ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2022

 

 

Redaktor tomu

Szczepan BILIŃSKI

 

 

KRAKÓW 2023

 

 

Tom w całości

TREŚĆ

 

 

Struktura Polskiej Akademii Umiejętności (stan w dniu 31 grudnia 2022)

 

 

Działalność

 • Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za rok 2022 (czytaj)
 • Protokół Komisji Rewizyjnej Polskiej Akademii Umiejętności (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 19 marca 2022 roku (czytaj)
 • Protokół Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 11 czerwca 2022 roku (czytaj)
 • Protokół Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 11 czerwca 2022 roku (czytaj)
 • Jubileusz 150-lecia Polskiej Akademii Umiejętności (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2021 (czytaj)
 • Uchwała Walnego Zgromadzenia PAU o podziale zysku za rok 2021 (czytaj)
 • Członkowie PAU wybrani 11 czerwca 2022 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Wydziałów PAU w 2022 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Komisji Naukowych PAU w 2022 roku (czytaj)
 • Posiedzenia Stacji Naukowych i Komisji PAU działających poza Krakowem w 2022 roku (czytaj)
 • Czasopisma i książki wydane w 2022 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie w 2022 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Fototeki Lanckorońskich PAU w 2022 roku (czytaj)
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Badań nad Kulturą Ormiańską PAU w 2022 roku (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów
  Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na 2023 rok (czytaj)

 

 

Zmarli

Członkowie PAU zmarli w 2022 roku (czytaj)

 

Wydział I

Krajowi

 • Jerzy Bartmiński 19 IX 1939–7 II 2022, Ryszard Tokarski (czytaj)
 • Wojciech Michał Chlebda 18 I 1950–1 X 2022, Stanisław Koziara (czytaj)

Zagraniczni

 • John E. C. T. White 4 X 1924–6 XI 2021, Mateusz Grzęda (czytaj)
 • Hermann Fillitz 20 IV 1924–14 VI 2022, Marek Walczak (czytaj)
 • David Alan Frick 28 X 1955‒10 XII 2022, Roman Mazurkiewicz (czytaj)

Wydział II

Krajowi

 • Feliks Kiryk 24 IX 1933–24 IV 2022, Zdzisław Noga (czytaj)
 • Stanisław Salmonowicz 9 XI 1931–24 V 2022, Wacław Uruszczak (czytaj)
 • Stefan Karol Kozłowski 4 XI 1938–2 IX 2022, Bolesław Ginter (czytaj)

Zagraniczni

 • Dan Berindei 3 XI 1923–23 XII 2021, Agnieszka Małgorzata Kastory (czytaj)
 • Marco Jačov 6 II 1949–8 I 2022, Antoni Cetnarowicz (czytaj)

Wydział III

Krajowi

 • Jan Maria Kisyński 24 VI 1933–18 XI 2022, Adam Bobrowski (czytaj)
 • Henryk Górecki 10 III 1927–12 XII 2022, Ryszard Tadeusiewicz (czytaj)

Zagraniczny

 • Sigurd Hofmann 15 II 1944–17 VI 2022, Andrzej Warczak (czytaj)

Wydział IV

Krajowi

 • Stanisław Nawrocki 20 XII 1927–30 XI 2021, Stefan Skiba (czytaj)
 • Tadeusz Bielicki 28 III 1932–20 VI 2022, Jadwiga Charzewska (czytaj)
 • Leon Stuchlik 25 IV 1931–26 XI 2022, Ewa Zastawniak-Birkenmajer (czytaj)

Zagraniczni

 • Michael Sela 2 III 1924–27 V 2022, Barbara Płytycz (czytaj)
 • Josef Zemann 25 V 1923–16 X 2022, Alfred Uchman (czytaj)

Wydział V

Krajowi

 • Marian Zembala 11 II 1950–19 III 2022, Michał Tendera (czytaj)
 • Stefan Angielski 16 I 1929–22 IV 2022, Andrzej Szutowicz (czytaj)
 • Marek Zembala 1 I 1940–12 IX 2022, Andrzej Górski (czytaj)

Wydział VI

Krajowi

 • Jan Pamuła 16 I 1944–24 VI 1922, Tadeusz Boruta (czytaj)
 • Stefan Gierowski 21 V 1925–14 VIII 2022, Konrad Kucza-Kuczyński (czytaj)

 

 

Alfabetyczny spis członków PAU (czytaj)

 

 

Report of the Secretary General of the Polish Academy of Arts and Sciences for the year 2022
(czytaj / read online)