Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Stacja Naukowa PAU w Gdańsku

 

Ważnym wydarzeniem dla środowiska naukowego Pomorza było powołanie do życia Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku. Stało się to możliwe dzięki staraniom i na wniosek członków PAU z dn. 25 maja 2014 roku, prof. dr. hab. n. med. Janusza Limona oraz prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego, prezesa Instytutu Kaszubskiego. Wniosek został przyjęty i 24 czerwca 2014 roku Rada Polskiej Akademii Umiejętności powołała Stację Naukową PAU w Gdańsku. Na mocy decyzji Rady PAU z 28 października 2014 roku organizatorem Stacji Naukowej PAU w Gdańsku i jej Komisji Kaszubskiej został prof. Józef Borzyszkowski. Dnia 21 stycznia 2015 roku Rada PAU zatwierdziła również skład Rady i członków Komisji Kaszubskiej. Siedzibą Stacji Naukowej PAU w Gdańsku jest Dom Kaszubski przy ul Straganiarskiej 22.

 


 

Rada Stacji Naukowej PAU w Gdańsku

 

Przewodniczący Rady:   Janusz Limon

 

1. Prof. Stanisław Achremczyk
2. Prof. Józef Borzyszkowski
3. Prof. Edward Breza
4. Prof. Janusz Jasiński
5. Prof. Jacek Jassem
6. Prof. Kazimierz Kozłowski
7. Prof. Janusz Limon
8. Prof. Jerzy Limon
9. Prof. Jan Lubiński
10. Prof. Janusz Małłek
11. Prof. Krzysztof Narkiewicz
12. Prof. Stanisław Salmonowicz
13. Prof. Zygmunt Szultka
14. Prof. Jerzy Treder
15. Prof. Edward Włodarczyk

 


 

Komisja Kaszubska przy Stacji Naukowej PAU w Gdańsku

 

Przewodniczący: Józef Borzyszkowski
Zastępca przewodniczącego: Jolanta Wierzba
Sekretarz: Cezary Obracht-Prondzyński

 

1. Prof. UG, dr hab. ks. Wojciech Bęben
2. Dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk
3. Prof. Józef Borzyszkowski
4. Dr Tomasz Derlatka
5. Prof. AP, dr hab. Daniel Kalinowski
6. Dr Katarzyna Kulikowska
7. Prof. UG, dr hab. Anna Kwaśniewska
8. Dr Beata Lipska-Zienkiewicz
9. Prof. ASz, dr hab. Bogdan Narloch
10. Prof. Cezary Obracht-Prondzyński
11. Dr Justyna Pomierska
12. Dr Tomasz Rembalski
13. Prof. dr hab. Miloš Řezník
14. Dr hab. Jolanta Wierzba
15. Mgr Dominika Vetter