Schich 20 I 1938–22 III 2021, Jerzy Strzelczyk (czytaj)

Wydział III

Krajowi

 • Józef Nizioł 2 III 1938–26 I 2021, Błażej Skoczeń (czytaj)
 • Andrzej Szczepan Białynicki-Birula 26 XII 1935–19 IV 2021, Stanisław Kwapień, Wiesław Pleśniak (czytaj)
 • Andrzej Schinzel 5 IV 1937–21 VIII 2021, Jerzy Kaczorowski (czytaj)
 • Jerzy Jurkiewicz 22 VII 1947–30 XI 2021, Zdzisław Burda, Jakub Gizbert-Studnicki, Andrzej Görlich (czytaj)

Zagraniczni

 • Martinus J. G. Veltman 27 VI 1931–4 I 2021, Michał Praszałowicz (czytaj)
 • Rolf H. Siemssen 15 III 1933–29 I 2021, Marek Pfützner (czytaj)

Wydział IV

Krajowi

 • Jerzy Józefat Lipa 14 XI 1932–24 III 2021, Józef Razowski, Jerzy R. Starzyk (czytaj)
 • Leszek Starkel 8 IX 1931–6 XI 2021, Zofia Rączkowska, Marek Krąpiec (czytaj)
 • Adam Łomnicki 28 VI 1935–15 XII 2021, Mariusz Cichoń (czytaj)

Zagraniczni

 • Lewis Wolpert 19 X 1929–28 I 2021, Włodzimierz Korohoda (czytaj)
 • William Richard (Twink) Allen 29 VIII 1940–6 VI 2021, Marian Tischner (czytaj)

Wydział V

Krajowi

 • Franciszek Kokot 24 XI 1929–24 I 2021, Andrzej Więcek (czytaj)
 • Mieczysław Chorąży 31 VIII 1925–20 II 2021, Barbara Jarząb (czytaj)

Zagraniczny

 • Zbigniew Darżynkiewicz 12 V 1936–28 II 2021, Jerzy Kawiak, Marek Jakóbisiak (czytaj)

Wydział VI

Krajowi

 • Adam Zagajewski 21 VI 1945–21 III 2021, Konrad Kucza-Kuczyński (czytaj)
 • Stanisław Julian Rodziński 8 III 1940–17 VII 2021, Konrad Kucza-Kuczyński (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU (czytaj)

 

 

Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the year 2021
(czytaj / read online)