Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek wydawnictwo


 

Contributions in new world archaeology

 

Polish contributions in new world archaeology. New series, fasc. 1. Edited by Janusz K. Kozłowski and Jarosław Źrałka. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2008 nakład wyczerpany
Polish contributions in new world archaeology. New series, fasc. 2. Edited by Janusz K. Kozłowski and Jarosław Źrałka. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2010 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 3. Special Issue. Proceedings of the 1st Cracow Maya Conference Archaeology and Epigraphy of the Eastern Central Maya Lowlands, February 25-27, 2011, Cracow. Edited by Christophe Helmke and Jarosław Źrałka. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2012 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 4. Maya political relations and strategies. Special Issue. Proceedings of the 14th European Maya Conference, Cracow, November 9-14, 2009. Edited by: Jarosław Źrałka, Wiesław Koszkul and Beata Golińska. Kraków 2012 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 5. Water Management in Ancient Mesoamerica. Special Issue. Proceedings of the 2nd Cracow Maya Conference Water Management in Ancient Mesoamerica, February 23-26, 2012, Cracow. Edited by Jarosław Źrałka and Christophe Helmke. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2013 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 6. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2014 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 7. Mesoamerican Writing Systems. Special Issue. Proceedings of the 3rd Cracow Maya Conference ‘Mesoamerican Writing Systems’, February 21-24, 2013, Cracow. Edited by Christophe Helmke and Jarosław Źrałka. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2014 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 8.  Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2015 nakład wyczerpany
Contributions in new world archaeology. Vol. 9. Early urbanism and remote sensing in contemporary archeology. Polish Academy of Arts and Sciences, Jagiellonian University - Institute of Archaeology. Kraków 2015
nakład wyczerpany

 

 

 

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

* Nakład wyczerpany

 

R. I: 1997 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. II: 1998 z. 1-2 26,25 zł 1,00 zł
R. III: 1999 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. IV: 2000 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. V: 2001 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. VI: 2002 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. VII: 2003 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. VIII: 2004 z. 1, 2 26,25 zł 1,00 zł
R. IX: 2005 z. 1 26,25 zł 2,00 zł
R. X: 2006 z. 1, 2 26,25 zł 2,00 zł
R. XI: 2007 z. 1*, 2      z.1 nakład wyczerpany 26,25 zł 2,00 zł
R. XII: 2008 z. 1, 2 26,25 zł 2,00 zł
R. XIII: 2009 z. 1, 2, 3 26,25 zł 2,00 zł
R. XIII: 2009 wydanie specjalne: Materiały z seminarium naukowego
Tajemnica statystyczna w postępowaniu karnym
26,25 zł 8,00 zł
R. XIV: 2010 z. 1, 2, 3, 4 26,25 zł 2,00 zł
R. XV: 2011 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XV: 2011 Księga dedykowana dr Ewie Weigend 40,00 zł  
R. XVI: 2012 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XVII: 2013 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XVIII: 2014 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XIX: 2015 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XX: 2016 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XXI: 2017 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XXII: 2018 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XXIII: 2019 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XXIV: 2020 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R. XXV: 2021 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  
R.XXVI: 2022 z. 1-2; 3-4 40,00 zł  
R.XXVII: 2023 z. 1, 2, 3, 4 40,00 zł  

 

 

Folia Historiae Artium

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

T. 1: 1995 15,75 zł 10,00 zł
T. 2-3: 1996-1997 18,90 zł 10,00 zł
T. 4: 1998 24,15 zł 10,00 zł
T. 5-6: 1999-2000 21,00 zł 10,00 zł
T. 7: 2001 21,00 zł 10,00 zł
T. 8-9: 2002-2003 21,00 zł 10,00 zł
T. 10: 2005 42,00 zł 20,00 zł
T. 11: 2007 52,50 zł 20,00 zł
T. 12: 2009 52,50 zł 20,00 zł
T. 13: 2015 75,00 zł  
T. 14: 2016 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 15: 2017 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 16: 2018 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 17: 2019 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 18: 2020 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 19: 2021 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 20: 2022 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 
T. 21: 2023 wersja drukowana - 40,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
 

 

 

Folia Quaternaria

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

T. 64, 1993 15,75 zł 4,00 zł
T. 65, 1994 19,95 zł 4,00 zł
T. 66, 1995 22,05 zł 4,00 zł
T. 67, 1996 19,95 zł 4,00 zł
T. 68, 1997 23,10 zł 4,00 zł
T. 69, 1998 21,00 zł 4,00 zł
T. 70, 1999 26,25 zł 4,00 zł
T. 71, 2000 25,20 zł 4,00 zł
T. 72, 2001 31,50 zł 4,00 zł
T. 73, 2002 18,90 zł 4,00 zł
T. 74, 2003 15,75 zł 4,00 zł
T. 75, 2004 31,50 zł 4,00 zł
T. 76, 2006 26,25 zł 8,00 zł
T. 77, 2007 42,00 zł 8,00 zł
T. 78, 2008 26,25 zł 8,00 zł
T. 79, 2010 10,50 zł 4,00 zł
T. 80, 2012 26,25 zł  
T. 81, 2013 50,00 zł  
T. 82, 2014 25,00 zł  
T. 83, 2015 10,00 zł  
T. 84, 2016 40,00 zł  
T. 85, 2017 40,00 zł  
T. 86, 2018 40,00 zł  
T. 87, 2019 40,00 zł  
T. 88, 2020 40,00 zł  
T. 89/90, 2021/22 niedostępny w sprzedaży  
T. 91, 2023 niedostępny w sprzedaży  

 

 

Geoinformatica Polonica

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

T. 1: 1999 26,25 zł 4,00 zł
T. 2: 2000 21,00 zł 4,00 zł
T. 3: 2001 12,60 zł 4,00 zł
T. 4: 2002 15,75 zł 4,00 zł
T. 5: 2003 15,75 zł 4,00 zł
T. 6: 2004 42,00 zł  
T. 7: 2005 52,50 zł 8,00 zł
T. 8: 2006 31,50 zł 8,00 zł
T. 9: 2009 31,50 zł 8,00 zł
T. 10: 2010 42,00 zł 8,00 zł
T. 11: 2012 47,25 zł  
T. 12: 2013 nakład wyczerpany  
T. 13: 2014 40,00 zł  
T. 14: 2015 40,00 zł  
T. 15: 2016 40,00 zł  
T. 16: 2017 40,00 zł  
T. 17: 2018 40,00 zł  
T. 18: 2019 40,00 zł  
T. 19: 2020 40,00 zł  
T. 20: 2021 40,00 zł  
T. 21: 2022 niedostępny w sprzedaży  
T. 22: 2023 niedostępny w sprzedaży  

 

 

Kwartalnik Filozoficzny

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

T. XX, 1992 z. 1/2, 3, 4 3,68 zł 1,00 zł
T. XXI, 1993 z. 1, 2, 3, 4 3,68 zł 1,00 zł
T. XXII, 1994 z. 1/2 7,35 zł 1,00 zł
  z. 3, 4 3,68 zł 1,00 zł
T. XXIII, 1995 z. 1, 2 3,68 zł 1,00 zł
  z. 3/4 7,35 zł 1,00 zł
T. XXIV, 1996 z. 1, 2, 3, 4 3,68 zł 2,00 zł
T. XXV, 1997 z. 1      
z. 2 nakład wyczerpany 
3,68 zł 2,00 zł
  z. 3 5,25 zł 1,00 zł
  z. 4 5,25 zł 2,00 zł
T. XXVI, 1998 z. 1, 2, 3
z. 4 nakład wyczerpany
7,35 zł 2,00 zł
T. XXVII, 1999 z. 1 7,35 zł 2,00 zł
T. XXVII, 1999 z. 2, 3, 4 9,45 zł 2,00 zł
T. XXVIII, 2000 z. 1 9,45 zł 2,00 zł
T. XXVIII, 2000 z. 2, 3 10,50 zł 2,00 zł
T. XXVIII, 2000 z. 4 10,50 zł 1,00 zł
T. XXIX, 2001 z. 1 15,75 zł 2,00 zł
T. XXIX, 2001 z. 2, 3, 4 15,75 zł 1,00 zł
T. XXX, 2002 z. 1, 2, 3, 4 18,90 zł 1,00 zł
T. XIX, 1950 z. 3-4 21,00 zł 1,00 zł
T. XXXI, 2003 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 1,00 zł
T. XXXII, 2004 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 1,00 zł
T. XXXIII, 2005 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 2,00 zł
T. XXXIV, 2006 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 2,00 zł
T. XXXV, 2007 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 2,00 zł
T. XXXVI, 2008 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 2,00 zł
T. XXXVII, 2009 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 2,00 zł
T. XXXVIII, 2010 z. 1, 2, 3, 4 21,00 zł 2,00 zł
T. XXXIX, 2011 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XL, 2012 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLI, 2013 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLII, 2014 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLIII, 2015 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLIV, 2016 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLV, 2017 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLVI, 2018 z. 1, 2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLVII, 2019 z. 1, 2, 3-4 30,00 zł  
T. XLVIII, 2020 z. 1-2, 3, 4 30,00 zł  
T. XLIX, 2021 z. 1-4 30,00 zł  
T. L, 2022 z. 1-4 30,00 zł  

 

 

Kwartalnik Prawa Prywatnego

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

* Nakład wyczerpany (sold out)

 

R. I, 1992 z. 1-4 4,20 zł 1,00 zł
R. II, 1993 z. 1, 2 4,20 zł 1,00 zł
  z. 3, 4 5,78 zł 1,00 zł
R. III, 1994 z. 1, 2, 3, 4 6,30 zł 1,00 zł
R. IV, 1995 z. 1, 2 6,30 zł 1,00 zł
  z. 3, 4 10,50 zł 1,00 zł
R. V, 1996 z. 1*, 2*, 3*, 4* nakład wyczerpany  
R. VI, 1997 z. 1*, 2*, 3*, 4* nakład wyczerpany  
R. VII, 1998 z. 1*, 2, 3, 4      
z. 1 nakład wyczerpany
26,25 zł 2,00 zł
R. VIII, 1999 z. 1*, 2, 3*, 4*    
z. 1, 3 i 4 nakład wyczerpany
26,25 zł 2,00 zł
R. IX, 2000 z. 1, 2, 3*, 4      
z. 3 nakład wyczerpany
31,50 zł 2,00 zł
R. X, 2001 z. 1 42,00 zł 2,00 zł
R. X, 2001 z. 2, 3, 4 42,00 zł 1,00 zł
R. XI, 2002 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 1,00 zł
R. XII, 2003 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 1,00 zł
R. XIII, 2004 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 1,00 zł
R. XIV, 2005 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 2,00 zł
R. XV, 2006 z. 1, 2, 3, 4*
z. 4 nakład wyczerpany
42,00 zł 2,00 zł
R. XVI, 2007 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 2,00 zł
R. XVII, 2008 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 2,00 zł
R. XVIII, 2009 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 2,00 zł
R. XIX, 2010 z. 1, 2, 3, 4 42,00 zł 2,00 zł
R. XX, 2011 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXI, 2012 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXII, 2013 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXIII, 2014 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXIV, 2015 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXV, 2016 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXVI, 2017 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXVII, 2018 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXVIII, 2019 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXIX, 2020 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXX, 2021 z. 1, 2, 3, 4 50,00 zł  
R. XXXI, 2022 z. 1, 2, 3, 4 89,00 zł  
R. XXXII, 2023 z. 1, 2, 3, 4 89,00 zł  
R. XXXIII, 2024 z. 1 89,00 zł  

 

 

Nowy Filomata. Czasopismo poświęcone kulturze antycznej

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

R. XVI, 2012 nr 1, 2 12,60 zł
R. XVII, 2013 nr 1, 2 12,60 zł
R. XVIII, 2014 nr 1, 2 12,60 zł
R. XIX, 2015 nr 1, 2 12,60 zł
R. XX, 2016 nr 1, 2 12,60 zł
R. XXI, 2017 nr 1, 2 12,60 zł
R. XXII, 2018 nr 1, 2 12,60 zł
R. XXIII, 2019 nr 1, 2 12,60 zł
R. XXIV, 2020 nr 1, 2 12,60 zł
R. XXV, 2021 nr 1, 2 12,60 zł
R. XXVI, 2022 nr 1-2 12,60 zł

 

 

Onomastica Slavogermanica

 

Onomastica Slavogermanica T.XXII, pod red. Ernsta Eichlera i Kazimierza Rymuta,
Kraków 2002

15,75 zł

Onomastica Slavogermanica T.XXVI, pod red. Ernsta Eichlera i Kazimierza Rymuta,
Kraków 2007

21,00 zł

 

Rocznik Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie

 

R. XLV, 2000 52,50 zł
R. XLVI, 2001 52,50 zł
R. XLVII, 2002 52,50 zł
R. XLVIII, 2003 52,50 zł
R. XLIX, 2004 52,50 zł
R. L, 2005 52,50 zł
R. LI, 2006 52,50 zł
R. LII, 2007 52,50 złł
R. LIII, 2008 nakład wyczerpany
R. LIV, 2009 nakład wyczerpany
R. LV, 2010 52,50 zł
R. LVI, 2011 63,00 zł
R. LVII, 2012 63,00 zł
R. LVIII, 2013 63,00 zł
R. LIX, 2014 63,00 zł
R. LX, 2015 63,00 zł
R. LXI, 2016 40,00 zł
R. LXII, 2017 45,00 zł
R. LXIII, 2018 45,00 zł
R. LXIV, 2019 45,00 zł
R. LXV, 2020 60,00 zł
R. LXVI, 2021 50,00 zł
R. LXVII, 2022 50,00 zł
R. LXVIII, 2023 60,00 zł

 

Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności

 

(więcej informacji - strona internetowa Rocznika)

 

1989/90 niedostępny w sprzedaży
1990/91 niedostępny w sprzedaży
1991/92 niedostępny w sprzedaży
1992/93 niedostępny w sprzedaży
1993/94 niedostępny w sprzedaży
1994/95 niedostępny w sprzedaży
1995/96 niedostępny w sprzedaży
1996/97 niedostępny w sprzedaży
1997/98 niedostępny w sprzedaży
1998/99 niedostępny w sprzedaży
1999/00 niedostępny w sprzedaży
2000/01 niedostępny w sprzedaży
2001/02 niedostępny w sprzedaży
2002/03 niedostępny w sprzedaży
2003/04 niedostępny w sprzedaży
2004/05 niedostępny w sprzedaży
2005/06 niedostępny w sprzedaży
2006/07 niedostępny w sprzedaży
2007/08 niedostępny w sprzedaży
2008/09 niedostępny w sprzedaży
2009/10 niedostępny w sprzedaży
2010/11 niedostępny w sprzedaży
2011/12 niedostępny w sprzedaży
2012/13 niedostępny w sprzedaży
2013/14 niedostępny w sprzedaży
2014/15 niedostępny w sprzedaży
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2015/16 32,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
Bibliografia zawartości Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności
za lata 1989/1990 – 2014/2015. Opracowanie: Marzena Włodek, Mirosława Zielińska. Archiwum Nauki PAN i PAU, Polska Akademia Umiejętności.  Kraków 2017
32,00 zł
wersja elektroniczna -
dostępna bezpłatnie online
2016/17 32,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2017 25,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2018 25,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2019 25,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2020 25,00 zł
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2021 niedostępny w sprzedaży
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2022 niedostępny w sprzedaży
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online
2023 niedostępny w sprzedaży

 

 

Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności

 

T. LIV 1989-1990 0,53 zł
T. LV 1991 0,79 zł
T. LVI 1992 1,05 zł
T. LVII 1993 1,05 zł
T. LVIII 1994 1,05 zł
T. LIX 1995 1,05 zł
T. LX 1996 1,05 zł
T. LXI 1997 1,05 zł
T. LXII 1998 1,05 zł
T. LXIII 1999 1,05 zł
T. LXIV 2000 1,05 zł
T. LXV 2001 21,00 zł
T. LXVI 2002 15,75 zł
T. LXVII 2003 15,75 zł
T. LXVIII 2004 21,00 zł
T. LXIX 2005 15,75 zł
T. LXX 2006 15,75 zł
T. LXXI 2007 10,50 zł
T. LXXII 2008 8,40 zł
Uzupełnienie do T. LXXII 2008 - Streszczenie referatu Prof. S. Suchodolskiego (kliknij tutaj)  

 

Studia Politologica Ucraino-Polona

 

 

Numer I, pod redakcją W. Horbatenki, J. Prokopa, Żytomierz-Kijów-Kraków 2011 niedostępny w sprzedaży
Numer II, pod redakcją W. Horbatenki, J. Prokopa, Żytomierz-Kijów-Kraków 2012 niedostępny w sprzedaży
Numer III, pod redakcją W. Horbatenki, I. Stawowy-Kawki, Żytomierz-Kijów-Kraków 2013 niedostępny w sprzedaży
Numer IV, pod redakcją W. Horbatenki, I. Stawowy-Kawki, Żytomierz-Kijów-Kraków 2014 niedostępny w sprzedaży

 

 

Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica

Komisja Geograficzna PAU
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

Vol. XLV, 2011, Kraków 2011 31,50 zł
Vol. XLVI, 2012, Kraków 2012 31,50 zł
Vol. XLVII, 2013, Kraków 2013 35,00 zł
Vol. XLVIII, 2014, Kraków 2014 25,00 zł
Vol. XLIX, 2015, Kraków 2015 25,00 zł
Vol. L, 2016, Kraków 2016 25,00 zł
Vol. LI/LII, 2017/2018, Kraków 2018 25,00 zł
Vol. LIII/LIV, 2019/2021, Kraków 2021 25,00 zł
Vol. LV, 2021, Kraków 2021 32,00 zł

 

 

Acta Militaria Mediaevalia

 

Acta Militaria Mediaevalia T. I: Sztuka wojenna na pograniczu polsko-rusko-słowackim w średniowieczu, Kraków-Sanok 2005  nakład wyczerpany
Acta Militaria Mediaevalia T. II, Kraków-Sanok 2006  nakład wyczerpany
Acta Militaria Mediaevalia, t. III, pod red. Piotra N. Kotowicza i Jana Machnika, Kraków-Sanok 2007 nakład wyczerpany
Acta Militaria Mediaevalia, T. IV, Kraków-Sanok 2008 42,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. V, Kraków-Sanok 2009 52,50 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. VI, Kraków-Rzeszów-Sanok 2010 52,50 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. VII, Kraków-Rzeszów-Sanok 2011 52,50 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. VIII, Kraków-Rzeszów-Sanok 2012 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. IX, Kraków-Rzeszów-Sanok 2013 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. X, Kraków-Sanok-Wrocław 2014 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XI, Kraków-Sanok-Wrocław 2015 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XII, Kraków-Sanok-Wrocław 2016 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XIII, Kraków-Sanok-Wrocław 2017 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XIV, Kraków-Sanok-Wrocław 2018 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XV, Kraków-Sanok-Wrocław 2019 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XVI, Kraków-Sanok-Wrocław 2020 50,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XVII, Kraków-Sanok-Wrocław 2021 60,00 zł
Acta Militaria Mediaevalia, t. XVIII, Kraków-Sanok-Wrocław 2022 70,00 zł

 

 

Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny
Migration Studies – Review of Polish Diaspora

Uniwersytet Jagielloński – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Polska Akademia Umiejętności

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

2018 (XLIV) 1 (167), 2 (168), 3 (169), 4 (170)   20,00 zł
2019 (XLV) 1 (171), 2 (172), 3 (173), 4 (174)   20,00 zł
2020 (XLVI) 1 (175), 2 (176), 3 (177), 4 (178)   20,00 zł
2021 (XLVII) 1 (179), 2 (180), 3 (181), 4 (182)   20,00 zł
2022 (XLVIII) 1 (183), 2 (184), 3 (185), 4 (186)   niedostępny w sprzedaży
2023 (XLIX) 1 (187), 2 (188), 3 (189)   niedostępny w sprzedaży

 

 

Acta Archaeologica Carpathica

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

(numery archiwalne, wydane przez PAN - kliknij tutaj)

 

Acta Archaeologica Carpathica, vol. LIII, 2018, Polish Academy of Sciences - Cracow Branch Commission of Archaeology, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2018 nakład wyczerpany
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LIV, 2019, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2019 nakład wyczerpany
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LV, 2020, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2020
40,00 zł
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LVI, 2021, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2021
niedostępny w sprzedaży
Acta Archaeologica Carpathica, vol. LVII, 2022, Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2022
niedostępny w sprzedaży

 

 

Rozprawy Wydziału I Filologicznego PAU

 

T. LXIX: Stanisław Urbańczyk, 200 lat językoznawstwa polskiego (1750-1950), Kraków 1993

6,30 zł

T. LXX: Aleksander Szulc, Odmiany narodowe języka niemieckiego.
Geneza-rozwój-perspektywy
, Kraków 1999

36,75 zł

T. LXXI: Romuald Turasiewicz, Życie i twórczość Lizjasza.
Początki praktyki i teorii retorycznej
, Kraków 1999

26,25 zł

T. LXXII: Riccardo Picchio, Studia z filologii słowiańskiej i polskiej, Kraków 1999

26,25 zł

T. LXXIII: Magdalena Sitarz, Yiddish and Polish Proverbs.
Contrastive Analysis Againist Cultural Background
, Kraków 2000
nakład wyczerpany
T. LXXIV: Mosze Altbauer, Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzinie językowej, wybór i opracowanie Maria Brzezina, Kraków 2002

21,00 zł

T. LXXV: Witold Mańczak, Przedhistoryczne migracje Słowian i pochodzenie języka starocerkiewno-słowiańskiego, Kraków 2004 nakład wyczerpany
T. LXXVI: Językoznawstwo historyczne i typologiczne. W 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego, Kraków 2008 nakład wyczerpany
T. LXXVII: Aleksander Szulc, Historia języka szwedzkiego, Kraków 2009

52,50 zł

T. LXXVIII: Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Goslicius' ideal senator and his cultural impact over the centuries: Shakespearean reflections, Kraków 2009

52,50 zł

T. LXXIX: Maria Karpluk, Staropolskie studia językoznawcze, Kraków 2010

84,00 zł

T. LXXX: Franciszek Sławski, Słowotwórstwo, słownictwo i etymologia słowiańska, Kraków 2011

84,00 zł

T. LXXXI: Leszek Bednarczuk, Esquisses de linguistique comparative,
Kraków 2012

36,75 zł

T. LXXXII: Iwona Nobis, Służebne nazwy miejscowe w Polsce Piastowskiej, Kraków 2013

26,25 zł

T. LXXXIII: Jadwiga Puzynina, Wartości i wartościowanie w perspektywie językoznawstwa, Kraków 2013

52,50 zł

T. LXXXIV: Kazimierz Korus, Godność i wolność. Greckie źródła tożsamości europejskiej, Kraków 2019

25,00 zł

T. LXXXV: Kazimierz Korus, Szlachetna miłość. Greckie źródła tożsamości europejskiej, Kraków 2022

32,00 zł

 

 

Rozprawy Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU

 

T. 73: Gerard Labuda, Mieszko II - król Polski (1025-1034). Czasy przełomu w dziejach państwa polskiego, Kraków 1992 nakład wyczerpany

T. 74: Henryk Batowski, Niedoszła „Biała Księga” z r. 1940. Rozprawa źródłoznawcza,
Kraków 1992

 2,10 zł

T. 75: Waldemar Voisé, Le Temps, Kraków 1993

2,10 zł

T. 76: Krzysztof Stopka, Szkoły katedralne metropolii gnieźnieńskiej w średniowieczu. Studia nad kształceniem kleru polskiego w wiekach średnich, Kraków 1994

7,35 zł

T. 77: Wojciech Rojek, Spory o władanie morzem. Polityczno-dyplomatyczne aspekty zbrojeń morskich w okresie międzywojennym 1919-1939, Kraków 1994

9,45 zł

5,00 zł

T. 78: 17 września 1939. Materiały z ogólnopolskiej konferencji historyków, Kraków
25-26 października 1993
, pod red. Henryka Batowskiego, Kraków 1994

12,60 zł

T. 79: Janusz Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Kraków 1995

9,45 zł

T. 80: Kultura malicka. Drugi etap adaptacji naddunajskich wzorców kulturowych w neolicie północnej części środkowej Europy, pod redakcją Janusza K. Kozłowskiego, Kraków 1996

13,65 zł

T. 81: Henryk Paszkiewicz, Początki Rusi, Kraków 1996 nakład wyczerpany
T. 82: Józef A. Gierowski, The Polish-Lithuanian Commonwealth in the XVIIIth century, Kraków 1996

21,00 zł

T. 83: Jerzy Nalepa, Granice Polski najdawniejszej, Prolegomena, T.I, Kraków 1996

15,75 zł

T. 84: Andrzej Kastory, Rewanż za Monachium, Kraków 1996

12,60 zł

T. 85: Chrześcijaństwo Rusi Kijowskiej, Białorusi, Ukrainy i Rosji (X-XVII wiek),
pod red. Jerzego Kłoczowskiego, Kraków 1997

16,80 zł

T. 86: Alicja Falniowska-Gradowska, Testamenty szlachty krakowskiej XVI-XVIII wieku, Kraków 1997

31,50 zł

20,00 zł

T. 87: Henryk Paszkiewicz, Powstanie narodu ruskiego, Kraków 1998 nakład wyczerpany
T. 88: Lidia Korczak, Litewska rada wielkoksiążęca w XV wieku, Kraków 1998

10,50 zł

T. 89: Joachim Śliwa, Egyptian scarabs and seal amulets from the collection of Sigmund Freud,
Kraków 1999

29,40 zł

T. 90: Edmund Cieślak, Francuska placówka dyplomatyczna w Gdańsku w XVIII wieku,
Kraków 1999

33,60 zł

T. 91: Józef Wolski, The Seleucids. The Decline and Fall of their Empire,
Kraków 1999

42,00 zł

T. 92: Henryk Paszkiewicz, Wzrost potęgi Moskwy, Kraków 2000

42,00 zł

20,00 zł

T. 93: Henryk Palkij, Sejmy 1736 i 1738 roku. U początku nowej sytuacji politycznej
w Rzeczypospolitej
, Kraków 2000

31,50 zł

T. 94: Jarosław Nikodem, Zbigniew Oleśnicki w historiografii polskiej, Kraków 2001

33,60 zł

T. 95: Krzysztof Baczkowski, Projekty rozbiorów państw suwerennych w późnym średniowieczu
i u początku doby nowożytnej
, Kraków 2001

10,50 zł

T. 96: Krzysztof Stopka, Armenia Christiana. Unionistyczna polityka Konstantynopola i Rzymu
a tożsamość chrześcijaństwa ormiańskiego (IV-XV w.)
, Kraków 2002
nakład wyczerpany
T. 97: Krzysztof Rafał Prokop, Księstwa oświęcimskie i zatorskie wobec Korony Polskiej w latach 1438-1513. Dzieje polityczne, Kraków 2002 nakład wyczerpany
T. 98: Marco Jačov, Europa i Osmanie w okresie Lig Świętych. Polska między Wschodem a Zachodem, Kraków 2003

26,25 zł

T. 99: Wojciech Drelicharz, Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych, Kraków 2003

42,00 zł

T. 100: Józef Wolski, Seleucid and Arsacid studies, Kraków 2003

31,50 zł

T. 101: Europa między Italią a Polską i Litwą. Studia, Kraków 2004

21,00 zł

T. 102: Jan Pirożyński, Zofia Jagiellonka (1522-1575) i jej księgozbiór, Kraków 2004

31,50 zł

15,00 zł

T. 103: Tadeusz Kotula, Barbarzyńcy i dworzanie. Rzym a barbarzyńcy w dworskiej literaturze późnorzymskiej, Kraków 2004

26,25 zł

T. 104: Piekary près de Cracovie (Pologne). Complexe des sites paléolithiques,
pod red. E.Sachse-Kozłowskiej i Stefana Karola Kozłowskiego, Kraków 2004

26,25 zł

T. 105: Krzysztof Ożóg, Uczeni w monarchii Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434), Kraków 2004 nakład wyczerpany
T. 106: Ewa Danowska, Tadeusz Czacki, 1765-1813 na pograniczu epok i ziem,
Kraków 2006

31,50 zł

T. 107: Lech Szczucki, Humaniści, heretycy, inkwizytorzy. Studia z dziejów kultury XVI i XVII wieku, Kraków 2006 26,25 zł
T. 108: Dániel Bagi, Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima, Kraków 2008

52,50 zł

25,00 zł

T. 109: Juliusz Domański, Philosophica, Paraphilosophica, Metaphilosophica. Studia i szkice z dziejów myśli dawnej, Kraków 2008 52,50 zł
T. 110: Elżbieta Knapek, Akta oficjalatu i wikariatu generalnego krakowskiego do połowy XVI wieku, Kraków 2010 nakład wyczerpany
T. 111: Edward Tryjarski, Zapisy Sądu Duchownego Ormian miasta Lwowa za lata 1625-1630 w języku ormiańsko-kipczackim, Polska Akademia Umiejętności, Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, Kraków 2010 nakład wyczerpany
T. 112: Dług śmiertelności wypłacić potrzeba. Wybór testamentów mieszczan krakowskich
z XVII-XVIII wieku
. Opracowała Ewa Danowska, Kraków 2011
nakład wyczerpany
T. 113: Patrycja Gąsiorowska, Konwent Klarysek krakowskich do końca XVIII wieku.
Studium prozopograficzne
, Kraków 2015
40,00 zł
T. 114: Kronika Jazowska. Zapiski do dziejów Sądecczyzny z lat 1662-1855. Wybór i opracowanie Stanisław Grodziski, Kraków 2015 15,00 zł
T. 115: Andrzej Kastory, Mocarstwa wobec kryzysów w europejskich krajach sowieckiej
strefy wpływów 1948–1968
, Kraków 2015
25,00 zł
T. 116: Żydzi krakowscy w okresie międzywojennym. Wybór dokumentów. Wybór i opracowanie: Czesław Brzoza, Kraków 2015 50,00 zł
T. 117: Edward Tryjarski, Zapisy sądu duchownego Ormian Miasta Lwowa za lata 1564-1608 w języku ormiańsko-kipczackim, Polska Akademia Umiejętności, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, Kraków 2017 40,50 zł
T. 118: Andrzej Kastory, Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego 1948–1956, Kraków 2018 20,00 zł
T. 119: Andrzej Kastory, Syndrom Jałty. Polityka mocarstw wobec polskich kryzysów w latach 1968-1981, Kraków 2019 25,00 zł
Komplet książek Andrzeja Kastorego w promocyjnej cenie  (T. 115, T. 118, T. 119)
Mocarstwa wobec kryzysów w europejskich krajach sowieckiej strefy wpływów 1948–1968
Jugosławia w polityce Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego 1948–1956
Syndrom Jałty. Polityka mocarstw wobec polskich kryzysów w latach 1968-1981
50,00 zł

 

Rozprawy Wydziału III Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego PAU

 

1997 (1): Edward Görlich, The effective nuclear charges and the electronegativity,
Kraków 1997
10,50 zł
Jerzy A. Janik, Ontologiczne aspekty fizyki, Kraków 2008 16,80 zł
T. 3: Jerzy A. Janik, Ontologiczne aspekty fizyki, wyd. drugie rozszerzone, Kraków 2010 16,80 zł

 

Rozprawy Wydziału IV Przyrodniczego PAU

 

T. 1: Andrzej Falniowski, Drogi i bezdroża ewolucji mięczaków, Kraków 2001 42,00 zł
T. 2: Gabriel Brzęk, Historia zoologii w Polsce do drugiej wojny światowej,
aktualizacja i uzupełnienia: Jerzy Pawłowski i Tomasz Majewski, Kraków 2007
52,50 zł
T. 3: Stefan Witold Alexandrowicz, Witold Paweł Alexandrowicz,
Analiza malakologiczna. Metody badań i interpretacji. Kraków 2011
31,50 zł
T. 4: Anna Marchlewska-Koj, Feromony ssaków - ich rola w fizjologii i zachowaniu,
Kraków 2011
31,50 zł

 

Rozprawy Wydziału V Lekarskiego PAU

 

T. 1: Dzieje nauczania medycyny na ziemiach polskich, pod red. Mariusza M. Żydowo, Kraków 2001 42,00 zł

 

Prace Komisji Astrofizyki

 

Prace Komisji Astrofizyki, Nr 1: Astrofizyka Słońca, Kraków 1997 11,55 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 2: Sprawozdanie z działalności Komisji Astrofizyki PAU za rok 1997, Kraków 1998 2,10 zł  
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 3: K. Grotowski, Wielkie projekty obserwacyjne;
Henryk Wilczyński, Extremely high energy cosmic rays, Kraków 1998
5,25 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 4, Kraków 2000 6,30 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 5, Kraków 2001 5,25 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 6, Kraków 2001 4,20 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 7, Kraków 2003 15,75 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 8, Kraków 2003 21,00 zł 2,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 9, Pola magnetyczne, pył, gaz i ciemna materia.
Ważne składniki Wszechświata
, Kraków 2005
15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 10, Eksplozje gwiazd, osobliwa materia w ich pozostałościach, astrofizyka otoczenia czarnych dziur i ogólna teoria względności, Kraków 2006 21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 11, Albert Einstein, detektory ciemnej materii,
najstarsze obiekty Wszechświata, hipernowe, czy jest alternatywa dla ciemnej materii i energii? Pawne uwagi o modelu fal akustycznych w plazmie wczesnego Wszechświata
, Kraków 2007
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 12, About Dark Matter once more, burning and exploding stars, neutrino astronomy at the South Pole, Kraków 2008 16,80 zł 4,00 zł
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 13, Księżycowe testy praw grawitacji, Gwiezdna amnezja, Czy wszechświat gubi energię? Wpływ czynników astronomicznych na klimat Ziemi, red. Kazimierz Grotowski, Kraków 2011 18,90 zł  
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 14: Obserwacje wnętrza Słońca i Ziemi w eksperymencie BOREXINO; Czy neutrina poruszają się szybciej niż światło w próżni?; Komentarz na temat pomiaru prędkości neutrin, rzekomo większej od prędkości światła, red. Kazimierz Grotowski, Kraków 2012 10,50 zł  
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 15: Astronomia i astrofizyka na orbicie; Niektóre problemy pomiaru odległości we Wszechświecie; „Wielkie kosmiczne ucho”, red. Kazimierz Grotowski, Kraków 2013 10,50 zł  
Prace Komisji Astrofizyki, Nr 16: Bezpośrednia detekcja cząstek ciemnej materii; Upiorna ciemna energia, red. Kazimierz Grotowski, Kraków 2014 10,00 zł  

 

 

Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej

 

 Prace Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej, tom I, Kraków 2012  31,50 zł

 

Prace Komisji Etyki Medycznej

 

Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 1: Tajemnica lekarska, Kraków 1994 2,42 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 2: Kazimierz Szewczyk, Etyka i Deontologia Lekarska, Kraków 1994 nakład wyczerpany  
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 3: Informed Consent, Kraków 1995 3,15 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 4: Eksperymenty na zwierzętach, Kraków 1995 3,68 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 5: Prawa pacjenta a postawa lekarza,
Kraków 1996
5,25 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 6: Zawłaszczanie zwłok ludzkich, Kraków 1996 5,25 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 7: Terminalnie chory - hospicjum, Kraków 1996 5,25 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 8: Kształtowanie postaw etycznych lekarzy, Kraków 1997 5,25 zł 1,00 zł
Prace Komisji Etyki Medycznej, Nr 9: Dziecko jako obiekt seksualny, Kraków 2011 5,25 zł 1,00 zł

 

 

Prace Komisji "Fides et Ratio"

 

Prace Komisji "Fides et Ratio", T. I, pod red. Michała Hellera, Kraków 2010 15,75 zł 8,00 zł
Prace Komisji "Fides et Ratio", T. II, pod red. Zbigniewa Liany, Kraków 2011 21,00 zł 8,00 zł

 

 

Prace Komisji Filologii Klasycznej

 

Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 23, pod red. Romualda Turasiewicza, Kraków 1995 5,78 zł 2,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 24: Hubert Wolanin, Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Od Homera do Dionizjusza Traka. Kraków 1996 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 25: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 1997
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 26: Jerzy Styka, Estetyka stosowności (decorum) w literaturze greckiej i rzymskiej. Kraków 1997 8,40 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 27: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 1998
23,10 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 28: Michał Bednarski, Apollonios Dyskolos
i jego gramatyka
, Kraków 2000
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 29: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 2001
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 30: Joanna Janik, Terms of the Semantic Sphere of δίκη andΘέμιζ in the Early Greek Epic, pod red. Romualda Turasiewicza, Kraków 2003 12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 31: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 2003
5,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 32: Krzysztof Bielawski, Terminy rytualno-kultowe w tragedii greckiej epoki klasycznej, pod red. Romualda Turasiewicza, Kraków 2004 21,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 33: Romuald Turasiewicz, Studia nad stylami
greckiej prozy artystycznej,
Kraków 2005
12,60 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 34: zbiorowy, pod red. Romualda Turasiewicza,
Kraków 2005
12,60 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 35: Stanisław Stabryła, Studia Prudentiana.
12 Essays
. Kraków 2006
12,60 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 36: Marek Hermann, Metaforyka astralna w poezji rzymskiej, Kraków 2007 25,20 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 37: Anna Brzózka, Cyceron jako teoretyk i krytyk literacki, Kraków 2007 21,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 38: Jerzy Styka, Sydoniusz Apollinaris i kultura literacka w Galii V wieku, Kraków 2008 nakład wyczerpany  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 39: zbiorowy, pod red. Stanisława Stabryły,
Kraków 2009
15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 40: Stanisław Stabryła, Chrześcijański świat poezji Prudencjusza, Kraków 2011 15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 41: zbiorowy, pod red. Stanisława Stabryły,
Kraków 2011
15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 42: Joanna Komorowska, Fenicjanki. Studium tragedii Eurypidesa, Kraków 2011 10,50 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 43: Stanisław Stabryła, Studia Horatiana,
Kraków 2013
15,75 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 44: pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2013 22,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 45: Józef Korpanty, Studies in the sound instrumentation in latin literature, Kraków 2014 24,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 46: pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2015 23,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 47: Kazimierz Korus, Mim grecki w gatunkach literackich, Kraków 2015 20,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 48: pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2016 nakład wyczerpany  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 49: Joanna Komorowska, Studia nad grecką tradycją egzegetyczną Arystotelesowego O duszy, Kraków 2017 20,00 zł  
Prace Komisji Filologii Klasycznej, Nr 50: Antyczne źródła kultury współczesnej, pod red. Kazimierza Korusa, Kraków 2021 15,00 zł  

 

 

Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych

 

Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych, T. I, Kraków 2006 10,50 zł
Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych, T. II, Kraków 2008 21,00 zł
Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych, T. III, Kraków 2009 21,00 zł
Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych, T. IV, Kraków 2010 16,80 zł
Prace Komisji Filozofii Nauk Przyrodniczych, T. V, Kraków 2011 15,75 zł

 

Prace Komisji Historii i Kultury Żydów

 

Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, Nr 1: Prof. Mojżesz Schorr. Materiały z sesji naukowej Kraków 16.11.1993, Kraków 1995 3,15 zł

Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, Nr 2: Krzysztof Pilarczyk, Talmud i jego drukarze w Pierwszej Rzeczypospolitej. Z dziejów przekazu religijnego w judaizmie, Kraków 1998 nakład wyczerpany
Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, Nr 3: Leszek Hońdo, Inskrypcje starego żydowskiego cmentarza w Krakowie, cz. I, Kraków 2000 26,25 zł
Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, Nr 4: Stefan Gąsiorowski, Chrześcijanie i Żydzi w Żółkwi w XVII i XVIII wieku, Kraków 2001 26,25 zł
Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, Nr 5: Mariusz Kulczykowski, Żydzi - studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Kraków 2004 31,50 zł
Prace Komisji Historii i Kultury Żydów, Nr 6: Studia żydowskie w Polsce - przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, pod red. Stefana Gąsiorowskiego, Kraków 2014 58,00 zł

 

 

Studia Historiae Scientiarum

Prace Komisji Historii Nauki   (do 2015 r.)

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

Prace Komisji Historii Nauki, T. I pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 1999 13,65 zł 4,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. II pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2000 21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. III pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2001 18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. IV pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2002 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. V pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2003  15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. VI pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2004 21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. VII pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2006  31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. VIII pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2007 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. IX pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2009 21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. X pod red. Andrzeja Pelczara, Kraków 2010 36,75 zł 8,00 zł
Prace Komisji Historii Nauki, T. XI pod red. Andrzeja M. Kobosa, Kraków 2012   42,00 zł 
Prace Komisji Historii Nauki, T. XII pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2013   nakład wyczerpany
Prace Komisji Historii Nauki, T. XIII pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2014    35,00 zł 
Prace Komisji Historii Nauki, T. XIV pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2015   nakład wyczerpany
Studia Historiae Scientiarum, T. 15 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2016   nakład wyczerpany
Studia Historiae Scientiarum, T. 16 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2017   40,00 zł 
Studia Historiae Scientiarum, T. 17 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2018   40,00 zł 
Studia Historiae Scientiarum, T. 18 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2019   40,00 zł 
Studia Historiae Scientiarum, T. 19 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2020   40,00 zł 
Studia Historiae Scientiarum, T. 20 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2021   40,00 zł 
Studia Historiae Scientiarum, T. 21 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2022   niedostępny w sprzedaży
Studia Historiae Scientiarum, T. 22 pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2023   niedostępny w sprzedaży

 

 

Komisja Historii Nauki. Monografie

 

T. 1: Józef Rostafiński, Botanik i humanista, pod red. Alicji Zemanek, Kraków 2000 36,75 zł
T. 2: Matematyczne forum Diderota. Matematyka jako siła ewolucji kultury, pod red. Andrzeja Pelczara, Kraków 2000 15,75 zł
T. 3: Helena Madurowicz-Urbańska, Franciszek Bujak - o nowy kształt historii,
Kraków 2001
15,75 zł
T. 4: Recepcja w Polsce nowych kierunków i teorii naukowych, pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2001 26,25 zł
T. 5: Ludwik Antoni Birkenmayer, pod red. Michała Kokowskiego, Kraków 2002 12,60 zł
T. 6: Marian Smoluchowski - od teorii atomistycznej do fizyki współczesnej,
pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2003
16,80 zł
T. 7: Ignacy Domeyko w 200 rocznicę urodzin, pod red. Adama Strzałkowskiego,
Kraków 2004
21,00 zł
T. 8: Józef Hurwic, Uczeni też ludzie. Sylwetki polskich uczonych, Kraków 2006 26,25 zł
T. 9: 50 lat Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, pod red. Andrzeja Hrynkiewicza, Kraków 2005 63,00 zł
T. 10: Polscy twórcy aparatury naukowej, pod red. Adama Strzałkowskiego, Kraków 2006 52,50 zł
T. 11: 50 lat Instytutu Fizyki Jądrowej, cz. III, pod red. Andrzeja Hrynkiewicza, Forum pracowników Instytutu, Kraków 2007 nakład wyczerpany
T. 12: Julian Klaczko (1825-1906) Krytyk literacki - pisarz polityczny - badacz sztuki (członek Akademii Umiejętności od 1872), pod red. Juliana Maślanki, Kraków 2007 18,90 zł
T. 13: Wacław Borowy (1890-1950). Uczony i humanista, pod red. Juliana Maślanki, Kraków 2008 21,00 zł
T. 14: Zagraniczne peregrynacje i przyjaźnie naukowe polskich uczonych, Kraków 2008 31,50 zł
T. 15: Tomasz Mróz, Wincenty Lutosławski 1863-1954. Jestem obywatelem utopii, Kraków 2008 26,25 zł
T. 16: Kazimierz Morawski (1852-1925) w służbie nauki i narodu, pod red. Romana M. Zawadzkiego i Stanisława Stabryły, Kraków 2008 31,50 zł
T. 17: Karolina Targosz, Jacob Breynius 1637-1697. "Botanicus celeberrimus" w wymiarze europejskim, Kraków 2010 26,25 zł
T. 18: Tadeusz Sinko (1877-1966) w służbie nauki i narodu, pod red. Stanisława Stabryły, Kraków 2013 26,25 zł
T. 19: Izabela Krzeptowska-Moszkowicz, Emil Godlewski senior, pionier fizjologii roślin, Kraków 2013 31,50 zł
T. 20: Wincenty Pol (1807-1872) w służbie nauki i narodu, pod red. Krystyny Grodzińskiej i Adama Kotarby, Kraków 2010 21,00 zł
T. 21: Stefan Witold Alexandrowicz, Stanisław Zaręczny (1848-1909) geolog - wybitny znawca Ziemi Krakowskiej, Kraków 2014 32,00 zł
T. 22: Alicja Rafalska-Łasocha, Maria Skłodowska-Curie i jej kontakty ze środowiskiem krakowskim, Kraków 2015 25,00 zł
T. 23: Stefan Witold Alexandrowicz, Alojzy Alth (1819–1886) – geolog i adwokat, Kraków 2016 20,00 zł

 

 

Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości

 

Prace Komisji Historii II Wojny Światowej, T. I: Wkład polskiego wywiadu w zwycięstwo aliantów
w II wojnie światowej
, pod red. Mariana Zgórniaka, Kraków 2004
nakład wyczerpany
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. II: Antoni Szylling,
Moje dowodzenie w roku 1939, Kraków 2007
nakład wyczerpany
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. III: Michał Römer,
Dzienniki legionowe. I. 18 VII 1915-24 II 1916, pod red. Wojciecha Rojka, Kraków 2008
nakład wyczerpany
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. IV, Piotr Olender,
Wojna rosyjsko-japońska 1904-1905. Działania na morzu
, Kraków 2010
63,00 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. V, pod red. Wojciecha Rojka, Kraków 2009 21,00 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. VI: Bronisława i Stanisław Józefowiczowie,
W służbie Marsa i Hestii, opr. Irena Homola-Skąpska, Kraków 2010
15,75 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. VII: Raporty porucznika Aleksandra Mazarakiego
z działalności Japońskiej Misji Wojskowej w Polsce oraz z wydarzeń na Syberii i na Dalekim Wschodzie. Grudzień 1919 – lipiec 1920
, pod red. Wojciecha Rojka, Kraków 2012
21,00 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. VIII, pod red. Wojciecha Rojka, Kraków 2012 26,25 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. IX, pod red. Wojciecha Rojka, Kraków 2015 20,00 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. X, pod red. Wojciecha Rojka i Andrzeja Kastorego, Kraków 2016 nakład wyczerpany
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. XI, Wielki przełom. Konflikty zbrojne i przemiany wojskowości 1912–1923, pod red. Michała Baczkowskiego, Kraków 2018 24,00 zł
Prace Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU, T. XII, Wojna światowa 1914–1918.
Moje wspomnienia i przeżycia bojowe skreślił Emanuel de Charlenz Hohenauer, generał brygady WP, na wojnie pułkownik wojsk austriackich
. Wydała, wstępem i przypisami opatrzyła Ewa Danowska, Kraków 2018
19,00 zł

 

 

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU

Prace Komisji Kultury Słowian PAU   (do 2015 r.)

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

Prace Komisji Kultury Słowian, T. I: Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2001 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. II: Życie religijne i duchowość współczesnych Słowian, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2002 16,80 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. III: Współczesne słowianoznawstwo slawistyczne,
pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2004
12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. IV: Humanistyka slawistyczna dziś. Nowe spojrzenie
i stanowiska
, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2005
21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. V: Inteligencja u Słowian, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2006 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. VI: Słowianie i ich konfesje, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2007 16,80 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. VII: Kultura i polityka, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2008 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. VIII: Obraz człowieka w kulturach Słowian, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2012 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Kultury Słowian, T. IX: Jurij Drużnikow i emigracja rosyjska, pod red. Lucjana Suchanka, Kraków 2013 15,75 zł  
Prace Komisji Kultury Słowian, Rocznik I, Chrześcijaństwo a współczesne koncepcje człowieka, pod redakcją Hanny Kowalskiej-Stus, Kraków 2013 26,25 zł  
Prace Komisji Kultury Słowian, T. X: Kościół a świat współczesny, pod redakcją Hanny Kowalskiej-Stus, Kraków 2014 nakład wyczerpany  
Prace Komisji Kultury Słowian, T. XI: Słowiańskie kultury wobec problemów współczesności i przeszłości, pod redakcją Hanny Kowalskiej-Stus, Kraków 2015 25,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XII: Kultura masowa
w kulturach Słowian
, Kraków 2016
30,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XIII: Słowianie - problemy geokultury, pod red. Hanny Kowalskiej-Stus, Kraków 2017  30,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XIV: Heroizm i martyrologia w kulturze Słowian, pod red. Urszuli Cierniak, Kraków 2018 30,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XV: Słowianie wczoraj i dziś, pod red. Hanny Kowalskiej-Stus, Kraków 2019 30,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XVI: Słowianie wczoraj i dziś, pod red. Hanny Kowalskiej-Stus, Kraków 2020 30,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XVII: Idee i ideologie w kulturach Słowian. Ideas and Ideologies in Slavic Cultures, pod redakcją Urszuli Cierniak, Kraków 2021 30,00 zł  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XVIII: Fenomen zapomnienia w kulturach Słowian. The Phenomenon of Oblivion in Slavic Cultures, pod redakcją Doroty Gil, Kraków 2022 niedostępny w sprzedaży  
Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, T. XIX: Słowianie wobec wartości  Część 1. The Slavs and Values Part 1, pod red. Hanny Kowalskiej-Stus i Alexandry Stavros, Kraków 2023 niedostępny w sprzedaży  

 

 

Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych

 

Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 1: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych.
Badania naukowe i dydaktyka:
   
cz. I - Sekcja rolnicza
cz. II - Sekcja leśna, Kraków 1998
26,25 zł
26,25 zł
 
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 2: Użytkowanie maszyn rolniczych, Kraków 2001 21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 3: Użytkowanie maszyn leśnych, Kraków 2001 21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 4: Nauka i praktyka hodowli zwierząt u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej, Kraków 2003 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 5: Przyszłość zwierząt dziko żyjących w Polsce, Kraków 2004 14,70 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Nr 6: Leśnictwo polskie w zjednoczonej Europie, Kraków 2005 15,75 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 7: Rozród ryb,
Kraków 2006
21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 8: Produkcja mleka i wołowiny a zdrowie człowieka, Kraków 2007 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 9: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych, Kraków 2007 42,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 10: Historia i współczesne zagadnienia hodowli i użytkowania koni w Polsce, Kraków 2008 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 11: Problem zamierania drzewostanów świerkowych w Beskidzie Śląskim i Żywieckim, Kraków 2009 21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 12: Społeczne i fizjologiczne aspekty nadwagi i otyłości u ludzi, Kraków 2010 18,90 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 13: Postęp badań w zakresie genetyki populacyjnej i biochemicznej drzew leśnych, Kraków 2010 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 14: Użytkowanie maszyn rolniczych i leśnych, Kraków 2010 31,50 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 15: Utilization of agricultural and forest machinery, Kraków 2011 31,50 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 16: Włodzimierz Puchalski 1909-1979, Kraków 2012 26,25 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 17: Stefan Wierzbowski, Andrologia weterynaryjna i jej twórcy w Polsce, Kraków 2013 10,50 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 18: Utilization of agricultural and forest machinery in research and teaching, Kraków 2013 40,00 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 19: Zasłużeni hodowcy koni. Odbudowa czystej i pełnej krwi w Polsce po 1945 roku, pod redakcją Stefana Wierzbowskiego, Kraków 2014 39,00 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 20: Rozród koni: klinika i biotechnologia. Materiały z sympozjum z okazji 50-lecia pracy naukowej profesora Mariana Tischnera, Kraków 2014 50,00 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 21: Fizjologia
w naukach zootechnicznych, weterynaryjnych i medycznych. Materiały z sympozjum poświęconego 100. rocznicy urodzin profesora Zygmunta Ewy
, Kraków 2015
30,00 zł  
Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, Nr 22: Utilization of agricultural and forest machinery in research and teaching, Monograph vol. V, Kraków 2015 40,00  zł  

 

 

Prace Komisji Nauk Technicznych

 

Prace Komisji Nauk Technicznych, T. I, pod red. Ryszarda Tadeusiewicza, Kraków 2005 26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Technicznych, T. II, Kraków 2007 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Technicznych, T. III, pod red. Zbigniewa Mosera, Kraków 2009 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Technicznych, T. IV, pod red. Zbigniewa Mosera, Kraków 2010 31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Nauk Technicznych, T. V, pod red. Leszka Stocha, Kraków 2012 42,00 zł  
Prace Komisji Nauk Technicznych, T. VI, Rola i odcienie nauki, pod red. Leszka Stocha, Kraków 2013 31,50 zł  
Prace Komisji Nauk Technicznych, T. VII, pod red. Zygmunta Kolendy, Kraków 2014 20,00 zł  

 

 

Prace Komisji Neofilologicznej

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

Prace Komisji Neofilologicznej, T. I:
pod red. Olgi Dobijanki-Witczakowej i Stanisława Widłaka, Kraków 2000
26,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. II:
pod red. Reginy Bochenek-Franczakowej i Olgi Dobijanki-Witczakowej, Kraków 2001
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. III:
pod red. Reginy Bochenek-Franczakowej i Olgi Dobijanki-Witczakowej, Kraków 2004
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. IV:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Olgi Dobijanki-Witczakowej, Kraków 2004
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. V:
pod red. Reginy Bochenek-Franczakowej i Olgi Dobijanki-Witczakowej, Kraków 2005
26,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. VI:
pod red. Marii Kłańskiej i Stanisława Widłaka, Kraków 2007
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. VII:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Stanisława Widłaka, Kraków 2008
26,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. VIII:
pod red. Barbary Sosień i Stanisława Widłaka, Kraków 2009
31,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. IX:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Stanisława Widłaka, Kraków 2010
10,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji Neofilologicznej, T. X:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Stanisława Widłaka, Kraków 2012
21,00 zł  
Prace Komisji Neofilologicznej, T. XI:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Stanisława Widłaka, Kraków 2013
15,75 zł  
Prace Komisji Neofilologicznej, T. XII:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Stanisława Widłaka, Kraków 2014

30,00 zł

 

Prace Komisji Neofilologicznej, T. XIII:
pod red. Marty Gibińskiej-Marzec i Stanisława Widłaka, Kraków 2015

30,00 zł

 

Prace Komisji Neofilologicznej, T. XIV:
pod red. Barbary Sosień i Marty Gibińskiej-Marzec, Kraków 2016

20,00 zł

 

 

 

Opinie Edukacyjne PAU - Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. I: pod red. Andrzeja Kastorego i Grzegorza Chomickiego, Kraków 2002
nakład wyczerpany  
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. II: pod red. Andrzeja Staruszkiewicza i Grzegorza Chomickiego, Kraków 2003
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. III: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2005
31,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. IV: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2006
31,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. V: pod red. Andrzeja Kastorego i Grzegorza Chomickiego, Kraków 2007
42,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. VI: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2008
42,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. VII: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2009
42,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. VIII: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2010
42,00 zł 8,00 zł
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. IX: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2011
31,50 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. X: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2012
31,50 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XI: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2013
42,00 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XII: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2014
40,00 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XIII: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2015
40,00 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XIV: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2016
40,00 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XV: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2017
40,00 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XVI: pod red. Grzegorza Chomickiego, Kraków 2018
40,00 zł  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XVII-XVIII: pod red. Ireny Trzcienieckiej-Schneider, Kraków 2020
niedostępny w sprzedaży  
Opinie Edukacyjne Polskiej Akademii Umiejętności,
Prace Komisji do Oceny Podręczników Szkolnych,
T. XIX-XX: pod red. Ireny Trzcienieckiej-Schneider, Kraków 2023
niedostępny w sprzedaży  

 

 

Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu

 

Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu, T. I: 2003
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2003
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. II: 2004
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2004
16,80 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. III: 2005
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2006
26,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. IV: 2006
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2007
15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. V: 2007
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2008
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. VI: 2008
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2008
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. VII: 2009
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2009
15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. VIII: 2010
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2010
10,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. IX: 2011
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2011
21,00 zł  
Prace Komisji Paleogeografii Czwartorzędu Polskiej Akademii Umiejętności, T. X: 2013
pod red. Stefana Witolda Alexandrowicza, Kraków 2013
26,00 zł  

 

 

Prace Prawnicze

 

Prace Prawnicze: Nr 6: Fryderyk Zoll 1865-1948. Prawnik-uczony-kodyfikator.
Kraków 1994
3,68 zł
Prace Prawnicze: Nr 7: Janusz Raglewski, Materialnoprawna regulacja przepadku w polskim prawie karnym. Kraków 2005 21,00 zł
Prace Prawnicze: Nr 8: Janusz Raglewski, Model nadzwyczajnego złagodzenia kary w polskim systemie prawa karnego (Analiza dogmatyczna w ujęciu materialno-prawnym). Kraków 2008 42,00 zł
Prace Prawnicze: Nr 9: Krzysztof Pałecki, Teoria władzy, Kraków 2021 30,00 zł

 

 

Prace Komisji Prehistorii Karpat

 

Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. I: The Early LinearPottery Culture in Eastern Slovakia, ed. by Janusz K. Kozłowski, Kraków 1997 36,75 zł
Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. II, cz. I: Archaeology and Natural Background of the Lower Beskid Mountains, ed. by Jan Machnik, Kraków 2001 nakład wyczerpany
Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. III, cz. I: Environment and Man at the Carpathian Foreland in the Upper Dniestr Catchment from Neolithic to Early Mediaeval Period,
ed. by Krystyna Harmata, Jan Machnik and Leszek Starkel, Kraków 2006
52,50 zł
Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. IV: Archeologia i środowisko naturalne Beskidu Niskiego w Karpatach, cz. II: Kurimská Brázda, pod red. Jana Machnika, Kraków 2008 84,00 zł
Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. V, Interactions between Different Models of Neolithization North of the Central European agro-ecological barrier, ed. by Janusz K. Kozłowski, Kraków 2009 63,00 zł
Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. VI, Natural Environment and Man on the Upper Dnister – Region of the Halyč-Bukačivci Basin – in Prehistory and Early Mediaeval Period, ed. by Krystyna Harmata, Jan Machnik, Małgorzata Rybicka, Kraków 2013 90,00 zł
Prace Komisji Prehistorii Karpat, T. VII, Early farmers of the Eastern Slovak Lowland: the settlement of the Eastern Linear Pottery Culture at Moravany, ed. by Janusz K. Kozłowski, Marek Nowak, Marián Vizdal, Kraków 2015 95,00 zł

 

Prace Komisji Spraw Europejskich

 

Prace Komisji Spraw Europejskich, T. I, pod red. A. Pelczara, Kraków 2005 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Spraw Europejskich, T. II, pod red. A. Pelczara, Kraków 2008 12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Spraw Europejskich, T. III, pod red. M. Turały, Kraków 2009 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Spraw Europejskich, T. IV, pod red. M. Turały, Kraków 2010 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Spraw Europejskich, T. V, pod red. B. Gintera, Kraków 2012 21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Spraw Europejskich, T. VI, pod red. M. Nowakowskiej, Kraków 2013 21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Spraw Europejskich, T. VII, pod red. J. Zdrady, Kraków 2018 nakład wyczerpany  

 

 

Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne

Prace Komisji Środkowoeuropejskiej   (do 2015 r.)

 

(więcej informacji - strona internetowa czasopisma)

 

Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. I:
pod red. Henryka Batowskiego i Jana Machnika, Kraków 1993
3,68 zł 2,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. II:
pod red. Henryka Batowskiego i Jana Machnika, Kraków1994
5,04 zł 2,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. III:
pod red. Jana Machnika i Wojciecha Rojka, Kraków 1995
10,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. IV:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 1996
10,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. V:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 1997
15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. VI:
pod red. Jana Machnika i Wojciecha Rojka, Kraków 1999
23,10 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. VII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2000
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. VIII:
Metropolie Europy Środkowo-Wschodniej w XV i XVI wieku,
pod red. Leszka Belzyta i Jana Pirożyńskiego Kraków 2000
26,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. IX:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2001
26,25 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. X:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2002
18,90 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XI:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2003
12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2004
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XIII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2005
21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XIV:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2006
15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XV:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2007
26,25 zł 8,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XVI:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2008
31,50 zł 8,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XVII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2009
21,00 zł 8,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XVIII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2010
36,75 zł 8,00 zł
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XIX:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2011
21,00 zł  
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XX:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2012
31,50 zł  
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XXI:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2013
33,60 zł  
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XXII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2014
35,00 zł  
Prace Komisji Środkowoeuropejskiej, T. XXIII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2015
20,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXIV:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2016
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXV:
pod red. Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2017
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXVI:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2017
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXVII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2018
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXVIII:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2019
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXIX:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2020
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXX:
pod red. Jana Machnika i Ireny Stawowy-Kawki, Kraków 2021
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXXI:
pod red. Jana Machnika i Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej, Kraków 2022
30,00 zł  
Studia Środkowoeuropejskie i Bałkanistyczne, T. XXXII:
pod red. Mirelli Korzeniewskiej-Wiszniewskiej, Kraków 2023
30,00 zł  

 

 

Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej

 

Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 1: Metropolita Andrzej Szeptycki. Studia i materiały, red. Andrzeja A. Zięba, Kraków 1994 8,93 zł 4,00 zł
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 2: pod red. Ryszarda Łużnego i Andrzeja A. Zięby, Kraków 1995 7,35 zł 4,00 zł
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 3: Ryszard Łużny, Słowo o Bogu i Człowieku. Myśl religijna Słowian Wschodnich doby staroruskiej, Kraków 1995 12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 4: zbiorowy
pod red. Ryszarda Łużnego i Andrzeja A. Zięby, Kraków 1997
24,15 zł 4,00 zł
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 5: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce,
pod red. Andrzeja A. Zięby, Kraków 1997
nakład wyczerpany  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 6: Grzegorz Przebinda, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922), Kraków 1998 42,00 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 7: Helena Duć-Fajfer, Literatura łemkowska
w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku
, Kraków 2001
nakład wyczerpany  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 8: Ewa Michna, Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny wschodniej i zachodniej. Ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce, Kraków 2004 42,00 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 9: zbiorowy
pod red. Antoniego Podrazy i Andrzeja A. Zięby oraz Heleny Duć-Fajfer, Kraków 2004
15,75 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 10: Maria Strycharska-Brzezina, Polskojęzyczne podręczniki dla klasy i szkoły elementarnej w Królestwie Polskim drukowane grażdanką, Kraków 2006 42,00 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 11 pod red. Andrzeja A. Zięby, Kraków 2010 15,75 zł  
Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, T. 12: Witalij Nagirnyj, Polityka zagraniczna księstw ziem halickiej i wołyńskiej w latach 1198 (1199) - 1264, Kraków 2011 nakład
wyczerpany
 

 

 

Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych

 

Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. I: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 1998 10,50 zł 4,00 zł
Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. II: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 1999 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. III: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 2000 21,00 zł 4,00 zł
Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. IV: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 2001 8,40 zł 4,00 zł
Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. V: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 2002 12,60 zł 4,00 zł
Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. VI: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 2004 15,75 zł 4,00 zł
Prace Komisji Zagrożeń Cywilizacyjnych, T. VII: Zagrożenia cywilizacyjne, Kraków 2006 15,75 zł 4,00 zł

 

Monografie Komisji Etnograficznej

 

T. I: Maria Godyń, Opowieść o utraconej wsi Maniowy, Kraków 2015 27,00 zł
T. II: Małgorzata Roeske, „Piwnica bliżej śmierci, strych bliżej nieba”. Etnografia ukrytych przestrzeni domu, Kraków 2018 25,00 zł
T. III: Od zwoju do e-booka. Kulturotwórcza rola tekstów religijnych, Red. Renata Hołda i Paweł Plichta, Kraków 2022 25,00 zł

 

 

Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności

 

T. I: Piotr Hübner, Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2002 21,00 zł
T. II: Piotr Köhler, Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952), Kraków 2002 31,50 zł
T. III: Stefan Witold Alexandrowicz, Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2004 31,50 zł
T. IV: Raimo Pullat, Jan Baudouin de Courtenay i Jooseppi J. Mikkola korespondencja
z lat 1898-1926
, Kraków 2004
42,00 zł
T. V: 140 Rocznica utworzenia Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności,
Kraków 2008
26,25 zł
T. VI: Jerzy Pawłowski, Michał Rybiński (*1844-†1905), Kustosz Muzeum Fizjograficznego Akademii Umiejętności, Kraków 2010 15,75 zł

 

Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej

 

Nr 9: Marek Anneusz Lukan, Wojna Domowa,
przełożył i opracował Mieczysław Brożek, Kraków 1994
  nakład
wyczerpany
Nr 10: Publiusz Papiniusz Stacjusz, Tebaida,
przełożył i opracował Mieczysław Brożek, Kraków 1997
26,25 zł 14,90 zł
Nr 11: Lizjasz, Mowy,
przełożył, opracował i wstępem poprzedził Romuald Turasiewicz, Kraków 1998
  26,25 zł
Nr 12: Apollonios Dyskolos, O składni,
przekład, interpretacja, wstęp Michał Bednarski, Kraków 2000
  36,75 zł
Nr 13: Andokides, Mowy,
przełożył, opracował i wstępem poprzedził Ireneusz Ptaszek, Kraków 2002
  nakład
wyczerpany
Nr 14: Sydoniusz Apolinary, Listy i wiersze,
przełożył, opracował i wstępami poprzedził Mieczysław Brożek, Kraków 2004
  15,75 zł
Nr 15: Aleksander z Afrodyzji, O przeznaczeniu,
przełożyła, opracowała i wstepem poprzedziła Joanna Komorowska, Kraków 2009
  nakład
wyczerpany
Nr 16: Publiusz Papiniusz Stacjusz, Sylwy,
Wstęp, przekład, przypisy Stanisław Śnieżewski, Kraków 2010
  nakład
wyczerpany
Nr 17: Petroniusz Arbiter, Satyrikon,
tłumaczenie polskie i komentarz Leszek Wysocki, Kraków 2011
  nakład
wyczerpany
Nr 17: Petroniusz Arbiter, Satyrikon, wydanie drugie poprawione i uzupełnione,
tłumaczenie polskie i komentarz Leszek Wysocki, Kraków 2015
  35,00 zł
Nr 18: Plutarch z Cheronei, Pisma egzegetyczne: O powstaniu duszy w Timajosie.
Dociekania Platońskie. Rozważania biesiadne (VIII 2)
;
przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska, Kraków 2012
  nakład
wyczerpany
Nr 19: Aleksander z Afrodyzji, O duszy;
przełożyła, wstępem i objaśnieniami opatrzyła Joanna Komorowska, Kraków 2016
  35,00 zł
Nr 20: Edykt króla Teoderyka; przełożyły Agnieszka Caba i Monika Ożóg,
wstępem i objaśnieniami opatrzyła Monika Ożóg, Kraków 2018
  20,00 zł

 

 

Corpus Antiquissimorum Poetarum Poloniae Latinorum usque ad Joannem Cochanovium

 

Vol. VIII: Eustachy Knobelsdorf, Carmina Latina, wyd. Jerzy Starnawski, Kraków 1995 9,45 zł
Vol. IX: Marcin Kromer, Carmina Latina, wyd. Jerzy Starnawski, Romuald Turasiewicz,
Kraków 2003
8,40 zł

 

Monumenta Poloniae Historica, nova series

Pomniki Dziejowe Polski, seria II

 

T. XI:
Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska,
wydał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia, Kraków 1994
nakład
wyczerpany
T. XII:
Annales S. Crucis
Rocznik Świętokrzyski
Wydała, wstępem i przypisami opatrzyła Anna Rutkowska-Płachcińska, Kraków 1996

26,25 zł

15,00 zł

T. XIII:
Petrus de Dusburgk, Chronica Terrae Prussiae
Piotr z Dusburga, Kronika Ziemi Pruskiej
Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Jarosław Wenta i Sławomir Wyszomirski, Kraków 2007

52,50 zł

25,00 zł

T. XIV:
Ioannes de Dąbrówka, Commentum in Chronicam Polonorum Magistri Vincentii Dicti Kadłubek
Jan z Dąbrówki, Komentarz do Kroniki Polskiej Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem
Wydał, wstępem i przypisami opatrzył Marian Zwiercan
przy współpracy Anny Zofii Kozłowskiej i Michała Rzepieli, Kraków 2008

52,50 zł

25,00 zł

T. XV:
Kronika Dzierzwy, wydał, wstępem i przypisami opatrzył Krzysztof Pawłowski, Kraków 2013
nakład
wyczerpany
T. XVI:
Chronica Galiciano-Voliniana (Chronica Romanoviciana)
Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów)
Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović; przy współpracy Iriny Juriewej, Aleksandra Majorowa i Tatiany Wiłkuł;
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk;
Kraków–Warszawa 2017

35,00 zł

Publikacja dostępna
on-line

T. XVII:
Miracula Beati Patris Simonis Lypnycensis [1482–1520]
Cuda Świętego Ojca Szymona z Lipnicy [1482–1520]
Wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Marcin Starzyński, Anna Zajchowska-Bołtromiuk, Kraków 2019
20,00 zł

 

 

Monumenta Poloniae Vaticana

 

T. IX, Vol. III: Księga kolektora papieskiego Piotra syna Stefana 1373-1375,
wydał, wstępem i indeksem opatrzył Stanisław Szczur, Kraków 1995

16,28 zł

8,00 zł

T. X, Vol. IV: Akta Kamery Apostolskiej. Annaty z Królestwa Polskiego w XV wieku (1421-1503), wydał, wstępem i indeksem opatrzył Marek Daniel Kowalski, Kraków 2002

52,50 zł

25,00 zł

 

 

Monumenta Sacra Polonorum

 

T. I: Kodeks Matyldy. Księga obrzędów z kartami dedykacyjnymi,
opracowanie i edycja Brygida Kürbis z zespołem..., Kraków 2000
nakład wyczerpany
T. II: Modlitwy księżnej Gertrudy z Psałterza Egberta z Kalendarzem,
opracowanie Brygida Kürbis z zespołem..., Kraków 2002
42,00 zł
T. III: Kolektarz wawelski sprzed 1526 roku świadek liturgii Kościoła krakowskiego
w XV, XVI i XVII wieku
, opracowanie i edycja X. Szymon Fedorowicz, Kraków 2007

52,50 zł

25,00 zł

T. IV: Kazania na różne dni postne i inne teksty z kodeksu krakowskiego 140 (43),
opracowanie: Brygida Kürbis i Małgorzata Sobieraj, Kraków 2010

52,50 zł

25,00 zł

T. V: Pontyfikał Erazma Ciołka, opracowanie i edycja ks. Szymon Fedorowicz, Kraków 2019

50,00 zł

T. VI: Libri Evangeliorum Biskupa Piotra Tomickiego, opracowanie i edycja ks. Szymon Fedorowicz, Kraków 2024

50,00 zł

 

Moravia Magna

 

Seria Polona I: Quellen zur slawischen Besiedlung im Karpatengebiet,
wydał Michał Parczewski, Kraków 2001

42,00 zł
Seria Polona II: Jacek Poleski, Naszacowice. Ein Frühmittelalterlicher Burgwall
am Dunajec I Stratigraphie, Chronologie, Architektur
, Kraków 2004

44,10 zł
Seria Polona III: Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th century, edited by Marcin Wołoszyn
nakład wyczerpany
Seria Polona III: Jacek Poleski, Naszacowice. Ein frühmittelalterlicher Burgwall am Dunajec II Fundgegenstände, Funktion, interregionale Beziehungen Burgenbau in Kleinpolen, Kraków 2011 105,00 zł
Seria Polona V: Piotr N. Kotowicz, Early Medieval Axes from the Territory of Poland, Kraków 2018
nakład wyczerpany

 

Protokoły posiedzeń Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, red. naukowa Marian Zgórniak

 

T. 1: X 1939 - VII 1940, Kraków 1994   16,80 zł
T. 2: VI 1940 - VI 1941, Kraków 1995   18,90 zł
T. 3: VI 1941 - XII 1941, Kraków 1996 33,60 zł 19,90 zł
T. 4: XII 1941 - VIII 1942, Kraków 1998 39,90 zł 19,90 zł
T. 5: IX 1942 - VII 1943, Kraków 2001 47,25 zł 19,90 zł
T. 6: VII 1943 - IV 1944, Kraków 2003 42,00 zł 19,90 zł
T. 7: V 1944 - XI 1944, Kraków 2006 63,00 zł 29,90 zł
T. 8: XII 1944 - VIII 1945, Kraków 2008 63,00 zł 29,90 zł
Dokumenty Rządu RP na Uchodźstwie. Suplementy do tomów
I-VIII Protokołów posiedzeń Rady Ministrów październik 1939-sierpień 1945
,
opr. Wojciech Rojek przy współpracy Andrzeja Suchcitza, Kraków 2010
63,00 zł 29,90 zł
Protokoły posiedzeń Rady Ministrów RP - Komplet, tomy 1-8 + Suplementy   149,00 zł

 

 

W służbie nauki

 

Nr 1: Oskar Kolberg 1814-1890, Kraków 1998 10,50 zł
Nr 2: Stanisław Kutrzeba 1876-1946, Kraków 1998 12,60 zł
Nr 3: Stanisław Tarnowski 1837-1917, Kraków 1999 15,75 zł
Nr 4: Tadeusz Kowalski 1889-1948, Kraków 1999 16,80 zł
Nr 5: Izydora Dąmbska 1904-1983, Kraków 2001 nakład wyczerpany
Nr 6: Józef Majer 1808-1899, Kraków 2002 21,00 zł
Nr 7: Henryk Batowski 1907-1999, Kraków 2003 26,25 zł
Nr 8: Henryk Niewodniczański 1900-1968, Kraków 2003 21,00 zł
Nr 9: Henryk Barycz 1901-1994, Kraków 2004 21,00 zł
Nr 10: Adam Vetulani 1901-1976, Kraków 2005 18,90 zł
Nr 11: Władysław Konopczyński 1880-1952, Kraków 2005 21,00 zł
Nr 12: Wojciech Maria Bartel 1923-1992, Kraków 2006 21,00 zł
Nr 13: Jan Wacław Felczak 1916-1993, Kraków 2007 18,90 zł
Nr 14: Antoni Wrzosek 1908-1983, Kraków 2008 10,50 zł
Nr 15: Władysław Natanson 1864-1937, Kraków 2009 42,00 zł
Nr 16: Wincenty Lutosławski 1863-1954, Kraków 2010 21,00 zł
Nr 17: Tadeusz Ważewski 1896-1972, Kraków 2011 15,75 zł
Nr 18: Kazimierz Nitsch 1874-1958, Kraków 2011 21,00 zł
Nr 19: Stanisław Wróblewski 1868-1938, Kraków 2011 26,25 zł
Nr 20: Zenon Klemensiewicz 1891-1969, Kraków 2011 31,50 zł
Nr 21: Tadeusz Banachiewicz 1882-1954, Kraków 2012 21,00 zł
Nr 22: Józef Skąpski ojciec (1868–1950), Józef Skąpski syn (1921–1998). Kraków 2014 30,00 zł
Nr 23: Wiesław Bieńkowski 1926-1999, Kraków 2014 30,00 zł
Nr 24: Adam Krzyżanowski 1873-1963, Kraków 2015 20,00 zł
Nr 25: Jerzy Smoleński 1881-1940, Kraków 2015 30,00 zł
Nr 26: Józef Szujski 1835–1883, Kraków 2015 25,00 zł
Nr 27: Stanisław Estreicher 1869–1939, Kraków 2015 18,00 zł
Nr 28: Roman Dyboski 1883-1945, Władysław Tarnawski 1885-1951, Kraków 2018 15,00 zł
Nr 29: Emanuel Mateusz Rostworowski 1923-1989, Kraków 2018 18,00 zł

 

 

Acta Nuntiaturae Polonae

 

(więcej - strona internetowa ANP)

 

Acta Nuntiaturae Polonae, T. XV: Germanicus Malaspina,
vol. 1 (1 XII 1591 - 31 XII 1592), wydał Leszek Jarmiński, Kraków 2000

63,00 zł

31,50 zł
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXII: Ioannes Baptista Lancellotti,
vol. 1 (22 XI 1622 - 31 XII 1623), wydał Tadeusz Fitych, Kraków 2001
47,25 zł 23,70 zł
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXV: Marius Filonardi,
vol. 1 (12 II 1635 - 29 X 1636), wydała Teresa Chynczewska-Hennel, Kraków 2003
52,50 zł 26,25 zł
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXVII: Giovanni Antonio Davia,
vol. 1 (13 II 1696 - 28 XII 1696), wydał Wojciech Kęder, Kraków 2004
52,50 zł 26,25 zł 
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXIV: Opitius Pallavicini,
vol. 5 (1 VII 1682 - 31 XII 1682), wydała Maria Domin, Kraków 2005
52,50 zł 26,25 zł 
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXV: Marius Filonardi,
vol. 2 (1 XI 1636 - 31 X 1637), wydała Teresa Chynczewska-Hennel, Kraków 2006
63,00 zł 31,50 zł 
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XLII: Nicolaus Spinola,
vol. 2 (2 VII 1708 - 31 XII 1708), wydał Jan Kopiec, Kraków 2007
52,50 zł 26,25 zł 
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXIV: Opitius Pallavicini,
vol. 6 (1 I 1683 - 30 VI 1683), wydała Maria Domin, Kraków 2008
63,00 zł 31,50 zł   
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XLIII: Benedictus Odescalchi-Erba,
vol. 1 (5 IX 1711 - 31 XII 1712), wydał Jan Kopiec, Kraków 2009
63,00 zł 31,50 zł   
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXVII: Giovanni Antonio Davia (1696-1700),
vol. 2 (23 VI 1696 - 18 V 1697), wydał Wojciech Kęder, Kraków 2010
63,00 zł 31,50 zł   
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XLIII: Benedictus Odescalchi-Erba (1711-1713),
vol. 2 (4 I 1713 - 17 I 1714), wydał Jan Kopiec, Kraków 2011
63,00 zł 31,50 zł   
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXIV: Opitius Pallavicini,
vol. 7 (3 VII 1683 - 28 XII 1683), wydała Maria Domin, Kraków 2012
63,00 zł 31,50 zł   
Acta Nuntiaturae Polonae, T. LIV: Ioannes Andreas Archetti (1776-1784),
vol. 1 (8 IV 1775 - 25 VII 1776), wydał Paweł Zając, Kraków 2013
73,50 zł 36,75 zł 
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XLII: Nicolaus Spinola (1707-1712),
vol. 3 (1 I 1709 - 31 XII 1709), wydał Jan Kopiec, Kraków 2014
70,00 zł 35,00 zł
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXIV: Opitius Pallavicini,
vol. 8 (1 I 1684 – 30 VI 1684), wydała Maria Domin, Kraków 2015
70,00 zł 35,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. LII: Angelus Maria Durini (1767-1772),
vol. 1 (12 IV 1766 – 20 IV 1768), wydał Wojciech Kęder, Kraków 2016
70,00 zł 35,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. LII: Angelus Maria Durini (1767-1772),
vol. 2 (23 IV 1768 – 15 II 1769), wydał Wojciech Kęder, Kraków 2017
70,00 zł 35,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXXIV: Opitius Pallavicini (1680-1688),
vol. 9 (1 VII 1684 - 30 XII 1684), wydała Maria Domin, Kraków 2021
50,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XXIII: Antonius Santa Croce (1627-1630),
vol. 2 (1 VIII 1628 – 31 III 1629), wydali Henryk Litwin i Paweł Duda, Kraków 2021
50,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. LVII: Achilles Ratti (1918-1921),
vol. 8 (2 II 1920 – 31 V 1920), wydał Stanisław Wilk, Kraków 2022
50,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. LIV: Ioannes Andreas Archetti (1776–1784),
vol. 2 (11 VII 1776 – 30 XII 1776), wydał Paweł Zając, Kraków 2022
50,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XIII: Hannibale de Capua (1586-1591),
vol. 1 (6 IX 1586 - 30 IV 1587), wydała Dorota Gregorowicz, Kraków 2023
50,00 zł  
Acta Nuntiaturae Polonae, T. XVIII: Franciscus Simonetta (1606-1612),
vol. 2 (6 X 1607 - 28 IV 1608), wydał Wojciech Tygielski, Kraków 2023
50,00 zł  

 

 

Corpus Antiquitatum Americanensium

 

(więcej o Corpus Antiquitatum Americanensium)

 

Corpus Antiquitatum Americanensium, Pologne, t. I: Janusz Z. Wołoszyn, Peruvian pottery from the Collection of the Archaeological Museum in Cracow, Kraków 1998 63,00 zł
Corpus Antiquitatum Americanensium, Pologne, t. II: Victòria Solanilla i Demestre, Textiles Precolombinos de Cracovia, Kraków 2000 73,50 zł
Corpus Antiquitatum Americanensium, Pologne, t. III: Andrzej Krzanowski, Sitios arquelógicos en la region de Alto Chicama, Perú, Kraków 2006 73,50 zł
Corpus Antiquitatum Americanensium. Polonia-Perú; t. I: Krzysztof Makowski, Pamela Castro de la Mata, Glenda Escajadillo, Milagritos Jimenez, Elsa Tomasto, Ajuares funerarios de los cementerios prehispánicos de Tablada de Lurín (Periodo Formativo Tardío, Lima, Perú), Union Académique Internationale, Academia Polaca de Ciencias y Letras, Pontificia Universidad Católica del Peru; Kraków 2012 94,50 zł
Corpus Antiquitatum Americanensium. Polonia-Perú; t. II: Józef Szykulski, Jakub Wanot, Karolina Krajewska, Łukasz Mikocik, Rocio Tejada Lewis, Ewa Bewziuk, Funerary contexts from Pre-Columbian cemeteries within the Tambo River Delta, Southern Coast of Peru, Kraków 2020 150,00 zł

 

 

Corpus Vasorum Antiquorum

 

(więcej o Corpus Vasorum Antiquorum)

 

Corpus Vasorum Antiquorum, Pologne, Fasc. X: Varsovie - Musée National vol. 7:
Céramique chypriote, par Marie-Louise Bernhard, Kraków 1994,

oprawa twarda   22,05 zł

oprawa miękka   16,80 zł

Corpus Vasorum Antiquorum, Poland, Fasc. XI / 1: Cracow - Jagiellonian University.
Ed. Ewdoksia Papuci-Władyka. Kraków 2012
94,50 zł

 

 

Cracovia artificum. Supplementa

 

Cracovia artificum. Supplementa. Źródła do dziejów sztuki i cywilizacji w Polsce 1441-1450,
opracował Bolesław Przybyszewski, Kraków 1993
11,55 zł
Cracovia artificum. Supplementa 1462-1475, opracował Bolesław Przybyszewski,
Kraków 2000
26,25 zł
Cracovia artificum. Supplementa. Teksty źródłowe do dziejów kultury i sztuki z archiwaliów kurialnych i kapitulnych w Krakowie 1451-1460, wybrał i opracował Bolesław Przybyszewski, Kraków 2001 26,25 zł

 

Joannis Dlugossii

 

Joannis Dlugossii, Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, liber XII (1445-1461),
Kraków 2003
84,00 zł
Joannis Dlugossii, Annales seu Cronicae incliti Regni Poloniae, liber XII (1462-1480),
Kraków 2005
84,00 zł

 

Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

 

Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
., cz. II: C, opracował Krzysztof Krużel, Kraków 2001
42,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w.
, cz. III: D-E, opracował Jan Motyka, Kraków 2003
52,50 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
., cz. VI: Hendrick Goltzius i jego pracownia,
opracowała Małgorzata Pokorska-Primus, Kraków 2004
42,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
., cz. XVI: Rembrandt van Rijn, Kraków 2006
42,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
., cz. V, 1: Philips Galle,
opracowała Małgorzata Pokorska-Primus, Kraków 2010
42,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
., cz. VII: Hendrick Goudt - Willem Hondius
opracowali Magdalena Adamska i Jan Motyka, Kraków 2012
42,00 zł
Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 4 887-5 587,
opracowali Ewa Danowska, Bożena Sieraczyńska, Zbigniew Solak, Krystyna Szymurowa, Kraków 2001
42,00 zł
Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 11 500-11 970,
opracowały Ewa Danowska, Joanna M. Dziewulska, Bożena Sieraczyńska, Kraków 2007
31,50 zł
Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 6 551-6 880,
opracowały Ewa Danowska, Elżbieta Knapek, Kraków 2008
31,50 zł
Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. Sygnatury 7281-7780,
opracowały: Ewa Danowska, Joanna M. Dziewulska, Elżbieta Knapek, Bożena Korniak, Bożena Sieraczyńska, Kraków 2012
42,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
., cz. VIII: Hooghe Romeyn de - Huys Frans
opracowała Anna Olszewska, Kraków 2013
42,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w
.
, cz. IX: I-K, opracował Krzysztof Krużel, Kraków 2015
30,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w., opracowała Małgorzata Pokorska-Primus,
cz. V, 2: Rodzina Galle: Theodoor, Cornelis I., Cornelis II i Cornelis III, Kraków 2018
40,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niderlandzka XVI, XVII i XVIII w., opracowali Magdalena Adamska, Jan Motyka,
cz. X: Adolf van der Laan - Lucas van Leyden, Kraków 2020
60,00 zł
Katalog Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Szkoła niemiecka XVI, XVII i XVIII w., opracowała Anna Olszewska,
Szkoła niemiecka. Václav Hollar, Kraków 2023
65,00 zł

 

 

Sylloge Nummorum Graecorum

 

Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. I: The Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź, Part 4 - Galatia - Zeugitana. By Mariusz Mielczarek, Kraków 1998

42,00 zł

Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. III: The National Museum in Cracow,
Part 4 - Sarmatia - Bosporus. By Jarosław Bodzek, Kraków 2006
nakład wyczerpany
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. II: The National Museum in Warsaw, Part 1 - The Northern Black Sea Coast Chersonesus - Bosporus. By Eliza Walczak, Aleksandra Krzyżanowska. Kraków 2015
42,00 zł
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. I: The Archaeological and Ethnographical Museum in Łódź, Part 3 - Bosporus - Cilicia. By Mariusz Mielczarek with the assistance of Piotr Komorowski.
The Polish Academy of Arts and Sciences, The Institute of Archaeology and Ethnology The Polish Academy of Sciences. Kraków-Warszawa 2016
42,00 zł
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. II: The National Museum in Warsaw, Part 2 - The Northern Black Sea Coast Bosporan Rulers. By Eliza Walczak. The Polish Academy of Arts and Sciences,
The Institute of Archaeology and Ethnology The Polish Academy of Sciences, The National Museum
in Warsaw. Kraków-Warszawa 2017
42,00 zł
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. II: The National Museum in Warsaw, Part 3 - The Northern Black Sea Coast Bosporan Rulers - Sarmatia. By Eliza Walczak. The Polish Academy of Arts and Sciences, The Institute of Archaeology and Ethnology The Polish Academy of Sciences, The National Museum
in Warsaw. Kraków-Warszawa 2018
42,00 zł
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. III: The National Museum in Cracow,
Part 3 - Thrace and Pontus. By Jarosław Bodzek. The Polish Academy of Arts and Sciences,
The Institute of Archaeology and Ethnology The Polish Academy of Sciences, The National Museum
in Cracow. Kraków-Warszawa 2018
42,00 zł
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. IV: The District Museum in Toruń. By Mariusz Mielczarek.
The Polish Academy of Arts and Sciences, The Institute of Archaeology and Ethnology The Polish Academy of Sciences, District Museum in Toruń. Toruń-Kraków-Warszawa 2023
niedostępny w sprzedaży
Sylloge Nummorum Graecorum, Poland, Vol. III: The National Museum in Krakow,
Part 6.1 - Seleucids. By Jarosław Bodzek. The Polish Academy of Arts and Sciences,
The Institute of Archaeology and Ethnology The Polish Academy of Sciences,
The National Museum in Krakow. Kraków-Warszawa 2023
niedostępny w sprzedaży

 

Tabula Imperii Romani

 

Tabula Imperii Romani, M 34-Kraków, opracowali Piotr Kaczanowski, Urszula Margos, Kraków 2002 63,00 zł

 

Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum

 

Mieczysław Markowski, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum
qui in bibliothecis Saxoniae Inferioris asservantur
, Kraków 2007
31,50 zł
Mieczysław Markowski, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum
qui in bibliothecis austriacis: Admont, Furt bei Göttweig, Graz, Heiligenkreuz, Klagenfurt, Klosterneuburg, Kremsmünster, Linz, Melk, Salzburg, Sankt Florian, Vorau, Zwettl asservantur
, Kraków 2008
31,50 zł
Mieczysław Markowski, Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum
qui in Bibliotheca Universitatis Lipsiensis asservantur
, Kraków 2012
21,00 zł

 

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci

 

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci. A project of edition, Kraków 2003 egzemplarz niedostępny
w sprzedaży
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci cz. I, t. I: 1537,
pod red. Jerzego Axera i przy współpracy Anny Skolimowskiej, Kraków 2004
 42,00 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci cz. IV, t. I: 1500-1548,
pod red. Jerzego Axera i przy współpracy Anny Skolimowskiej, Kraków 2007
42,00 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci cz. V, t. I: Respublica litteraria in Action.
Letters - Speaches - Poems - Inscription
, red. Anna Skolimowska, Warszawa-Kraków 2007
21,00 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci cz. II, t. I,
pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2008
42,00 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci cz. IV, t. II, pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2011 21,00 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part V, vol. 2: Respublica litteraria in Action. Religion and politics, red. Anna Skolimowska with collaboration of Katarzyna Jasińska-Zdun, Warszawa-Kraków 2012 31,50 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci, cz. II, tom 3, 
pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2013
40,95 zł
Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part. II, vol. II,
pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2015
40,00 zł

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part V, vol.3: Respublica Litteraria in Action New Sources,
pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2016

30,00 zł

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part IV, vol. 3: Inventory of Latin Letters to Ioannes Dantiscus with Addition of Letters in Spanish, Polish, Italian, Czech, Dutch and French, a. 1511–1548, pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2016

40,00 zł

Corpus Epistularum Ioannis Dantisci part I, vol. 2: Ioannes Dantiscus’ Latin Letters, 1538-1539,
pod red. Jerzego Axera i Anny Skolimowskiej, Warszawa-Kraków 2021

egzemplarz niedostępny
w sprzedaży

 

 

Wykłady

 

Wykłady 1: Jerzy Wyrozumski, Karol Jonca (13 IX 1930-13 I 2008), Kraków 2011 5,25 zł
Wykłady 2: Feliks Kiryk, Statut Cechu Płócienniczego z 1466 roku w Rymanowie w języku polskim, Kraków 2012 10,50 zł
Wykłady 3: Ks. Kardynał Kazimierz Nycz, Patriotyzm w katolickiej nauce społecznej, Kraków 2014 10,00 zł
Wykłady 4: Krzysztof Baczkowski, Stosunki habsbursko-jagiellońskie w ostatnich latach życia cesarza Maksymiliana I  na tle spraw wschodnich, Kraków 2014 10,00 zł
Wykłady 5: Andrzej Paczkowski, Rozpoczęcie wielkiej zmiany. Uwarunkowania i okoliczności zewnętrzne, Kraków 2015 10,00 zł
Wykłady 6: Jerzy Wyrozumski, Dwa wykłady o odrodzonej Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2015 10,00 zł
Wykłady 7: Jadwiga Puzynina, Norwid - Jaki i dla kogo?, Kraków 2015 10,00 zł
Wykłady 8: Barbara Płytycz, Immunologia oczyma biologa, Kraków 2016 10,00 zł
Wykłady 9: Franciszek Ziejka, Zaczęło się przed dwustu laty... O Towarzystwie Naukowym Krakowskim, jego burzliwych dziejach i końcu, który był początkiem..., Kraków 2016 10,00 zł
Wykłady 10: Andrzej Kajetan Wróblewski, Newton, Einstein i co dalej?, Kraków 2016 10,00 zł

 

 

Debaty PAU

 

Debaty PAU, tom I, Oceny Nauki, Tomaszowice 16-18 listopada 2013,
pod redakcją Szczepana Bilińskiego, Kraków 2014
nakład
wyczerpany
Debaty PAU, tom II, Szkolnictwo wyższe w obliczu zmian, Tomaszowice 15-17 listopada 2014,
pod redakcją Szczepana Bilińskiego, Kraków 2015
20,00 zł
Debaty PAU, tom III, Meandry kariery naukowej, Tomaszowice 14-16 listopada 2015,
pod redakcją Szczepana Bilińskiego, Kraków 2016
20,00 zł
Debaty PAU, tom V, Nauczanie uniwersyteckie i kształcenie elitarne,
Tomaszowice, 18–20 listopada 2017, pod redakcją Lucjana Suchanka, Kraków 2018
20,00 zł
Debaty PAU, tom VI, Uczelnie w służbie społeczeństwa, Tomaszowice, 17–18 listopada 2018,
pod redakcją Lucjana Suchanka, Kraków 2019
20,00 zł
Debaty PAU, tom VII, Etos i etyka w badaniach i w nauczaniu, Tomaszowice, 16–17 listopada 2019,
pod redakcją Lucjana Suchanka, Kraków 2020
20,00 zł

 

 

Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen

 

Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, band 2, Kleinpolen.
Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum, Polska, tom 2, Małopolska.
Bearbeitet von Piotr Kaczanowski † unter Mitarbeit von Jarosław Bodzek, Andrzej Przychodni und Katarzyna Zuch.
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński – Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski – Instytut Archeologii.
Kraków 2017
25,00 zł
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, band 3, Mittelpolen.
Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum, Polska
, tom 3, Polska środkowa.
Bearbeitet von Ireneusz Jakubczyk unter Mitarbeit von Aleksander Bursche und Magdalena Mączyńska.
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Warszawski - Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Archeologii.
Kraków 2018
50,00 zł
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, band 4: Lubliner Land.
Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum, Polska, tom 4: Lubelszczyzna.
Bearbeitet von Monika Gładysz-Juścińska, Andrzej Kokowski und Barbara Niezabitowska-Wiśniewska
unter Mitarbeit von Jolanta Bagińska, Mikołaj Barakszyn, Bartłomiej Bartecki, Mieczysław Bienia, Sabina Hanejko, Anna Hyrchała, Małgorzata Koperwas, Jakub Kuna, Grzegorz Kuś, Paweł Lis, Piotr Łuczkiewicz, Tomasz Markiewicz, Teresa Mazurek, Anna Mucha, Kirill Myzgin, Sylwester Sadowski, Marta Stasiak-Cyran und Mateusz Zawadzki.
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski - Wydział Archeologii.
Kraków 2021
60,00 zł
Corpus der römischen Funde im europäischen Barbaricum, Polen, band 6: Krajna (mit Randgebiet – von der Brda bis zur Weichsel).
Korpus znalezisk rzymskich z europejskiego Barbaricum, Polska, tom 6: Krajna (ze wschodnim obrzeżem od Brdy do Wisły).
Bearbeitet von Andrzej Kokowski, Robert Kraszczuk, Jakub Kuna, Józef Łoś, Kyrylo Myzgin, Jarosław Pietruczuk, Jarosław Rola, Jolanta Szałkowska-Łoś, Mateusz Zawadzki.
Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Instytut Archeologii, Uniwersytet Jagielloński - Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawski - Wydział Archeologii.
Kraków 2023
50,00 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 1993

 

Praktyczne aspekty rozrodu zwierząt. Sympozjum poświęcone pamięci prof. Władysława Bielańskiego..., Red. Marian Tischner, Kraków 1993 - materiały z sesji. nakład wyczerpany
Globalne zmiany środowiska naturalnego wyzwaniem dla ludzkości. Materiały z konferencji Kraków 22-23 października 1992 r., Red. Leszek Starkel, Kraków 1992 1,58 zł
Stefan Ramułt, Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego.
Opracowała Halina Horodyska, Kraków 1993
5,25 zł
Julian Dybiec, Polska Akademia Umiejętności 1872-1952, Kraków 1993 4,20 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 1994

 

Roman Mazurkiewicz, Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela
w kulturze średniowiecznej
, Kraków 1994
nakład wyczerpany
Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej (1387- 1507) T. I, Indeksy - do źródeł wydanych przez PAU w l. 1932-1948, Kraków 1994 18,38 zł
Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej (1387- 1507) T. I, Wstęp, Kraków 1994 3,26 zł
Piotr Hübner, Siła przeciw rozumowi..., Losy Polskiej Akademii Umiejętności 1939-1989, Kraków 1994 12,60 zł
Henryk Batowski, Podstawy kryzysu jugosłowiańskiego - broszura. nakład wyczerpany

 

wydawnictwa pozaseryjne w 1995

 

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Kraków 21-23.11.1995.
Program, streszczenia referatów i komunikatów
. Kraków 1995
nakład wyczerpany
Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich.
Opracowała Bożena Wyrozumska, Kraków 1995
26,25 zł
Handel żydowski w Krakowie w końcu XVI i w XVII wieku. Wypisy z krakowskich rejestrów celnych z lat 1593-1683. Opracował Jan M. Małecki, współudział Elżbieta Szlufik, Kraków 1995 26,25 zł
Karolina Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu T. I, Kraków 1995 31,50 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 1998

 

Danuta Rederowa, Z dziejów Towarzystwa Naukowego Krakowskiego 1815-1872.
Kartka z historii organizacji nauki polskiej pod zaborami
, Kraków 1998
36,75 zł
Jan Piskurewicz, Prima inter pares. Polska Akademia Umiejętności w latach II Rzeczypospolitej, Kraków 1998 36,75 zł
Katarzyna Dormus, Rozwój form wychowania estetycznego i nauczania rysunku w Krakowie w latach 1850-1914, Warszawa 1998 21,00 zł
Studia Turcologica Cracoviensia, 5: Languages and culture of Turkic Peoples.
Edited by Marek Stachowski, Kraków 1998
36,75 zł
Listy polskie XVI wieku, pod redakcją Kazimierza Rymuta. Tom I: Listy z lat 1525-1548
ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza
, Kraków 1998
47,25 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 1999

 

Przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłoć Prokocimia, Kraków 1999 7,35 zł
Grafika polska 1918-1939, Polski Instytut Naukowy w Kanadzie 1999

nakład wyczerpany

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2000

 

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich T. II. Materiały z konferencji Kraków 24-26 XI 1998, pod red. Krzysztofa Pilarczyka i Stefana Gąsiorowskiego, Kraków 2000 42,00 zł
Drukarze dawnej Polski, T. 1: Małopolska, cz. 2, vol. 1-2, Kraków 2000 42,00 zł
Marian Plezia, Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona, Kraków 2000 26,25 zł
Julian Dybiec, Uniwersytet Jagielloński 1918-1939, Kraków 2000 nakład wyczerpany
Święty Wojciech i jego czasy. Materiały III Sympozjum Historyczno-Archeologicznego Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie, Saint-Maurice, 12-13 kwietnia 1997 roku,
pod red. Andrzeja Żakiego, Kraków 2000
nakład wyczerpany
Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne? Tradycje i teraźniejszość na przykładzie stowarzyszeń działających na terenie południowej Polski. Materiały z Sympozjum Kraków 2-3 grudnia 1994 roku, pod red. Rity Majkowskiej, Kraków 2000 21,00 zł
Krzysztof R. Prokop, Arcybiskupi gnieźnieńscy w tysiącleciu, Kraków 2000 47,25 zł
Księga promocji Wydziału Sztuk Uniwersytetu Krakowskiego z XV wieku,
wydał Antoni Gąsiorowski przy współpracy Tomasza Jurka, Izabeli Skierskiej,
Wincentego Swobody, Kraków 2000
42,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2001

 

Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej Kraków 10 marca 2000, pod red. Krzysztofa R. Prokopa, Kraków 2001 nakład wyczerpany
Karolina Grodziska, Polskie groby na cmentarzach Londynu T. II, Kraków 2001 42,00 zł
Archeologia przestrzeni. Metody i wyniki badań struktur osadniczych w dorzeczach Górnej Łaby i Wisły, pod red. Janusza K.Kozłowskiego i Evžena Neustupnego,
Kraków 2001
26,25 zł
Listy polskie XVI wieku, pod red. Kazimierza Rymuta. Tom II: Listy z lat 1548-1550
ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza
, Kraków 2001
52,50 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2002

 

Między Estonią a Polską, Kraków 2002 5,25 zł
Hieronim Ciechanowski, Dziennik z lat 1851-1856, Kraków 2002 31,50 zł
Karolina Grodziska, Scientiarum decor - Cmentarz Rakowicki w tradycji PAU 31,50 zł
Studia Judaica (Nadbitka) R. V: 2002 nr 1(9), opracował K. Pilarczyk 5,25 zł
Mummy. Results of Interdisciplinary Examination of the Egyptian Mummy of
Aset-iri-khet-es from the Archaeological Museum in Cracow
, Kraków 2001
nakład wyczerpany

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2003

 

Raimo Pullat, Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki estońsko-polskie w okresie międzywojennym, przełożył Aarne Puu, Kraków 2003 47,25 zł
Stanisław Kutrzeba, W obronie spotwarzonej instytucji.
[Rzecz o Polskiej Akademii Umiejętności roku 1945]
, Kraków 2003
10,50 zł
Anna Mayer, Filia Paryska Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w świetle materiałów archiwalnych, opracował i przypisami opatrzył Kasper Świerzowski, Kraków 2003 31,50 zł
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich T. III. Suplement nr 1 do Studia Iudaica, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Pilarczyka, Kraków 2003 42,00 zł
Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie
T. I - Patologia ogólna, Kraków 2003
nakład wyczerpany
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności 2002,
Kraków 2003
10,50 zł
Polonia Minor Medii Aevi. Studia ofiarowane Panu Profesorowi Andrzejowi Żakiemu w osiemdziesiątą rocznicę urodzin, praca zbiorowa pod red. Zenona Woźniaka i Jana Gancarskiego, Kraków-Krosno 2003 nakład wyczerpany

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2004

 

Krzysztof Pilarczyk, Leksykon drukarzy ksiąg hebrajskich w Polsce z bibliografią polono-judaików w językach żydowskich (XVI-XVIII wiek), Kraków 2004 84,00 zł
Aldona Warzecha, Program heraldyczny sufitu Małej Auli Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2004 21,00 zł
Nauka, religia, dzieje. XII Seminarium w Castel Gandolfo 5-7 sierpnia 2003.
Czas, wieczność, nieskończoność
. Kraków 2004
27,30 zł
Karolina Grodziska, Polskie groby na cmentarzach północnej Walii, Kraków 2004 52,50 zł
Listy polskie XVI wieku, pod red. Kazimierza Rymuta. Tom III: Listy z lat 1550-1551
ze zbiorów Władysława Pociechy, Witolda Taszyckiego i Adama Turasiewicza
, Kraków 2004
31,50 zł
Polska w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, Kraków 2004 42,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2005

 

Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie T. II,
cz. I - Patologia narządowa, Kraków 2005
nakład wyczerpany
Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie T. II,
cz.II - Patologia narządowa, Kraków 2005
nakład wyczerpany
Pamiętniki Uczonych T. I: Mieczysław Chorąży, Z Janówki w świat, Wspomnienia 1925-1995, Kraków 2005 47,25 zł
Stanisław Grodziski, Polska Akademia Umiejętności 1872-1952-2002, Kraków 2005 10,50 zł
Karolina Grodziska, Theatri decor. Groby ludzi teatru na Cmentarzu Rakowickim, Kraków 2005 52,50 zł
Słownik biologii komórki, pod red. Jerzego Kawiaka, Haliny Krzanowskiej, Barbary Płytycz, Macieja Zabla, Kraków 2005

nakład wyczerpany

Faustus Socinus and his Heritage, pod red. Lecha Szczuckiego, Kraków 2005 47,25 zł
Place nad Memory of Canada: Global Perspectives, pod red. Magdaleny Paluszkiewicz-Misiaczek, Anny Reczyńskiej, Anny Śpiewak, Kraków 2005 52,50 zł
Pleistocene Environments and Archaeology of the Dzeravá skala Cave, Lesser Carpathians, Slovakia, pod red. L'ubomiry Kaminskiej, Janusza K. Kozłowskiego, Jiřiego A. Svobody, Kraków 2005 26,25 zł
Informacja a rozumienie, pod red. Michała Hellera i Janusza Mączki, Kraków 2005 nakład wyczerpany

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2006

 

Stanisław Grodziski, The Polish Academy of Arts and Sciences 1872-1952-2002, Kraków 2006 21,00 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności 2003, Kraków 2006 21,00 zł
Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872-2000, Kraków 2006 31,50 zł
Struktura i emergencja, pod red. Michała Hellera i Janusza Mączki, Kraków 2006 21,00 zł
Zdzisław Jan Ryn, Ignacy Domeyko. Kalendarium życia, Kraków 2006,
Wydawnictwo PAU, UJ, AGH
84,00 zł
Józef Piłsudski. Wyobraźnia i dzieło polityczne pod red. Jana Machnika i Andrzeja Nowaka, Kraków 2006 10,50 zł
Jerzy Kopacz, Lubomir Šebela, Kultura unietycka i grupa wieterzowska na podstawie materiałów krzemieniarskich, Kraków 2006 36,75 zł
Wylotne and Zwierzyniec. Paleolithic Sites in Southern Poland, edited by Stefan K. Kozłowski, Kraków 2006 36,75 zł
Wydawnictwa Biblioteki 1856-2006. Bibliografia, oprac. Małgorzata Kremer, Anna Sroka, Kraków 2006, Wydawnictwo PAU, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie nakład wyczerpany
Rola dawnej i nowej emigracji polskiej w warunkach Unii Europejskiej, Kraków 2006, Wydawnictwo PAU, Polski Uniwersytet na Obczyźnie 21,00 zł
Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, t. VIII, Rękopisy nr 1360-1705,
Archiwum administracyjne Towarzystwa Literackiego, Wydziału Statystycznego,
Wydziału Historycznego, Towarzystwa Historycznego, Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej z lat 1832-1893
, oprac. Janusz Pezda, Marek P. Prokop, Paryż Kraków 2006, Wydawnictwo Biblioteki Polskiej w Paryżu, PAU
36,75 zł
Jerzy Świecimski - twórczość, Kraków 2006 36,75 zł
Krzysztof Pilarczyk, Literatura żydowska od epoki biblijnej do haskali. Wprowadzenie religioznawcze, literackie i historyczne, Kraków 2006 42,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2007

 

Po drogach uczonych, Tom I,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2007
nakład wyczerpany
Po drogach uczonych, Tom II,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2007
nakład wyczerpany
Artifex doctus. Studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
, Kraków 2007, t. I, II
157,50 zł
I Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie 8-11 września 2005,
Kraków 2007
nakład wyczerpany
Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedřichem Hroznym,
oprac. Ewa Dziurzyńska, Marek Ďurčanský, Pavel Kodera, Kraków 2007
42,00 zł
Ryszard Tadeusiewicz, Tomasz Gąciarz, Barbara Borowik, Bartosz Leper,
Odkrywanie właściwości sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#,
Kraków 2007
68,25 zł
Zuzanna Topolińska, Polski - macedoński. Konfrontacja gramatyczna.
7. Wokół struktury semantycznej zdania
, Kraków 2007
13,65 zł
The Lengyel, Polgár and related cultures in the Middle/Late Neolithic in Central Europe, ed. by Janusz K. Kozłowski and Pál Raczky, Kraków 2007 78,75 zł
Jerzy Starnawski, Z dziejów renesansu w Polsce. Studia i szkice,
(Studia Staropolskie Series Nova. T. XIV (LXX)), Warszawa 2007
26,25 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2008

 

Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie
T. I - Patologia ogólna, wydanie II, Kraków 2008
nakład wyczerpany
Żydzi i judauzm we współczesnych badaniach polskich T. IV. Suplement nr 3 do Studia Judaica, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Pilarczyka, Kraków 2008 47,30 zł
Witold Mańczak, Linguistique générale et linguistique indoeuropéenne, Kraków 2008 nakład wyczerpany
Zdzisław Jan Ryn, Ignacy Domeyko. Bibliografia, Kraków 2008 84,00 zł
Kondycja nauki polskiej. Korespondencje uczonych z prezesem Polskiej Akademii Umiejętności na temat badań podstawowych, organizacji nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, Kraków 2008 nakład wyczerpany
Folia Historiae Artium t. 11: 2007, Kraków 2008 52,50 zł
Po drogach uczonych, Tom III,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2008
63,00 zł
Nauka, religia, dzieje. XIV Seminarium w serii seminariów z Castel Gandolfo 24-26 września 2007, Lublin, Kraków 2008 nakład wyczerpany
Słownik biologii komórki + CD, wyd. II, Kraków 2008 52,50 zł
Maria Kalczyńska, Władysław Dąbrowski (1884-1970), Paryż-Kraków-Opole 2008 21,00 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności 2005,
Kraków 2008
10,50 zł
Bibliothèque Polonaise de Paris, Kraków 2008 15,75 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. V: 2006, Kraków 2008 15,75 zł
Adamantios Sampson, The Sarakenos Cave at Akraephnion, Boetia, Greece, vol. I: The Neolithic and the Bronze Age, Ateny 2008 73,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2009

 

Z Fototeki Lanckorońskich. Katalog wystawy, Kraków 2009 15,75 zł
Jerzy Kopacz, Antonín Přichystal, Lubomír Šebela, Lithic Chipped Industry of the Bell Beaker Culture in Moravia and its East-Central European Context, Kraków-Brno 2009 63,00 zł
Jerzy Stachura, Wenancjusz Domagała, Patologia znaczy słowo o chorobie T. II, wydanie II zmienione i poprawione, + płyta CD, Kraków 2009 nakład wyczerpany
Biblia z lipowego drewna. Karty z dziejów Ołtarza Mariackiego. Materiały z sesji zorganizowanej w 50. rocznicę powrotu Ołtarza Wita Stwosza "na swoje miejsce", Kraków 2009 26,25 zł
Bolesław Przybyszewski, Katalog kanoników Krakowskiej Kapituły Katedralnej w XVIII wieku, Kraków 2009 52,50 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. III: 2004, Kraków 2009 15,75 zł
Elżbieta Orman, Tahańcza Poniatowskich. Z dziejów szlachty na Ukrainie w XIX wieku, Kraków 2009 84,00 zł
Jan Machnik, Jolanta Bagińska, Wiesław Koman, Neolityczne kurhany na Grzędzie Sokalskiej w świetle badań archeologicznych w latach 1988-2006, Kraków 2009 nakład wyczerpany
Formuły patriotyzmu w Europie Wschodniej i Środkowej od nowożytności do współczeności, zredagowali: Andrzej Nowak, Andrzej A. Zięba, Kraków 2009 37,80 zł
Po drogach uczonych, Tom IV,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2009
63,00 zł
Krystyna Witkowska, Powązki - mówiące kamienie. Inskrypcje nagrobne na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, Kraków 2009 36,75 zł
Walter Leitsch, Das Leben am Hof König Sigismunds III von Polen, t. I-IV,
Kraków-Wiedeń
252,00 zł
za komplet
Michał Kokowski, Różne oblicza Mikołaja Kopernika. Spotkania z historią interpretacji. Instytut Historii Nauki PAN, PAU, Warszawa-Kraków 2009 nakład wyczerpany
Bruno Schultz. New readings, new meanings. Nouvelles lectures, nouvelles significations. Published under the direction of Stanisław Latek. Polish Institute of Arts and Sciences in Canada, Montreal, Quebec, Canada; Polish Academy of Arts and Sciences, Cracow, Poland. 2009 10,40 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2010

 

Andrzej Romanowski, Polski Słownik Biograficzny, przeszłość, teraźniejszość, perspektywy, Kraków 2010   5,25 zł
Krzysztof Baczkowski, Grunwald w tradycji i historiografii narodowej polskiej,
Kraków 2010
  6,30 zł
Adamantios Sampson, Małgorzata Kaczanowska, Janusz K. Kozłowski, The Prehistory of the Island of Kythnos (Cyclades, Greece) and the Mesolithic settlement at Maroulas, Kraków 2010   63,00 zł
Neolithization of the Carpathian Basin: Northernmost Distribution of the Starčevo / Körös culture ed. by Janusz K. Kozłowski and Pál Raczky, Kraków-Budapest 2010   94,50 zł
II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie 4-7 września 2008, Kraków 2010   26,25 zł
Katalog atlasów XIX wieku (1801-1900) w zbiorach kartograficznych Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Kraków 2010   63,00 zł
Stan świadomości narodowej Polaków w przededniu niepodległości. Materiały z posiedzenia naukowego z okazji 90-lecia odzyskania niepodległości w 1918 roku. Pod redakcją Jana Machnika
i Wojciecha Rojka. Kraków 2010
  21,00 zł
Nauka, religia, dzieje. Uniwersalia, prawa przyrody, transcendencja. XV Seminarium w serii seminariów z Castel Gandolfo 28-30 września 2009 Lublin. Pod redakcją Jerzego A. Janika.
UJ-PAU 2010
  34,65 zł
Postmodernizm i fundamentalizm a prawda od idei do praxis, pod red. Haliny Grzmil-Tylutki
i Agnieszki Hennel-Brzozowskiej, PAU-UJ, Kraków 2010
  21,00 zł
Emilia Leibel, Wspomnienia Żydówki krakowskiej, nagrała i opracowała Maria Kłańska, Kraków 2010   42,00 zł
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich t. V, praca zbiorowa pod red. Krzysztofa Pilarczyka, suplement nr 4 do Studia Judaica, Kraków 2010   36,75 zł
Chopin. Przewodnik po zbiorach Towarzystwa Historyczno-Literackiego / Biblioteki Polskiej
w Paryżu, Paryż 2010
  42,00 zł
Chopiniana ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu,
Paryż 2010
63,00 zł 29,90 zł
Małgorzata Kłys, Ludwig van Beethoven. Dramat życia i potęga twórczości, Kraków 2010   15,75 zł
Tomasz Skrzyński, Polityka polskich komunistów wobec socjalistów w latach 1947-1948.
Przypadek krakowski
, Kraków 2010
  47,25 zł
Gallus Anonymous and his Chronicle in the context of twelfth-century historiography from
the perspective of the latest research
, Kraków 2010
  52,50 zł
Tadeusz Smoleński 1884-1909. Pisma naukowe i publicystyczne. Opr. Joachim Śliwa i Leszek Zinkow, Kraków 2010   42,00 zł
Wkład wychodźstwa polskiego w naukę i kulturę Wielkiej Brytanii, Polska Akademia Umiejętności, Polski Uniwersytet na Obczyźnie, Kraków 2010   21,00 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2011

 

Jerzy Kolendo, Antiquarian studies in Poland from the sixteenth to the twentieth century, Instytut Badań Interdyscyplinarnych "Artes Liberales" UW, Wydział I Filologiczny Polskiej Akademii Umiejętności, Warszawa-Kraków 2011 31,50 zł
Józef Andrzej Gierowski, Dziennik, 1 września 1981 - 13 grudnia 1981, Kraków 2011 10,50 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. VI: 2007, Kraków 2011 15,75 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. VII: 2008, Kraków 2011 15,75 zł
Jan Machnik, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz, Prahistoryczne kurhany we wsi Haji Niżni koło Drohobycza, Kraków 2011 94,50 zł
Universitati Leopoliensi. Trecentesimum quinquagesimum anniversarium suae fundationis celebranti. In memoriam. Uniwersytetowi Lwowskiemu dla upamiętnienia trzysta pięćdziesiątej rocznicy jego fundacji. Materiały sesji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2011 w Krakowie przez Uniwersytet Jagielloński, Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną "Ignatianum" w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Polską Akademię Umiejętności. Kraków 2011 52,50 zł
Janina Kraupe, Grafika 1946-1949, Kraków 2011 26,25 zł
Sprawozdanie Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2009-2010, Wrocław-Kraków 2011 10,50 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. VIII: 2009, Kraków 2011 15,75 zł
Krakowskie Studia Slawistyczne I, Rocznik Slawistyczny, Kraków 1908-2008, W stulecie Rocznika Slawistycznego, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2010 26,25 zł
From Totalitarianism to Democracy: Twisted and Unfinished Road. On the 20th Anniversary of the Fall of Communism in Eastern Europe. Published under the direction of Stanisław Latek 15,75 zł
Secesja - Młoda Polska - Art Déco. Ekslibrisy ze zbiorów Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Katalog Wystawy. Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Archiwum Nauki PAN i PAU. Kraków 2011 10,50 zł
Archiwum Zygmunta Lubicz Zaleskiego w zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu. Informator o zasobie. Kraków 2011 31,50 zł
Wychowanie do przyjaźni - od idei do praxis. Praca zbiorowa pod redakcją naukową Agnieszki Hennel-Brzozowskiej. Polska Akademia Umiejętności, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Ośrodek dokumentacji i studium pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie, Pontificia Accademia Dell'immacolata, Kraków 2011 31,50 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. IX: 2010, Kraków 2011 21,00 zł
Marko Jačov, La questione d’oriente vista attraverso la tragedia Armena (1894–1897). Kwestia wschodnia w świetle tragedii Ormian (1984–1897). Kraków 2011 36,75 zł
Mihailo Potushniak, Middle Neolithic settlement at Drisino-Balocza, Transcarpathian Ukraine, Kraków 2011 21,00 zł
Uzależnienia, porozmawiajmy o tym głośno. Dependence, let's talk about it openly,
Fundacja "Warto Żyć", Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2011
42,00 zł
Pamiętniki uczonych T. II: Andrzej Wiktor, Życie z przyrodą w tle, Kraków-Wrocław 2011 42,00 zł
Czesław Miłosz, Multiple Worlds, Game of Forms; published under the direction of Stanisław Latek; Polish Institute of Arts and Sciences in Canada - Polish Academy of Arts and Sciences; Montreal, Quebec, Canada - Cracow, Poland; 2011 31,50 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2012

 

Erazm Józef Jerzmanowski 1844-1909. Życie i dzieło, Kraków 2012 26,25 zł
Daniel Beauvois, Wilno - polska stolica kulturalna zaboru rosyjskiego 1803-1832, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012 89,25 zł
Jakub Goldberg, Żydzi w społeczeństwie, gospodarce i kulturze Rzeczypospolitej szlacheckiej, Kraków 2012 31,50 zł
Władysław Natanson. Listy do narzeczonej, opracowała Irena Homola-Skąpska,
Kraków 2012
42,00 zł
Nauka, religia, dzieje. Wiedza, Prawda, Wolność. XVI Seminarium w serii seminariów z Castel Gandolfo 26 i 27 września 2011 Kraków. Pod redakcją Jerzego A. Janika.
Kraków 2012
31,50 zł
Jan Albrecht, Najczęściej jestem "za". Wybór recenzji kandydatów do stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora, doktoratu honorowego i Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Kraków 2012 36,75 zł
Stefan Karol Kozłowski, Archeologiczne królestwo Wernera Radiga w Generalnym Gubernatorstwie, Kraków 2012 52,50 zł
In the Heart of Mongolia. 100th Anniversary of. W. Kotwicz's Expedition to Mongolia in 1912. Studies and selected source materials; Editors: Jerzy Tulisow, Osamu Inoue, Agata Bareja-Starzyńska, Ewa Dziurzyńska, Cracow 2012 99,75 zł
Po drogach uczonych, Tom V,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2012
63,00 zł
Marko Jačov, Il primo genocidio eseguito contro gli Armeni. Pierwsze ludobójstwo dokonane na Ormianach. (1894-1897), Roma-Kraków 2012 nakład wyczerpany
Tajemnica grobu Mikołaja Kopernika. Dialog ekspertów. Kraków, 22-23 II 2010. Monografia zbiorowa pod redakcją Michała Kokowskiego, Kraków 2012 52,50 zł
Sprawozdanie Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2011-2012, Wrocław-Kraków 2012 10,50 zł
Easter Island (Rapa Nui). Polish speleological exploration. Editor: Zdzisław Jan Ryn, Kraków 2012 31,50 zł
Drukowana książka hebrajska a religia. Vademecum bibliologiczne. Opracował Krzysztof Pilarczyk. Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2012 nakład wyczerpany
The Polish Diaspora in America and Wider World, Symposium 25-26 June 2010,
PAU i PAHA, Kraków 2012
21,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2013

 

Stanisław Grodziski, Habsburgowie. Dzieje dynastii, wydanie drugie poszerzone,
Kraków 2013
42,00 zł
Historia Śląska, Od najdawniejszych czasów do roku 1400, tom I,
Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013
 
Historia Śląska, Od najdawniejszych czasów do roku 1400, tom II, zeszyt 1,
Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013
31,50 zł
Historia Śląska, Od najdawniejszych czasów do roku 1400, tom III, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013 84,00 zł
The lithic raw material sources and interregional human contacts in the Northern Carpathian regions, edited by Zsolt Mester; Polish Academy of Arts and Sciences - Kraków, Institute of Archaeological Sciences of the Eötvös Loránd University - Budapest; papers for the project funded by the International Visegrad Fund; Kraków-Budapest 2013 31,50 zł
Bientôt un siècle de soutien à des réalisations intellectuelles majeures. Towards a century of support to major intellectual achievements; Union Académique Internationale; Cracovie-Bruxelles 2013 21,00 zł
Anna Dzieduszycka-Machnik, Sokołów koło Stryja. Miasteczko, którego już nie ma; Polska Akademia Umiejętności; Kraków 2013 nakład wyczerpany
Raimo Pullat, Risto Pullat, Morze wódki. Przemyt spirytusu na Bałtyku w okresie międzywojennym, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2013 52,50 zł
promocja
SFIDA DI GIOVANNI PAOLO II PER L’UOMO DEL XXI SECOLO. Atti del Convegno Internazionale, svoltosi presso l’Università del Salento dal 15 al 18 novembre 2011. Coordinatori scientifici: Marko Jačov e Franciszek Ziejka. Università del Salento, Accademia Polacca delle Scienze e delle Lettere di Cracovia. Lecce 2013 Cracovia 52,50 zł
Stefan Witold Alexandrowicz, Jan Stępień, Godni pamięci – znani i nieznani. Cykl emitowanych w Radiu Kraków audycji radiowych - nagrany na nośniku CD. Polska Akademia Umiejętności i Radio Kraków. Kraków 2013 5,25 zł
Akty Horodelskie z 1413 roku, 1413 m. Horodlės aktai. Pod redakcją: Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak. Lietuvos Istorijos Institutas - Polska Akademia Umiejętności.
Vilnus - Kraków 2013
31,50 zł
Puzzles of Development: from the First Divisions to Brain Wiring. Zakopane, 17-19.05.2013, abstract book. The Committee of Embryology and Morphology of the Polish Academy of Arts and Sciences, Kraków 2013 nakład wyczerpany
Informator PAU - wersja w jęz. polskim 2013 7,35 zł
Informator PAU - wersja w jęz. angielskim 2013 7,35 zł
Jan Hulewicz, Akademia Umiejętności w Krakowie 1873-1918, zarys dziejów, Kraków 2013 21,00 zł
Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. X: 2011-2013, Kraków 2013 26,25 zł
Piotr Hübner, Zwierciadło nauki. Mała encyklopedia polskiej nauki akademickiej,
Kraków 2013
84,00 zł
Sprawozdanie Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2012-2013, Wrocław-Kraków 2013 35,00 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2014

 

Julian Maślanka, Szkice z dziejów literatury i kultury. Idee - motywy - wartości,
Kraków 2014
  54,00 zł
Fizycy wspominają. Zbiór 25 rozmów i wspomnień fizyków polskich opublikowanych pierwotnie w "Postępach Fizyki" i w "Kwartalniku Historii Nauki i Techniki", Kraków 2014   55,00 zł
Maciej Grochowski, Anna Kisiel, Magdalena Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków 2014   80,00 zł
Zdzisław Jan Ryn, IGNACIO DOMEYKO LA VIDA Y LA OBRA, Academia Polaca de Ciencias y Artes, Universidad Jaguelona, Universidad Técnica de Minería y Fundición, Kraków 2014   90,00 zł
Linguistique romane et linguistique indo-européenne. Mélanges offerts à Witold Mańczak
à l'occasion de son 90e anniversaire, Kraków 2014
  40,00 zł
Wokół powstania listopadowego. Zbiór studiów, pod redakcją Huberta Chudzio i Janusza Pezdy,
Kraków 2014
55,00 zł 24,90 zł
Ostatnie zasyłam pożegnanie… Grypsy Romana Żulińskiego z Cytadeli 4 sierpnia 1864,
Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Kraków 2014
  12,00 zł
Monarchia, wojna, człowiek. Codzienne i niecodzienne życie mieszkańców Galicji w czasie pierwszej wojny światowej, pod redakcją Andrzeja A. Zięby i Adama Świątka, Polska Akademia Umiejętności, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014   nakład wyczerpany
Młodzież polska na obczyźnie - zadania edukacyjne, pod redakcją Doroty Praszałowicz i Joanny Kulpińskiej, Polska Akademia Umiejętności, Stowarzyszenie Wspólnota Polska", Kraków 2014   nakład wyczerpany
Jerzy Michalewicz, Katalog Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy
św. Wincentego a Paulo
, T. I, Kraków 2014
  120,00 zł
Kardynał Adam Stefan Sapieha 1867–1951 Książę Niezłomny, Kraków 2014   20,00 zł
Przeciw melancholii. W 40. rocznicę wydania „Melancholii” Antoniego Kępińskiego – perspektywy fides i ratio. Monografia pod redakcją naukową Agnieszki Hennel-Brzozowskiej
i Stanisława Jaromiego OFMConv. Polska Akademia Umiejętności, Międzynarodowe Towarzystwo Naukowe Fides et Ratio, Accademia dei Rampanti. Kraków 2014
  30,00 zł
Contributions to the Archaeology of Early Cyprus, Kraków 2014   35,00 zł
Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie, Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Kraków 2014   14,00 zł
Stefan Szuman, Osobowość i charakter, Biblioteka Klasyków Psychologii, Polska Akademia Umiejętności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014   44,90 zł
Lutosławski - Music and Legacy, Polish Institute of Art and Sciences in Canada, Montreal
and Polish Academy of Arts and Sciences, Cracow 2014
  20,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2015

 

Profesor Jerzy A. Janik 1927-2012, Uczony - Myśliciel - Mistrz, pod redakcją Andrzeja Fulińskiego i Krzysztofa Maślanki, Kraków 2015 30,00 zł
Krzysztof Skórczewski, Kolekcja Miedziorytów z lat 2010-2014, Dar dla Gabinetu Rycin PAU, Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie,
Kraków 2015
10,00 zł
Zuzanna Topolińska, Zmiana perspektywy. Gawęda nie tylko językoznawcza, Kraków 2015 25,00 zł
The Nicolaus Copernicus grave mystery. A dialogue of experts , Edited by Michał Kokowski, Kraków 2015 50,00 zł
Transformacja 1989. W 25-lecie powołania rządu Tadeusza Mazowieckiego. Materiały z seminarium zorganizowanego przez Polską Akademię Umiejętności, Wojewodę Małopolskiego Jerzego Millera i Stowarzyszenie Sieć Solidarności w ramach obchodów 25-lecia odzyskania niepodległości (Kraków, 13 września 2014). Kraków 2015 egzemplarz niedostępny
w sprzedaży
Michał Bobrzyński i Stanisław Smolka, Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, reprint z 1893 roku, z posłowiem Jerzego Wyrozumskiego, nakładem Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 2015 60,00 zł

Katalog Inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Kraków 2015 63,00 zł
Maciej Władysław Grabski, O nauce w Polsce – zamyślenie, Kraków 2015.
Książka wydana przy wsparciu finansowym Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
25,00 zł
 Patriotyzm wczoraj i dziś, Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności T. XI: 2013-2015, Kraków 2015 20,00 zł
Sprawozdanie Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2014-2015,
Wrocław-Kraków 2015
35,00 zł
Documenta Polonica ex Archivo Generali Hispaniae in Simancas, Nova series, Vol. I, edited by Ryszard Skowron in collaboration with Miguel Conde Pazos, Paweł Duda, Enrique Corredera Nilsson, Matylda Urjasz-Raczko, Cracow 2015 egzemplarz niedostępny
w sprzedaży

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2016

 

Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914-1919, pod redakcją Wojciecha Rojka i Andrzeja Kastorego, Kraków 2016 25,00 zł
The Sarakenos Cave at Akraephnion, Boetia, Greece, vol. II: The Early Neolithic, Mesolithic and the Final Palaeolithic, edited by M. Kaczanowska, J.K. Kozłowski, A. Sampson, Kraków 2016 45,00 zł
Towarzystwo Naukowe Krakowskie w 200-lecie założenia (1815-2015). Materiały konferencji naukowej 9-10 grudnia 2015, Kraków 2016 25,00 zł
Sylwester Czopek, Jan Machnik, Wojciech Pasterkiewicz, Dmytro Pavliv, Volodymyr PetehyrychWielokulturowe stanowiska archeologiczne w Bykowie koło Drohobycza, Polska Akademia Umiejętności i Narodowa Akademia Nauk Ukrainy, Kraków 2016 70,00 zł
Stefan Witold Alexandrowicz, Jan Stępień, Godni pamięci – znani i nieznani. Audycje radiowe z lat 2008-2016, cz. I i II,  Cykl emitowanych w Radiu Kraków audycji radiowych - nagrany na nośniku CD. Polska Akademia Umiejętności i Radio Kraków, Kraków 2016 10, 00 zł
Mieczysław Chorąży, Z Janówki w świat, Wspomnienia 1925-1995, Wydanie III uzupełnione, Kraków 2016 nakład wyczerpany
Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Ars Vitrea. Collected writings on mediaeval Stained Glass, Kraków 2016 80,00 zł
Diariusz Sejmu Wolnego Miasta Krakowa albo Rzeczypospolitej Krakowskiej za rok 1837/1838 z rękopisu Biblioteki Polskiej w Paryżu opracowała Monika Jaglarz, Kraków 2016 35,00 zł
István Kovács, Honwedzi, emisariusze, legioniści. Słownik biograficzny polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848–1849. Przełożył z języka węgierskiego i posłowiem opatrzył Jerzy Snopek, Kraków 2016 95,00 zł
Wenancjusz Domagała, Stachury i Domagały Patologia znaczy słowo o chorobie,
Tom I, Wydanie trzecie, zmienione i poprawione, Kraków 2016
nakład
wyczerpany
Kaszubi i Pomorze a Kraków. O zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności. Redaktor naukowy: Józef Borzyszkowski. Polska Akademia Umiejętności, Stacja Naukowa PAU w Gdańsku. Kraków 2016 19,00 zł
Norwid i my… O Pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida pod redakcją Tomasza Korpysza, Jadwigi Puzyniny, Barbary Subko, Ewy Teleżyńskiej. Kraków 2016 nakład wyczerpany

Sprawozdanie Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu za okres 2015-2016,
Wrocław-Kraków 2016
wersja elektroniczna - dostępna bezpłatnie online

egzemplarz niedostępny
w sprzedaży

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2017

 

Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu, t. XI, rękopisy nr 2064-2556, rękopisy XIX-wieczne. Opracowali: Monika Jaglarz, Urszula Klatka, Janusz S. Nowak, Janusz Pezda przy współpracy Moniki Junkiewicz. Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, Polska Akademia Umiejętności.
Paryż–Kraków 2017
20,00 zł
Wspólna sprawa. Studia i materiały do dziejów emigracji polskiej we Francji. Kraków 2017 nakład wyczerpany
Po drogach uczonych, Tom VI,
Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej M. Kobos
, Kraków 2017
63,00 zł
Michalina Grekowicz-Hausnerowa, Chleb dziennikarski ma smak rozmaity..., Wspomnienia.  Kraków 2017, Wydawnictwo PAU, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie. 20,00 zł
Korespondencja Adama Vetulaniego z Miroslavem Boháčkiem, opracowały: Ewa Dziurzyńska, Martina Šumowá, Kraków 2017, Wydawnictwo PAU, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Masarykův Ústav a Archiv Akademie Věd ČR, v. v. i. 35,00 zł
Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich t. VI, pod redakcją Stefana Gąsiorowskiego i Magdaleny Ruty. Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich. Kraków 2017 40,00 zł
Witold Mańczak, Polski słownik etymologiczny. Kraków 2017
nakład wyczerpany
Bibliografia zawartości Rocznika Polskiej Akademii Umiejętności za lata 1989/1990-2014/2015, z suplementem za rok 2014/2015. Opracowanie: Marzena Włodek, Mirosława Zielińska. Archiwum Nauki PAN i PAU, Polska Akademia Umiejętności. Kraków 2017 32,00 zł
Contributions to the Prehistory of Greece and the Aegean, edited by Janusz K. Kozłowski, Kraków 2017 25,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2018

 

Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu, tom II, XII–XX wiek,
opracował Feliks Kiryk przy współudziale Michała Szczerby, Kraków 2018
nakład wyczerpany
Marzena Woźny, Włodzimierz Demetrykiewicz (1859-1937). Prehistoryk z przełomu epok,
Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Kraków 2018
40,00 zł
Krakowskie środowisko historyczne XV-XX w. Ludzie – idee – dzieła.
Pod redakcją Tomasza Gąsowskiego i Janusza Smołuchy.
Polska Akademia Umiejętności, Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie. Kraków 2018
49,00 zł
Józef Łepkowski, PRZEGLĄD krakowskich tradycyj, legend, nabożeństw, zwyczajów, przysłów i właściwości. Reprint. Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018  7,00 zł
Corpus Vitrearum Medii Aevi, Polen Bd. I: Südpolen, Teil 1.
Lech Kalinowski, Helena Małkiewiczówna, Dobrosława Horzela,
mit einer kunstgeschichtlichen Einleitung von Marek Walczak,
Die mittelalterlichen Glasmalereien in der Stadtpfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Krakau.
Universitas, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2018
Przeprosiny, errata

nakład wyczerpany

Raimo Pullat, Świat rzeczy mieszkańca Tallinna w dobie oświecenia.
Przekład z języka estońskiego Anna Juga-Szymańska. Kraków 2018

39,00 zł
promocja

Średniowieczny kościół na Skałce w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych,
redakcja Jacek Poleski, Kraków 2018

nakład wyczerpany

Profesor Tadeusz Ulewicz jako badacz dawnej literatury i kultury. W stulecie urodzin.
Pod redakcją Romana Mazurkiewicza. Kraków 2018

15,00 zł

Jerzy Michalewicz, Katalog Archiwum Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy
św. Wincentego a Paulo
, T. II, Kraków 2018

60,00 zł

Gombrowicz. DÉSEMPARÉ – BEWILDERED.
Publié sous la direction de / edited by Dominique Garand, Agnès Domanski
Institut polonais des arts et des sciences au Canada, Polska Akademia Umiejętności
Montréal-Kraków 2018

20,00 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2019

 

Leon Wachholz - życie i dzieło, redakcja Jan Widacki, Kraków 2019 25,00 zł
Joachim Śliwa, Starożytny Egipt oczami Polaków. Słownik biograficzny egiptologów, archeologów
i badaczy pokrewnych dziedzin, podróżników i kolekcjonerów oraz literatów i malarzy zafascynowanych przeszłością i teraźniejszością Egiptu, Kraków 2019
37,00 zł
Lustracja ceł i myt małopolskich z 1565 roku. Wydała Bożenna Wyrozumska
przy współpracy Marcina Starzyńskiego, indeksy opracowała Patrycja Wiencierz. Kraków 2019
nakład wyczerpany
Wenancjusz Domagała, Stachury i Domagały Patologia znaczy słowo o chorobie,
Tom II, Wydanie trzecie, zmienione i poprawione, Kraków 2019
Więcej
t. II: 20,00 zł
Alina Nowicka-Jeżowa, Spotkania w labiryncie. Szkice o poezji Jana Kochanowskiego, Kraków 2019 35,00 zł
Dorota Gregorowicz, Tiara w grze o koronę. Stolica Apostolska wobec wolnych elekcji
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w drugiej połowie XVI wieku
, Kraków 2019
38,00 zł
Starodawne Prawa Polskiego Pomniki. Seria II: Pomniki Prawa Polskiego. Dział I: Prawo ziemskie.
T. IV: Najdawniejsze księgi grodzkie krakowskie z lat 1406-1409,
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska Akademia Umiejętności,
Archiwum Narodowe w Krakowie, Kraków 2019
50,00 zł
Pożegnanie z Galicją. Wkład Małopolski w budowę niepodległej Polski,
pod redakcją Andrzeja Kastorego, Kraków 2019
18,00 zł
Ex Musicis. Ekslibrisy muzyczne ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Katalog wystawy, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Archiwum Nauki PAN i PAU, Kraków 2019
20,00 zł
Depesze Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Tom I (czerwiec 1919 – marzec 1923),
opracowanie: Wojciech Rojek, Józef Łaptos, przy współpracy Andrzeja Suchcitza,
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Kraków 2019
Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej
dostęp on-line
Depesze Poselstwa Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie. Tom II (marzec 1923 – maj 1926),
opracowanie: Wojciech Rojek, Józef Łaptos, przy współpracy Andrzeja Suchcitza,
Polska Akademia Umiejętności, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Kraków 2019
Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej
dostęp on-line
Stefan Witold Alexandrowicz, Jan Stępień, Godni pamięci – znani i nieznani. cz. III,
Audycje radiowe z lat 2016-2019, Cykl emitowanych w Radiu Kraków audycji radiowych - nagrany na nośniku CD. Polska Akademia Umiejętności i Radio Kraków, Kraków 2019
10,00 zł
Korespondence Waleryho Goetela s Radimem Kettnerem.
Korespondencja Walerego Goetla z Radimem Kettnerem.
K vydání připravili / opracowali : Joanna Laskosz, Jan Chodějovský.
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i., Polska Akademia Umiejętności,
Archiwum Nauki PAN i PAU. Praha 2019
40,00 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2020

 

Łacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia,
teksty wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył Juliusz Domański, Kraków 2020
Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej
dostęp on-line
Inwentarz rękopisów Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu,
tom II, XII–XX wiek, opracował Feliks Kiryk przy współudziale Michała Szczerby,
wyd. drugie rozszerzone, Kraków 2020
Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej
dostęp on-line
Sztuka roztropności. Dyplomacja Stolicy Apostolskiej wobec Rzeczypospolitej, Europy i świata w epoce nowożytnej i XX wieku. Zbiór studiów, Kraków 2020 27,00 zł
Tomasz Krzyżowski, Archidiecezja lwowska obrządku ormiańskokatolickiego w latach 1902-1938,
Biblioteka "Lehahayer" 3, pod redakcją Krzysztofa Stopki i Andrzeja A.Zięby,
wydawcy: Ośrodek Badań nad Kulturą Ormiańską w Polsce, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Polska Akademia Umiejętności, Kraków 2020
40,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2021

 

Debiuty Mickiewicza, debiuty romantyków. Studia. W 200. rocznicę debiutu wieszcza 1818-2018. Kraków 2021 25,00 zł
dostęp on-line
Poland and Ukraine. Poles and Ukrainians. Relations after 1990
Edited by Volodymyr Horbatenko, Agnieszka Kastory. Kraków 2021
Egzemplarz
niedostępny w sprzedaży
Wersja elektroniczna
dostępna bezpłatnie online

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2022

 

Organizacja pomocy dla polskich ofiar wojny, wrzesień 1939 – czerwiec 1940.
Opracowali: Robert Gębicki, Edward Kołodziej, Krzysztof Smolana. Kraków 2022
39,00 zł
Ryszard Tadeusiewicz, W laboratorium naukowca i w praktyce inżyniera.
Ciekawostki naukowo-techniczne
, rysunki Aneta Urbanik, Kraków 2022
20,00 zł
Michał Grygiel, Osadnictwo celtyckie w zachodniej Małopolsce. Ze studiów nad grupą tyniecką, Kraków 2022 90,00 zł
Littera scripta manet. Zbiory rękopiśmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów,
red. E.Danowska, A.Fluda-Krokos, Kraków 2022
75,00 zł
Polska Akademia Umiejętności 1872–2022, Polish Academy of Arts and Sciences 1872–2022, Kraków 2022 50,00 zł
Akty unii wileńskiej i mielnickiej (1499–1501). Dokumenty i studia.
Pod redakcją Lidii Korczak, opracowali: Marceli Antoniewicz, Waldemar Chorążyczewski, Jūratė Kiaupienė, Lidia Korczak, Rimvydas Petrauskas, Krzysztof Pietkiewicz, Jakub Rogulski. Lietuvos Istorijos Institutas – Polska Akademia Umiejętności. Kraków–Vilnius 2022
50,00 zł

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2023

 

Andrzej Targowski, Informatyka strategiczna w dobie powszechnej cyfryzacji w XXI w., Kraków 2023 nakład
wyczerpany
Krzysztof Fiałkowski, Strome schody, czyli fizyk w PRL-u. Z wolnej Polski w świat, Kraków 2023 18,00 zł
Jan Czekanowski, Dziennik kolumny antropologiczno-etnologicznej ekspedycji do Afryki Środkowej w latach 1907–1909. Tagebuch der anthropologisch-ethnologischen Kolonne der Zentralafrikaexpedition in den Jahren 1907–1909, cz. 1-2, Fontes Historiae Africanae. Series Varia, Kraków 2023 90,00 zł
Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. Akademia Umiejętności i Polska Akademia Umiejętności w kręgu społecznej troski. Redakcja Maria Stinia, Kraków 2023 35,00 zł
Artificem commendat opus. Studia o grafice, red. nauk. Magdalena Adamska, Agnieszka Fluda-Krokos, Biblioteka Naukowa PAU i PAN w Krakowie, Kraków 2023 80,00 zł
Narracje podręcznikowe. Akademia Umiejętności i Polska Akademia Umiejętności na rzecz edukacji, pod red. Marii Stini i Karola Sanojcy, Kraków 2023 20,00 zł

 

 

wydawnictwa pozaseryjne w 2024

 

Karolina Lanckorońska, Wspomnienia wojenne, audiobook, Kraków 2024 45,00 zł
Rękopisma… Przewodnik po zbiorze rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu,
opracowali Maria Wrede i Janusz Pezda, Kraków 2024
35,00 zł