Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek FL


 Stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

 

Polska Akademia Umiejętności dysponuje stypendiami Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich na prowadzenie badań w Rzymie, Wiedniu, Londynie i innych ośrodkach naukowych Europy.

W wyniku umowy Fundacji Lanckorońskich z Polską Akademią Umiejętności z dnia 6 i 23 X 1995, rozszerzonej na Fundację z Brzezia Lanckorońskich, a następnie uzupełnionej 12 IX 2012, Fundacje przekazały PAU gestię swoich stypendiów, od lat przyznawanych humanistom polskim na badania zagraniczne.

Zgodnie z umową i dotychczasową praktyką, o stypendia mogą się ubiegać w zasadzie tylko archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Zakres tematyki poruszanej przez historyków, historyków sztuki i historyków filozofii nie powinien w zasadzie wykraczać poza rok 1939 i tylko w wyjątkowych przypadkach może sięgać roku 1989.

Stypendia corocznie rozdziela Komisja przy PAU, w skład której wchodzą dwaj członkowie PAU, sekretarz z ramienia PAU i przedstawiciele pięciu uniwersytetów (UJ, UW, UWr, UAM, UMK). W posiedzeniach Komisji może uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciel obu Fundacji, wyznaczony przez ich prezesów.


 Informacje dla ubiegających się o stypendium na rok 2021


Przyjmowanie wniosków o stypendia
Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich
na rok 2021 zostało zakończone


Zgodnie z dotychczasową praktyką, można składać wnioski o stypendia nie tylko do Rzymu, Londynu i Wiednia, ale także do innych ośrodków naukowych w Europie.

Stypendyści muszą we własnym zakresie znaleźć miejsce zakwaterowania. Tylko wyjeżdżającym do Wiednia i Rzymu PAU może ułatwić zakwaterowanie. W każdym wypadku koszty zakwaterowania stypendysta pokrywa ze stypendium. Wnioski studentów nie są rozpatrywane.

Stypendia przyznawane są na okres od jednego do trzech miesięcy. Ze względu jednak na dużą liczbę wniosków jest to zwykle jeden miesiąc. W razie potrzeby stypendium może być przyznane ponownie na to samo zadanie badawcze. Stypendysta może się ubiegać o stypendium na inne zadanie po upływie dwóch lat.

Stypendia są przyznawane w trybie konkursowym.

Wnioski o stypendia na rok 2021 należy przesyłać WYŁĄCZNIE w formie elektronicznej (według załączonego formularza *.doc)
na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 22 maja 2020 r. (W związku z licznymi prośbami i pytaniami ze strony zainteresowanych składaniem wniosków na stypendia Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich przedłużamy termin do 22 maja). Prosimy nie przesyłać wniosków pocztą kurierską ani poczta zwykłą.

 

Dodatkowo prosimy o przesłanie opinii opiekuna naukowego (dotyczy to wyłącznie osób ze stopniem magistra i doktora) w pliku pdf.

Komisja Stypendialna rozpatrzy wnioski w połowie czerwca. O wynikach konkursu powiadomimy na stronie internetowej PAU, a niezależnie od tego kandydaci uzyskają informację w formie elektronicznej w ciągu miesiąca od daty posiedzenia Komisji.

Pytania dotyczące stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WNIOSEK o stypendium Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich

 


 

Stypendyści powinni

1. W ciągu trzech miesięcy po powrocie ze stypendium każdy stypendysta winien przedłożyć sprawozdanie naukowe z wyjazdu.

2. Stypendysta, który nie złożył sprawozdania, nie może się ubiegać o następne stypendium.

3. Stypendysta ma obowiązek – niezależnie od sprawozdania – informować PAU (a PAU Fundację Lanckorońskich): 1) o publikacjach naukowych powstałych
w związku ze stypendium, 2) o innych efektach naukowych, które przyniosło stypendium. Informacje te będą miały wpływ na uzyskanie następnych stypendiów.

4. Jeśli w ciągu pięciu lat po otrzymaniu stypendium stypendysta nie opublikuje żadnej pracy naukowej, nie może otrzymać kolejnego stypendium.

5. Jeśli publikacja powstała chociażby częściowo dzięki otrzymanemu stypendium, należy umieścić w niej odpowiednie podziękowanie dla Fundacji.


Sprawozdanie w formie elektronicznej (.doc) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., oraz w formie papierowej z podpisem złożyć w Kancelarii PAU.

SPRAWOZDANIE z pobytu na stypendium


 

Fundacja Lanckorońskich także bezpośrednio dofinansowuje projekty z tego zakresu, które nie mają charakteru badawczego

Więcej informacji można uzyskać od prezesa Fundacji Piotra Pinińskiego (zob.: fundacjalanckoronskich.org)

(Komunikat ten nie dotyczy stypendiów Fundacji Lanckorońskich i Fundacji z Brzezia Lanckorońskich)

 


 

Stypendia przyznane na rok 2020

przez Fundację Lanckorońskich i Fundację z Brzezia Lanckorońskich

 

 

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH

 

Rzym:

1. Prof. dr hab. Marek Jan Olbrycht
2. Dr hab. Andrzej Gillmeister
3. Dr hab. Marek Daniel Kowalski
4. Dr hab. Hanna Osiecka-Samsonowicz
5. Dr Paweł Duda
6. Dr Michał Norbert Faszcza
7. Dr Piotr Jaworski
8. Dr Justyna Małysiak
9. Dr Marcin Sumowski
10. Dr Robert Tomasz Tomczak
11. Mgr Marcin Goch
12. Mgr Aneta Hoffmann
13. Mgr Iwona Krawczyk
14. Mgr Piotr Makowski
15. Mgr Magdalena Młodawska
16. Mgr Michał Muraszko
17. Mgr Piotr Osiński
18. Mgr Maciej Stawiski
19. Mgr Mateusz Zimny

Lista rezerwowa:
Dr Agnieszka Teresa Markuszewska 1 rezerwa
Dr hab. Roksana Chowaniec 2 rezerwa
Dr Michał Duch 3 rezerwa

 

 

Wiedeń:

1. Dr Jacek Jędrysiak
2. Dr Aleksandra Krypczyk-De Barra
3. Dr Kamil Ruszała
4. Dr Agnieszka Świętosławska
5. Mgr Paulina Kluz

Lista rezerwowa:
Prof. dr hab. Sławomir Zonenberga 

 

 

Stypendia pieniężne:

1. Dr hab. Adam Perłakowski (miasto wnioskowane: Lwów)
2. Dr hab. Aleksandra Skrzypietz (miasto wnioskowane: Paryż)
3. Dr hab. Maria Trawińska (miasto wnioskowane: Bolonia)
4. Dr Paweł Dettloff (miasto wnioskowane: Florencja)
5. Dr Radosław Krajniak (miasto wnioskowane: Berlin)
6. Dr Marzena Królikowska-Dziubecka (miasto wnioskowane: Drezno)
7. Dr Julia Możdżeń (miasto wnioskowane: Berlin)
8. Dr Szymon Sułecki (miasto wnioskowane: Lwów)

Lista rezerwowa:
Mgr Dorota Wiśniewska

 

 

 

STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH 

 

Londyn:

1.  Prof. dr hab. Beata Możejko
2.  Prof. dr hab. Krzysztof Tarka
3.  Prof. dr hab. Krystyna Tuszyńska
4.  Dr hab. Danuta Gibas-Krzak
5.  Dr hab. Joanna Komorowska
6.  Dr hab. Robert Kuśnierz
7.  Dr hab. Monika Opalińska
8.  Dr hab. Przemysław Parszutowicz
9.  Dr hab. Piotr Żurek
10.  Dr Inga Głuszek
11.  Dr Edyta Gryksa
12.  Dr Piotr Hapanowicz
13.  Dr Dawid Paweł Lipski
14.  Dr Monika Mansfeld
15.  Dr Michael Morys-Twarowski
16.  Dr Jolanta Mysiakowska-Muszyńska
17.  Dr Joanna Orzeł
18.  Dr Katarzyna Pękacka-Falkowska
19.  Dr Paweł Rokicki
20.  Dr Małgorzata Zadka
21.  Dr Aleksandra Ziober
22.  Mgr Alicja Bartnicka
23.  Mgr Joanna Ciesielska
24.  Mgr Daniel Gazda
25.  Mgr Magdalena Gibiec
26.  Mgr Anzhela Kayumova
27.  Mgr Piotr Kuligowski
28.  Mgr Eligiusz Lelo
29.  Mgr Magdalena Makówka
30.  Mgr Marta Nowak
31.  Mgr Anna Turza
32.  Mgr Michał Jakub Wagner
33.  Mgr Monika Zemła
34.  Mgr Krzysztof Zimny

Lista rezerwowa:
Dr Maja Maciejewska-Szałas

 

Stypendia przyznane na rok 2019

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ] 

 

Stypendia przyznane na rok 2018

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ]
 

 

Stypendia przyznane na rok 2017

STYPENDIA FUNDACJI LANCKOROŃSKICH  i  STYPENDIA FUNDACJI Z BRZEZIA LANCKOROŃSKICH
[ plik .pdf ]