Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek kontakt


 

Informujemy, że 1 września br. nastąpiła zmiana na stanowiskach Prezesa, Wiceprezesów i Delegata Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności.

Swoje funkcje przestali pełnić: prof. Andrzej Białas jako Prezes, prof. Andrzej Borowski i prof. Andrzej Kajetan Wróblewski – Wiceprezesi oraz prof. Jerzy Wyrozumski – Delegat Walnego Zgromadzenia.

Obsada stanowiska Sekretarza Generalnego pozostaje bez zmian.

 

Zatem pełny skład Zarządu PAU na okres 1.09.2018 – 31.08.2021 to:

Prezes: prof. Jan OSTROWSKI

Wiceprezesi: prof. Andrzej MĄCZYŃSKI, prof. Ewa SZCZEPAŃSKA-SADOWSKA

Sekretarz Generalny: prof. Szczepan BILIŃSKI

Delegat Walnego Zgromadzenia: prof. Jerzy JURKIEWICZ

 

 

 

Zapraszamy na posiedzenie naukowe Komisji Spraw Europejskich PAU

 

Profesor Paweł Machcewicz
Polska polityka historyczna; założenia, praktyka, wizerunek za granicą

25 września (wtorek) 2018, godz. 16.15
Mała Aula PAU, ul. Sławkowska 17

 

 

Polska Akademia Umiejętności – Stacja Naukowa w Katowicach i Biblioteka Śląska
zapraszają na spotkanie WSZECHNICY

25 września 2018, godz. 17.00

Sala Parnassos, Biblioteka Śląska, plac Rady Europy 1, Katowice

Prof. zw. dr hab. Wiktor Zipper
Promieniowanie jądrowe, nie tylko szkodliwe

 

 

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa
Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich

Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich

 

26-28 września 2018, Kraków
Polska Akademia Umiejętności, ul. Sławkowska 17

 

 

Cykl dyskusji o naturze ludzkiej „Rozmowy o Człowieku”

 

Zapraszamy na najbliższe spotkanie! 

bp Tadeusz Pieronek, O prawie, wolności i miłosierdziu

10 października 2018, godz. 18.00, Duża Aula PAU przy ul. Sławkowskiej 17

 

Konferencja naukowa

70 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ

 

12 października 2018
Polska Akademia Umiejętności, Kraków, ul. Sławkowska 17

 

 

Konferencja naukowa

Unia, federacja, niepodległość?
Polski i Litwy drogi do niepodległości

 

18-19 października 2018
Kraków, Polska Akademia Umiejętności

 

 

Konferencja naukowa

„Oblicza Niepodległej – Państwo i Społeczeństwo”

W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej

 

24-26 października 2018, Kraków

 

 

Konferencja naukowa Komisji Medioznawczej PAU

Prasa krakowska
w 100. rocznicę odzyskania niepodległości

 

Kraków, 15-16 listopada 2018
Gmach Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. Sławkowskiej 17 w Krakowie

 

Komisja Ergonomii PAU, jako kontynuatorka działań Komitetu Ergonomii PAN,
zaprasza do udziału w V (XXXII) Sympozjum
pn. Ergonomia wobec wyzwań masowości i globalizacji,
które odbędzie się w dniach 31.11 - 01.12. 2018
w siedzibie PAU, przy ul. Sławkowskiej w Krakowie.