Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


Delegatury i stacje naukowe

 

Stacja Naukowa PAU w Katowicach

 

29 listopada 2013 r. na mocy uchwały Rady Polskiej Akademii Umiejętności uruchomiona została pierwsza w Polsce Stacja Naukowa PAU, której siedziba mieści się będzie w Katowicach, w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Uniwersyteckiej 4. Jednostka konsoliduje środowisko naukowe Śląska i całej Polski.

Stacja Naukowa PAU przyczyni się do zacieśnienia współpracy uczonych wywodzących się z różnych uczelni, współdziałania badaczy reprezentujących zarówno nauki ścisłe, jak i humanistyczne, podejmowania trudnej, interdyscyplinarnej tematyki badawczej, wymiany doświadczeń i poglądów, pozyskiwania środków na stypendia dla uczonych, organizowania przedsięwzięć naukowych i kulturalnych, a także ułatwi dostęp do publikacji PAU.

 

Stacja Naukowa PAU w Gdańsku

 

Ważnym wydarzeniem dla środowiska naukowego Pomorza było powołanie do życia Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku. Stało się to możliwe dzięki staraniom i na wniosek członków PAU z dn. 25 maja 2014 roku, prof. dr. hab. n. med. Janusza Limona oraz prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego, prezesa Instytutu Kaszubskiego. Wniosek został przyjęty i 24 czerwca 2014 roku Rada Polskiej Akademii Umiejętności powołała Stację Naukową PAU w Gdańsku. Na mocy decyzji Rady PAU z 28 października 2014 roku organizatorem Stacji Naukowej PAU w Gdańsku i jej Komisji Kaszubskiej został prof. Józef Borzyszkowski. Dnia 21 stycznia 2015 roku Rada PAU zatwierdziła również skład Rady i członków Komisji Kaszubskiej. Siedzibą Stacji Naukowej PAU w Gdańsku jest Dom Kaszubski przy ul Straganiarskiej 22.

Pozakrakowskie agendy PAU

 

Do pozakrakowskich agend PAU należy Komisja Przyrodniczo-Medyczna PAU we Wrocławiu.

 

Stacje naukowe za granicą

 

W 1994 r. utworzono w Nowym Jorku, na bazie Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (The Polish Institute of Arts and Sciences in America), który w okresie II wojny światowej (od 1942 r.) oraz w czasie przymusowego zawieszenia działalności PAU w latach 1952–1989 kontynuował jej tradycje, Stację Naukową PAU. Jej krótkotrwała działalność z powodu braku środków nie mogła być kontynuowana. Zabiegamy o jej ożywienie.

Nawiązano też kontakty z Polskim Instytutem Naukowym w Kanadzie (Polish Institute of Arts and Sciences in Canada), powstałym w 1943 r. jako oddział Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku, a od roku 1976 działającym jako niezależna instytucja kanadyjska. On również przyjął status Stacji Naukowej PAU. Wydaliśmy wspólnie już pięć książek; zasilamy też jego działalność naszymi prelegentami.