• English
  • Polski
Polska Akademia Umiejętności
Start  
31.07.2014
IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

 

IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie

Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych - Sybiracy i młodzież

Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Kraków, 4-7 września 2014

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od MSZ

 

Strona internetowa IV Kongresu Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie – kptnno.krakow.pl

 
Posiedzenia w PAU

 

POSIEDZENIA, SESJE I KONFERENCJE PAU
W CZERWCU 2014

 

 

2.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Wspólne posiedzenie naukowe
Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
i
Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. Aleksander Lipatow, Rosyjskość i polskość w świetle cywilizacyjnej aksjologii europeizmu
05.06.2014, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.),
Posiedzenie naukowe
Komisji Ergonomii PAU
Mgr Kamil Kamysz, Interaktywna książka dla dzieci. Nowe technologie w projektowaniu komunikacji wizualnej
6.06.2014, godz. 9.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Naukowe i praktyczne aspekty hodowli koni w Europie
Organizatorzy:
Komisja Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych PAU, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie6.06.2014, godz. 18.00, Libraria Collegium Maius (ul. Jagiellońska 15)
Posiedzenie naukowe
Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Armen Artwich, Sumgait i Chodżały
9.06.2014, godz. 12.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Wschodnioeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Michał Parczewski, Chorwaci w Karpatach w IX-X w. – mit i rzeczywistość dziejowa
9.06.2014, godz. 18.00, Space Gallery, ul. Św. Marka 7
Fototeka Lanckorońskich PAU i Space Gallery
Otwarcie wystawy w ramach Krakow Photo Fringe 2014
Rzeźba rzymska na starej fotografii
Zaproszenie
9.06.2014, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności
Profesor Jerzy Hausner, Konkurencyjna Polska w warunkach integracji europejskiej
11.06.2014, godz. 13.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Geoinformatyki PAU
Dr inż. Urszula Cisło-Lesicka, Trójwymiarowa baza danych obiektów topograficznych w Polsce. Czy to daleka przyszłość?11.06.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Historii i Kultury Żydów PAU
Prof. dr hab. Andrzej Żbikowski, Sprawa Michała Weicherta przed Sądem Społecznym przy Centralnym Komitecie Żydów w Polsce11-13. 06.2014, godz. 10.00-18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa "Explaining the Mind. Perspectives on Explanation in Cognitive Science"
Organizatorzy: Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Jagielloński, Polska Akademia Umiejętności
12.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału II Historyczno-Filozoficznego PAU
Prof. Pál Raczky, Time/space configurations in the Late Neolithic Polgár – Csőshalom Site12.06.2014, godz. 17.30, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Sztuki PAU
Mgr Zoltán Gyalókay, Małopolsko-spiskie rzeźby Marii z Dzieciątkiem z pierwszej połowy XIV wieku
12.06.2014, godz. 18.00, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Geograficznej PAU
dr Robert Guzik, Dostępność komunikacyjna a rozwój obszarów wiejskich
12–20. 06.2014, Zakopane
54 Cracow School of Theoretical Physics:
Quantum Chromodynamics meets Experiment
Strona internetowa13.06.2014, godz. 10.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa Ocean wszechrzeczy... w spuściznach ludzi nauki i kultury
Zaproszenie13.06.2014, godz. 14.30, Sala wystawowa Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26
Otwarcie wystawy Ocean wszechrzeczy... w spuściznach ludzi nauki i kultury
Zaproszenie
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Archiwum Nauki PAN i PAU
13.06.2014, godz. 16.30, sala nr 26 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Układów Złożonych PAU
prof. Krzysztof A. Meissner, Czy odkrycie cząstki Higgsa zakończyło odkrywanie cząstek elementarnych?
14.06.2014, godz. 11.30, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Uroczyste Posiedzenie Publiczne Polskiej Akademii Umiejętności
porządek dzienny:
1. Powitanie Gości i otwarcie posiedzenia
2. Wręczenie Nagrody im. Tadeusza Browicza
3. Wręczenie dyplomów autorom i wydawcy wyróżnionego podręcznika szkolnego
4. Sprawozdanie sekretarza generalnego z czynności PAU za okres 2013/2014
5. Ogłoszenie nazwisk nowo wybranych członków PAU
6. Wykład: prof. Jadwiga Puzynina, Norwid – jaki i dla kogo?
7. Zamknięcie posiedzenia
16.-18. 06.2014, godz. 10.00-, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Sesja naukowa, American Ethnicityand East European Immigration
Organizatorzy: Polska Akademia Umiejętności, Instytut Amerykanistyki i Studiów PolonijnychUJ

Program, plakat16.06.2014, godz. 18.15, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności
Dr Jan Konior SJ, Czego Europa może nauczyć się od Państwa Środka
17.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Środkowoeuropejskiej PAU
Prof. dr hab. Grzegorz Mazur, Działalność niepodległościowa w Galicji przed wybuchem I wojny światowej
18.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Posiedzenie naukowe
Komisji Prehistorii Karpat PAU
Co wniosły do problematyki pradziejowej polsko-ukraińskie badania przyrodnicze i archeologiczne nad górnym Dniestrem – w rejonie Kotliny Halicko-Bukaczowskiej.
1. Piotr Gębica – badania geomorfologiczne
2. Krystyna Harmata, Kazimierz Szczepanek, Natalia Kalynovyc, Piotr Kołaczek, Jacek Madeja, Katarzyna Cywa – badania paleobotaniczne
3. Jan Machnik, Dmytro Pawliw, Wołodymyr Petehyrycz – archeologiczna prospekcja terenowa
4. Małgorzata Rybicka, Wojciech Pasterkiewicz – archeologiczne badania wykopaliskowe
18.06.2014, godz. 18.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU
Prof. Stanisław Jasionowicz, Język mitu – „lingua franca” komparatystyki?
24.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji PAU do Oceny Podręczników Szkolnych
Porządek posiedzenia:
I. Małgorzata Kaliszewska przedstawi recenzje trzytomowej serii podręczników:
G. Kulesza, J. Kulesza, Wyspy szczęśliwe. Język polski. Podręcznik do kształcenia literacko-–kulturowego (dla klas 4-6 szkoły podstawowej), Wydawnictwo Edukacyjne WIKING, Wrocław 2011-2014 (wraz z ćwiczeniami i obudową metodyczną).
II. Stanisław Domoradzki, Danuta Ciesielska przedstawią referat pt.
O roli historii matematyki w edukacji.
III. Jerzy Szczepański przedstawi recenzje podręczników:
Marcin Karpiński, Małgorzata Dobrowolska, Jacek Lech, Matematyka 2. Podręcznik dla liceum i technikum, zakres podstawowy, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 2013, wydanie pierwsze (numer dopuszczenia: 606/2/2013).
Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, MATeMAtyka. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, Warszawa 2013 (numer dopuszczenia: 378/2/2013)
Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha, MATeMAtyka. Zakres rozszerzony. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, Nowa Era, Warszawa 2013 (numer dopuszczenia: 360/ 2/2013).
25.06.2014, godz. 16.15, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Historii Nauki PAU
Dr Sławomir Dorocki, mgr Paweł Brzegowy, Wspomnienie prof. dra Józefa Dietla – ojca balneologii polskiej i wskrzesiciela Krynicy w 210. rocznicę urodzin
25.06.2014, godz. 18.00, Duża Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
PAUeczka Akademicka (Akademia Młodych)
Program:

1. Adrian Gamoń, Personal Branding. Wyróżnij się i osiągnij sukces
2. Aleksandra Milewska, Białka APOBEC3 - nowy element wrodzonej odporności przeciwko wirusom
26.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Zarządzania Kulturą i Mediami PAU

Program:
1. Wykład prof. dra hab. Walerego Pisarka, Kultura a media
2. Wykład prof. dra hab. Bogusława Nierenberga, Media
3. Wykład prof. dra hab. Emila Orzechowskiego, Kultura
26.06.2014, godz. 16.00, Mała Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Nauk Technicznych PAU
Prof. Błażej Skoczeń, Modelowanie sprzężonych zjawisk termo-mechanicznych zachodzących w nadprzewodzących akceleratorach cząstek elementarnych
26.06.2014, godz. 18.00, budynek PAN w Krakowie, ul. Św. Jana 28, p. 4 (I p.),
Posiedzenie naukowe
Komisji Ergonomii PAU
Prof. dr hab. inż. arch. Maciej Złowodzki, O rozwiązaniach i aspektach estetycznych budynków biurowych27.06.2014, godz. 11.00, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Wydziału I Filologicznego PAU
Prof. UAM, dr hab. Tomasz Mika, Wielowarstwowość polskich tekstów średniowiecznych. Problem nadawcy i odbiorcy, intencji i funkcji
POSIEDZENIE ODWOŁANE


27.06.2014, godz. 13.15, Mała Aula gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Kultury Słowian PAU
Dr Dominika Kaniecka, Blogosfera i literatura. Chorwacki sen o byciu pisarzem
30.06.2014, godz. 17.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17
Posiedzenie naukowe
Komisji Etnograficznej PAU
Dr hab. Anna Nadolska-Styczyńska, Tkanina Afryki Zachodniej - tradycja i współczesność
/kente,adinkra, bogolan

 

 

 
Polska Akademia Umiejętności dzisiaj

W dniu dzisiejszym działalność naukowa PAU skupia się głównie w komisjach. Działa 31 komisji przedmiotowych, usytuowanych przy różnych Wydziałach oraz międzywydziałowych, które publikują swoje rozprawy. Rezultatem jest poważna działalność wydawnicza: kilkadziesiąt tomów rocznie.

PAU dysponuje też ważnymi elementami warsztatu naukowego dla humanistyki. Biblioteka, kompletowana niemal od dwustu lat, zawiera wiele znakomitych materiałów historycznych i naukowych, w tym czasopisma z XIX i XX wieku, a także wspaniały Gabinet Rycin. Archiwum, którego początki również sięgają Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, jest bezcennym źródłem dla badaczy historii. W wyniku ugody z Towarzystwem Historyczno-Literackim w Paryżu, PAU odzyskała prawa własności do Biblioteki Polskiej. Trwa obecnie reorganizacja tej zasłużonej dla kraju instytucji.

Czytaj całość…
 
Wyszukiwarka
Gościmy
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside