Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Prace Komisji Filologii Klasycznej

 

Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 23, pod red. Romualda Turasiewicza, Kraków 1995 5,78 zł 2,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 24: Hubert Wolanin, Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Od Homera do Dionizjusza Traka. Kraków 1996 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 25: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 1997
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 26: Jerzy Styka, Estetyka stosowności (decorum)
w literaturze greckiej i rzymskiej
. Kraków 1997
8,40 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 27: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 1998
23,10 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 28: Michał Bednarski, Apollonios Dyskolos
i jego gramatyka
, Kraków 2000
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 29: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 2001
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 30: Joanna Janik, Terms of the Semantic Sphere
of δίκη andΘέμιζ in the Early Greek Epic
, pod red. Romualda Turasiewicza, Kraków 2003
12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 31: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 2003
5,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 32: Krzysztof Bielawski, Terminy rytualno-kultowe
w tragedii greckiej epoki klasycznej
, pod red. Romualda Turasiewicza, Kraków 2004
21,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 33: Romuald Turasiewicz, Studia nad stylami
greckiej prozy artystycznej,
Kraków 2005
12,60 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 34: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 2005
12,60 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 35: Stanisław Stabryła, Studia Prudentiana.
12 Essays
. Kraków 2006
12,60 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 36: Marek Hermann, Metaforyka astralna w poezji rzymskiej, Kraków 2007 25,20 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 37: Anna Brzózka, Cyceron jako teoretyk i krytyk literacki, Kraków 2007 21,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 38: Jerzy Styka, Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, Kraków 2008 31,50 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 39: zbiorowy, pod red. Stanisława Stabryły,
Kraków 2009
15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 40: Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Kraków 2011 15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 41: zbiorowy, pod red. Stanisława Stabryły,
Kraków 2011
15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 42: Joanna Komorowska, Fenicjanki. Studium tragedii Eurypidesa, Kraków 2011 10,50 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 43: Stanisław Stabryła, Studia Horatiana,
Kraków 2013
15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 44: pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2013 22,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 45: Józef Korpanty, Studies in the sound instrumentation in latin literature, Kraków 2014 24,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 46: pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2015 23,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 47: Kazimierz Korus, Mim grecki w gatunkach literackich, Kraków 2015 20,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 48: pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2016 20,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 49: Joanna Komorowska, Studia nad grecką tradycją egzegetyczną Arystotelesowego O duszy, Kraków 2017 20,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 50: Antyczne źródła kultury współczesnej, pod red. Kazimierza Korusa, Kraków 2021 15,00 zł