• English
  • Polski
Polska Akademia Umiejętności
Start  
19.04.2014
IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

 

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4-7 września 2014

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ

 

Strona internetowa IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – kptnno.krakow.pl

 
Posiedzenia w PAU

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU
W KWIETNIU 2014

 

 

3.04.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Prof. dr hab. Leszek Kozioł, Ergonomiczne aspekty pracy w zmieniającej się organizacji7.04.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Paweł Zeidler, Chemia w świetle filozofii7.04.2014, godz. 17.00, Libraria Collegium Maius (ul. Jagiellońska 15)
Wspólne posiedzenie naukowe Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
i Redakcji czasopisma "Lehahayer"
Dr Tomasz Knothe, Armenia i Europa
7.04.2014, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. dr hab. Michał Karoński, Polska nauka czy nauka w Polsce?9.04.2014, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Geoinformatyki PAU
Jerzy Zasadni, Andrzej Świąder, Wizualizacja Tatr podczas ostatniego zlodowacenia
9.04.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Daniel Kalinowski, Szalom Asz - dramaturg ideowo zaangażowany?10.04.2014, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Michał Kurzej, Program ikonograficzny kościoła św. Anny w Krakowie10.04.2014, godz. 18.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Dariusz Ilnicki, Struktura przestrzenna szkolnictwa wyższego w Polsce i obszary oddziaływania uczelni11.04.2014, godz. 9.30, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Sesja naukowa Nauka i Innowacja
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński
Strona konferencji11.04.2014, godz. 12.00, sala24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Danuta J. Michczyńska, Leszek Starkel, Dorota Nalepka, Anna Pazdur,
Zmiany hydrologiczne w późnym glacjale i holocenie na obszarze młodoglacjalnym
11.04.2014, godz. 16.30, sala24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Układów Złożonych PAU
Dr. hab. Andrzej Sitarz, Nieprzemienna Geometria Oddziaływań Fundamentalnych
14.04.2014, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Antoni Wit, Dyrygent we współczesnym świecie
15.04.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Peter Švorc, Włączenie Słowacji do Czechosłowacji (1918/1919)
Začlenenie Slovenska do Československa (1918/1919)16.04.2014, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Anna Engelking, prof. PAN, Środowisko etnograficzne w międzywojennym Wilnie. O poszukiwaniach biograficznych
23.04.2014, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe
Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Dr hab. Ilona Kryczek (University of Michigan, Ann Arbor, Michigan USA),
Nowotwór jako następstwo niepożądanego działania układu odpornościowego

Zaproszenie
23.04.2014, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Nauki PAU
Adam Broż, Emeryk August Hutten-Czapski (1897-1979) - wspomnienia sekretarza23.04.2014, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Justyna Dyrda, Czas najwyższy, by wyjść z siebie
2. Jacek Pietrzyk, Edukacja ekologiczna - wyzwanie dla współczesności23.04.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Caterina Squillace, Zróżnicowanie kulturowe metafory i metonimii jako problem przekładowy24.04.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Zarzadzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Roman Batko, Cyborg i organizacje przyszłości. Perspektywa humanistyczna zarządzania w nadchodzącej(?) rzeczywistości rozszerzonej24.04.2014, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Krzysztof Smolana, Prywatne archiwa polonijne, problem czy wyzwanie?24.04.2014, godz. 16.00, sala 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Nauk Technicznych PAU
Profesor Tadeusz Uhl, Modelowanie i symulacje wielodziedzinowe
i wieloskalowe w zastosowaniach inżynierskich24.04.2014, godz.16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)
Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice
Wykład
Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach
Prof. Andrzej Paszewski, Biologiczny i kulturowy wymiar człowieka
ZAPROSZENIE24.04.2014, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.),

Posiedzenie naukowe Komisji Ergonomii PAU
Dr inż. arch. Katarzyna Zawada-Pęgiel, prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, O architekturze zakładów produkcji i sprzedaży win w Europie Środkowej25.04.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Wacław Twardzik i dr Jan Pietrow, O staropolskich imiesłowach dociekliwie i odkrywczo
posiedzenie odwołane25.04.2014, godz. 13.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Kultury Słowian PAU
Mgr Daria Janowiec, Problem kultury masowej w opinii Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej25.04.2014, godz. 17.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe
Komisji Astrofizyki PAU
Prof. Bronisław Rudak, Fenomen magnetarów28.04.2014, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel, "Cztery strony świata" - początki Kongregacji
Rozkrzewiania Wiary29.04.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1) Michał M. Poźniczek, Zofia Kluz, Z chemią w przyszłość. Zakres rozszerzony uzupełniony treściami z wcześniejszych etapów edukacyjnych. Wydanie pierwsze. Wydawnictwo ZamKor, Kraków 2014, ss. 312, numer dopuszczenia 534/3/2014
recenzuje Janusz Nowakowski
2) Bożena Kałuża, Feliksa Kamińska, Chemia dla szkół ponadgimnazjalnych, podręcznik zakres podstawowy, Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej ŻAK, Warszawa 2012, nr dopuszczenia 461/2012
recenzuje Anna Kolasa
3) M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska. To jest chemia 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Nowa Era, Wydanie II. Warszawa 2013, nr dopuszczenia 528/1/2012
recenzuje Ewa Wasielewska
4) K. M. Pazdro, Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne. Podręcznik dla liceów i techników. Zakres rozszerzony. Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro, Warszawa 2012, nr dopuszczenia 565/3/2012
recenzuje Zofia Stasicka29.04.2014, godz. 11.00, sala 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Henryk Kotarski, Bitwa pod Racławicami. Siła tradycji29.04.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Michał Bzinkowski, „Odyseja” Nikosa Kazantzakisa – interpretacja

 

 

 
Polska Akademia Umiejętności dzisiaj

W dniu dzisiejszym działalność naukowa PAU skupia się głównie w komisjach. Działa 31 komisji przedmiotowych, usytuowanych przy różnych Wydziałach oraz międzywydziałowych, które publikują swoje rozprawy. Rezultatem jest poważna działalność wydawnicza: kilkadziesiąt tomów rocznie.

PAU dysponuje też ważnymi elementami warsztatu naukowego dla humanistyki. Biblioteka, kompletowana niemal od dwustu lat, zawiera wiele znakomitych materiałów historycznych i naukowych, w tym czasopisma z XIX i XX wieku, a także wspaniały Gabinet Rycin. Archiwum, którego początki również sięgają Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, jest bezcennym źródłem dla badaczy historii. W wyniku ugody z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu, PAU odzyskała prawa własności do Biblioteki Polskiej. Trwa obecnie reorganizacja tej zasłużonej dla kraju instytucji.

Czytaj całość…
 
Wyszukiwarka
Gościmy
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside