Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek FL


 

 Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

 

 

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich (zob. fundacjalanckoronskich.org) na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

W wyniku umowy Fundacji Lanckorońskich z Polską Akademią Umiejętności z dnia 6 i 23 X 1995, rozszerzonej na Fundację z Brzezia Lanckorońskich, a następnie uzupełnionej 12 IX 2012, Fundacje przekazały PAU gestię swoich stypendiów, od lat przyznawanych humanistom polskim na badania zagraniczne.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia corocznie rozdziela Komisja przy PAU, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, sekretarz z ramienia PAU i przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK). W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel obu Fundacji, wyznaczony przez ich prezesów.

 

 

Fundacja Lanckorońskich także bezpośrednio dofinansowuje projekty z tego zakresu, które nie mają charakteru badawczego

Więcej informacji można uzyskać od prezesa Fundacji Piotra Pinińskiego (zob.: fundacjalanckoronskich.org)

(Komunikat ten nie dotyczy stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich)

 


 

Informacje dla ubiegających się o stypendium

na rok 2019

 

Wnioski studentów nie są rozpatrywane.

Zgodnie z dotychczasową praktyką, można składać wnioski o stypendia nie tylko do Rzymu, Londynu i Wiednia, ale także do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendyści muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania. Tylko wyjeżdżającym do Wiednia i Rzymu PAU może ułatwić zakwaterowanie. W każdym wypadku koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu jednak na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym. Wnioski o stypendia na rok 2019 należy adresować do Sekretarza Generalnego PAU (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków), według załączonego formularza, oraz przesyłać w formie elektronicznej (*.doc) na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 maja 2018 r. (decyduje data stempla). Wnioski nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski w drugiej połowie czerwca. O wynikach konkursu powiadomimy na stronie internetowej PAU, a niezależnie od tego kandydaci uzyskają informację pisemną w ciągu miesiąca od daty posiedzenia Komisji.

Pytania dotyczące stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WNIOSEK o stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

 


 

Stypendyści powinni

1. W ciągu trzech miesięcy po powrocie ze stypendium każdy stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu.

2. Stypendysta, który nie złożył sprawozdania, nie może się ubiegać o następne stypendium.

3. Stypendysta ma obowiązek – niezależnie od sprawozdania – informować PAU (a PAU Fundację Lanckorońskich): 1) o publikacjach naukowych powstałych
w związku ze stypendium, 2) o innych efektach naukowych, które przyniosło stypendium. Informacje te będą miały wpływ na uzyskanie następnych stypendiów.

4. Jeśli w ciągu pięciu lat po otrzymaniu stypendium stypendysta nie opublikuje żadnej pracy naukowej, nie może otrzymać kolejnego stypendium.

5. Jeśli publikacja powstała chociażby częściowo dzięki otrzymanemu stypendium, należy umieścić w niej odpowiednie podziękowanie dla Fundacji.


Sprawozdanie w formie elektronicznej (.doc) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz w formie papierowej z podpisem złożyć w Kancelarii PAU.

SPRAWOZDANIE z pobytu na stypendium


 

Stypendia przyznane na rok 2018
przez Fundację Lanckorońskich i Fundację z Brzezia Lanckorońskich

 

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  

 

Rzym:

1. Dr hab. Rafał Kowalczyk
2. Dr hab. Krzysztof Kania
3. Dr hab. Renata Ciołek
4. Dr hab. Agata Aleksandra Kluczek
5. Dr Marta Baranowska
6. Dr Monika Myszor-Ciecieląg
7. Dr Kamil Kopij
8. Dr Agnieszka Paulina Lew
9. Dr Katarzyna Warcaba
10. Dr Damian Pierzak
11. Dr Anna Pięcińska
12. Dr Paweł Dettloff
13. Mgr Anna Wotlińska
14. Mgr Olimpia Skieterska
15. Mgr Bartłomiej Michał Wołyniec
16. Mgr Aleksander Stankiewicz
17. Mgr Olga Maria Hajduk
18. Mgr Monika Kamińska

Lista rezerwowa:

1. Dr Wojciech Brillowski

 

Wiedeń:

1. Prof. dr hab. Ewa Wółkiewicz
2. Dr hab. Rafał Rosół
3. Dr Jakub Wysmułek
4. Dr Michał Piekarski
5. Dr Franciszek Wasyl
6. Mgr Dorota Wiśniewska
7. Mgr Joanna Kaźmierczak
8. Mgr Maria Kazimiera Staniszewska

Lista rezerwowa:

1. Mgr Justyna Gałuszka

 

Stypendia pieniężne:

1. Dr hab. Agata Jakubowska (miasto wnioskowane: Paryż)
2. Dr hab. Adam Perłakowski (miasto wnioskowane: Drezno)
3. Dr hab. Sławomir Augusiewicz (miasto wnioskowane: Berlin)
4. Dr Dominik Szulc (miasto wnioskowane: Wilno)
5. Dr Maciej Zakrzewski (miasto wnioskowane: Paryż)
6. Mgr Krzysztof Jastalski (miasto wnioskowane: Fryburg Szwajcarski)

Lista rezerwowa:

1. Mgr Sylwia Nehring (miasto wnioskowane: Berlin, Bonn)

 
STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH

 

Londyn:

1. Prof. dr hab. Janusz Zuziak
2. Prof. dr hab. Krystyna Tuszyńska
3. Dr hab. Przemysław Parszutowicz
4. Dr hab. Hubert Chudzio
5. Dr hab. Przemysław Tyszka
6. Dr hab. Karol Łopatecki
7. Dr hab. Jakub Pigoń
8. Dr hab. Joanna Komorowska
9. Dr Przemysław Marcin Żukowski
10. Dr Krzysztof Nowak
11. Dr Paweł Koza
12. Dr Barbara Maria Bibik
13. Dr Michał Marciak
14. Dr Anna Tomaszewska
15. Dr Zofia Rzeźnicka
16. Dr Magdalena Komorowska
17. Dr Wojciech Walczak
18. Dr Piotr Bukowczyk
19. Dr Marcin Szerle
20. Dr Bartłomiej Bednarek
21. Dr Bartłomiej Dźwigała
22. Mgr Krzysztof Kloc
23. Mgr Dominika Uczkiewicz
24. Mgr Jakub Linetty
25. Mgr Kamila Siuda
26. Mgr Katarzyna Dźwigała
27. Mgr Bartosz Janczak
28. Mgr Krzysztof Popek
29. Mgr Weronika Kobylińska-Bunsch
30. Mgr Alicja Śmigielska
31. Mgr Marek Rodzik
32. Mgr Weronika Grochowska
33. Mgr Magdalena Gibiec
34. Mgr Aleksandra Ziober

Lista rezerwowa:

1. Dr hab. Henryk Głębocki
2. Mgr Piotr Sawczyński

 

 

 

 

 

 

 


 

Stypendia przyznane na rok 2017

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ]
 

 

 

Stypendia przyznane na rok 2016

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ]
 

 

 

Stypendia przyznane na rok 2015

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ]