ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2018

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2019

 

 

Tom w całości

Pamięci
Profesora Jerzego Wyrozumskiego,
sekretarza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności,
redaktora „Rocznika PAU” w latach 1990–2015

 

 

TREŚĆ

 

 

Skład Polskiej Akademii Umiejętności (według stanu w dniu 31 grudnia 2018)

 

 

Działalność

 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za rok 2018 (czytaj)
 • Protokół posiedzenia Komisji Rewizyjnej PAU za rok 2018 (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 17 marca 2018 roku (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 16 czerwca 2018 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 16 czerwca 2018 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 17 listopada 2018 roku (czytaj)
 • Kandydaci na członków PAU w roku 2018 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU przyjęta 17 marca 2018 roku (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2017 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o podziale zysku za rok 2017 i rozliczeniu straty z lat ubiegłych (czytaj)
 • Członkowie PAU wybrani podczas Walnego Zgromadzenia Akademii w dniu 16 czerwca 2018 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU w 2018 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU w 2018 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem w 2018 roku (czytaj)
 • Czasopisma i książki wydane w 2018 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w 2018 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU w 2018 roku (czytaj)
 • Informacja o wykorzystanych w 2018 roku stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów Fundacji Lanckorońskich
  i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2019 (czytaj)

 

 

Wykłady

 • Jerzy ZAJADŁO, Prawo i estetyka (czytaj)
 • Stanisław PENCZEK, Polimery – od biopolimerów do grafenu (czytaj)
 • Daniel BEAUVOIS, Nasza siostra Polska (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli w 2018 roku (czytaj)

 

Wydział I

Krajowy

 •  Tadeusz Witczak 19 XII 1927–29 III 2018, Wiesław Wydra (czytaj)

Wydział II

Krajowi

 • Zofia Albina Włodek 30 VIII 1925–19 II 2018, Agnieszka M. Kijewska (czytaj)
 • Jerzy Lesław Wyrozumski 7 III 1930–2 XI 2018, Krzysztof Ożóg (czytaj)

Zagraniczni

 • Bernhard Hänsel 24 V 1937–1 IV 2017, Bogusław Gediga (czytaj)
 • Richard Pipes 11 VII 1923–17 V 2018, Andrzej Kastory (czytaj)
 • Heiner Timmermann 26 IV 1940–29 VIII 2018, Redakcja (czytaj)

Wydział III

Krajowi

 • Andrzej Zdzisław Smolarski 10 X 1927–31 III 2018, Jakub Siemek (czytaj)
 • Bogdan Bojarski 13 VI 1931–22 XII 2018, Paweł Strzelecki (czytaj)

Wydział IV

Krajowy

 • Andrzej Wiktor 4 II 1931–31 XII 2018, Ewa Stworzewicz (czytaj)

Wydział V

Krajowy

 • Stanisław Ryszard Szala 16 V 1942–9 XI 2018, Mieczysław Chorąży, Barbara Jarząb (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU (czytaj)

 

 

Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the year 2018
(czytaj / read online)