Wydział II PAU i Komisja Biograficzna PAU zapraszają na na posiedzenie naukowe, które odbędzie się 14 grudnia (środa) 2022 o godz. 17.00 w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie
oraz na platformie ZOOM

 

Prof. Waldemar Łazuga
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

"Wszystko teraz w Polsce to wielka walka słabych ze słabymi„
(M. Dąbrowska)
Gdzie była Polska? W stulecie śmierci pierwszego prezydenta
Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza

 

 

 

 więcej

 

 

 

Wydział II PAU i Komisja Biograficzna PAU zapraszają na na posiedzenie naukowe, które odbędzie się 14 grudnia (środa) 2022 o godz. 17.00 w Sali im. Karoliny Lanckorońskiej PAU, przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Prof. Waldemar Łazuga
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

"Wszystko teraz w Polsce to wielka walka słabych ze słabymi„
(M. Dąbrowska)
Gdzie była Polska? W stulecie śmierci pierwszego prezydenta
Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza

 

 

 

 

   
     

 

Michał Grygiel

Celtowie w zachodniej Małopolsce

 

Internetowe posiedzenie naukowe
Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
pierwotnie zaplanowane na dzień
3 czerwca 2020 roku