Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział I Filologiczny

 

Dyrektor Lucjan Suchanek
Wicedyrektor Jan Michalik
Sekretarz Kazimierz Korus

 

Komisje działające przy Wydziale I:

 

 

Do Wydziału należą uczeni reprezentujący różne filologie (polską, klasyczną, angielską, germańską, romańską, słowiańską), wśród nich zaś: językoznawcy i badacze literatury (teoretycy i historycy), a ponadto historycy sztuki.

Wynikiem pracy Wydziału są publikacje, na które składają się „Rozprawy”, „Biblioteka Przekładów z Literatury Starożytnej” (8 tomów wydano przed wojną) oraz źródła staropolskie. W latach 1990–2012 opublikowano 12 tomów rozpraw, 10 tomów przekładów i jedno trzytomowe wydawnictwo źródłowe (Listy polskie XVI wieku).

Niektóre publikacje członków Wydziału I ukazały się w seriach wydawniczych Wydziału II, jak np. edycja w języku łacińskim Kroniki Wincentego Kadłubka w krytycznym opracowaniu Mariana Plezi.

Wydział urządza sesje naukowe, przeważnie o charakterze jubileuszowym i o profilu naukowym swoich członków, poświęcone zmarłym uczonym.

 

 

 

Członkowie Wydziału I Filologicznego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jerzy Axer
2. Prof. dr Jerzy Bartmiński
3. Prof. dr Krystyna Bartol
4. Prof. dr Andrzej Bogusławski
5. Prof. dr Andrzej Borowski
6. Prof. dr Paulina Buchwald-Pelcowa
7. Prof. dr Jerzy Danielewicz
8. Prof. dr Michał Głowiński
9. Prof. dr Maciej Grochowski
10. Prof. dr Józef Korpanty
11. Prof. dr Teresa Kostkiewiczowa
12. Prof. dr Jerzy Limon
13. Prof. dr Adam Małkiewicz
14. Prof. dr Jan Michalik
15. Prof. dr Teresa Michałowska
16. Prof. dr Stanisław Mossakowski
17. Prof. dr Alina Nowicka-Jeżowa
18. Prof. dr Jan Ostrowski
19. Prof. dr Henryk Podbielski
20. Prof. dr Jadwiga Puzynina
21. Prof. dr Stefan Sawicki
22. Prof. dr Stanisław Stabryła
23. Prof. dr Lucjan Suchanek
24. Prof. dr Zuzanna Topolińska
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     

1. Prof. dr Edward Balcerzan
2. Prof. dr Wojciech Bałus
3. Prof. dr Leszek Bednarczuk
4. Prof. dr Włodzimierz Bolecki
5. Prof. dr Wiesław Boryś
6. Prof. dr Wojciech Chlebda
7. Prof. dr Magdalena Danielewicz
8. Prof. dr Bogusław Dopart
9. Prof. dr Marcin Fabiański
10. Prof. dr Albert Gorzkowski
11. Prof. dr Janusz S. Gruchała
12. Prof. dr Mirosława Hanusiewicz-Lavallee
13. Prof. dr Alicja Helman
14. Prof. dr Stefan Kiedroń
15. Prof. dr Kazimierz Korus
16. Prof. dr Maria Korytowska
17. Prof. dr Hanna Kowalska-Stus
18. Prof. dr Jarosław Ławski
19. Prof. dr Maria Maślanka-Soro
20. Prof. dr Roman Mazurkiewicz
21. Prof. dr Sergiusz Michalski
22. Prof. dr Ryszard Nycz
23. Prof. dr Jacek Popiel
24. Prof. dr Maria Poprzęcka
25. Prof. dr Jan Prokop
26. Prof. dr Piotr Salwa
27. Prof. dr Tadeusz Sławek
28. Prof. dr Marek Stachowski
29. Prof. dr Marian Stala
30. Prof. dr Ryszard Tokarski
31. Prof. dr Maciej Włodarski
32. Prof. dr Wiesław Wydra
33. Prof. dr Marta Wyka
34. Prof. dr Roman Maria Zawadzki
35. Prof. dr Antoni Ziemba

     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Xaverio Ballester
2. Prof. dr Alfred Bammesberger
3. Prof. dr Pietro Boitani
4. Prof. dr Giovanna Brogi Bercoff
5. Prof. dr Petar Ž. Bunjak
6. Prof. dr Alain Van Crugten
7. Prof. dr Maria Delaperrière
8. Prof. dr Hans-Jürgen Diller
9. Prof. dr Rolf Fieguth
10. Prof. dr Herman Fillitz
11. Prof. dr David Frick
12. Prof. dr Bernhard Gajek
13. Prof. dr György Gömöri
14. Prof. dr Sante Graciotti
15. Prof. dr Stephen Harrison
16. Prof. dr Maryla Laurent-Zielińska
17. Prof. dr Aleksander V. Lipatow
18. Prof. dr Ryszard Löw
19. Prof. dr Luigi Marinelli
20. Prof. dr Michał Masłowski
21. Prof. dr Allain Michel
22. Prof. dr Nullo Minissi
23. Prof. dr Hugo Montgomery
24. Prof. dr Stefan Muthesius
25. Prof. dr Rostysław Radyszewski
26. Prof. dr François Rosset
27. Prof. dr Hans Rothe
28. Prof. dr Joseph Rykwert
29. Prof. dr Brigitte Schultze
30. Dr Anne Markham Schulz
31. Prof. dr Heinz Schuster-Šewc
32. Prof. dr Victor Ieronim Stoichita
33. Prof. dr Swietłana Tołstojowa
34. Prof. dr Boris Andriejewicz Uspienski
35. Dr Stephanie R. West
36. Prof. dr John E.C.T. White
37. Prof. dr Anna Wierzbicka
38. Prof. dr Peter Wiesinger