• English
  • Polski
Polska Akademia Umiejętności
Start  
23.11.2014
IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

 

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ

 

Strona internetowa IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – kptnno.krakow.pl

 
Posiedzenia w PAU

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU
W LISTOPADZIE

 4.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Grzegorz Chomicki, Losy Stefana i Franciszka Łukaszewiczów5.11.2014, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr. hab. Rafał Maciąg, Zarządzanie humanistyczne - próba spojrzenia pragmatycznego6.11.2014, godz. 10.45, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sympozjum
Komisji Ergonomii PAU
ERGONOMIA W NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM7.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału I Filologicznego PAU
Dr Ivan Petrov, O staropolskich imiesłowach dociekliwie i odkrywczo7.11.2014, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
oraz Seminarium Historiae Byzantinae przy Zakładzie Historii Bizancjum Instytutu Historii UJ
Prof. Claude Mutafian, The last Kingdom of Armenia (Cilicia, 11th-14th c.)12.11.2014, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Kamila Maciuka, Integracja systemów gps i glonass w precyzyjnych opracowaniach pomiarów satelitarnych12.11.2014, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. PAN, dr hab. Stefan Gąsiorowski, Uczone Żydówki w dawnej Rzeczypospolitej. Opis zjawiska13.11.2014, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Rozwój badań nad rzeźbą Karpat w ośrodku krakowskim
Organizatorzy:
Komisja Geograficzna PAU i Komisjia Paleogeografii Czwartorzędu PAU
PROGRAM
Prof. dr hab. Leszek Starkel – Równoległość badań nad przeszłością
i teraźniejszością rzeźby Karpat w ośrodku krakowskim
(20 minut).
dr hab. Piotr Gębica – Ewolucja stoków Karpat w świetle badań
prof. Tadeusza Gerlacha
(30 minut).
dr Witold Bochenek – Wkład metodyczny w rozwój geomorfologii
fluwialnej w świetle badań prof. Wojciecha Froelicha
(30 minut).
Prof. dr hab. Leszek Starkel – Rola neotektoniki w ewolucji rzeźby Karpat
fliszowych w świetle badań prof. Witolda Zuchiewicza
(30 minut).
Dyskusja13.11.2014, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Agnieszka Gronek, Analiza stylistyczna malowideł w cerkwi Św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej14.11.2014, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny 1914–1919
Organizatorzy:
Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU
Zaproszenie i program

14.11.2014, godz. 14.00, Sala wystawowa Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26
Otwarcie wystawy Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie

Zaproszenie17.11.2014, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Zdzisław Pogoda, O narodzinach hipotezy Poincarégo - fakty i mity17.11.2014, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Jerzy Brzeziński, Czy potrzebne są testy inteligencji?18.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Janusz Węc, Relacje polsko-niemieckie w UE i NATO18.11.2014, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe
Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Sławomir Sprawski, Zapomniany syn Jazona i Medei19.11.2014, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. dr hab. med. Anetta Undas, Przeciwzakrzepowe działanie aspiryny – aktualny stan wiedzy19.11.2014, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Neofilologicznej PAU
prof. Jan Prokop, Memory boom i kanon literacki
19.11.2014, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Mikołaj Maga, Medycy w Krainie Tygrysów - moja azjatycka wyprawa z IFMSA-Poland
2. Paweł Kułakowski, Nanokomunikacja z wykorzystaniem zjawiska FRET20.11.2014, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. dr hab. inż. Piotr Augustyniak, Nowe sensory w nieinwazyjnej diagnostyce krążenia21.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Commission Internationale d’Histoire Ecclésiastique Comparée
Program:
1.Prof. dr hab. Krzysztof Ożóg, Wokół konstytucji De magistris scholasticis Soboru Laterańskiego IV.
Szkolnictwo w średniowiecznej Polsce. Stan badań i postulaty badawcze

2.
Dr hab. Krzysztof Bracha, Wokół konstytucji Inter caetera Soboru Laterańskiego IV.
Kaznodziejstwo w średniowiecznej Polsce. Stan badań i postulaty badawcze
21.11.2014, godz. 13.15, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Kultury Słowian PAU
Prof. dr hab. Anna Woźniak, Kultura masowa w rosyjskiej myśli teoretycznej24.11.2014, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr hab. Janusz Pezda, Polskie skarby w sercu Paryża25.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe
Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
1. Anna Kolasa przedstawi recenzję podręcznika:
A. Sikorski, Chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy, Operon, Warszawa 2012, nr dopuszczenia 468/2012
2. Zofia Stasicka przedstawi recenzję podręcznika:
M. Czaja, B. Karawajczyk, J. Ortryl, A. Smaga, Chemia 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Operon, Warszawa 2013, nr dopuszczenia 636/1/2013
3. Janusz Nowakowski przedstawi recenzję podręcznika:
B Kałuża, F. Kamińska, 1. Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres rozszerzony, Żak, Warszawa 2013, nr dopuszczenia 648/1/201326.11.2014, godz. 16.00, Centrum Edukacyjne im. Jana Pawła II w Gliwicach
przy ul. Jana Pawła II 5a (obok Katedry)

Polska Akademia Umiejętności oraz Miasto Gliwice

Wykład Wszechnicy Naukowo-Kulturalnej w Gliwicach

Prof. Marian Zembala (Śląski Uniwersytet Medyczny, Śląskie Centrum Chirurgii Serca w Zabrzu),
Transplantacje szansą i nadzieją w ratowaniu życia i zdrowia

Zaproszenie
26.11.2014, godz. 16.15, Collegium Maius (Libraria) ul. Jagiellońska 15
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Antoni Jackowski i dr Małgorzata Taborska, Dzieje myśli geograficznej w Polsce27–28.11.2014, PAU, ul. Sławkowska 17
Polsko-ukraińska konferencja
Obywatelska partycypacja w życiu społecznym, publicznym i politycznym
w Polsce i na Ukrainie w okresie przemian ustrojowych
Громадянська участь у суспільному, публічному і політичному житті
в Польщі та в Україні в період системної трансформації

Program27.11.2014, godz. 17.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Róża Godula-Węcławowicz, prof. PAN, PLUS RATIO QUAM VIS i NE CEDAT ACADEMIA. Uniwersyteckie dewizy z wojną w tle


 
Polska Akademia Umiejętności dzisiaj

W dniu dzisiejszym działalność naukowa PAU skupia się głównie w komisjach. Działa 31 komisji przedmiotowych, usytuowanych przy różnych Wydziałach oraz międzywydziałowych, które publikują swoje rozprawy. Rezultatem jest poważna działalność wydawnicza: kilkadziesiąt tomów rocznie.

PAU dysponuje też ważnymi elementami warsztatu naukowego dla humanistyki. Biblioteka, kompletowana niemal od dwustu lat, zawiera wiele znakomitych materiałów historycznych i naukowych, w tym czasopisma z XIX i XX wieku, a także wspaniały Gabinet Rycin. Archiwum, którego początki również sięgają Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, jest bezcennym źródłem dla badaczy historii. W wyniku ugody z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu, PAU odzyskała prawa własności do Biblioteki Polskiej. Trwa obecnie reorganizacja tej zasłużonej dla kraju instytucji.

Czytaj całość…
 
Wyszukiwarka
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside