naglowek wydawnictwo


 

Rękopisma…

Przewodnik po zbiorze rękopisów Biblioteki Polskiej w Paryżu

 

Opracowali

Maria Wrede i Janusz Pezda

 

 

Polska Akademia Umiejętności

Kraków 2024

 

Czytaj

 

 

 

 

AUDIOBOOK

 

Karolina Lanckorońska

Wspomnienia wojenne

22 września 1939 – 5 kwietnia 1945

 

Czyta  Anna Polony

Kraków 2024 

 

 

 

Od redakcji i Słowniczek biograficzny

 

 

 

 

Poland and Ukraine
Poles and Ukrainians

Relations after 1990

 

 

Edited by Volodymyr Horbatenko, Agnieszka Kastory

 

Translation of texts from Polish into English by Michelle Atallah and Zbigniew Landowski

Translation of texts from Ukrainian into English by Zbigniew Landowski

 

Kraków 2021

 

 

Czytaj

 

więcej - spis treści - artykuły / Table of Contents - articles

nagrania wideo z konferencji (Platforma Wymiany Naukowej PAU)

 

Debiuty Mickiewicza,
debiuty Romantyków

 

Studia

w 200. rocznicę debiutu wieszcza:
1818–2018

 

Redakcja naukowa: Jarosław Ławski i Łukasz Zabielski

 

Polska Akademia Umiejętności

Kraków 2021

 

dostęp on-line
(Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku)

 

 

INWENTARZ RĘKOPISÓW

Archiwum Kapituły Kolegiackiej i Katedralnej w Sandomierzu

Tom II, XII–XX wiek

 

Opracował Feliks Kiryk przy współudziale Michała Szczerby

 

wyd. drugie rozszerzone

Kraków 2020 

 

Czytaj

 

 

więcej:  spis treści / table of contents

 

SANDOMIERZ
Miasto fascynującej przeszłości

W 730. rocznicę lokacji miejskiej

 

Pod redakcją Feliksa Kiryka i Romana Chyły

 

Polska Akademia Umiejętności

Kraków 2019

 

Czytaj

 

więcej - spis treści - artykuły

 

Polska Akademia Umiejętności
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

 

DEPESZE
POSELSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W LONDYNIE

 

Tom I

czerwiec 1919 – marzec 1923

 

Czytaj

 

 

Opracowanie  Wojciech Rojek, Józef Łaptos

przy współpracy  Andrzeja Suchcitza

 

Kraków 2019

 

Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej. 

 

Polska Akademia Umiejętności
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie

 

DEPESZE
POSELSTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W LONDYNIE

 

Tom II

marzec 1923 – maj 1926

 

Czytaj

 

 

Opracowanie Wojciech Rojek, Józef Łaptos

przy współpracy Andrzeja Suchcitza

 

Kraków 2019

 

Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej.

 

ŁACINA W POLSCE
ŚREDNIOWIECZNE PIŚMIENNICTWO MYŚLICIELSKIE
ANTOLOGIA

 

Teksty wybrał, wstępem i komentarzem opatrzył
Juliusz Domański

 

 

Kraków 2020

 

Czytaj

 

 

Redakcja: Elżbieta Szablewska

Recenzenci: prof. dr Zenon Kałuża, prof. dr hab. Mikołaj Olszewski 

 

Publikacja dostępna wyłącznie on-line, w wersji elektronicznej.

Plik pdf o objętości 6,5 MB zawiera interaktywny spis treści i zakładki ułatwiające przenoszenie się między początkowymi stronami rozdziałów. 

 

 

Polska Akademia Umiejętności  •  Komisja Historii Nauki

Monografie • 22

 

Alicja Rafalska-Łasocha

MARIA SKŁODOWSKA-CURIE i jej kontakty ze środowiskiem krakowskim

 

 

Kraków 2015

 

 

Czytaj