naglowek wydawnictwo


 

Polska Akademia Umiejętności
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

 

DEPESZE
POSELSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W LONDYNIE

 

Tom II

marzec 1923 – maj 1926

 

Czytaj

 

 

Opracowanie Wojciech Rojek, Józef Łaptos

przy współpracy Andrzeja Suchcitza

 

Kraków 2019

 

Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej.