Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

KONKURS na stanowisko dyrektora Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 1 lutego 2019 r.

 

Ogłoszenie o konkursie
(kliknij tutaj)

 

 

Tekst Regulaminu konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie
dostępny jest na stronie internetowej Biblioteki, tj. www.biblioteka.pau.krakow.pl

 

 

 

Komisja Ergonomii PAU, jako kontynuatorka działań Komitetu Ergonomii PAN,
zaprasza do udziału w V (XXXII) Sympozjum
pn. Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji,
które odbędzie się w dniach 31.11 - 01.12. 2018
w siedzibie PAU, przy ul. Sławkowskiej w Krakowie.

 

 

Konferencja naukowa

70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

 

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Umiejętności
zaprasza do udziału w publikacji pokonferencyjnej

 

 

Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”

 

Zapraszamy na najbliższe spotkanie! 

Zbigniew Preisner, O muzyce i wolności

12 grudnia 2018, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17