ROCZNIK

POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

ROK 2014/2015

 

 

Redaktor tomu

Jerzy WYROZUMSKI

 

 

KRAKÓW 2015

 

 

 

 

TREŚĆ

 

Skład Polskiej Akademii Umiejętności  [rozdział dostępny tylko w wersji drukowanej]

 -  Rada

 -  Członkowie

 

Czynności PAU od 15 czerwca 2014

Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 15 listopada 2014  (czytaj)

Aneks 1: Wykład: Jerzy Wyrozumski, Ćwierćwiecze odrodzonej PAU  (czytaj)

Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 21 marca 2015  (czytaj)

Aneks 1: Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej PAU  (czytaj)

Aneks 2: Wykład: Agnieszka Zalewska, Neutrino – cząstka, która nie miała być nigdy odkryta  (czytaj)

Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 20 czerwca 2015  (czytaj)

Aneks 1: Uchwała Walnego Zgromadzenia o przyjęciu sprawozdania finansowego za rok 2014  (czytaj)

Aneks 2: Uchwała Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2014  (czytaj)

Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 20 czerwca 2015  (czytaj)

Aneks 1: List Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  (czytaj)

Aneks 2: Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za okres od czerwca 2014 do czerwca 2015  (czytaj)

Aneks 3: Członkowie PAU wybrani w 2015 roku  (czytaj)

Aneks 4: Władze PAU wybrane 20 czerwca 2015  (czytaj)

Aneks 5: Wykład: Barbara Płytycz, Nowe oblicze immunologii  (czytaj)

 

Zmarli

 • Władysław Bartoszewski, członek honorowy PAU (19 II 1922–24 IV 2015), Jerzy Wyrozumski  (czytaj)
 • Rajmund Piotrowski (17 VIII 1922–4 VIII 2009), Roman Mazurkiewicz  (czytaj)
 • Wolfgang Paul Schmid (25 X 1929–22 X 2010), Redakcja  (czytaj)
 • Riccardo Picchio (7 IX 1923–13 VIII 2011), Andrzej Borowski  (czytaj)
 • Seamus Heaney (13 IV 1939–30 VIII 2013), Adam Zagajewski  (czytaj)
 • Jan Ekier (29 VIII 1913–15 VIII 2014), Mieczysław Tomaszewski  (czytaj)
 • Pavol Winczer (2 IV 1935–28 VIII 2014), Michał Głowiński  (czytaj)
 • Marek Gedl (30 VI 1934–26 IX 2014), Janusz Kruk  (czytaj)
 • Igor Mitoraj (26 III 1944–6 X 2014), Paweł Taranczewski  (czytaj)
 • Marian Kucała (2 III 1927–20 X 2014), Leszek Bednarczuk  (czytaj)
 • Janusz Sławiński (15 III 1934–1 XI 2014), Włodzimierz Bolecki  (czytaj)
 • Godfried M. Roomans (6 IX 1951–7 XI 2014), Wincenty Kilarski  (czytaj)
 • Andrzej W. Lipkowski (23 IV 1946–27 XI 2014), Jan Albrecht  (czytaj)
 • Stanisław Barańczak (13 XI 1946–26 XII 2014), Marian Stala  (czytaj)
 • Ryszard Gradziński (15 VIII 1929–31 XII 2014), Janusz Kotlarczyk  (czytaj)
 • Leszek Stoch (6 VI 1931–20 I 2015), Zenon Waszczyszyn  (czytaj)
 • Włodzimierz Ostoja-Zagórski (22 XI 1939–19 II 2015), Włodzimierz Korohoda  (czytaj)
 • Stanisław Mrowec (29 VII 1928–2 III 2015), Ewa Brocławik  (czytaj)
 • Jerzy Gadomski (7 XI 1934–13 IV 2015), Adam Małkiewicz  (czytaj)
 • Klementyna Żurowska (24 V 1924–8 V 2015), Jan Ostrowski  (czytaj)
 • Wiesław Jędrychowski (15 I 1932–19 V 2015), Wiesław W. Pawlik  (czytaj)

 

Materiały

 • Stanisław Latek, Działalność Polskiego Instytutu Naukowego w Kanadzie (PINK) w roku akademickim 2014–2015  (czytaj)
 • Z działalności Archiwum Nauki PAN i PAU w 2014 roku, opr. Rita Majkowska  (czytaj)
 • Informacja o wykorzystanych w 2014 r. stypendiach Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich  (czytaj)
 • Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji Stypendialnej PAU do rozdziału stypendiów Fundacji Lanckorońskich
  i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na rok 2016  (czytaj)
 • Alfabetyczny spis członków PAU  (czytaj)