Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek struktura


 

Wydział V Lekarski

 

Dyrektor Wiesław Pawlik
Wicedyrektor Jan Albrecht
Sekretarz Tomasz Brzozowski

 

 

W skład Wydziału V wchodzą lekarze, farmaceuci i biolodzy, których praca naukowa wiąże się bezpośrednio z medycyną. Posiedzenia Wydziału odbywają się z reguły wspólnie z Wydziałami III i IV i obejmują referaty dotyczące ogólnych problemów medycyny, przedstawiane zarówno przez członków Wydziału, jak i uczonych zagranicznych goszczących w Krakowie.

Pod auspicjami PAU odbyły się ważne sympozja naukowe z zakresu nauk medycznych. Jedno z nich, współorganizowane przez Medyczne Centrum Badawcze Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskie Towarzystwo Fizjologiczne, łączyło się z setną rocznicą odkrycia adrenaliny, dokonanego równocześnie przez polskich i angielskich badaczy. Drugie sympozjum dotyczyło roli zakażenia przez Helicobacter pylori w zapaleniach błony śluzowej żołądka.

Z inicjatywy i za sprawą Wydziału fundowana jest corocznie od 1998 r. Nagroda im. Tadeusza Browicza za wybitne osiągnięcia w dziedzinie medycyny i farmakologii. Jej fundatorami były firmy farmaceutyczne Pliva SA i Novartis Poland i z kolei wyłącznie Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców przy Collegium Medicum UJ, samo Collegium Medicum UJ oraz PAU.

W swoim dorobku wydawniczym Wydział ma tom Dzieje nauczania medycyny na ziemiach polskich oraz wielkie dwutomowe opracowanie Patologia znaczy słowo o chorobie (wyd. 2003, 2005 i 2008/2009), które służy studentom medycyny jako podręcznik.

 

 

 

Członkowie Wydziału V Lekarskiego

 

    Członkowie krajowi
czynni
     
1. Prof. dr Jan Albrecht
2. Prof. dr Tomasz Brzozowski
3. Prof. dr Mieczysław Chorąży
4. Prof. dr Anna Członkowska
5. Prof. dr Jan Doroszewski
6. Prof. dr Andrzej Górski
7. Prof. dr Jan Górski
8. Prof. dr Ryszard Gryglewski
9. Prof. dr Włodzimierz Januszewicz
10. Prof. dr Jerzy Kawiak
11. Prof. dr Paweł Kisielow
12. Prof. dr Franciszek Kokot
13. Prof. dr Stanisław Konturek
14. Prof. dr Wojciech Kostowski
15. Prof. dr Janusz Limon
16. Prof. dr Stanisław Moskalewski
17. Prof. dr Włodzimierz Ostrowski
18. Prof. dr Wiesław Pawlik
19. Prof. dr Tadeusz Popiela
20. Prof. dr Edmund Przegaliński
21. Prof. dr Włodzimierz Ptak
22. Prof. dr Czesław Radzikowski
23. Prof. dr Ewa Szczepańska-Sadowska
24. Prof. dr Michał Tendera
25. Prof. dr Andrzej Trzebski
26. Prof. dr Marek Zembala
     
    Członkowie krajowi
korespondenci
     
1. Prof. dr Stefan Angielski
2. Prof. dr Włodzimierz Buczko
3. Prof. dr Stanisław Czekalski
4. Prof. dr Stanisław Czuczwar
5. Prof. dr Wenancjusz Domagała
6. Prof. dr Józef Dulak
7. Prof. dr Jerzy Hołowiecki
8. Prof. dr Barbara Jarząb
9. Prof. dr Jacek Jassem
10. Prof. dr Roman Kaliszan
11. Prof. dr Kalina Kawecka-Jaszcz
12. Prof. dr Marek Krawczyk
13. Prof. dr Jerzy Łazarewicz
14. Prof. dr Ludwik K. Malendowicz
15. Prof. dr Jacek Musiał
16. Prof. dr Michał Myśliwiec
17. Prof. dr Krzysztof Narkiewicz
18. Prof. dr Ewa Niżankowska-Mogilnicka
19. Prof. dr Andrzej Pilc
20. Prof. dr Ryszard Przewłocki
21. Prof. dr Marek Sanak
22. Prof. dr Krzysztof Selmaj
23. Prof. dr Aleksander B. Skotnicki
24. Prof. dr Stanisław Szala
25. Prof. dr Tadeusz Tołłoczko
26. Prof. dr Tomasz Trojanowski
27. Prof. dr Anetta Undas
28. Prof. dr Kazimierz Wierzchowski
29. Prof. dr Andrzej Więcek
30. Prof. dr Marian Zembala
     
    Członkowie
zagraniczni
     

1. Prof. dr Philip W. Askenase
2. Prof. dr Eric A. Barnard
3. Prof. dr Benjamin M. Chain
4. Prof. dr Francois Chapeville
5. Prof. dr Vittorio Colizzi
6. Prof. dr Zbigniew Darzynkiewicz
7. Prof. dr Klaus Eichmann
8. Prof. dr Hans-Dieter Flad
9. Prof. dr Edward Frohlich
10. Prof. dr hab. Detlev Ganten
11. Prof. dr Willem Hendrik Gispen
12. Prof. dr Manfred Göthert
13. Prof. dr Jolanta Gutkowska
14. Prof. dr Anne-Lise Haenni
15. Prof. dr John Andrew Hansen
16. Prof. dr Jacek Hawiger
17. Prof. dr Stephen Holgate
18. Prof. dr Horst Kleinkauf
19. Prof. dr Joseph Knoll
20. Prof. dr Łukasz Kulczycki
21. Prof. dr Jerzy W. Kupiec-Weglinski
22. Prof. dr Salomon Z. Langer
23. Prof. dr Łukasz Lebioda
24. Prof. dr Janusz Lipski
25. Prof. dr Tadeusz Maliński
26. Prof. dr N. Avrion Mitchison
27. Prof. dr Salvador Moncada
28. Prof. dr Rodolfo Paoletti
29. Prof. dr Naropantul Appaji Rao
30. Prof. dr Mariusz Ratajczak
31. Prof. dr Alfredo Salerno
32. Prof. dr Tadeusz Samorajski
33. Prof. dr Arne Schousboe
34. Prof. dr Maria Siemionow
35. Prof. dr Helmut F. Sinzinger
36. Prof. dr Bronisław Slomiany
37. Prof. dr Akira Terano
38. Prof. dr Sylvester Vizi
39. Prof. dr Torkel Wadström