Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej

 

Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 1: Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red. Andrzeja A. Zięba, Kraków 1994 8,93 zł 4,00 zł
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 2: pod red. Ryszarda Łużnego i Andrzeja A. Zięby, Kraków 1995 7,35 zł 4,00 zł
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 3: Ryszard Łużny, Słowo o Bogu i Człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej, Kraków 1995 12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 4: zbiorowy
pod red. Ryszarda Łużnego i Andrzeja A. Zięby, Kraków 1997
24,15 zł 4,00 zł
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 5: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce,
pod red. Andrzeja A. Zięby, Kraków 1997
nakład wyczerpany  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 6: Grzegorz Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922), Kraków 1998 42,00 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 7: Helena Duć-Fajfer, Literatura łemkowska
w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
, Kraków 2001
nakład wyczerpany  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 8: Ewa Michna, Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce, Kraków 2004 42,00 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 9: zbiorowy
pod red. Antoniego Podrazy i Andrzeja A. Zięby oraz Heleny Duć-Fajfer, Kraków 2004
15,75 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 10: Maria Strycharska-Brzezina, Polskojęzyczne podręczniki dla klasy i szkoły elementarnej w Królestwie Polskim drukowane grażdanką, Kraków 2006 42,00 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 11 pod red. Andrzeja A. Zięby, Kraków 2010 15,75 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 12: Witalij Nagirnyj, Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198 (1199) - 1264, Kraków 2011 nakład
wyczerpany