Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Prace Komisji Filologii Klasycznej

 

Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 23, pod red. Romualda Turasiewicza, Kraków 1995 5,78 zł 2,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 24: Hubert Wolanin, Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Od Homera do Dionizjusza Traka. Kraków 1996 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 25: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 1997
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 26: Jerzy Styka, Estetyka stosowności (decorum) w literaturze greckiej i rzymskiej. Kraków 1997 8,40 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 27: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 1998
23,10 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 28: Michał Bednarski, Apollonios Dyskolos
i jego gramatyka
, Kraków 2000
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 29: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 2001
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 30: Joanna Janik, Terms of the Semantic Sphere of δίκη andΘέμιζ in the Early Greek Epic, pod red. Romualda Turasiewicza, Kraków 2003 12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 31: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 2003
5,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 32: Krzysztof Bielawski, Terminy rytualno-kultowe w tragedii greckiej epoki klasycznej, pod red. Romualda Turasiewicza, Kraków 2004 21,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 33: Romuald Turasiewicz, Studia nad stylami
greckiej prozy artystycznej,
Kraków 2005
12,60 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 34: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 2005
12,60 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 35: Stanisław Stabryła, Studia Prudentiana.
12 Essays
. Kraków 2006
12,60 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 36: Marek Hermann, Metaforyka astralna w poezji rzymskiej, Kraków 2007 25,20 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 37: Anna Brzózka, Cyceron jako teoretyk i krytyk literacki, Kraków 2007 21,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 38: Jerzy Styka, Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, Kraków 2008 nakład wyczerpany  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 39: zbiorowy, pod red. Stanisława Stabryły,
Kraków 2009
15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 40: Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Kraków 2011 15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 41: zbiorowy, pod red. Stanisława Stabryły,
Kraków 2011
15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 42: Joanna Komorowska, Fenicjanki. Studium tragedii Eurypidesa, Kraków 2011 10,50 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 43: Stanisław Stabryła, Studia Horatiana,
Kraków 2013
15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 44: pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2013 22,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 45: Józef Korpanty, Studies in the sound instrumentation in latin literature, Kraków 2014 24,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 46: pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2015 23,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 47: Kazimierz Korus, Mim grecki w gatunkach literackich, Kraków 2015 20,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 48: pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2016 nakład wyczerpany  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 49: Joanna Komorowska, Studia nad grecką tradycją egzegetyczną Arystotelesowego O duszy, Kraków 2017 20,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 50: Antyczne źródła kultury współczesnej, pod red. Kazimierza Korusa, Kraków 2021 15,00 zł