Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział I Filologiczny

 

Dyrektor Lucjan Suchanek
Wicedyrektor Jan Michalik
Sekretarz Kazimierz Korus

 

Komisje działające przy Wydziale I:

 

 

Do Wydziału należą uczeni reprezentujący różne filologie (polską, klasyczną, angielską, germańską, romańską, słowiańską), wśród nich zaś: językoznawcy i badacze literatury (teoretycy i historycy), a ponadto historycy sztuki.

Wynikiem pracy Wydziału są publikacje, na które składają się „Rozprawy”, „Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej” (8 tomów wydano przed wojną) oraz źródła staropolskie. W latach 1990–2012 opublikowano 12 tomów rozpraw, 10 tomów przekładów i jedno trzytomowe wydawnictwo źródłowe (Listy polskie XVI wieku).

Niektóre publikacje członków Wydziału I ukazały się w seriach wydawniczych Wydziału II, jak np. edycja w języku łacińskim Kroniki Wincentego Kadłubka w krytycznym opracowaniu Mariana Plezi.

Wydział urządza sesje naukowe, przeważnie o charakterze jubileuszowym i o profilu naukowym swoich członków, poświęcone zmarłym uczonym.

 

 

 

Członkowie Wydziału I Filologicznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jerzy Axer
2. Prof. dr Jerzy Bartmiński
3. Prof. dr Krystyna Bartol
4. Prof. dr Andrzej Bogusławski
5. Prof. dr Andrzej Borowski
6. Prof. dr Paulina Buchwald-Pelcowa
7. Prof. dr Jerzy Danielewicz
8. Prof. dr Michał Głowiński
9. Prof. dr Maciej Grochowski
10. Prof. dr Maria Janion
11. Prof. dr Józef Korpanty
12. Prof. dr Teresa Kostkiewiczowa
13. Prof. dr Jerzy Limon
14. Prof. dr Adam Małkiewicz
15. Prof. dr Julian Maślanka
16. Prof. dr Jan Michalik
17. Prof. dr Teresa Michałowska
18. Prof. dr Stanisław Mossakowski
19. Prof. dr Alina Nowicka-Jeżowa
20. Prof. dr Jan Ostrowski
21. Prof. dr Henryk Podbielski
22. Prof. dr Jadwiga Puzynina
23. Prof. dr Stefan Sawicki
24. Prof. dr Stanisław Stabryła
25. Prof. dr Lucjan Suchanek
26. Prof. dr Zuzanna Topolińska
27. Prof. dr Franciszek Ziejka
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     

1. Prof. dr Edward Balcerzan
2. Prof. dr Wojciech Bałus
3. Prof. dr Leszek Bednarczuk
4. Prof. dr Włodzimierz Bolecki
5. Prof. dr Wiesław Boryś
6. Prof. dr Wojciech Chlebda
7. Prof. dr Magdalena Danielewicz
8. Prof. dr Marcin Fabiański
9. Prof. dr Albert Gorzkowski
10. Prof. dr Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
11. Prof. dr Alicja Helman
12. Prof. dr Stefan Kiedroń
13. Prof. dr Kazimierz Korus
14. Prof. dr Maria Korytowska
15. Prof. dr Hanna Kowalska-Stus
16. Prof. dr Jarosław Ławski
17. Prof. dr Maria Maślanka-Soro
18. Prof. dr Roman Mazurkiewicz
19. Prof. dr Sergiusz Michalski
20. Prof. dr Ryszard Nycz
21. Prof. dr Jacek Popiel
22. Prof. dr Maria Poprzęcka
23. Prof. dr Jan Prokop
24. Prof. dr Piotr Salwa
25. Prof. dr Tadeusz Sławek
26. Prof. dr Marek Stachowski
27. Prof. dr Marian Stala
28. Prof. dr Ryszard Tokarski
29. Prof. dr Maciej Włodarski
30. Prof. dr Wiesław Wydra
31. Prof. dr Marta Wyka
32. Prof. dr Roman Maria Zawadzki
33. Prof. dr Antoni Ziemba

     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Xaverio Ballester
2. Prof. dr Alfred Bammesberger
3. Prof. dr Pietro Boitani
4. Prof. dr Giovanna Brogi Bercoff
5. Prof. dr Petar Ž. Bunjak
6. Prof. dr Paul Crossley
7. Prof. dr Alain Van Crugten
8. Prof. dr Maria Delaperrière
9. Prof. dr Hans-Jürgen Diller
10. Prof. dr Rolf Fieguth
11. Prof. dr Herman Fillitz
12. Prof. dr David Frick
13. Prof. dr Bernhard Gajek
14. Prof. dr György Gömöri
15. Prof. dr Sante Graciotti
16. Prof. dr Stephen Harrison
17. Prof. dr Maryla Laurent-Zielińska
18. Prof. dr Aleksander V. Lipatow
19. Prof. dr Ryszard Löw
20. Prof. dr Luigi Marinelli
21. Prof. dr Michał Masłowski
22. Prof. dr Allain Michel
23. Prof. dr Nullo Minissi
24. Prof. dr Hugo Montgomery
25. Prof. dr Stefan Muthesius
26. Prof. dr Rostysław Radyszewski
27. Prof. dr François Rosset
28. Prof. dr Hans Rothe
29. Prof. dr Joseph Rykwert
30. Prof. dr Marco Santagata
31. Prof. dr Brigitte Schultze
32. Dr Anne Markham Schulz
33. Prof. dr Heinz Schuster-Šewc
34. Prof. dr Victor Ieronim Stoichita
35. Prof. dr Swietłana Tołstojowa
36. Prof. dr Boris Andriejewicz Uspienski
37. Dr Stephanie R. West
38. Prof. dr John E.C.T. White
39. Prof. dr Anna Wierzbicka
40. Prof. dr Peter Wiesinger