Archiwum Nauki PAN i PAU
Polska Akademia Umiejętności

 

Bibliografia zawartości

Rocznika

Polskiej Akademii Umiejętności

za lata 1989/1990–2014/2015 

 

Opracowanie: Marzena Włodek, Mirosława Zielińska

 

Kraków 2017

 

ISBN 978–83–7676–252–4 

  Czytaj / pobierz