• English
  • Polski
Polska Akademia Umiejętności
Start  
31.03.2015
PAUart

 

 

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową projektu

PAUart


To katalog ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych, których właścicielem jest PAU i częściowo PAN.

9 000 obiektów, w tym 2 500 rycin (m.in. arcydzieła dawnych mistrzów Albrechta Dürera, Rembrandta) oraz 6 500 fotografii (m.in. z kolekcji Karola Lanckorońskiego i spuścizny Karoliny Lanckorońskiej) udostępniono w domenie publicznej. Wśród zbiorów pomieszczono także albumy Bronisława Piłsudskiego z Sachalina i Michała Greima z Kamieńca Podolskiego prezentujące wysokie walory naukowe i artystyczne. Udostępnione obiekty przechowywane są w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Fototeki Lanckorońskich oraz Archiwum Nauki PAN i PAU.

A to dopiero początek, bazy będą sukcesywnie rozbudowywane!

 

- ulotka

- dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej

- artykuł w PAUzie Akademickiej

- spot promocyjny


Katalog jest dostępny pod adresem

www.pauart.pl

 

 

Portal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
Wsparcie funkcjonowania i działalności BPP i THL w 2014

 

Wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu
i Towarzystwa Historyczno-Literackiego w 2014

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego.

Celem zadania jest utrzymanie w niepogorszonym stanie substancji polskiego dziedzictwa narodowego (którego jednym z ważniejszych elementów jest Biblioteka Polska w Paryżu), wsparcie promowania i upowszechniania wiedzy o Polsce, polskiej kulturze i historii.

Adresatami projektu są uczeni z Polski, Francji i świata korzystający ze skarbów Biblioteki Polskiej w Paryżu, a także całe społeczeństwo polskie, którego własnością i dziedzictwem jest ta historyczna instytucja w centrum Paryża, wywodząca się z tradycji Wielkiej Emigracji i Hotelu Lambert, a następnie będąca ośrodkiem polskiej kultury we Francji i Europie.

 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

     

Czytaj całość…
 
Posiedzenia w PAU

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU
W MARCU 2015

 


2.03.2015, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Michał Eckstein, Przyczynowość w przestrzeni stanów. Czy fizyka musi być matematyczna?3.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Nowak, Arthur Balfour i George Curzon wobec
Europy Wschodniej, 1918-1920.
4.03.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr hab. Jan Kreft, Kiedy (i dlaczego) pożegnamy ostatnią papierową gazetę?"5.03.2015, godz. 17.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Etnograficznej PAU
Dr Renata Hołda , Między życiem a sztuką. O doświadczaniu miejskiej przestrzeni5.03.2015, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.),
Posiedzenie naukowe
Komisji Ergonomii PAU
Prof. Jan Nuckowski, Gawęda o Kanonie, Antropometrii, nieco o Ergonomii i tym co je łączy9.03.2015, godz. 13.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Spraw Europejskich PAU
Prof. Mykola Riabczuk, Czy koniec Ukrainy Radzieckiej stanie się początkiem Ukrainy Europejskiej?9.03.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Stanisław Penczek, Patrioci w dawnej Łodzi – przybysze i miejscowi10.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr hab. Tomasz Kargol, Mieszkańcy wsi w zachodniej Małopolsce
a wojsko i konflikty zbrojne w latach 1768-1815
11.03.2015, godz. 13.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Geoinformatyki PAU
Prof. Wlodek Kofman, Misja ROSETTA Europejskiej Agencji Kosmicznej komety C-G 67/P: wyniki badań naukowych11.03.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Stanisław Obirek, Koncepcja proroctwa w teologii Abrahama J. Heschla12.03.2015, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Barbara Hryszko, Miłostki bogów w serii rysunków Aleksandra Ubeleskiego – ikonografia, geneza formy i datowanie12.03.2015, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Geograficznej PAU
Dr hab. Sławomir Kurek prof. UP, Przemiany społeczno- demograficzne w krakowskim obszarze metropolitalnym17.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Marek Bankowicz, Koncepcja demokracji i niepolitycznej polityki Tomasza G. Masaryka
18.03.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Urszula Dąmbska-Prokop, Niezwykła powieść niezwykłego autora: Augustin ou le maître est là Josepha Malègue’a20.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. Maciej Włodarski, Trzy traktaty o sztuce umierania
20.03.2015, godz. 13.15, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Tomasz Kwoka, Zigomar i Zograf w podróży dookoła świata. O komiksach nowych i na nowo odkrywanych w Serbii20.03.2015, godz. 15.00, Archiwum Nauki PAN i PAU przy ul. Św. Jana 26 w Krakowie
Otwarcie wystawy Krzysztof Skórczewski. Miedzioryty z lat 2010–2014. Dar dla Gabinetu Rycin
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, Archiwum Nauki PAN i PAU23.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe
Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU, Wydziału IV Przyrodniczego
oraz
Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU poświęcone zagadnieniu:
Sekwencja paleośrodowiskowa i kulturowa jaskini Sarakenos (Beocja, Grecja)
Program:
Wstęp (położenie stanowiska, badania) – M. Kaczanowska
Sekwencja litostratygraficzna – T. Kalicki, J.K. Kozłowski
Badania antrakologiczne – M. Moskal-del Hoyo, M. Ntinou
Ewolucja fauny – A. Nadachowski, B. Miękina, T. Tomek, J. Wilczyński
Badania mt DNA z zębów ludzkich – E. Żądzińska, W. Lorkiewicz
Wyniki badań archeologicznych – M. Kaczanowska, J.K. Kozłowski, A. Sampson23.03.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Marek Urbanik, Planety odległych Słońc24.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
W programie recenzje podręczników do historii oraz historii i społeczeństwa
dla szkół ponadgimnazjalnych:

1. Małgorzata Pawlak przedstawi recenzje podręczników:
1) Roman Czaja, Małgorzata Strzelecka, Jan Wroniszewski, Historia 1. Starożytność, zakres rozszerzony, cz. 1, Seria Ciekawi świata, OPERON, Numer dopuszczenia MEN 478/1/2012
2) Adam Balicki, Bogumiła Burda, Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Tomasz Krzemiński, Aneta Niewęgłowska, Anna Roszak, Małgorzata Szymczak, Artur Toeplitz, Ilona Zaleska, Historia i społeczeństwo. Seria Odkrywamy na nowo. Starożytność. Przedmiot uzupełniający, OPERON, Gdynia 2013
2. Jarosław Stolicki przedstawi recenzję podręcznika:
Paweł Klint, Piotr Galik, Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Część 2, Nowa Era Spółka z o.o., Numer dopuszczenia MEN 642/2/2014
3. Michał Baczkowski przedstawi recenzje podręczników:
1) Bohdan Halczak, Roman Maciej Józefiak, Małgorzata Szymczak, Historia i społeczeństwo, Wątek: Wojna i wojskowość. Przedmiot uzupełniający, OPERON, Numer dopuszczenia MEN 665/3/2014
2) Jarosław Centek, Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Przedmiot uzupełniający, Nowa Era Spółka z o.o., Numer dopuszczenia MEN 659/3/201424.03.2015, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Marcin Pawlak, Herodes Attyk - dobroczyńca i tyran25.03.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Nauki PAU
Dr Ewa Wyka, Ciekawym wiedzieć i widzieć skutki” - czyli kolekcja przyrządów naukowych
Stanisława Augusta Poniatowskiego
25.03.2015, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Debata oskfordzka, Ekologia i zdrowa żywność

Przebieg debaty zakłada:
1. Prezentację argumentów dwóch drużyn
2. Pytania do drużyny przeciwnej
3. Pytania od słuchaczy (maksymalnie 10 pytań)
4. Podsumowanie stanowiska drużyn26.03.2015, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Edyta Stopyra, Polacy w Marechal Mallet w stanie Parana - wczoraj i dziś26.03.2015, godz. 16.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski, Autonomia maszyn26.03.2015, godz. 17.00, sala nr 31 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Etnograficznej PAU
Prof. nadzw. dr hab. inż. arch. Artur Jasiński, Między Orientem a Lewantem.
Architektura izraelska jako narzędzie budowy izraelskiej tożsamości narodowej
Zaproszenie27.03.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU
Prof. dr hab. Władysław Migdał, Być dobrym jak chleb

 


 

 
Polska Akademia Umiejętności dzisiaj

W dniu dzisiejszym działalność naukowa PAU skupia się głównie w komisjach. Działa 31 komisji przedmiotowych, usytuowanych przy różnych Wydziałach oraz międzywydziałowych, które publikują swoje rozprawy. Rezultatem jest poważna działalność wydawnicza: kilkadziesiąt tomów rocznie.

PAU dysponuje też ważnymi elementami warsztatu naukowego dla humanistyki. Biblioteka, kompletowana niemal od dwustu lat, zawiera wiele znakomitych materiałów historycznych i naukowych, w tym czasopisma z XIX i XX wieku, a także wspaniały Gabinet Rycin. Archiwum, którego początki również sięgają Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, jest bezcennym źródłem dla badaczy historii. W wyniku ugody z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu, PAU odzyskała prawa własności do Biblioteki Polskiej. Trwa obecnie reorganizacja tej zasłużonej dla kraju instytucji.

Czytaj całość…
 
Wyszukiwarka
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside