• English
  • Polski
Polish Academy of Arts and Sciences
Start  
27.05.2015
PAUart
There are no translations available

 

 

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową projektu

PAUart


To katalog ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych, których właścicielem jest PAU i częściowo PAN.

9 000 obiektów, w tym 2 500 rycin (m.in. arcydzieła dawnych mistrzów Albrechta Dürera, Rembrandta) oraz 6 500 fotografii (m.in. z kolekcji Karola Lanckorońskiego i spuścizny Karoliny Lanckorońskiej) udostępniono w domenie publicznej. Wśród zbiorów pomieszczono także albumy Bronisława Piłsudskiego z Sachalina i Michała Greima z Kamieńca Podolskiego prezentujące wysokie walory naukowe i artystyczne. Udostępnione obiekty przechowywane są w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN, Fototeki Lanckorońskich oraz Archiwum Nauki PAN i PAU.

A to dopiero początek, bazy będą sukcesywnie rozbudowywane!

 

- ulotka

- dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej

- artykuł w PAUzie Akademickiej

- spot promocyjny


Katalog jest dostępny pod adresem

www.pauart.pl

 

 

Portal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
Wsparcie funkcjonowania i działalności BPP i THL w 2014
There are no translations available

 

Wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu
i Towarzystwa Historyczno-Literackiego w 2014

 

Przedmiotem niniejszego projektu jest wsparcie funkcjonowania i działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego.

Celem zadania jest utrzymanie w niepogorszonym stanie substancji polskiego dziedzictwa narodowego (którego jednym z ważniejszych elementów jest Biblioteka Polska w Paryżu), wsparcie promowania i upowszechniania wiedzy o Polsce, polskiej kulturze i historii.

Adresatami projektu są uczeni z Polski, Francji i świata korzystający ze skarbów Biblioteki Polskiej w Paryżu, a także całe społeczeństwo polskie, którego własnością i dziedzictwem jest ta historyczna instytucja w centrum Paryża, wywodząca się z tradycji Wielkiej Emigracji i Hotelu Lambert, a następnie będąca ośrodkiem polskiej kultury we Francji i Europie.

 

Projekt współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.”

     

Read more...
 
Scientific meetings, sessions and conferences at PAU

 

ARCHIVES
(available in Polish only)
 
 

For a full list of scientific meetings at PAU planned for this month please click here (available in Polish only).

 
 
 
Polish Academy of Arts and Sciences today

Today's scientific work of the Polish Academy of Arts and Sciences is focused mainly on Commissions' and Subcommissions' work. There are thirty subject Commissions in different Classes and all of them publish their own series of Works, periodicals or other publication series according to their respective specialties. The result is a serious publishing activity: dozens of volumes yearly.

The PAU owns important elements of scientific background for humanistic research. The Library, completed since nearly 200 years, include many exeptional historical and scientific materials, among them newspapers and journals of 19th and 20th century as well as old prints, manuscripts, graphics and drawings. The Archives, that origins also go back to the Cracow Learned Society, is an invaluable source for history reasearchers. Lately, as the result of agreement with the Historical and Literature Society in Paris, the PAU got back its rights to the Polish Library collection. At present the reorganization works of this so meritorious for Poland institution are in progress.

Read more...
 
Searchbox
Visitors
We have 2 guests online
Webdesign by Webmedie.dk Ny hjemmeside