• English
  • Polski
Polska Akademia Umiejętności
Start  
30.01.2015
PAUart

 

 

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową projektu

PAUart


To katalog ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych, których właścicielem jest PAU i częściowo PAN.

9 000 obiektów, w tym 2 500 rycin (m.in. arcydzieła dawnych mistrzów Albrechta Dürera, Rembrandta) oraz 6 500 fotografii (m.in. z kolekcji Karola Lanckorońskiego i spuścizny Karoliny Lanckorońskiej) udostępniono w domenie publicznej. Wśród zbiorów pomieszczono także albumy Bronisława Piłsudskiego z Sachalina i Michała Greima z Kamieńca Podolskiego prezentujące wysokie walory naukowe i artystyczne. Udostępnione obiekty przechowywane są w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Fototeki Lanckorońskich oraz Archiwum Nauki PAN i PAU.

A to dopiero początek, bazy będą sukcesywnie rozbudowywane!

 

- ulotka

- dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej

- artykuł w PAUzie Akademickiej

- spot promocyjny


Katalog jest dostępny pod adresem

www.pauart.pl

 

 

Portal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

 

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4–7 września 2014

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ

 

Strona internetowa IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – kptnno.krakow.pl

 
Wsparcie funkcjonowania i działalności BPP i THL w 2014

 

Wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu
i Towarzystwa Historyczno-Literackiego w 2014

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego.

Celem zadania jest utrzymanie w niepogorszonym stanie substancji polskiego dziedzictwa narodowego (którego jednym z ważniejszych elementów jest Biblioteka Polska w Paryżu), wsparcie promowania i upowszechniania wiedzy o Polsce, polskiej kulturze i historii.

Adresatami projektu są uczeni z Polski, Francji i świata korzystający ze skarbów Biblioteki Polskiej w Paryżu, a także całe społeczeństwo polskie, którego własnością i dziedzictwem jest ta historyczna instytucja w centrum Paryża, wywodząca się z tradycji Wielkiej Emigracji i Hotelu Lambert, a następnie będąca ośrodkiem polskiej kultury we Francji i Europie.

 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

     

Czytaj całość…
 
Posiedzenia w PAU

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU
W STYCZNIU 2015

 


8–10.01.2015, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
XXI Cracow Epiphany Conference
ON FUTURE HIGH ENERGY COLLIDERS

Organizatorzy: Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk,
Instytut Fizyki im. Mariana Smoluchowskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Polska Akademia Umiejętności, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
http://epiphany.ifj.edu.pl/
8.01.2015, godz. 17.30, wyjątkowo w sali 24 (parter) gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii Sztuki PAU
Dr Joanna Wolańska, Malowany fryz Jana Henryka Rosena w dziale polskim
Esposizione Mondiale della Stampa Cattolica w Watykanie (1936)
12.01.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Sylwester Czopek, Organizacja społeczeństwa tarnobrzeskiej kultury łużyckiej
w świetle badań mikrostruktur osadniczych i funeralnych
12.01.2015, godz. 16.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Filozofii Nauk PAU
Dr Jarosław Wawrzycki, Principia Mathematica I. Newtona we współczesnej fizyce i matematyce12.01.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Wojciech Narębski, Różnorodność fizjograficzna terenów walk 2 Korpusu we Włoszech
i jej znaczenie dla planowania i przebiegu jego działań od Sangro i Mainarde po Bolonię
(rozważania weterana-przyrodnika)
13.01.2015, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Prof. Mirosław Nagielski, Skutki międzynarodowe wojny trzydziestoletniej po 1648 r. (przegląd najnowszej literatury)14.01.2015, godz. 13.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Geoinformatyki PAU
Dr hab. inż. Paweł Pędzicha, prof. PW, Odwzorowania kartograficzne ciał niebieskich14.01.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Leszek Hońdo, Współczesna hebrajska epigrafika15.01.2015, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.),
Posiedzenie naukowe
Komisji Ergonomii PAU
Dr inż. arch. Krzysztof Ludwin, Barwa i kolor oczami architekta, malarza i dydaktyka15.01.2015, godz. 18.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geograficznej PAU
Prof. dr hab. Andrzej Suliborski, Koncepcja funkcjonalna w Polskiej geografii człowieka16.01.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału I Filologicznego PAU
prof. Jan Ostrowski, Niestereotypowe sposoby upamiętniania zmarłych w krajach europejskich
w XIV–XVIII w.
16.01.2015, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Paleogeografii Czwartorzędu PAU
Prof. dr hab. Witold Paweł Alexandrowicz, Zróżnicowanie wiekowe pokryw stokowych na wschodnim Podhalu
w świetle badań malakologicznych
16.01.2015, godz. 16.30, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Układów Złożonych PAU
Prof. Lech Longa, Chiralny świat materii miękkiej19.01.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Spraw Europejskich PAU
Adam Broż, POLSKIE ŻYCIE KULTURALNE W RZYMIE w drugiej połowie XX wieku20.01.2015, godz. 11.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Wojen i Wojskowości PAU
Gen. Marian Zacharski, Niemiecki wywiad elektroniczny a sprawa polskich kodów
w okresie 1918–1945
20.01.2015, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr Jan Rychlík, Przyczyny rozpadu państw wielonarodowych20.01.2015, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Filologii Klasycznej PAU
Dr Agnieszka Heszen, Nowatorstwo artystyczne „Hymnu Tekli” św. Metodego z Olimpu21.01.2015, godz. 18.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Neofilologicznej PAU
Dr Agnieszka Romanowska, Jarosław Iwaszkiewicz jako tłumacz Szekspira21.01.2015, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:
1. Klaudia Trembecka-Wójciga, Inspirowane biologicznie materiały cienkowarstwowe o kontrolowanym udziale
naprężeń własnych w aspekcie odtworzenia mikrośrodowiska dla komórek macierzystych
;
2. Krzysztof Wójcik, Wpływ związków wykazujących powinowactwo do DNA na funkcję białek histonowych
i strukturę chromatyny w żywych komórkach22.01.2015, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Nauk Technicznych PAU
Dr hab. inż. Robert Piotr Zalewski profesor nadzw., Czy Pakowane Próżniowo Granulaty (Vacuum Packed Particles) są sterowalnym materiałem inteligentnym?23.01.2015, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Elżbieta Żak, Rola powieści kryminalnej we współczesnej rosyjskiej kulturze masowej26.01.2015, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Prof. Stanisław Stabryła, Kultura klasyczna w świecie współczesnym28.01.2015, godz. 16.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe Komisji Historii Nauki PAU
Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski, Fenomen Karola Kortuma

 


29.01.2015, godz. 15.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji PAU do Badań Diaspory Polskiej
Dr Hubert Chudzio, Polskie osiedla i ich instytucje w Afryce Wschodniej i Południowej w latach 1942-1952. Wybrane zagadnienia

 

 
Polska Akademia Umiejętności dzisiaj

W dniu dzisiejszym działalność naukowa PAU skupia się głównie w komisjach. Działa 31 komisji przedmiotowych, usytuowanych przy różnych Wydziałach oraz międzywydziałowych, które publikują swoje rozprawy. Rezultatem jest poważna działalność wydawnicza: kilkadziesiąt tomów rocznie.

PAU dysponuje też ważnymi elementami warsztatu naukowego dla humanistyki. Biblioteka, kompletowana niemal od dwustu lat, zawiera wiele znakomitych materiałów historycznych i naukowych, w tym czasopisma z XIX i XX wieku, a także wspaniały Gabinet Rycin. Archiwum, którego początki również sięgają Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, jest bezcennym źródłem dla badaczy historii. W wyniku ugody z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu, PAU odzyskała prawa własności do Biblioteki Polskiej. Trwa obecnie reorganizacja tej zasłużonej dla kraju instytucji.

Czytaj całość…
 
Wyszukiwarka
Gościmy
Odwiedza nas 2 gości
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside