Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

Polska Akademia Umiejętności wyłoniła laureata Nagrody Jerzmanowskich na 2017 rok.
Nagrodę otrzymał profesor Krzysztof Penderecki.

Nagroda, której pełna nazwa brzmi: Nagroda Polskiej Akademii Umiejętności im. Erazma i Anny Jerzmanowskich, wpisuje się w piękną tradycję PAU i naszego regionu w promowaniu zasług wybitnych Polaków. Województwo Małopolskie jest Partnerem tego wydarzenia.

 

 

The Committee of Developmental Biology
of the Polish Academy of Arts and Sciences

Progress in Developmental Biology

Kraków, May 26, 2017

 

Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
zapraszają na spotkanie WSZECHNICY

30 maja 2017, godz. 17.00

Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice

Prof. dr hab. Katarzyna Lisowska, GMO - kontrowersyjna strona nauki

 

 

Zapraszamy na konferencję naukową

Zapomniane pomniki cywilizacji europejskiej

Zespoły ksiąg sądowych do 1831 r. w zasobach archiwalnych Ukrainy

 

1 czerwca (czwartek) 2017, Mała Aula PAU, ul. Sławkowska 17 w Krakowie

 

Zapraszamy na konferencję naukową

Leon Wachholz
– w 150 rocznicę urodzin, w 75 rocznicę śmierci

 

15 maja 2017, godz. 10.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

Zapraszamy na dziewiąte

SPOTKANIE Z KARLĄ

poświęcone działalności dobroczynnej i charytatywnej Karoliny Lanckorońskiej 

 

5 kwietnia 2017, godz. 17.00

Duża Aula PAU, ul. Sławkowska 17 w Krakowie

 

W 2016 roku Polska Akademia Umiejętności we współpracy z Biblioteką Polską w Paryżu realizowały wspólny projekt pt. "Dawne fotografie polskich emigrantów z Kolekcji artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu", który otrzymał dofinsnowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą. Dzięki temu zainicjowano opracowanie i udostępnienie gromadzonego od XIX wieku zbioru fotografii, stanowiących ważne źródło do badań na kulturą emigracyjną Polaków we Francji. Projekt miał charakter komplementarny do PAUart. Zinwentaryzowano 630 i opracowano naukowo 805 fotografii, w tym 21 dagerotypów. Obiekty opublikowane zostały w domenie publicznej, z możliwością pobrania i wykorzystania do własnych celów wizerunków cyfrowych.