Informacje bieżące    |    Szukaj    |      KONTAKT 

naglowek dzialalnosc


 

Nagroda naukowa imienia Mikołaja Kopernika

 

Z okazji przypadającej w 1873 r. czterechsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika Gmina miasta Krakowa ustanowiła fundację jego imienia i powierzyła Akademii Umiejętności przyznawanie ze środków tej fundacji w okresach pięcioletnich nagrody za prace naukowe  z zakresu astronomii i nauk z nią spowinowaconych, czyli astrofizyki, geodezji, geografii fizycznej, magnetyzmu ziemskiego i meteorologii. Przyznawanie tych nagród przerwała II wojna światowa.

Pragnąc kontynuować tę tradycję Rada Miasta Krakowa w pięćsetlecie studiów Mikołaja Kopernika  w Krakowie  uchwałą  nr  XC/581/93  z dnia 9 lipca 1993 r., zmienioną uchwałą nr XXIX/274/95 z dnia 6 września 1995 r. i uchwałą nr XXXVII/971/20 z dnia 11 marca 2020 r., ustanowiła Nagrodę imienia Mikołaja Kopernika w dziedzinie astronomii i innych nauk uprawianych przez Mikołaja Kopernika i powierzyła Polskiej Akademii Umiejętności przyznawanie tej nagrody co pięć lat począwszy od 1995 r.  Nagroda przyznawana jest w dziewięciu równorzędnych kategoriach uczonym związanym z nauką polską, którzy w pięcioleciu poprzedzającym rok przyznania nagrody ogłosili wyróżniające się szczególnie wysoką wartością naukową prace z dziedziny: (1) astronomii, (2) ekonomii, (3) filologii klasycznej, (4) filozofii przyrody, (5) kosmologii i astrofizyki, (6) matematyki, (7) medycyny, (8) nauk o Ziemi, (9) prawa.

Regulamin Nagrody

 

 

W dniu 22 września 2020 roku Rada Polskiej Akademii Umiejętności podjęła uchwałę o przyznaniu
Nagrody naukowej im. Mikołaja Kopernika w 2020 r.

 

Zgodnie z tą uchwałą:

  • Nagrodę w dziedzinie astronomii otrzymuje zespół w składzie: dr Dorota Skowron, dr Jan Skowron oraz dr Przemysław Mróz za przełomowe badania struktury Drogi Mlecznej i opracowanie jej unikalnej trójwymiarowej mapy, opublikowanej w Science w 2019 roku, pokazującej rzeczywiste rozmieszczenie młodej, liczącej około 250 mln lat, populacji gwiazdowej w Galaktyce.
  • Nagrodę w dziedzinie ekonomii otrzymuje Prof. dr hab. Jerzy Hausner za książkę pt.: Społeczna czasoprzestrzeń gospodarowania. W kierunku ekonomii wartości. Kraków 2019.
  • Nagrodę w dziedzinie kosmologii i astrofizyki otrzymuje dr hab. Anna Barnacka za wybitny jednotematyczny cykl pięciu prac pod zbiorczym tytułem: Opracowanie metody wykorzystania soczewkowania grawitacyjnego do pomiarów astronomicznych z wysoką zdolnością rozdzielczą.
  • Nagrodę w dziedzinie filologii klasycznej otrzymuje zespół w składzie: mgr Elżbieta Starek i dr Grzegorz Kotłowski za opracowane i opublikowanie zbiorów inskrypcji łacińskich z przekładami polskimi oraz fotografiami: Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska. Śródmieście, Pelplin 2015; Łacińskie inskrypcje w kościołach Warmii. Katedra we Fromborku, Pelplin 2017; Łacińskie inskrypcje w kościołach Gdańska. Katedra w Oliwie, Pelplin 2019.
  • Nagrodę w dziedzinie prawa otrzymuje dr hab. Marcin Matczak za książkę pt.: Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnienie świata możliwego. Warszawa 2019.
  • Nagrodę w dziedzinie matematyki otrzymuje Prof. dr hab. Wojciech Kucharz za przedstawienie wyników w ramach rzeczywistej geometrii algebraicznej, zaawansowanego działu współczesnej matematyki.
  • Nagrodę w dziedzinie medycyny otrzymuje zespół w składzie: Prof. dr hab. Marek Ruchała, dr n. med Martyna Borowczyk, dr Bartłomiej Budny, dr hab. Rafał Czepczyński, dr Małgorzata Kałużna, dr hab. Nadia Sawicka-Gutaj, Prof. Ewelina Szczepanek-Parulska, dr Kosma Woliński, Prof. Katarzyna Ziemnicka za osiągnięcie naukowe, które zostało zatytułowane „Zastosowanie nowoczesnych metod obrazowych, immunohistochemicznych i technik biologii molekularnej dla poprawy diagnostyki i leczenia nowotworów tarczycy”.
  • Nagrodę w dziedzinie nauk o Ziemi otrzymuje zespół w składzie: Prof. dr hab. Piotr Ilnicki oraz Prof. dr hab. Lech Wojciech Szajdak za dwie wybitne monografie naukowe opublikowane przez prestiżowe wydawnictwa pt.: Zanikanie torfowisk – wydaną przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk oraz Bioactive Compounds in Agricultural Soils – opublikowaną przez Springer.

 

 

Więcej o Nagrodzie w latach ubiegłych - zapraszamy do archiwum