• English
  • Polski
Polska Akademia Umiejętności
Start  
22.10.2014
IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

 

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ

 

Strona internetowa IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – kptnno.krakow.pl

 
Posiedzenia w PAU

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU
W PAŹDZIERNIKU

 29.09. – 01.10. 2014, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Program6.10.2014, godz. 16.00, Mała Aula
gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Ryszard Horodecki, Kwantowa inskrypcja – osobliwy kod Natury
8.10.2014, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe
Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Dr hab. Andrzej Myc (University of Michigan, Ann Arbor, MI),
Adjuwanty i szczepionki dośluzówkowe

Zaproszenie
8.10.2014, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Beata Hejmanowska, Model koncepcyjny jakości danych przestrzennych
oraz wykorzystanie rozkładu Laplace'a do szacowania niepewności
8.10.2014, godz. 17.00, Mała Aula
gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Rafał Maciąg, Zarządzanie humanistyczne - próba spojrzenia pragmatycznego
POSIEDZENIE ODWOŁANE9.10.2014, godz. 17.30, Mała Aula
gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Waldemar Komorowski, Willa Decjusza na Woli Justowskiej - mit i rzeczywistość10–11.10.2014, godz. 10.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Polska–Rosja w sferze kultury i religii
Organizatorzy: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Rosji i Europy Wschodniej,
Komisja Kultury Słowian PAU10.10.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. UAM, dr hab. Tomasz Mika, Między pratekstem a przekazem, czyli co bada filolog mediewista
10.10.2014, godz. 11.30, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Prof. Paweł Bergman (PAN Wrocław), Kształtowanie się populacji Wrocławia od 1945 r.
– pochodzenie regionalne, struktura społeczna, struktura zawierania małżeństw
15.10.2014, godz. 11.00, Instytut Zoologii UJ (Kampus 600-lecia Odnowienia UJ; ul. Gronostajowa 9),
sala konferencyjna 1.02 (I piętro)
Posiedzenie naukowe
Komisji Embriologii i Morfologii PAU
Prof. Małgorzata Kloc, Structural RNA and binary phenotype
15.10.2014, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Anna Walczuk, Mityczny wymiar słowa w poezji Elisabeth Jennings16.10.2014, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Krystyna German, mgr Piotr Głuszek, mgr Łukasz Pyzowski,
Współczesne konflikty w krajobrazie karpackich dolin rzecznych17.10.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Stanisław Grodziski, O zapomnianej kronice. Zapiski do dziejów Sądecczyzny z lat 1662–182920.10.2014, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Paweł Olko, Fizyka w walce z rakiem – od Marii Skłodowskiej do terapii protonowej21.10.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Dr hab. Grzegorz Maria Kowalski, Konstytucjonalizm w Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym21.10.2014, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Stanisław Turlej, Arcybiskupstwo Justyniany Primy w czasach papieża Grzegorza Wielkiego22.10.2014, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Nauki PAU
Posiedzenie poświęcone pamięci Profesora Bronisława Średniawy (17.06.1917–10.08.2014)
1. Odczytanie tekstu autobiograficznego pt. „Wspomnienia fizyka w 90. roku życia
i w sześćdziesięciolecie promocji doktorskiej”
(Alma Mater 2007, s. 89–90).
2. Edward Malec, „Profesor Średniawa – reprezentant i historyk szkoły naukowej Myrona Mathissona i Jana Weyssenhoffa”.
3. Michał Kokowski, „Bronisław Średniawa jako historyk nauk ścisłych”.
4. Komentarze, uzupełnienia, dyskusja.
22.10.2014, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Szymon Czauderna, Inżynieria Genomowa – rewolucja biologiczna naszych czasów
2. Tomasz Lech, Wpływ genu Trp53 na jakość gamet męskich u samców myszy23.10.2014, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych (KNT) PAU
Dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK, Chemomechanika na przykładzie reakcji alkaliczno-krzemionkowej w betonie23.10.2014, godz. 17.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice

Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach

Prof. Krzysztof Zanussi (Studio Filmowe TOR w Warszawie), Czy los można wyliczyć?
Zaproszenie
24.10.2014, godz. 11.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Badania paleośrodowiskowe stanowiska archeologicznego "G" w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka

Program:
Dr Krzysztof Tunia, Archeologiczna problematyka stanowiska "G" w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka
Dr hab. Anna Michno, Morfologiczne uwarunkowania stanowiska "G" w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka
Mgr Danuta Makowicz-Poliszot, Analiza archeozoologiczna kości zwierzęcych stanowiska "G" w Słonowicach, pow. Kazimierza Wielka
Dr hab. Maria Lityńska-Zając, prof. IAE PAN, Analiza archeobotaniczna szczątków roślinnych stanowiska "G" w Słonowicach,
pow. Kazimierza Wielka
24.10.2014, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Anna Raźny, Kultura masowa w oczach współczesnych rosyjskich konserwatystów28.10.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Dr Edward Duś i dr hab. Adam Hibszer przedstawią opinię o podręcznikach:
A. Lechowicz, M. Lechowicz, P. Stankiewicz, E. Sulejczak, Bliżej geografii (Część 1, 2, 3 dla gimnazjum), Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
2. Dr Joanna Studnik i dr Jerzy Kuczyński przedstawią opinię o podręcznikach do fizyki (zakres rozszerzony):
M. Fiałkowska, B. Sagnowska, J. Salach, Z fizyką w przyszłość, część 3, Wydawnictwo ZamKor;
M. Braun, K. Byczuk, A. Seweryn-Byczuk, E. Wójtowicz, Zrozumieć fizykę, 3, Wydawnictwo Nowa Era.
3. Dr Joanna Studnik i dr Piotr Urban przedstawią opinię o podręczniku do fizyki (zakres rozszerzony):
G. Kornaś, Fizyka 2, Wydawnictwo OPERON.29.10.2014, godz. 17.00,
Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału I Filologicznego PAU
w 10 rocznicę śmierci prof. Lecha Kalinowskiego
Prof. Adam Małkiewicz, Lech Kalinowski (1920–2004): uczony – nauczyciel – inspirator30.10.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Dr hab. Paweł Tylek, Starych drzew się nie przesadza?

 

 

 
Polska Akademia Umiejętności dzisiaj

W dniu dzisiejszym działalność naukowa PAU skupia się głównie w komisjach. Działa 31 komisji przedmiotowych, usytuowanych przy różnych Wydziałach oraz międzywydziałowych, które publikują swoje rozprawy. Rezultatem jest poważna działalność wydawnicza: kilkadziesiąt tomów rocznie.

PAU dysponuje też ważnymi elementami warsztatu naukowego dla humanistyki. Biblioteka, kompletowana niemal od dwustu lat, zawiera wiele znakomitych materiałów historycznych i naukowych, w tym czasopisma z XIX i XX wieku, a także wspaniały Gabinet Rycin. Archiwum, którego początki również sięgają Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, jest bezcennym źródłem dla badaczy historii. W wyniku ugody z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu, PAU odzyskała prawa własności do Biblioteki Polskiej. Trwa obecnie reorganizacja tej zasłużonej dla kraju instytucji.

Czytaj całość…
 
Wyszukiwarka
Gościmy
Odwiedza nas 3 gości
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside