ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2020

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2021

 

 

Tom w całości

TREŚĆ

 

 

Struktura Polskiej Akademii Umiejętności  (stan w dniu 31 grudnia 2020)

 

 

Działalność

 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za rok 2020 (czytaj)
 • Protokół Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Umiejętności (czytaj)
 • Czynności PAU w czasie pandemii COVID-19 (czytaj)
 • Kandydaci na członków PAU w 2020 roku (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2019 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o podziale zysku za rok 2019 (czytaj)
 • Członkowie PAU wybrani 19 czerwca 2020 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU w 2020 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU w 2020 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem w 2020 roku (czytaj)
 • Czasopisma i książki wydane w 2020 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie w 2020 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU w 2020 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską PAU w 2020 roku (czytaj)
 • Informacja o stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich wykorzystanych w 2020 roku
  i przełożonych na 2021 rok (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów Fundacji Lanckorońskich
  i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na 2021 rok (czytaj)

 

 

Wykłady

 • Krzysztof OŻÓG, Królewska koronacja Władysława Łokietka i jej międzynarodowy kontekst  (czytaj)
 • Józef BORZYSZKOWSKI, Powrót Pomorza do Polski w 1920 roku – jego uwarunkowania i następstwa  (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli w 2020 roku (czytaj)

 

Wydział I

Krajowi

 • Franciszek Ziejka 3 X 1940–19 VII 2020, Jan Michalik  (czytaj)
 • Maria Janion 24 XII 1926–23 VIII 2020, Ryszard Nycz   (czytaj)
 • Julian Maślanka 5 III 1930–7 IX 2020, Jarosław Ławski  (czytaj)

Zagraniczny

 • Marco Santagata 28 IV 1947–9 XI 2020, Piotr Salwa  (czytaj)

Wydział II

Krajowi

 • Zofia Sokolewicz 2 I 1932–29 I 2020, Róża Godula-Węcławowicz  (czytaj)
 • Stanisław Grodziski 2 I 1929–30 V 2020, Karolina Grodziska  (czytaj)

Zagraniczny

 • Göran Rystad 31 VII 1925–18 IV 2020, Andrzej Kastory  (czytaj)

Wydział III

Krajowi

 • Adam Strzałkowski 26 XI 1923–25 VII 2020, Andrzej Białas  (czytaj)
 • Zbigniew Jan Ciesielski 1 I 1934–5 X 2020, Stanisław Kwapień   (czytaj)

Zagraniczny

 • Sir John Meurig Thomas 15 XII 1932–13 XI 2020, Zbigniew Sojka (czytaj)

Wydział IV

Krajowi

 • Czesław Jura 16 VI 1927–10 II 2020, Teresa Szklarzewicz, Szczepan Biliński  (czytaj)
 • Marian Truszczyński 21 VII 1929–8 VI 2020, Marian Tischner  (czytaj)
 • Józef Edward Mojski 1 VII 1926–16 VI 2020, Stefan Witold Alexandrowicz  (czytaj)
 • Roman Ney 18 II 1931–25 VIII 2020, Wojciech Górecki  (czytaj)
 • Stefan Wierzbowski 9 II 1926–3 XI 2020, Marian Tischner  (czytaj)

Zagraniczni

 • Vojen Ložek 26 VII 1925–15 VIII 2020, Stefan Witold Alexandrowicz  (czytaj)
 • Wacław Szybalski 9 IX 1921–16 XII 2020, Józef Dulak  (czytaj)

Wydział V

Zagraniczni

 • Helmut F. Sinzinger 6 V 1948–21 II 2020, Kalina Kawecka-Jaszcz  (czytaj)
 • Horst Kleinkauf 13 XI 1930–3 V 2020, Kalina Kawecka-Jaszcz  (czytaj)
 • François Chapeville 2 I 1924–30 XI 2020, Kalina Kawecka-Jaszcz  (czytaj)

Wydział VI

Krajowi

 • Krzysztof Penderecki 23 XI 1933–29 III 2020, Adam Myjak  (czytaj)
 • Wojciech Mikołaj Zabłocki 6 XII 1930–5 XII 2020, Konrad Kucza-Kuczyński  (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU  (czytaj)

 

 

Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the year 2020
(czytaj / read online)