• English
  • Polski
Polska Akademia Umiejętności
Start  
01.11.2014
IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

 

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ

 

Strona internetowa IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – kptnno.krakow.pl

 
Posiedzenia w PAU

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU
W LISTOPADZIE

 4.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Dr Grzegorz Chomicki, Losy Stefana i Franciszka Łukaszewiczów5.11.2014, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU
Dr. hab. Rafał Maciąg, Zarządzanie humanistyczne - próba spojrzenia pragmatycznego6.11.2014, godz. 10.45, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sympozjum
Komisji Ergonomii PAU
ERGONOMIA W NAUCE I SZKOLNICTWIE WYŻSZYM7.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału I Filologicznego PAU
Dr Ivan Petrov, O staropolskich imiesłowach dociekliwie i odkrywczo7.11.2014, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
oraz Seminarium Historiae Byzantinae przy Zakładzie Historii Bizancjum Instytutu Historii UJ
Prof. Claude Mutafian, The last Kingdom of Armenia (Cilicia, 11th-14th c.)12.11.2014, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. PAN, dr hab. Stefan Gąsiorowski, Uczone Żydówki w dawnej Rzeczypospolitej. Opis zjawiska13.11.2014, godz. 16.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Rozwój badań nad rzeźbą Karpat w ośrodku krakowskim
Organizatorzy:
Komisja Geograficzna PAU i Komisjia Paleogeografii Czwartorzędu PAU
PROGRAM
Prof. dr hab. Leszek Starkel – Równoległość badań nad przeszłością
i teraźniejszością rzeźby Karpat w ośrodku krakowskim
(20 minut).
dr hab. Piotr Gębica – Ewolucja stoków Karpat w świetle badań
prof. Tadeusza Gerlacha
(30 minut).
dr Witold Bochenek – Wkład metodyczny w rozwój geomorfologii
fluwialnej w świetle badań prof. Wojciecha Froelicha
(30 minut).
Prof. dr hab. Leszek Starkel – Rola neotektoniki w ewolucji rzeźby Karpat
fliszowych w świetle badań prof. Witolda Zuchiewicza
(30 minut).
Dyskusja.13.11.2014, godz. 17.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Agnieszka Gronek, Analiza stylistyczna malowideł w cerkwi Św. Onufrego w Posadzie Rybotyckiej14.11.2014, godz. 10.00-19.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Konferencja naukowa Sprawa polska podczas Wielkiej Wojny1914–1919
Organizatorzy:
Wydział II Historyczno-Filozoficzny PAU


17.11.2014, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Jerzy Brzeziński, Czy potrzebne są testy inteligencji?18.11.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Janusz Węc, Relacje polsko-niemieckie w UE i NATO18.11.2014, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe
Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr hab. Sławomir Sprawski, Zapomniany syn Jazona i Medei19.11.2014, godz. 15.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe Wydziałów PAU: Matematyczno-Fizyczno-Chemicznego, Przyrodniczego i Lekarskiego
Prof. dr hab. med. Anetta Undas, Przeciwzakrzepowe działanie aspiryny – aktualny stan wiedzy


 

 

 
Polska Akademia Umiejętności dzisiaj

W dniu dzisiejszym działalność naukowa PAU skupia się głównie w komisjach. Działa 31 komisji przedmiotowych, usytuowanych przy różnych Wydziałach oraz międzywydziałowych, które publikują swoje rozprawy. Rezultatem jest poważna działalność wydawnicza: kilkadziesiąt tomów rocznie.

PAU dysponuje też ważnymi elementami warsztatu naukowego dla humanistyki. Biblioteka, kompletowana niemal od dwustu lat, zawiera wiele znakomitych materiałów historycznych i naukowych, w tym czasopisma z XIX i XX wieku, a także wspaniały Gabinet Rycin. Archiwum, którego początki również sięgają Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, jest bezcennym źródłem dla badaczy historii. W wyniku ugody z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu, PAU odzyskała prawa własności do Biblioteki Polskiej. Trwa obecnie reorganizacja tej zasłużonej dla kraju instytucji.

Czytaj całość…
 
Wyszukiwarka
Gościmy
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside