Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

Kawiarnia Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności zaprasza na kolejne spotkanie.

 

20 marca 2017, godz. 18.15, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

Profesor Andrzej Pająk, Czy można uniknąć współczesnych epidemii?

 

Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
zapraszają na spotkanie WSZECHNICY

28 marca 2017, godz. 17.00

Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice

Prof. Krzysztof Meyer, Polityczne tło przemian w muzyce XX wieku

 

 

Zapraszamy na posiedzenie naukowe Komisji Archeologii Krajów Śródziemnomorskich PAU
poświęcone

25-leciu polsko-greckich badań nad prehistorią Grecji i basenu Morza Egejskiego

16 marca 2017, godz. 11.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

Zapraszamy na posiedzenie naukowe Komisji Neofilologicznej PAU

Dr Michał Choiński przedstawi wykład pod tytułem:
Hiperbola w utworach pisarzy amerykańskiego Południa

 

15 marca 2017, godz. 18.00,
sala im. Karoliny Lanckorońskiej gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

Badania archeologiczne i z zakresu archeologii środowiskowej
w Rozprzy w Polsce środkowej

17 lutego 2017, godz. 12.00, sala nr 24 gmachu PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

 

W 2016 roku Polska Akademia Umiejętności we współpracy z Biblioteką Polską w Paryżu realizowały wspólny projekt pt. "Dawne fotografie polskich emigrantów z Kolekcji artystycznych Biblioteki Polskiej w Paryżu", który otrzymał dofinsnowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą. Dzięki temu zainicjowano opracowanie i udostępnienie gromadzonego od XIX wieku zbioru fotografii, stanowiących ważne źródło do badań na kulturą emigracyjną Polaków we Francji. Projekt miał charakter komplementarny do PAUart. Zinwentaryzowano 630 i opracowano naukowo 805 fotografii, w tym 21 dagerotypów. Obiekty opublikowane zostały w domenie publicznej, z możliwością pobrania i wykorzystania do własnych celów wizerunków cyfrowych.

 

 

W oparciu o dofinansowanie pozyskane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Kultura cyfrowa” oraz Fundacji Lanckorońskich w sierpniu 2016 roku przystąpiono do prac nad 3. edycją projektu PAUart. Publikacja nowych fotografii i grafik postępuje sukcesywnie od września 2016 roku, w miarę posuwania się prac zespołu nad opracowaniem i digitalizacją. Dzięki temu do końca 2016 roku zasób udostępniony na platformie PAUart  powiękczył się o 1700 cennych obiektów, pochodzących z Fototeki Lanckorońskich PAU, Zbiorów Specjalnych i Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie oraz partnera projektu – Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. W 2017 roku udostępnionych zostanie kolejnych 2800 obiektów.