Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

RADA NAUKOWA ARCHIWUM NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA

POMOCNICZEJ JEDNOSTKI NAUKOWEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ

ARCHIWUM NAUKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK I POLSKIEJ AKADEMII UMIEJĘTNOŚCI

 

 

Konferencja naukowa

Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej. AU i PAU w kręgu społecznej troski

16-17 listopada 2017, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

oraz otwarcie wystawy w Archiwum Nauki PAN i PAU

Z myślą o przyszłości nauki i Ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności

 

 

Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności zaprasza na kolejne spotkanie.

 

20 listopada 2017, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Krzysztof Ingarden, Szkice na mankietach – Architektoniczne eksperymenty

 

Konferencja naukowa

Przemiany Polityczno-Ustrojowe, Gospodarczo-Społeczne,
Kulturalno-Religijne w Prowincji Małopolskiej w Epoce Nowożytnej

 

8-10 listopada 2017

sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

 

Sesja naukowa

PROFESOR TADEUSZ ULEWICZ
jako badacz dawnej literatury i kultury
– w stulecie urodzin

27 października 2017 (piątek), godz. 11.00
Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Konferencja naukowa Wydziału II Historyczno-Filozoficzny PAU

poświęcona pamięci

Juliana Dunajewskiego

 

23 października 2017, sala im. Karoliny Lanckorońskiej

 

V Kongres Polskich Towarzystw Naukowych w Świecie

Inteligencja polska w świecie

 

17–21 października 2017
Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17, Kraków