Polska Akademia Umiejętności
Instytut  Państwa i Prawa imienia Wołodymyra Koreckiego Narodowej Akademii
Nauk Ukrainy

oraz Polskie Towarzystwo Naukowe w Żytomierzu

zapraszają na konferencję naukową

Polska-Ukraina, Polacy-Ukraińcy.
Bilans wzajemnych relacji

która odbędzie się
24 i 25 listopada 2020 roku za pośrednictwem platformy internetowej ZOOM

 

zaproszenie   |   program   |   plakat   |   streszczenia   |   конспекти

 

 

Poland and Ukraine. Poles and Ukrainians. Relations after 1990
Edited by Volodymyr Horbatenko, Agnieszka Kastory
zobacz publikację online

 

 

Dzień 1, 24 listopada 2020

 

   
 

Доктор політичних наук,
професор Ольга Брусиловська

Україно-польські відносини ХХІ століття у державному та суспільному сприйнятті

Polsko-ukraińskie stosunki w XXI wieku w odbiorze państwowym i społecznym

 
 

 

 

 
   
 

Доктор політичних наук,
професор Галина Зеленько

Конфлікт, що не має вирішення: як подолати кризу відносин із Польщею

Konflikt, któremu nie da się podołać: jak przezwyciężyć kryzys stosunków z Polską

 
 

 

 

 
   
 

Кандидат політичних наук Оксана Кукуруз

Роль наукового консультування в процесі формування політики добросусідства між Україною і Польщею

Rola konsultacji naukowych w procesie kształtowania polityki dobrosąsiedztwa pomiędzy Ukrainą a Polską

 
     
   
 

Prof. dr hab. Roman Bäcker

Pandemia a trwałość nowych demokracji

Пандемія і тривалість нових демократій

 

 

 

 

 
     
   
 

Dr hab. Włodzimierz Osadczy, prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
prof. Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie

Polska spuścizna kulturowo-cywilizacyjna na Ukrainie: losy, uwarunkowania i perspektywy trwania

Польський культурно-цивілізаційний спадок в Україні: доля, умови і перспективи збереження

 
 

 

 

 
   
 

Доктор політичних наук,
професор Анатолій Романюк

Еволюція сприйняття Польщі і поляків у незалежній Україні: політичні чинники впливу

Ewolucja odbioru Polski i Polaków w niepodległej Ukrainie: polityczne czynniki wpływu

 

 
 

 

 

 
   
 

Доктор історичних наук, професор Сергій Троян

Українсько-польське пограниччя як гетерогенний соціодинамічний простір

Pogranicze ukraińsko-polskie jako heterogenna przestrzeń socjodynamiczna

 
     

 

Dzień 2, 25 listopada 2020

 

   
 

Prof. dr hab. Waldemar Rezmer

Polsko-Ukraińskie Forum Historyków 2015–2017
i jego rezultaty

Польсько-український форум істориків
2015–2017 рр. і його результати

 
     
   
 

Доктор політичних наук, доцент Ірина Мацишина

Проблематика історичної пам'яті у контексті політичного дискурсу України:
українсько-польські відносини

Problem pamięci historycznej w kontekście dyskursu politycznego Ukrainy: stosunki ukraińsko-polskie