Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych

 

Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 1: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych.
Badania naukowe i dydaktyka:
   
cz. I - Sekcja rolnicza
cz. II - Sekcja leśna, Kraków 1998
26,25 zł
26,25 zł
 
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 2: Użytkowanie maszyn rolniczych, Kraków 2001 21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 3: Użytkowanie maszyn leśnych, Kraków 2001 21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 4: Nauka i praktyka hodowli zwierząt u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Kraków 2003 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 5: Przyszłość zwierząt dziko żyjących w Polsce, Kraków 2004 14,70 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 6: Leśnictwo polskie w zjednoczonej Europie, Kraków 2005 15,75 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 7: Rozród ryb,
Kraków 2006
21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 8: Produkcja mleka i wołowiny a zdrowie człowieka, Kraków 2007 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 9: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych, Kraków 2007 42,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 10: Historia i współczesne zagadnienia hodowli i użytkowania koni w Polsce, Kraków 2008 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 11: Problem zamierania drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, Kraków 2009 21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 12: Społeczne i fizjologiczne aspekty nadwagi i otyłości u ludzi, Kraków 2010 18,90 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 13: Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych, Kraków 2010 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 14: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych, Kraków 2010 31,50 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 15: Utilization of agricultural and forest machinery, Kraków 2011 31,50 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 16: Włodzimierz Puchalski 1909-1979, Kraków 2012 26,25 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 17: Stefan Wierzbowski, Andrologia weterynaryjna i jej twórcy w Polsce, Kraków 2013 10,50 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 18: Utilization of agricultural and forest machinery in research and teaching, Kraków 2013 40,00 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 19: Zasłużeni hodowcy koni. Odbudowa czystej i pełnej krwi w Polsce po 1945 roku, pod redakcją Stefana Wierzbowskiego, Kraków 2014 39,00 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 20: Rozród koni: klinika i biotechnologia. Materiały z sympozjum z okazji 50-lecia pracy naukowej profesora Mariana Tischnera, Kraków 2014 50,00 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 21: Fizjologia
w naukach zootechnicznych, weterynaryjnych i medycznych. Materiały z sympozjum poświęconego 100. rocznicy urodzin profesora Zygmunta Ewy
, Kraków 2015
30,00 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 22: Utilization of agricultural and forest machinery in research and teaching, Monograph vol. V, Kraków 2015 40,00  zł