Michał Grygiel

Celtowie w zachodniej Małopolsce

 

Internetowe posiedzenie naukowe
Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
pierwotnie zaplanowane na dzień
3 czerwca 2020 roku