• English
  • Polski
Polska Akademia Umiejętności
Start  
02.10.2014
IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

 

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ

 

Strona internetowa IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – kptnno.krakow.pl

 
Posiedzenia w PAU

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU
W PAŹDZIERNIKU

 29.09. – 01.10. 2014, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich
Program6.10.2014, godz. 16.00, Mała Aula
gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Filozofii Nauk PAU
Prof. Ryszard Horodecki, Kwantowa inskrypcja – osobliwy kod Natury
8.10.2014, godz. 13.00, Sala im. Stefana Ślopka w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN
przy ul. Rudolfa Weigla 12 we Wrocławiu

Otwarte spotkanie dydaktyczno-naukowe
Międzywydziałowej Komisji Przyrodniczo-Medycznej PAU we Wrocławiu i Miasta Wrocławia

Dr hab. Andrzej Myc (University of Michigan, Ann Arbor, MI),
Adjuwanty i szczepionki dośluzówkowe

Zaproszenie
8.10.2014, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Beata Hejmanowska, Model koncepcyjny jakości danych przestrzennych
oraz wykorzystanie rozkładu Laplace'a do szacowania niepewności
8.10.2014, godz. 17.00, Mała Aula
gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Rafał Maciąg, Zarządzanie humanistyczne - próba spojrzenia pragmatycznego
POSIEDZENIE ODWOŁANE9.10.2014, godz. 16.00, Mała Aula
gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Waldemar Komorowski, Willa Decjusza na Woli Justowskiej - mit i rzeczywistość10.10.2014, godz. 11.00, Mała Aula
gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. UAM, dr hab. Tomasz Mika, Między pratekstem a przekazem, czyli co bada filolog mediewista10.10.2014, godz. 11.30, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Antropologicznej PAU
Prof. Paweł Bergman (PAN Wrocław), Kształtowanie się populacji Wrocławia od 1945 r.
– pochodzenie regionalne, struktura społeczna, struktura zawierania małżeństw
15.10.2014, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Anna Walczuk, Mityczny wymiar słowa w poezji Elisabeth Jennings16.10.2014, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe
Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Krystyna German, mgr Piotr Głuszek, mgr Łukasz Pyzowski,
Współczesne konflikty w krajobrazie karpackich dolin rzecznych20.10.2014, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Paweł Olko, Fizyka w walce z rakiem – od Marii Skłodowskiej do terapii protonowej21.10.2014, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Stanisław Turlej, Arcybiskupstwo Justyniany Primy w czasach papieża Grzegorza Wielkiego


 

 

 
Polska Akademia Umiejętności dzisiaj

W dniu dzisiejszym działalność naukowa PAU skupia się głównie w komisjach. Działa 31 komisji przedmiotowych, usytuowanych przy różnych Wydziałach oraz międzywydziałowych, które publikują swoje rozprawy. Rezultatem jest poważna działalność wydawnicza: kilkadziesiąt tomów rocznie.

PAU dysponuje też ważnymi elementami warsztatu naukowego dla humanistyki. Biblioteka, kompletowana niemal od dwustu lat, zawiera wiele znakomitych materiałów historycznych i naukowych, w tym czasopisma z XIX i XX wieku, a także wspaniały Gabinet Rycin. Archiwum, którego początki również sięgają Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, jest bezcennym źródłem dla badaczy historii. W wyniku ugody z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu, PAU odzyskała prawa własności do Biblioteki Polskiej. Trwa obecnie reorganizacja tej zasłużonej dla kraju instytucji.

Czytaj całość…
 
Wyszukiwarka
Gościmy
Odwiedza nas 4 gości
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside